Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Компания Южных морей (англ. The South Sea Company) — английская торговая компания, финансовая пирамида. Предприятие было основано в 1711 г. британским...полностью>>
История->Контрольная работа
XV-XVII вв. в Западной Европе называются эпохой Возрождения. Для этого имеются определенные основания, о которых речь шла в предыдущей теме. Однако об...полностью>>
История->Реферат
Короле́вство Великобрита́ния, точнее Короле́вство Вели́кой Брита́нии (англ. Kingdom of Great Britain) — государство, расположенное в Западной Европе, ...полностью>>
История->Реферат
1а)Понятие «новая история» появилось в европейской историко-философской мысли в эпоху Возрождения как элемент предложенного гуманистами трехчленного д...полностью>>

Главная > Конспект >История

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методична розробка Опорний конспект з історії України написана на основі навчальної програми курсу Історія України для вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації дає вказівки по вивченню, засвоєнню матеріалу, що вивчається аудиторно. Робота містить теоретичний матеріал, викладений у вигляді тез, схеми, таблиці, тестові завдання, завдання для самоперевірки матеріалу та список літератури.

Головне завдання даної роботи – полегшити вивчення матеріалу з історії України, виробляти уміння і навички аналізувати та узагальнювати історичний матеріал, робити висновки.

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………...…...4

Тематичний план…………………………………………………………...…...5

ТЕМА 1. Вступ. Найдавніша історія України…………………………………..…….7

ТЕМА 2. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави

Київської Русі…………………………...…………………………………..20

ТЕМА 3. Галицько – Волинське князівство……………………………………….....37

ТЕМА 4. Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.. Утворення козацької держави……………………………………………………….…..51

ТЕМА 5. Політичне життя України в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст…………...63

ТЕМА 6. Соціально-економічне розвиток України в другій половині ХVІІ – ХVІІІст……..………………………………………………………………...72

ТЕМА 7. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ ст.. Українські землі в другій половині ХІХ ст………...…82

ТЕМА 8. Україна на початку ХХ ст..(1900-1914рр.)……………………………...…90

ТЕМА 9. Українське національно-державне відродження

1917 – 1920 рр……………………………………………………………..…98

ТЕМА 10. Внутрішня і зовнішня політика Скоропадського. Директорія………..109

ТЕМА 11. Встановлення на Україні режиму диктатури пролетаріату..………….117

ТЕМА 12. Українська РСР в умовах модернізації (1928 – 1939 рр.)……………...126

ТЕМА 13. Україна в роки Другої світової війни…………………………………...137

ТЕМА 14. Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.)………………...…...150

ТЕМА 15. Україна у період стабілізації радянської системи та загострення її соціально – економічної та політичної кризи (1965 – 1985 рр.)…......…157

ТЕМА 16. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності

України………………………………………………...………………….166

ТЕМА 17. Україна в умовах незалежності……………………...…………………..176

Відповіді на тести…………………………...…………………...…………...189

СПИСОК літературИ…………………………………………………...……….193

ВСТУП

Життя суспільства багатогранне і різноманітне. Його вивчають різні науки. Історія України є складовою історичних наук, які вивчають в хронологічній послідовності хід розвитку суспільства. Історія України відіграє велику роль у процесі формування політичної культури, національної самосвідомості, історичного мислення, громадянської позиції студентів.

Навчальний план передбачає 81 годину на вивчення історії України, із них на самостійну роботу – 33 години, решту часу – на аудиторне вивчення програмного матеріалу.

Матеріалу багато, а часу відводиться мало.

В методичній розробці зроблена спроба відібрати найважливіші події, які дадуть можливість отримати знання з історії України, будуть базою для розуміння студентами історичних процесів сьогодення! Головну увагу приділено вивченню розвитку національно-визвольного руху, історії української державності.

Запропоновані методи і форми викладу матеріалу сприятимуть полегшенню розуміння і запам’ятовуванню тексту, виробленню умінь і навичок аналізувати та узагальнювати матеріал, робити порівняльну характеристику.

Матеріал скомпоновано по модулях, які об’єднують декілька тем програмного матеріалу, що виноситься на самостійне і аудиторне вивчення. Закінчується вивчення модуля проведенням семінарського заняття.

У методичній розробці частина матеріалу подається у вигляді тез, схем, таблиць, вказуються основні поняття, які повинні засвоїти студенти, пропонуються різні завдання, експрес-тести, аналітичні тести, тести.

Тести допоможуть студентам засвоїти хронологію, розв’язання експрес-тестів сприяє більш глибокому вивченню програмного матеріалу, аналітичні тести і завдання спонукають студентів до творчої діяльності, виробляють уміння узагальнювати матеріал, робити висновки.

