Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
В процессе материального производства затрачивается как живой, так и овеществленный (прошлый) труд. При этом каждое предприятие стремится по­лучить во...полностью>>
Экономика->Доклад
Лесная и деревообрабатывающая промышленность - одна из старейших отраслей хозяйства Приморского края. С началом разработки ряда крупных месторождений ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
характеризующих перестройку российской экономики в течение последних шести лет, является интенсивное формирование финансового сектора, активное развит...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
При сложившейся ситуации заметного снижения возможностей государства и предприятий по финансированию жилищного строительства в стране большая часть на...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Модель Ринкової рівноваги

1. Існування та стійкість рівноваги

Структура моделі рівноваги така: фірми й споживачі, діючи в егоїстичних інтересах, складають індивідуальні плани виробництва та споживання продукції. Даний процес описується моделями поведінки. Характер цих рішень залежить від технології виробництва, системи переваг і системи цін. Якщо технологія виробництва й система переваг фіксовані, то суттєвою є тільки система цін.

Припустимо відома система цін. Може виявитися, що при даній системі цін рішення споживачів і фірм несумісні: наприклад, споживачі вирішують спожити більше, ніж виробляють виробники при даній системі цін, або навпаки, споживачі вирішують спожити продукції менше, ніж можуть виробити виробники. Це означає, що попит (план споживачів) не відповідає пропозиції (плану фірми).

Перше запитання, на яке необхідно відповісти – питання існування рівноваги. Чи знайдеться взагалі для даної системи переваг і даної технології виробництва така система цін, при якій відповідні рішення споживачів і фірм будуть сумісними?

Розглянемо економіку, що складається з споживачів і фірм, які виготовляють товарів. Плани кожного з агентів економіки описуються -вимірними наборами чисел. Якщо , – план споживача , то – кількість -го продукту, який вирішив ужити споживач . Якщо , – план виробництва фірми , то – кількість -го продукту, який вирішила виробити фірма . Якщо фірма не виготовляє, а лише споживає продукт або виготовляє його в меншій кількості, ніж споживає, то компонента .

Нехай споживачі та фірми однозначно визначають свої плани за будь-якими цінами , при цьому існує функція попиту , і функція пропозиції

, .

Надлишковим попитом на товар -го виду називається різниця між попитом і пропозицією, тобто

. (1)

Надлишкові попити на всі продуктів утворює вектор-стовпець

Функція характеризується такими властивостями:

1) для будь-якого , , тобто є однорідною функцією нульового ступеня; це можливо, якщо при пропорційній зміні всіх цін попит та пропозиція не змінюються;

2) функція задовольняє закону Вальраса для кожного

;

дана властивість випливає з умови, що весь доход витрачається на покупку, тобто сумарний доход дорівнює сумарній витраті;

3) функція безперервна при кожному .

Система цін називається рівноважною, якщо , тобто

,

Таке визначення рівноваги допускає можливість відємного надлишкового попиту, тобто можливість надлишкової пропозиції. Якщо – система цін рівноваги, то надлишкова пропозиція можлива лише при нульовій ціні, тобто якщо для деякого функція , то . Дійсно, якщо і , тоді всі доданки суми недодатні. Якщо , то один доданок цієї суми, а саме , строго відємний. Виходить, відємна і вся сума, тобто , що суперечить закону Вальраса (властивість 2).

Сформулюємо теорему. Якщо функція задовольняє умовам 1–3, то система рівноважних цін існує.

Друга проблема полягає в досягненні стану рівноваги за умови, що він існує (стійкість рівноваги).

Класичним методом розвязання проблеми стійкості є процес "намацування", що являє собою ітеративний розвязок, отриманий в результаті використання закону попиту та пропозиції для певного ринку. Для кожного ринку пропонується аукціонер, який не є а ні продавцем, а ні покупцем. Аукціонер реагує на нерівновагу на ринку через упорядкування цін. Правила встановлення впорядкованих цін такі: ціни піднімаються, якщо загальний ринковий попит перевищує загальну ринкову пропозицію; ціни знижуються, якщо загального ринкового попиту не вистачає для покриття загальної ринкової пропозиції; ціни залишаються незмінними, якщо загальний ринковий попит дорівнює загальній ринковій пропозиції.

