Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Строительство->Контрольная работа
4 Инженерно-геологических условий площадки строительства (физико-механических свойств грунтов характера напластований наличия слоев склонных к скол...полностью>>
Строительство->Курсовая работа
Вентилируемые фасады известны в России сравнительно недавно Но в ряде стран (например, в Германии, Финляндии) накоплен уже достаточный опыт по их испо...полностью>>
Строительство->Курсовая работа
Климатические условия данной местности создаются благодаря водоёму, это является основополагающим фактором формирования температурно-влажностного режи...полностью>>
Строительство->Реферат
Индийское искусство развивалось в соответствии с законами, зафиксированными в древнем писании — Ведах Уже в конце первой половины второго тысячелетия ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Строительство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

Харківський національний автомобільно – дорожній університет

Кафедра технології дорожньо – будівельних матеріалів

КУРСОВА РОБОТА

по дисципліні “Технологія виробництва будівельних матеріалів

ПРОЕКТ АБЗ

Для будівництва дороги IІІ категорії Ново полтавка - Миколаївка

В Миколаївської області

Виконав студент гр. Д – 44

Шуршалов O.В.

Перевірила

Кондратьєва І.Г.

2011

ЗМІСТ

Вступ. 1 Характеристика району розташування АБЗ

2 Вибір джерела постачання АБЗ сировинними матеріалами і транспортних засобів їх доставки.

3 Визначення продуктивності заводу

4 Вибір типів та розрахунок місткості складів сировинних матеріалів

4.1. Склад щебеню і піску

4.2. Склад мінерального порошку

4.3. Бітумосховище

5 Вибір змішувального обладнання на АБЗ

6 Розробка технології виробництва продукції АБЗ

7 Розробка схеми генерального плану АБЗ

8 Розрахунок енергопостачання АБЗ

9 Контроль якості продукції на АБЗ

10 Заходи охорони праці і навколишнього середовища на АБЗ

Список літератури

ВСТУП

Ефективність і якість дорожнього будівництва багато в чому залежить від надійної та ритмічної роботи асфальтобетонних заводів. Для виконання задач по скороченню термінів будівництва, підвищення його якості і зниження собівартості необхідною умовою є забезпечення повного та ефективного використання усіх машин і обладнання, яке входить в склад асфальтобетонних заводів.

Асфальтобетонний завод – це змонтований комплекс технологічного, енергетичного та допоміжного обладнання, який призначений для виготовлення асфальтобетонних сумішей різного складу. Асфальтобетон є одним з найбільш розповсюдженим матеріалів для улаштування удосконалених дорожніх покриттів як міських, так і магістральних доріг.

Виробництво асфальтобетонних сумішей – це один із процесів, які потребляють багато енергії. А від технічного стану всього парку машин , які входять в склад АБЗ, безпосередньо залежить витрата паливо-енергетичних ресурсів.

Наявний досвід експлуатації асфальтобетонних покриттів показує що вони частиш виходять зі строю значно раніш терміну, який визначено зносом внаслідок виникнення різних деформацій і зруйнувань. Виникнення цих зруйнувань значно знижує термін служби покриттів і викликає збільшення витрат на ремонтні роботи.

Аналіз цих випадків показує, що причини зруйнувань часто обумовлені різними порушеннями в підборі матеріалів, а також правилами проведення робіт як в стадії виготовлення асфальтобетону, так і в стадії улаштування покриття. Мета технології приготування асфальтобетону – це одержування матеріалу з такими властивостями, які були запроектовані. Поставлена мета досягається направленим структуроутворенням асфальтобетону. Добра взаємодія між кам’яним матеріалом та бітумом, які утворюють асфальтобетонну суміш, сприяють одержуванню моноліту із суміші.

 1. Характеристика району розташування АБЗ

Миколаївська область розташована на півдні України. Територія області є рівниною, яка поступово знижується з півночі на південь до Чорного моря, висота 20 – 40 м. Велика частина території відноситься до Причорноморської низовини. Північ зайнятий відрогами правобережної Придніпровської піднесеності ( заввишки до 240 м), з сильно розчленованою мережею ярів, балок і долин.

За геолого-кліматичними та промисловими умовами з урахуванням основних географічних чинників - клімату, ґрунтів, рельєфу місцевості, гідрогеології, рослинності, Миколаївська область відноситься до Південного регіону.

У відповідності до дорожньо-кліматичного районування регіон відноситься до У-III дорожньо-кліматичної зони. У відповідності з кліматичними умовами Миколаївська область відноситься до степової зони. Ґрунти в регіоні представлені важкими суглинками та глинами.

Широкі простори між річками характеризуються тут наявністю обширних круглих понижень, які у весняний час заповнюють водою і утворюють часові озера. Клімат помірно континентальний. Літо печеня, легковажна, з частими «суховіями», середня температура найтеплішого місяця (липня) 27 ?С. Кількість діб з тем­перату­рою вище +10°С – 185.

Зима малосніжна, порівняно нехолодна; середня температура найхолоднішого місяця ( січня) від – 4 до – 5 ?С. річна кількість опадів коливається від 300 – 350 мм на півдні до 450 мм на півночі. Максимум опадів літом, випадають переважно у вигляді злив.

Кристалічні породи представлені гранітами в Миколаївській області. Кора вивітрювання кристалічних порід представлена жорствою та скелястими ґрунтами.

З кам'яних матеріалів найбільш поширені у південних областях України осадові породи, переважно вапняки. У Миколаївській області є граніти, гранітна жорства, з осадових порід - вапняки.

У степовій частині району осадові породи представлені детритусовими та оолітовими вапняками. Ці вапняки широко використовуються для розпилювання на стінові блоки, а також, як дорожньо-будівельні матеріали.

