Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Книга
Під етикою розуміють науку про суть, закони виникнен­ня, розвиток і функції моралі, про відносини між людьми і обов'язки, які випливають з цих відноси...полностью>>
Астрономия->Реферат
Лікарська мораль – це система норм і вимог до поведінки і морального обличчя лікаря і всього медичного персоналу, а також моральні почуття, які реаліз...полностью>>
Астрономия->Реферат
Іонізуючі випромінювання існували на Землі ще задовго до появи на ній людини. Проте вплив іонізуючих випромінювань на організм людини був виявлений ли...полностью>>
Астрономия->Реферат
Зміна величина х називається нескінченно малою, якщо в процесі її зміни наступить такий момент, починаючи з якого, абсолютна величина змінної х стає і...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

на тему:

Поділ понять”

ПЛАН

 1. Поділ понять, класифікаційні дії поділу.

 2. Класифікація.

 3. Види поділу за видозмінною ознакою і дихотомічний поділ.

Поділ понять опирається на такі логічні операції, як обмеження та узагальнення понять.

Обмеження – це логічна операція над поняттями, завдяки якій відбувається перехід від поняття з ширшим обсягом (родового) до поняття з вужчим обсягом (видового) через додавання до змісту вихідного поняття ознак, які стосуються лише частини предметів його обсягу.

Узагальнення – це логічна операція, в результаті якої відбувається перехід від поняття з вужчим обсягом (видового) до поняття з широким обсягом (родового) шляхом збіднення його змісту, тобто вилучення специфічних для вихідного поняття видових ознак.

Усі поняття, крім нульових, мають обсяг. Проте саме слово (ім’я), яким позначаються певний клас предметів і відповідне поняття, нічого не говорять про цей клас, тобто його обсяг (це не стосується імен, якими позначаються деякі одиничні поняття). Саме завдяки операції поділу понять (точніше – поділу обсягу понять) і одержують цю інформацію.

Поділ поняття – логічна операція, за допомогою якої розкривається обсяг родового поняття через перелік його видів або елементів.

Поняття, що діляться, називаються поділюваними, а результати поділу-- відповідні видові поняття – членами поділу. Поділюване поняття і члени поділу перебувають у відношенні підпорядкування (першому підпорядковані другі), а члени поділу між собою – у відношенні співпідпорядкування.

Завдяки поділу понять знання конкретизуються і систематизуються, а опосередковано відбувається осмислення упорядкованості, системності об’єктивного світу. Не випадково система поділів, використовувана в біологічній науці, називається систематикою.

Традиційно розрізняють два види поділу – поділ за видотвірною ознакою і дихотомію.

Поділ за видотвірною ознакою – поділ, з допомогою якого поділюване поняття мислено розбивають на види з урахуванням специфіки прояву певної ознаки в різних групах елементів цього обсягу.

Основою цього поділу є ознака, характерна для кожного предмета, який мислиться в цьому поділюваному терміні, але проявляється в ньому по-різному. Так, кожна людина має стать (цим люди подібні), проте різні люди мають різну стать. Ця відмінність і є об’єктивною основою для поділу обсягу поняття “людина” на “чоловік” і “жінка”.

На нашу думку, основою наведеного поділу може бути як одна ознака, так і дві й більше ознак. Не погодившись з цією істиною, довелося б визнати існування ще й третього виду поділу, основою якої є понад одна ознака.

Внаслідок поділу понять за видотвірною ознакою одержують різну кількість членів поділу – від двох (існують два пояси Землі – Південний і Північний) до нескінченності.

Дихотомічний поділ – поділ, членами якого є два суперечних поняття.

Основою цього поділу є наявність чи відсутність певної ознаки (ознак) у предметів, які мисляться в поділюваному понятті. Внаслідок такого поділу одержуються лише два члени поділу, які завжди є суперечними поняттями. Наприклад, предмети і явища можна поділити на красиві і некрасиві, спільноти людей – на нації і ненації. Графічна зображення дихотомії здійснюється дуже просто: круг, яким позначається обсяг поділюваного поняття, ділиться навпіл; одна половина цього круга зображує обсяг відповідного позитивного поняття, а друга - обсяг негативного (заперечного) поняття. Проста і сама “технічна” процедура здійснення дихотомічного поділу: обравши будь-яке поняття (не поділюване, а позитивний його різновид) і відповідне йому слово, додаємо до цього слова частку “не” – і поділ здійснено.

Класифікація – це складний, багатоступінчастий поділ (тобто система поділів), який проводиться з метою одержання нових знань стосовно членів поділу і систематизації цих знань.

Внаслідок класифікації поділюване поняття мислено розбивається на видові поняття, кожне з яких (за наявності основи) у свою чергу поділяється на підвиди.

Здійснюючи класифікацію, вдаються до різних видів поділу. Розрізняють два види класифікації – наукову і ненаукову. Основою поділів у першій є істотні ознаки предметів, які класифікуються, а в другій (штучній класифікації) – неістотні ознаки.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. – С. 332

 2. Хоменко І.В. Логіка – юристам. – К., 1997. – С. 386

 3. Конверський А.С. Логіка. – К., 1998. – С. 266

 4. Кондаков И.В. Логика. – М., 1954. – С. 68

 5. Хоменко І.В., Алексюк І.А. Основи логіки. – К., 1996. – С. 113

 6. Формальная логика. Л., 1977

7. Хоменко І.В. Що таке логіка //Барви творчості. К., 1995. – С. 83-95


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Хоббит, или Туда и обратно (2)

  Рассказ >> Литература и русский язык
  ... всеми возможными предосторожностями, ведя своих пони под уздцы. Они добрались до холма ... смеркалось, луна еще не взошла. Пони под Бильбо начал спотыкаться о корни и камни ... задерживаться. Они двинулись дальше, ведя пони под уздцы. Эльфы вывели их на ...
 2. Как понять клиента

  Реферат >> Менеджмент
  ... МЕНЕДЖМЕНТА РЕФЕРАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА Как понять клиента? 080500.62 Менеджмент ... , которому нужно бОльшее. Действуя под влиянием “ошибочных предположений” вы: ... мнение экспертов, известных людей, имейте под рукой справочную аргументацию. - Говорите ...
 3. Чевенгур (2)

  Рассказ >> Литература и русский язык
  ... ветру! В шлак, а шлак -- кочережкой и под откос! Понял ты меня или нет?.. От ... : для того же самого усложнения... -- Понял -- верно! -- обрадовался председатель и предложил ... и при царе жили. Понял ты меня теперь? -- Понял-то я понял, -- соображал Гопнер, -- ...
 4. Чапаев и Пустота

  Рассказ >> Литература и русский язык
  ... в увитой розами петле под мышкой висел топор, и я понял, что это Раскольников. ... эскадроном командуешь. Ты ж все-все под Лозовой понял. Чего это с тобой творится ... , источником которой, как я вдруг понял, была горевшая под потолком электрическая лампа. Мои ...
 5. Логіка. Навчальний посібник

  Книга >> Философия
  ... і конкретизація наукових знань. Поділ понять. Види поділу: за видозміненою ... підсобники. Задача №4. Чи правильно проведено поділ понять у прикладах: а) власність буває ... при визначенні. Поділ понять. Види поділу. Правила поділу понять. Загальна характеристика ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.002551794052124