Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Закон
- контроль за сохранностью и наличием основных средств по местам их использования; правильное документальное оформление и своевременное отражение в уч...полностью>>
Экономика->Доклад
Рынок труда, как и любой товарный рынок, основан на спросе и предложении. Спрос в данном случае выступает в форме потребности на занятие свободных раб...полностью>>
Экономика->Реферат
Актуальність обраної теми курсової роботи пов'язана з тим, що з переходом від адміністративно-командних методів управління економікою до ринкових знач...полностью>>
Экономика->Реферат
В экономике России большой упор делается на централизованное планирование. С другой стороны, наша экономика представляет собой преимущественно рыночну...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Контрольна робота

з курсу “АРМ бухгалтера”

Практична частина

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Ткаченко О.М.

Посада: директор

Тарифна ставка: 1100,00

Період: січень 2002 р.

Фонд робочого часу: 20 днів

Витрати робочого часу 0

Причини витрат робочого часу:

Нарахована основна заробітня плата 1100,00

Утримано

прибутковий податок [189,55 + 80,00 Х 0,30] 213,55

відрахування до пенсійного фонду [1100,00 Х 0,02] 22,00

відрахування на випадок безробіття [1100,00 Х 0,005] 5,50

несвоєчасно повернену підзвітну суму 45,00

Сума до виплати 813,95

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: ?

Посада: головний бухгалтер

Тарифна ставка: 1000,00

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 20 днів

Втрати робочого часу: 5

Причини втрат робочого часу: через хворобу

Нараховано

основна заробітна плата [1000,0 Х 15120] 750,00

оплата лікарняного листка [2000 / 41 Х 5 Х 0,8] 195,12

Утримано

прибутковий податок [19,55 + 775,00 Х 0,20] 174,55

відрахування до Пенсійного фонду [945,12 Х 0,02] 18,90

відрахування на випадок безробіття [945, 12 Х 0,005] 5,50

внесок за товари, придбані в кредит 45,00

Сума до виплати 676,94

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Гаврилюк Ю.В.

Посада: менеджер

Тарифна ставка: 600,00

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 20 днів

Втрати робочого часу: 0

Причини втрат робочого часу:

Нараховано

основна заробітна плата 600,00

Утримано

прибутковий податок [19,55 + 430,00 Х 0,20] 105,55

відрахування до Пенсійного фонду [600,00 Х 0,02] 12,00

відрахування на випадок безробіття [600,00 Х 0,005] 3,00

Сума до виплати 676,94

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Мартинюк В.П.

Посада: касир (сумісник)

Тарифна ставка: 300,00

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 20 днів

Втрати робочого часу: 0

Причини втрат робочого часу:

Нараховано

основна заробітна плата 300,00

Утримано

прибутковий податок [300,00 Х 0,20] 60,00

відрахування до Пенсійного фонду [300,00 Х 0,02] 6,00

відрахування на випадок безробіття [300,00 Х 0,005] 1,50

Сума до виплати 232,50

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Олійник З.Б.

Посада: секретар

Тарифна ставка: 2,00

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 20 днів

Втрати робочого часу: 31

Причини втрат робочого часу: чергова відпустка

Нараховано

основна заробітна плата [(3128,68 + 560)1252 Х 31] 453,15

Утримано

прибутковий податок [19,55 + 283,00 Х 0,20] 76,15

відрахування до Пенсійного фонду [453,15 Х 0,02] 9,06

відрахування на випадок безробіття [453, 15 Х 0,005] 2,27

Сума до виплати 385,29

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Паламар В.М.

Посада: водій

Тарифна ставка: 2,30

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 160 год.

Втрати робочого часу: 0

Причини втрат робочого часу:

Нараховано

основна заробітна плата [2,30 Х 160] 368,00

премія [368,00 X 0,30] 110,40

Утримано

прибутковий податок [19,55 + 308,00 Х 0,20] 81,15

відрахування до Пенсійного фонду [478,40 Х 0,02] 9,57

відрахування на випадок безробіття [478,40 Х 0,005] 2,39

Сума до виплати 385,29

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Костюк Л.М.

Посада: робітник

Тарифна ставка: 3,44

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 160

Втрати робочого часу: 0

Причини втрат робочого часу:

Нараховано

основна заробітна плата [3,44 Х 160] 550,00

премія [550,4 X 0,40] 220,16

Утримано

прибутковий податок [19,55 + 540,00 Х 0,20] 127,55

відрахування до Пенсійного фонду [721,28 Х 0,02] 14,42

відрахування на випадок безробіття [721,28 Х 0,005] 360

Сума до виплати 575,71

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Свідерська І.П.

Посада: обліковець

Тарифна ставка: 250,00

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 20

Втрати робочого часу: 18

Причини втрат робочого часу: чергова відпустка

Нараховано

основна заробітна плата [250 / 20 Х 6] 75,00

премія [75, 00 X 0,10] 7,50

відпустка [(2886,40 + 550) / 252 Х 18] 245,45

Утримано

прибутковий податок (2 к ЧАЕС, 2 дітей до 16) [-17,00 Х 10]

з суми 82 (з/п + премія) не нараховується

з суми 245,45 (відпустка) – (245,45 - 170) Х 0,1 7,54

відрахування до Пенсійного фонду [259,77 Х 0,02] 5,19

відрахування на випадок безробіття [259,77 Х 0,005] 1,29

Сума до виплати 14,02

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок заробітної плати:

Прізвище та ініціали: Романчук Л.В.

Посада: токар

Тарифна ставка: 3,08

Період: січень, 2002 р.