В даній методичній роботі даються вказівки по вивченню матеріалу, що вивчається аудиторно.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

спеціальність 5.091716 «Бродильне виробництво і виноробство»

5.091713 «Зберігання і переробка зерна»

5.090247 «Експлуатація і ремонт обладнання харчових виробництв»

Найменування розділів і тем

Кількість годин

всього

з них

аудиторних

самостійних

1

2

3

4

Вступ. Найдавніша історія України

Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київської Русі

Галицько – Волинське князівство

Семінарське заняття

Українські землі під владою Литви та Польщі (ХІV – перша половина ХVІІ ст.)

Визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст.. Утворення козацької держави

Соціально-економічний та політичний розвиток України в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст..

Семінарське заняття

Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ ст.. Українські землі в другій половині ХІХ ст..

Україна на початку ХХ ст..(1900-1914рр.)

Україна в роки І світової війни

Українське національно-державне відродження 1917 – 1920 рр.

Українська РСР в умовах непу (1921 – 1928 рр)

Семінарське заняття

Українська РСР в умовах модернізації (1928 – 1939 рр.)

4

2

2

2

4

2

6

2

6

2

2

10

2

4

2

2

2

2

-

2

4

2

2

2

-

6

2

2

2

-

-

-

4

-

2

-

4

-

2

4

-

2

1

2

3

4

Західноукраїнські землі в 1921 – 1939 рр.

Україна в роки Другої світової війни

Семінарське заняття

Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 1950-х рр.

Україна в умовах десталінізації (1953 – 1964 рр.)

Україна у період стабілізації радянської системи та загострення її соціально – економічної та політичної кризи (1965 – 1985 рр.)

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

Україна в умовах незалежності

Семінарське заняття

2

6

2

2

4

4

2

5

2

-

2

2

-

2

2

2

2

2

2

4

-

2

2

2

-

3

-

ВСЬОГО

81

45

36

ТЕМА 1: НАЙДАВНІША ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

План

1. Первісні люди та спосіб їх життя. Періоди розвитку первісного суспільства.

2. Трипільська культура.

3. Кіммерійці, скіфи, сармати.

4. Антична цивілізація Північного Причорномор’я.

Ключові терміни та поняття

Автохтон, українська народність, українська нація, українська національна ідея, палеоліт, мезоліт, неоліт, неолітична революція, бронзовий вік, залізний вік, трипільська культура, античні міста держави Північного Причорномор’я: Ольвія, Пантікапей, Тіра, Феодосія, Херсонес, Боспорське царство.

Опорний конспект

Стародавня історія України

1. Первісні люди та спосіб їх життя

Історію первісного суспільства вчені поділяють на кілька періодів залежно від матеріалу та технології виготовлення знарядь праці: палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, бронзовий і залізний вік.

Найдавнішою епохою в історії людства був ПАЛЕОЛІТ у перекладі з

грецької мови походить від двох слів

«
палайос» «літос»

стародавній камінь


стародавньо-кам'яний вік

(1 млн років тому — 11 тис. років тому)

Історики поділяють його на ранній (1 млн років тому - 35 тис. років тому) і пізній (35 тис. років тому - 11 тис. років тому)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... 882–912) поча­лося зі створення опорних пунктів центральної вла­ди у ... сторії українського народу (1921–1939 рр.) Короткий зміст теми: Розробка ... Закарпатської України. 1944–1945. – К., 1992. Методичні рекомендації до вивчення історії України в запитаннях ...
 2. Історія України. Конспект лекцій. Історія України івд найдавніших часів до сьогодення

  Конспект >> История
  ... важливим фактором політичного життя України. Стан розробки цього питання по-сво ... Січ? Методичні рекомендації Додаткову інформацію з питань розглянутих в лекції, можна отримати у виданнях: Брайчевський М. Конспект історії України ...
 3. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  ... назви в конспект та знайти ... ій формі. Головними опорними символами поетичної творчост ... ізації з методичним забезпеченням у вигляд ... Розробками з теоретичної фізики займався Харківський Укра ... ів України “Корокий курс історії України”, “Нарис історії України”. ...
 4. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... – ілюстрована історія України під назвою „Про старі часи на Україні. Коротка історія України” (1907) ... і інтересам); недостатня методична розробка комплексів, зосе редження лише ... поза увагою залишити й опорні конспекти В.Ф. Шаталова, за методикою котрого ...
 5. ... ів при викладанні дисципліни Деталі машин (на прикладі Української інженерно-педагог ...

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... наукової, художньої, методичної літератури; методичні розробки, в яких викладено ... 24 Ісп       4 Історія України 54 24 12 12     Зал ... періодичних видань; в) використання опорних конспектів, логічних схем; г) ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018918514251709