У термінах функцій надлишкового попиту процес "намацування" має підвищити (понизити, залишити незмінним) ціни, якщо надлишковий попит позитивний (негативний, дорівнює нулю), тобто

(2)

Даний метод не гарантує в широкому розумінні досягнення стійкої рівноваги, наприклад, під час процесу "намацування" система цін може нескінченно довго коливатися біля точки рівноваги. Більш досконалі методи розв’язання проблеми стійкості розглядають системи "намацування", в яких траєкторії цін задаються формулою

,

де , , , тобто швидкість зміни всіх цін у часі – зростаюча функція надлишкового попиту на ті товари, обсяг яких збігається до нуля, якщо дорівнює нулю надлишковий попит.

Рівновагу називають локально стійкою, якщо вона в остаточному підсумку досягається, починаючи з деякого набору цін, досить близького до точки рівноваги.

Нехай – вектор цін у момент часу , тоді рівновага в точці є локально стійкою, якщо при заданих , , де – початковий момент часу, а – евклідова норма в просторі цін .

Рівновага називається глобально стійкою, якщо вона в остаточному підсумку досягається незалежно від початкової точки, тобто для всіх .

Глобальна стійкість припускає локальну. Зворотне невірно.

Аналіз локальної стійкості рівноваги ґрунтується на апроксимації швидкості зміни цін

біля рівноваги. Рівноважною точкою є набір цін, що не змінюється в часі

(3)

в точці , а для процесу "намацування" рівновага вимагає нульового надлишкового попиту для кожного товару

, . (4)

Нехай розглядається лінійний процес "намацування"

із точкою рівноваги в . Розкладемо в ряд Тейлора в околі точки

, (5)

де – матриця Якобі

,

оцінена в точці рівноваги. Через те, що – точка рівноваги, й, визначивши вектор різниці між реальними та рівноважними цінами як , (2.41) матиме вигляд

(6)

Система диференціальних рівнянь (6) стійка, тобто , тоді й тільки тоді, коли всі характеристичні корені матриці Якобі мають невід’ємні дійсні числа. Дана умова виконується, якщо всі товари є замінними, тобто збільшення ціни на будь-який продукт при незмінних інших цінах приводить до збільшення надлишкового попиту на будь-який інший продукт для всіх , . Отже, точка рівноваги є локально стійкою, якщо всі продукти є замінними.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ціна ринкової рівноваги та наслідки її порушення

  Реферат >> Астрономия
  ... сучасною ринковою економікою: справа в тому, що через цю модель можуть бути ... товару на ринку. III. Ціна ринкової рівноваги. Ринковим процесом ціноутворення керують закони попиту ... різноманітніші та багатші тих моделей, що були представлені. 3.1. Рівноважна ці ...
 2. Аналіз впливу непрямого цінового регулювання на ринкову рівновагу

  Курсовая работа >> Экономика
  ... стан ринкової рівноваги Розділ 2. Аналіз непрямого цінового регулювання ринкової рівноваги ... декілька моделей механізму встановлення ринкової рівноваги, які ... Аналіз непрямого цінового регулювання ринкової рівноваги 2.1 Правові основи регулювання цін ...
 3. Класична модель макрорівноваги

  Учебное пособие >> Экономика
  ... іки розглядаються, в основному, дві моделі макрорівноваги – класична і кейнсіанська. Під ... . Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги Кейнсіанська модель є найбільш ... /7. Як бачимо, кейнсіанська модель ринкової рівноваги передбачає кількісну визначеність ...
 4. Типи і моделі ринкової економіки

  Реферат >> Экономика
  ... визначаючий чинник. Виходячи з принципу рівноваги. Можна виділити наступні ... механізм цін, який підтримує рівновагу між виробництвом і споживанням, попитом і ... приділена безпосередньо моделям ринкової економіки. Американська модель - модель з мінімальною ...
 5. Модель Хікса-Хансена та її роль в макроекономіці

  Курсовая работа >> Экономика
  ... доходу й у зворотну залежність від ринкової ставки банківського відсотка: L = ... знаходяться в стані рівноваги. Однак у такому виді модель загальної рівноваги не довершена, оск ... антів фіскальної експансії на рівновагу в моделі ІS-LM Ставка відсотка Випуск ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001953125