Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріорит...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріорит...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Актуальність теми: в Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки Система оподаткування підприємств, як інструмент державно...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Податкова політика Королівства Іспанія суттєво змінилась у 70-х роках ХХ століття, після проведення податкових реформ 1977 та 1984–1985 років Основна ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

СКЛАД ОБЛАДНАННЯ ВАТ "ХБК"

Обладнання

Наявність, тис. шт

1. Прядильно-веретенних камер

В тому числі:

200.2

а) прядильних камер БД

64.1

б) прядильно-крутильных веретен

62.9

2. Ткацького обладнання

В тому числі:

4.9

а) човникового обладнання

1.0

б) пневморапірних машин АТПР

1.7

в) пневматичних СТБ

г)Р-190

2.0

0.2

На комбінаті діє дві системи прядіння: кардна і гребінна. Для гребінної системи прядіння встановлені:

стрічкоз'єднувальні машини фірми "Текстіма"-1576 — 7 одиниць;

гребінночесальні машини фірми "Текстіма"-1532 —44 одиниці.

Для скорочення дефіциту сировини на ПТФ № 1 розроблена нова технологія змішаного прядіння льону та бавовни на бавовно-прядильному виробництві. Метод отримання котоніну з відходів льноволокна захищений патентом України (рішення від 14.02.1997 р. № 95073308 Держпатент України).

Для цього були придбані та освоєні дві лінії ПЛ - 150 - ПІ.

Освоєно нові види продукції на основі котоніну:

в прядінні №20 и №20/2 — 60% льону, 30% бавовни, 10% віскози;

в прядінні №29.4 - 60% льону та 40% лавсану. Розроблені в ткацтві з даної пряжі нові артикули тканин:

тканина портьєрна лляна арт. №5Б0033;

тканина льнополіефірна костюмна, арт № 5В0034;

тканина змішана рушникова з кольоровими просновками, арт. №5В0007;

рушники лляні, арт. № 5В0036.

ВАТ «ХБК» - сучасне підприємство з великими можливостями. Всього на комбінаті встановлено 1200 одиниць обладнання, в том числі в цехах основного виробництва - 8800 одиниць обладнання.

За останні 10 років 40% обладнання оновлено. В прядильному виробництві встановлені нові чесальні, стрічкорівняльні та прядильні машини, які дозволяють випускати пряжу різної лінійної щільності, в ткацькому виробництві - станки типу АТПР и СТБ-4-330, СТБ-2-220, СТБ-2-216, СТБ-1-180, які відповідають закордонним вимогам, а також ткацькі станки Р1-190-310, виготовлені по ліцензії фірми «Зітцер-Рюті», які дозволяють випускати широкі тканини.

Маючи перефарбувальні цехи комбінат випускає різнобарвні тканини різних артикулів та призначень — меблеві тканини, декоративні тканини, махрові вироби, інші тканини підвищеного попиту.

На комбінаті розроблено тканини, які є аналогами тих, що ввозяться до України з Росії та Прибалтики, а є такі, які випускаються тільки у нас.

Обсяг товарної продукції за 1997 рік склав 25908,4 тис. грн., темп росту у порівняльних цінах - 100,05 %.

За І квартал 1998 року вироблено:

пряжі - 1096,3 тони (або 14,3 % від наявних потужностей), у тому числі з давальної сировини - 52,4 тони;

суворих тканин - 3558,0 тис. п. м. (або 9,6 % від наявних потужностей), у тому числі з давальної сировини - 371,0 тис. п. м.;

готових тканин 1981,0 тис. п. м., у тому числі з давальної сировини - 399,6 тис. п. м.

За 1999 рік вироблено продукції у порівняльних цінах на суму 21470,6 тис. грн. Темп росту до 1998 року складає 52,9 %. Робота підприємства здійснювалась за рахунок давальної сировини.

З давальницької сировини вироблено:

411,3 тн бавовняної пряжі, або 43,6 % від загального випуску бавовняної пряжі ;

1462,1 тис. п. м. суворих бавовняних тканин (23,9 %);

1093,6 тис. п. м. готових тканин або 16,4 % від об'єму бавовняних тканин.

Темпи по виробництву продукції у натуральному виразі до 1998 року складають відповідно: 29,2 %; 41,2 % та 46,7 %.

З 1998 року на комбінаті виник спад виробництва, який пояснюється незабезпеченістю сировиною (бавовною), продукцією виробничо-

технічного призначення, хімікатами, барвниками, подорожчанням енергоносіїв (теплоносіїв) через відсутність в Україні виробництва багатьох з вищеперерахованих матеріальних ресурсів або наявності їх виробництва в недостатній кількості.

Поставки на комбінат для виробничих потреб в 1997 році склали:

сировини (бавовни) — 12396,0 тис.грн.;

обладнання — 62,0 тис. грн.;

запчастин, допоміжних матеріалів 2791,6 тис. грн.;

барвників, текстильно-допоміжних матеріалів —248,1 тис. грн.. У зв'язку з відсутністю оборотних засобів підприємство

поповнювало свої потреби у сировині та матеріалах в основному за рахунок поставок по договорам з комерційними структурами на рівні давальної сировини (95 %). Постійними постачальниками були:

МП "Кондор" м. Херсон;

ТОВ "Укрос" м. Київ;

МП "Біоніка" м. Березовиця Тернопільської обл.