Фонд робочого часу: 20 днів

Втрати робочого часу: виклик у військкомат

Нараховано

основна заробітна плата [3,08 Х (160 – 2,82 ] 484,00

премія [484 X 0,40] 193,6

компенсація за виконання громадських обов’язків

[604,8 / 41 Х 21] 29,5

вихідна допомога 335,60

Утримано

прибутковий податок [189,55 + 13,00 Х 0,30] 193,45

відрахування до Пенсійного фонду [1033,30 Х 0,02] 20,66

відрахування на випадок безробіття [1033,30 Х 0,005] 5,17

Сума до виплати 750,62

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Розрахунок відрахувань на соціальні

заходи за січень 2002 р.

%

Сума

Сума нарахованої заробітної плати

4991,53

Сума відрахувань до Пенсійного фонду

32

1597,28

Внесок на соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

4

199,66

Внесок на соціальне страхування на випадок безробіття

1,5

74,87

Дата: 01.02.2002 р. _______________ ______________

(посада) (підпис)

Довідка

про суму виплачених доходів і утриманих з них податків

фізичних осіб Мартинюк В.П.

за січень 2002 р.

Ідентифікаційний номер

Сума визначеного доходу

Сума утриманого прибутку

Дата

Ознака пільги щодо прибуткового податку

Прийняття на роботу

Звільнення з роботи

1234567890

300,00

60,00

01.01.2001

-

Кількість рядків – 1

Кількість фізичних осіб – 1

Кількість аркушів – 1

Керівник підприємства ______________________ (Ткаченко О.М.)

Головний бухгалтер _________________________ (Калин С.І.)

Дата подання - 01.02.2002 р.

Розрахункова накладна за січень 2002

№ п/п

Прізвище та ініціали

Заробітна плата

Премія

Оплата по лікарняному листку

Відпустка

Інші нарахування

Вихідна допомога

Всього нараховано

Прибутковий податок

Відрахування до Пенсійного фонду

На випадок безробіття

За товари продані в кредит

Аліменти

Інші

утримання

Всього утримано

Сума до виплати

1

Ткаченко О.М.

1100,00

-

-

-

-

-

1100

213,55

22,00

5,50

-

-

45,00

286,05

813,95

2

Калин С.І.

750,00

-

195,12

-

-

-

945,12

174,55

18,90

4,73

70,00

-

-

268,18

676,94

3

Гаврилюк Ю.В.

600

-

-

-

-

-

600

105,55

12,00

3,00

-

-

-

120,55

479,45

4

Мартинюк В.П.

300

-

-

-

-

-

300

60

6,00

1,5

-

-

-

67,50

232,50

5

Олійник

-

-

-

453,15

-

-

453,15

76,15

9,06

2,27

-

-

-

87,48

365,67

6

Паламар В.М.

368

110,40

-

-

-

-

778,40

81,15

9,57

2,39

-

-

-

93,11

385,29

7

Мельник Б.Р.

285,16

114,24

70,30

-

-

-

470,14

79,55

9,40

2,35

-

117,50

-

208,80

261,34

8

Костюк Л.М.

550,4

220,16

-

-

-

-

770,56

127,55

14,42

3,60

-

-

-

145,57

575,71

9

Свідерська І.Р.

75,00

7,50

-

245,45

-

-

327,95

7,54

5,19

1,29

-

-

-

14,02

14,02

10

Томанчук Л.В.

484

193,6

-

-

29,5

335,60

537,9

193,45

20,66

5,17

-

-

-

219,28

750,62

Всього

11987,1

645,9

265,42

698,6

29,5

335,60

6283,2

1748,84

127,2

31,8

70,00

117,50

45,00

1510,54

4555,49


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Разработка автоматизированного рабочего места бухгалтера

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... проекта.………………….....53 3.1 Программное обеспечение АРМ бухгалтера-аналитика…………...53 3.2. Практическая технология ... обеспечение АРМ бухгалтера-аналитика 3.1 Программное обеспечение АРМ бухгалтера-аналитика. Программа 1С:Бухгалтерия является универсальной ...
 2. Элементы автоматизированного места бухгалтера

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... применительно к конкретным функциональ­ным возможностям сотрудника. АРМ бухгалтера предназначено для ведения бухгалтерских проводок ... сказанного можно сделать следующие выводы. АРМ бухгалтера позволяют безошибочно производить арифметические расчеты ...
 3. Эффективность компьютеров в автоматизированной бухгалтерии

  Реферат >> Математика
  ... системного анализа можно представить модель «АРМ бухгалтерии» в виде «черного ящика» и ... // Среднеквадратичное отклонение modbeg ("АРМ бухгалтерии",6, 1200,(long)time(NULL), ... системы. В результате рассмотрения модели АРМ бухгалтерии можно сделать вывод , что ...
 4. Информационные технологии в учете готовой продукции с использованием программы 1С Бухгалтерия н

  Реферат >> Информатика
  ... их базе автоматизированных рабочих мест (АРМ) бухгалтеров, экономистов, плановиков и т. д. Современное предприятие обладает ... использование бухгалтерской программы на компьютере. АРМ бухгалтера должно быть оснащено функциями быстрого ...
 5. Автоматизированное рабочее место бухгалтера Учет труда и заработной платы

  Курсовая работа >> Экономика
  ... к возможности создания автоматизированных рабочих мест (АРМ) бухгалтеров. С их помощью выполняются значительно быстрее ... :Зарплата и Управление Персоналом 8.0" с программой "1С:Бухгалтерия 8.0". В прикладном решении автоматизированы практически все ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0027902126312256