Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Метою роботи психолога у сфері освіти є поліпшення учбового процесу Робота будується не тільки в цілому з метою оптимізації учбового процесу з урахува...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Важко навчити дітей ділитися з товаришем, заступатися за слабших, просити пробачення за свої погані вчинки та не повторювати їх Виправляти помилки і н...полностью>>
Психология->Реферат
Успішність діяльності персоналу залежить від внутрішніх і зовнішніх факторів, які заважають або сприяють досягненню цілей Одним із найважливіших психо...полностью>>
Психология->Дипломная работа
Актуальність і доцільність дослідження Проблема професійного самовизначення учнівської молоді посідає важливе місце у педагогічній та віковій психолог...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

План

Вступ

 1. Відчуття та його види.

1.1 Чутливість як властивість особистості.

 1. Сприймання та його властивості.

2.1 Сприйняття, пам’ять, мислення, відчуття, увага, уявлення

2.1.1 Відтворення та його різновиди

2.1.2 Забування та його причини

2.1.3 Індивідуальні особливості пам'яті

2.1.4 Поняття про увагу
2.1.5 Фізіологічне підґрунтя уваги
2.1.6 Різновиди і форми уваги
2.1.7 Властивості уваги
 1. Мислення та його види.

 2. Увага та її характеристика.

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

В процесі діяльності проходить пізнання оточуючого світу, тобто його відображення. Найпростіший психічний процес – відчуття, який полягає у відображення окремих властивостей предметів і явищ матеріального світу, що діють у певний момент на відповідні органи чуття людини. Відчуття належать до пізнавальних процесів, оскільки завдяки йому людина пізнає світ. І, дійсно, тому, що люди сліпі від народження, вони ніколи не усвідомлять, що таке червоний чи зелений, синій чи голубий, жовтий чи білий колір; глухі від народження – що таке звук людського голосу, спів птахів, шум водоспаду чи чарівна мелодія скрипки.

Враження, що їх одержує людина, відображуючи об'єктивну дійсність через свої органи чуття чи у процесі розумової діяльності, не зникають безслідно, а фіксуються в мозку і зберігаються в ньому у вигляді образів, уявлень про об'єкти та явища, що сприймалися раніше. У разі потреби набутий досвід може бути відтворений і використаний у діяльності.

Особистість, перебуваючи у бадьорому стані, активно, по-дійовому ставиться до предметів та явищ навколишньої дійсності, до власних переживань: щось сприймає, запам'ятовує, пригадує, про щось думає. У таких випадках вона зосереджує свою свідомість на тому, що сприймає, запам'ятовує, переживає, тобто у цей час вона буває до чогось уважною.

Якби людина була позбавлена відчуттів, вона ніякими іншими шляхами не змогла б пізнавати оточуючий світ і розуміти, що навкруги діється. Ви можете відмітити, що відчуття властиві і тваринам. І це дійсно так, причому деякі тварини мають значно гостріший зір, ніж людина, наприклад – орел, більш володіють нюхом і слухом – собака. Очі комарів розрізняють ультрафіолетові промені, недоступні для неозброєного людського ока. Летючі миші і дельфіни розрізняють ультразвуки, яких не чує людина. Гримуча змія відчуває малі коливання температури – в 0,001 градуса. Але око і вухо людини розрізняє в предметах значно більше, ніж око орла чи вухо собаки, тому що відчуття людини збагачуються її мисленням. Причому, вся історія людства, багатовікова практика людини, доводить, що мозок правильно і точно відображає реально існуючі предмети і явища. Отже, відчуття – це відображення реально існуючих властивостей предметів і явищ.

1.Відчуття та його види

Відчуття, що виникають у людини, можна поділити на 3 групи:

до 1-ї належать: Відчуття, які викликають збудження органів чуттів, розміщених на поверхні нашого тіла. І ці відчуття також відображають властивості предметів, що перебувають поза нами: до них належать відчуття зорові, слухові, нюхові, смакові, шкірні і дотикові.

Коротко зупинимось на характеристиці кожного із них. І так, зорові – це відчуття світла і кольору – відіграють провідну роль в пізнанні людиною навколишнього світу. Вчені встановили, що від 80 до 90% інформації про навколишній світ поступає в мозок через зоровий аналізатор. Завдяки зоровим відчуттям, ми пізнаємо форму і колір предметів, їх розміри, об’єм, віддаленість від нас. Зорові відчуття допомагають нам орієнтуватись у просторі, координувати рухи. З допомогою зору людина вчиться читати і писати. Книги, кінофільми, театр, телебачення розкривають нам цілий світ. Невипадково великий винахідник Гельмгольц вважав, що із всіх органів відчуттів, людське око – найкращий дар і прекрасний витвір творчих сил природи.

Є випадки, коли порушується нормальне відчуття кольору. Причини різні: спадковість, захворювання ока чи його травма. Частіше всього зустрічається червоно-зелена сліпота – називається дальтонізмом (по імені Дальтона, який вперше описав це явище). Такі люди сприймають ці два кольори як грязно-жовтий. Це серйозний недолік, який слід враховувати і при виборі професії. Дальтоніки не можуть бути шофери, льотчики. Художники, живописці.

Слухові відчуття. Вони також мають велике значення в житті людини. Адже завдяки їм ми чуємо мову, маємо змогу спілкуватися з іншими людьми. Подразником, який викликає слухові відчуття, є звукові хвилі, тобто коливання повітря, що розходиться вусі боки від тіла, яке звучить. Ці звукові хвилі діють на слуховий аналізатор, рецептором якого є кортіїв орган вуха. Усередині нашого вуха є мембрана. Звукова хвиля доходить до неї, збуджує і це збудження передається у мозок. В результаті виникає відчуття слуху. Всі слухові відчуття можна поділити на 3 групи: мовні, музикальні і шумові. Музичні звуки – спів і звуки більшості музичних інструментів, приклад шумових відчуттів – шум мотора, гуркіт потяга, тріск друкувальної машини. В звуках мови поєднуються музичні звуки (голосні) і шумові (приголосні).