За рахунок кредитів Укрсоцбанку підприємством в 1997 році були сплачені:

на суму 73,2 тис. грн. - розробка технічної документації для обґрунтування будівництва котельні та обладнання для неї. Введення у дію власної котельні дозволило підприємству значно зменшити витрати на теплоенергію, особливо в оздоблювальному виробництві.;

на суму 40,0 тис. грн. — бавовняне волокно.

на суму 78,4 тис. грн. — віскозне волокно.

По бартерному обміну одержані запчастини, текстильно-допоміжні матеріали, барвники.

Реальною сировиною для виробництва в 1998 році є бавовна (3394 тон), яка одержана по кредитній лінії PL - 480/97 від американських компаній "Allenberg Cotton" та "Dunavant Enterprises, inc". У 1998 році з бавовни, яка надійшла по "кредитній лінії", вироблено 1445 тис. п. м. готових бавовняних тканин.

Таблиця 2.2.

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ НА ВАТ "ХБК"

Найменування показника

1997 рік

1998 рік

1999 рік

Виробнича потужність

147305

147305

140909

Фактичний випуск т. п. м.

5967

5306,8

7153,9

Використ. вироби, потужностей, %

4,05

3,6

5,08

Рівень використання виробничих потужностей по виробництву пряжі склав 3,3 %, по випуску тканин - 4,8 % (розрахунок потужностей виконаний при завантаженні устаткування в дві зміни).

2.2. Аналіз фінансового стану підприємства

Свою фінансову діяльність ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" за 1997, 1998, 1999 роки закінчив зі збитками відповідно в сумах 16491,0 тис. грн., 19336,0 тис. грн., 25309 тис. грн. Причинами цього стали невиконання плану реалізації продукції, що призвело до подорожчання собівартості продукції, а також наявність великої соціальної сфери (ЖКГ, гуртожитки).

Показники, які характеризують результати господарської діяльності, наведені у таблиці 2.3:

Таблиця 2.3.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Показники

Звіт

1998

року

Звіт

1999

року

Відхи-

лення

до 1998 року

В % до

1998

року

Виручка від реалізації

27889

29354

+ 1465

105,2

Збиток від реалізації

9498

13592

+4094

143,1

Балансовий збиток

19336

25309

+5973

130,9

Використання прибутку (збитку)

6293

6935

+642

110,2

Всього збитки (неприкриті збитки)

25629

32244

+6615

125,8

Використання прибутку:

- платежі до бюджету

229

33

-196

- ФРП

86

204

+ 118

- ФМЗ

459

640

+ 181

- ФСР

2509

4020

+ 1511

- Інші ( штраф, пеня)

3010

2038

-972

Витрати на реалізовану

продукцію

37183

42684

Збитковість реалізованої продукції ( в % )

25,54

31,84

+6,3

Витрати на 1 грн реалізованої продукції

133,32

145,41

+ 12,09

113,8

З даної таблиці видно, що при збільшенні обсягів реалізованої продукції на 5,2 % непокриті збитки склали 32244 тис. грн., тобто збільшились до факту 1998 року на 6615 тис. грн. Збільшення збитків до 1998 року склалося за рахунок:

1) росту витрат, а отже і збитків на реалізовану продукцію на 4094 тис. грн.;

2) збільшення позареалізаційних збитків на 1879 тис. грн. за рахунок зміни курсу іноземних валют, що призвело до збільшення збитків на 2275 тис. грн.; зміна курсу іноземних валют збільшила у 1999 році позареалізаційні збитки на 11318 тис. грн., що склало 96,6 % у сумі позареалізаційних збитків та 35,1 % у структурі непокритих збитків. Усі позареалізаційні збитки у структурі непокритих збитків склали 36,3 %;

3) збільшення витрат за рахунок використання прибутків призвело до збільшення збитків на 642 тис. грн. за рахунок збільшення витрат у соціальній сфері (витрати за рахунок використання прибутків у загальній структурі збитків склали 21,5 %).Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Особливості трансформаційного періоду для економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... рух сучасної перехідної економіки України в ... нфраструктури (особливо фінансової, що ускладню ... економіки, але до системи стратегічного (корпоративного) планування ... економічного розвитку, особливо в умовах трансформаційного процесу, коли зміна моделі економіки ...
 2. Основні риси перехідної економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... перехідної економіки України Найдосконалішою моделлю сучасного капітал ... економічного планування є науково обґрунтовані промислова, структурна, інноваційна, податкова, фінансово ... діяти в умовах ринкової економіки, забезпечувати сталий баланс економічних інтерес ...
 3. Проблеми макроекономічного регулювання економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... малогабаритної техніки. У малому підприємництві в умовах існуючої фінансово-кредитної системи, ... економіки // Економіка України. — 2004. — № 3. — С. 47—52. Бесєдін В. Створення, становлення і трансформування сис­теми планування в Україні // Економіка України ...
 4. Структурна перебудова економіки України перехідного періоду

  Дипломная работа >> Экономика
  ... іальних проблем через планування виробництва, розподілу ... умовах економічного та валютно-фінансового хаосу досить вірогідне моделювання структурної перебудови економіки ... реформ. Сучасний стан технологічної конкурентоспроможності економіки України визначає ...
 5. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... фінансова академія ДИПЛОМНА РОБОТА Тема роботи: Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України Виконана ... ія “Організація роботи податкової інспекції, планування та координація робіт структурних підрозд ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0023541450500488