Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Исторические личности->Биография
Родился в еврейской семье, эмигрировавшей из Одессы. В 1952 году окончил Корнелльский университет, получив степень бакалавра. Служил в американских ВВ...полностью>>
Исторические личности->Реферат
Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.)— знаменитый римский оратор, юрист, государственный деятель и мыслитель. В его обширном творчестве значительн...полностью>>
Исторические личности->Реферат
В это время Меншиков слыл вольнодумцем. В 1821 году, вместе с Новосильцевым и Воронцовым, составил проект освобождения помещичьих крестьян, не приняты...полностью>>
Исторические личности->Биография
Наука в России появилась как необходимое условие выполнения реформ, задуманных Петром. Преобразуя русское государство, укрепляя его военную мощь, проб...полностью>>

Главная > Реферат >Исторические личности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.

План.

1. Організація діяльності Служби безпеки України.

2. Повноваження Служби безпеки.

1. Служба безпеки України – державний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України. Вона підзвітна Президенту України і підконтрольна Верховній Раді України.

Правову основу діяльності Служби безпеки України становлять Конституція України, Закон України “Про Службу безпеки України” та інші акти законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною.

На Службу безпеки покладається захист державного суверенітету, конституційного устрою, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави і прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб, посягань з боку окремих організацій, груп і осіб.

До завдань Служби безпеки також належить попередження, виявлення, припинення і розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції і організованої злочинної діяльності в сфері управління і економіки, інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників базується на принципах законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності і відповідальності перед народом України.

Система СБУ: Центральне управління Служби безпеки України; регіональні органи СБУ (обласні управління, районні, міжрайонні, міські підрозділи); Служба безпеки АРК; органи військової контррозвідки; військові формування; навчальні, науково-дослідні та інші заклади СБУ.

Керівництво всією діяльність Служби безпеки України, її Центральним управлінням здійснює Голова Служби безпеки і несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на СБУ. Він призначається Верховною Радою України за поданням Президента. Голова має заступників, які призначаються за його поданням Президентом України.

Начальники підрозділів Центрального управління, а також начальники регіональних органів – обласних управлінь Служби безпеки призначаються Президентом за поданням Голови СБ. Начальники регіональних органів Служби безпеки України призначаються за погодженням з головою місцевої держадміністрації.

2. Служба безпеки України, її органи і співробітники при виконанні покладених на них завдань наділені такими повноваженнями:

 • вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень СБУ, перевіряти документи, які посвідчують особу, проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза втечі підозрюваного або знищення речових доказів;

 • подавати органам державного управління обов’язкові для розгляду пропозиції з питань національної безпеки;

 • одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу СБУ від міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій, військових частин, громадян дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки України;

 • входити в порядку, погодженому з адміністрацією установ, організацій, підприємств і командуванням військових частин на їх територію і в службові приміщення;

 • мати слідчі ізолятори для утримання взятих під варту і затриманих осіб;

 • використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам і організаціям, військовим частинам і громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних установ осіб, що потребують термінової медичної допомоги;

 • виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби безпеки України, переслідуванні осіб, що підозрюються у їх вчиненні, заходити в жилі, службові, виробничі та інші приміщення, на території і земельні ділянки та оглядати їх з наступним повідомленням прокурора протягом 24 годин;

 • проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 );

 • здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими особами, в тому числі на договірних засадах, дотримуючись при цьому умов добровільності і конфіденційності цих відносин;

 • користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ, організацій, військових частин, а також жилими та іншими приміщеннями громадян;

 • направляти військовослужбовців Служби безпеки України для роботи на штатних посадах в інших установах, підприємствах і організаціях на час виконання конкретних завдань в інтересах розвідки, контррозвідки, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих випадках у порядку, визначеному колегією Служби безпеки України, допускається направлення на роботу таких військовослужбовців в установи, підприємства і організації за ініціативою їх керівників та ін.

Кадри Служби безпеки України складають: співробітники-військовослужбовці, працівники, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, а також військовослужбовці строкової служби. До органів Служби безпеки України приймаються на конкурсній, добровільній і договірній основі громадяни України, здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров'я ефективно виконувати службові обов'язки. Критерії професійної придатності, зокрема юридичної обізнаності, визначаються кваліфікаційно-нормативними документами, які затверджуються головою Служби безпеки України.

Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України. Військовослужбовці Служби безпеки України користуються політичними, соціально-економічними та особистими правами і свободами, а також пільгами відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", Закону “Про Службу безпеки України”, інших актів законодавства.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Що таке Служба безпеки України?

 2. Кому підзвітна Служба безпеки ?

 3. Які завдання має Служба безпеки?

 4. Хто керує діяльністю СБУ?

 5. Хто призначає голову СБУ?

Яка система органів СБУ?


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економічна і національна безпека України

  Контрольная работа >> Экономика
  ... і: «Про Раду національної безпеки і оборони України», «Про міліцію», «Про Службу безпеки України», «Про внутрішн ... і війська», «Про прокуратуру», «Про Службу зовн ...
 2. Апарат Президента України

  Реферат >> Астрономия
  ... ємничий уповноважений Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України. Така посада ... Закону «Про службу безпеки України», «підпорядкована Президенту України та підконтрольна Верховній Раді України». Крім того ...
 3. Митна служба України

  Дипломная работа >> Таможенная система
  ... прикордонної служби, податкової служби, відповідних підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки України і транспортних ... ї служби України проектів законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов ...
 4. Таможений кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  ... ї справи, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого центрального органу ... внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, спеціально уповноваженого ...
 5. Правоохоронні органи України

  Конспект урока >> Право, юриспруденция
  ... посягань). Служба безпеки України (державний орган спеціального призначення, який забезпечує державну безпеку України). ... який забезпечує державну безпеку України. Її діяльність регламентує Закон України «Про Службу безпеки України». СБУ в інтересах ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014019012451172