Нюхові відчуття. Вони дають змогу нам дістати задоволення від приємних запахів (квітів, парфумів), а також уникнути шкідливих для здоров’я, наприклад – несвіжих продуктів. Подразники цих відчуттів – це частинки пахучих речовин, які поширюються в повітрі і попадають на слизову оболонку носової порожнини, де є нюхові клітини.

Смакові відчуття. Їхні подразники – це частки речовин, які потрапили нам до рота і діють на нервові закінчення, що містяться на поверхні язика, горла, піднебіння і у надгортаннику. Смакові відчуття мають 4 основні різновиди: відчуття солодкого, кислого, солоного і гіркого. Велике значення для повноти відчуття має нюх. Без нього різна їжа може здаватись однаковою на смак.

Шкірні відчуття. Через шкіру, слизові оболонки рота й носа ми дістаємо тактильні відчуття, відчуття тепла, холоду, болю. Для кожного з цих видів відчуттів у шкірі і слизових оболонках є особливі точки, що відчувають точки дотику, точки тепла, холоду й болю. Їх дуже багато, так у 250 000 точок сприймається лише холод, а в 30 000 точок – лише тепло.

Дотикові відчуття. Вони є комплексними, бо в них поєднуються тактильні і рухові відчуття, виникають вони під час обмацування предмета рухомою рукою чи іншою частиною тіла.

2-га група відчуттів.

Органічні. До них належать відчуття голоду, спраги, насичення, болю у внутрішніх органах тіла, нудоти. Ці відчуття попереджають про порушення нормальної діяльності яких-небудь внутрішніх органів (внаслідок хвороби, перевтоми). Звичайно, коли ми здорові, ситі й перебуваємо у спокійному стані, то майже не маємо органічних відчуттів.

3-тя група відчуттів.

Рухові або кінестетичні відчуття. Вони подають відомості про рухи, які ми робимо. Кожна людина, навіть заплющивши очі, відчуває, в якому стані її рука, нога чи інша частина тіла. Рецептори рухових відчуттів знаходяться в м’язах.

Відчуття рівноваги. Вони сигналізують про рух і положення в просторі голови, а отже, й усього тіла. Рецептори містяться у внутрішньому вусі. Порушення нормальної діяльності цих органів спричиняє неприємний стан (запаморочення голови).

Вібраційні відчуття. Подають відомості про коливання (вібрації) предметів. Подразник для них – це коливання речей і повітря, які вловлюються всією поверхнею тіла.

1.1Чутливість як властивість особистості

Здатність мати відчуття розвинена у людей різною мірою. Чутливість аналізаторів залежить від природних якостей (люди не народжуються з абсолютно однаковими слуховими, зоровими та іншими аналізаторами), а також від тієї діяльності, якою людина займається. Тому чутливість – одна з властивостей особистості. Тривалі заняття роботою, що вимагає особливої гостроти відчуттів, підвищує чутливість. Якщо звичайно люди можуть розрізняти лише кілька відтінків чорного кольору, то деякі працівники текстильної промисловості добре розрізняють біля 60 відтінків. Музиканти чудово розрізняють звуки за висотою тону. Людей, позбавлених якого-небудь виду чутливості, її недостача компенсується (замінюється) діяльністю інших органів чуттів. Так, у сліпих дуже розвинуті слух, нюх і дотик. За допомогою дотику сліпі читають опуклий текст. За звуком кроків і за запахом вони визначають, хто зайшов до кімнати. У людей із вадами зору і слуху особливого значення набуває нюх, вібраційні відчуття. Завдяки ним деякі глухі “слухають” гру на фортепіано, поклавши на нього руку.

2.Сприймання та його властивостіЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  ... пізнавати безліч властивостей предметів, явищ природи ... на всі психічні процеси. Змінює ... клас приходить в сонливому стані. Сон – це ... удосконалення техніки читання і розширення ... ічні форми мовної дфяльності людини. У таких формах ... почуття є виявом ставлення самої ...
 2. Процес естетичного виховання дошкільників засобами природи

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... ільної педагогіки є стимулювання, ... яльність удосконалюють психічні процеси (мислення, пам’ ... 2.1. Сучасний стан естетичного виховання ... батьків виявилися небайдужими до запропонованої форми роботи, ... з різноманітними властивостями будівельних конструкторів, ...
 3. Професійна деформація

  Дипломная работа >> Психология
  ... -психологічні особливості, що впливають на психічні процеси, стани і властивості. 4. Процес професійного ... перевантажень. Іншим поведінковим виявом цієї форми правового нігілізму служить формально ... сть. Багатство і гнучкість психіки, невимушеність у міжособисті ...
 4. Психологія. Конспект лекцій. Предмет і методи психології

  Конспект >> Психология
  ... людини. Предмет психології – це психічні процеси, стани, властивості, поведінка особистості, цілісної ... загальні й специфічні закономірності її психіки, суперечливі процеси соціалізації ... один з універсальних способів вияву групової форми буття людей. Спільна ...
 5. Соціальна психологія. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  ... ншими людьми. Результатом вияву соціального інтелекту ... в тій або іншій формі у процесі взаємодії виокремлюються так ... це — різні психічні властивості, психічні процеси і психічні стани, подібно тому як ... соціальну обумовленість психіки окремої людини. "Колективна" ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017750263214111