На заводах гумово-технічних виробів, взуттєвих об'єднаннях, шинних заводах у - значних кількостях є відходи вулканізованої гуми, гумової стружки, які після "переробки на гумову крихту можуть використовуватись як компонент для виготовлення асфальтобетону та органо-мінеральних сумішей.

Територію області перетинають залізничні лінії Одеса – Москва; лінії на Крим, Донбас і ін. Важливе значення має морський транспорт.

Повторюваність напрямку вітру по місяцях для побудови рози вітрів наведена в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 - Повторюваність напрямку вітру по місяцях м. Баштанка

Напрямки

Пн

ПнСх

Сх

ПдСх

Пд

ПдЗ

З

ПнЗ

Травень

13

17

15

10

11

14

10

10

Червень

18

17

11

8

9

12

10

15

Липень

20

16

7

4

6

12

15

20

Серпень

18

19

8

5

7

12

12

19

Середня

17,3

17,3

10,3

6,8

8,3

12,5

11,8

16,0

Довжина дороги IІІ категорії Новополтавка - Миколаївка має протяжність 34,5. км. АБЗ доцільно розташувати в передмісті смт Новополтавка, який має залізничну станцію.

2 ВИБІР ДЖЕРЕЛА ПОСТАЧАННЯ АБЗ СИРОВИННИМИ МАТЕРІАЛАМИ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЇХ ДОСТАВКИ

Вибираючи джерела постачання матеріалу, потрібно прагнути до мінімальних транспортних витрат. При виборі засобів доставки матеріалу вирішальним фактором є дальність транспортування. Якщо дальність перевезення матеріалу більше 150 км., то використовується залізничний транспорт, інакше перевагу віддають автомобілям – самоскидам.

Найближчі місця перебування запасів кам'яних матеріалів:

Вознесенське родовище граніту розташовано в 10 км. на північний схід від р. Вознесенськ по берегам р. Мертвовід (Вознесенський район Миколаївської обл.). Складається з Лівобережної і Правобережної ділянок.

Корисні копалини — граніти масивні грубозернисті.

Физико-механічні властивості граніту: об'ємна вага — 2,09—2,64 г/см3; водопоглинання—0,05—0,33%; межа міцності при стисненні—1528— 2175 кг/см2; коефіцієнт розм'якшення—0,77—0,98; втрата міцності після 25 циклів заморожування — 4—12%.

Граніти придатні для виробництва щебеня.

Фактичні запаси—7201 тис. м3.

Дальність транспортування складає 225 км.

2) Трікратненське родовище граніту розташовано в 7 км на схід від залізничної ст. Трикратне (Вознесенський район Миколаївської обл.). Здобич—285 тис.м3

Корисні копалини — граніти свіжі і зачеплені вивітрюванням.

Физико-механічні властивості гранітів: об'ємна вага—2,50—2,70 г/см3; питома вага—2,61—2,75 г/см3; пористість—0,4—1,1%; межа міцності при стисненні, кг/см2; у сухому стані—1218—1762, водонасиченому—1065— 1593, після 35-кратного заморожування—1200—1360.

Граніти придатні для виробництва щебеня.

Фактичні запаси—45217 тис. м3.

Дальність транспортування складає 211 км.

Щебінь доставляють з Трікратненського родовища граніту по залізниці при дальності транспортування 211 км до складу АБЗ.

Пісок поставляє кар’єр по здобичі природного піску, розташований в 6 км на південь від смт. Новополтавка. Доставка його на склад АБЗ буде здійснюватись автомобілями-самоскидами КамАЗ-6520 вантажопідйомністю 21т до складу АБЗ.

Мінеральний порошок з Дніпродзержинської бази мінерального порошку (Дніпропетровска обл.) доставляють по залізниці на відстань 112 км.

Для поставки бітуму марки БНД 90/130 обираємо Херсонський нафтопереробний завод. Відстань транспортування складає 110 км по залізниці до бітумосховища АБЗ .Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Туристично-рекреаційні ресурси Полтавської області

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... категорії: ... Київською і Харківською областями, ... івка (колишня слобода Миколаївка) ... області істотно впливає на такі сектори економіки, як будівництво ... , сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку і має за мету забезпечити в нових ... дорог ...
 2. Украинские сочинения

  Сочинение >> Литература и русский язык
  ... означення та їх граматичні категорії (з прикладами). Неоднорідн ... Петром І під час будівництва нової харківсь-ко ... вчина полтавка» розповідає нам, що Наталка дівка про ... . Михайло усуває з дороги Миколу, запроторюючи того до ... і Обухові Київської області в родині ...
 3. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  ... івський р-н Миколаївської обл.), ... вської архітектури помітні в будівництві князівсько ... альна верхівка складалася ... Нові тенденції з’являються і в культовому будівництві. ... Львівської області, ... дорогий ... снувала категорія фахових ... п’єсі “Наталка Полтавка”. Заслуговує на ...
 4. Орест Субтельний. Україна: Історія.

  Книга >> История
  ... івка ... вської громади полягала саме в тому, що вона привабила нову категор ... зокрема, «Наталка Полтавка» 1. Котляревського, ... Незабаром митрополита Миколу Борецького, ... села проклали дороги, пі ... Дніпропетровській областях — регі ... кавить не будівництво нового суспільства, ...
 5. Все про діловодство і мову ділових паперів

  Реферат >> Астрономия
  ... нові Дуже термінов ... область ... всько ... Миколаїв миколаєвець, миколаївка, миколаївці; мико­лаївський Миколаївка - миколаєвець, миколаївка, миколаївці; мико-лаївчанин, миколаївчанка, миколаївчани; ми­кола ... полтавка ... категор ... дороги ... року буд. — будинок буд-во — будівництво ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0027709007263184