Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
Подход к вычислению показателей монопольной власти основан на сравнении реальных рынков с рынком совершенной конкуренции. Насколько рынок приближается...полностью>>
Экономическая теория->Курсовая работа
Особенно наглядно это проявляется в период перехода от командно-административных методов управления к рыночным отношениям, когда в условиях сузившихся...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Для любой страны роль внешней торговли страны трудно переоценить. Традиционной и наиболее развитой формой международных экономических отношений являет...полностью>>
Экономическая теория->Шпаргалка
ИЭУ рассматривает процессы возникновения, развития и смены различных теорий. Свое начало ИЭУ берет со времен появления первых централизованных государ...полностью>>

Главная > Книга >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Запланований обсяг випуску продукції становить 180 млн.грн, а чисельність промислово-виробничого персоналу становить 4060 чол.

Задача 9. Визначити середньорічну вартість основних фондів підприємства, коефіцієнти оновлення і вибуття основних фондів, якщо відомо, що вартість основних фондів на початок року становила 35 млн.грн., в лютому буде введено основних фондів на 240 тис.грн., в червні – виведено на 350 тис.грн., в ІІІ кварталі – введено на 400 тис.грн., в листопаді – виведено на 300 тис.грн., а з першого грудня – введено 150 тис. грн..

3. Самостійно опрацювати питання.

Нематеріальні ресурси суб‘єктів господарювання. Поняття і види нематеріальних ресурсів - об‘єктів інтелектуальної власності. Перелік можливих об‘єктів інтелектуальної власності. Загальна характеристика об‘єктів промислової власності - винаходів, промислових зразків, товарних знаків і знаків обслуговування, зазначення походження товару, фірмових найменувань. Об‘єкти інтелектуальної власності, що охороняються авторським і суміжними правами. Інші (нетрадиційні) об‘єкти інтелектуальної власності: раціоналізаторські пропозиції, “ноу-хау”, комерційна таємниця.

Нематеріальні активи. Сутність поняття і перелік прав на об‘єкти інтелектуальної власності.

Форми правового захисту об‘єктів інтелектуальної власності. Патенти і свідоцтва. Ліцензії та ліцензійні угоди.

4. Розрахункова робота по нарахуванню амортизації основних фондів.

Задача 1. Визначити нормативний термін служби приладу, якщо відомо, що початкова вартість складає 750 грн., норма амортизації 5%, а ліквідаційна вартість становить 23% від початкової вартості.

Задача 2. Мале підприємство придбало новий токарний верстат з числовим програмним управлінням вартістю 30 000 грн. Нормативний строк служби верстату 5 років. Визначити норму амортизації і нагромаджену суму амортизаційних відрахувань, якщо амортизацію нараховують виробничим методом і мотодом пропорційного обсягу. Плановий випуск продукції - 30 000 одиниць, ліквідаційна вартість 3 000 грн.

1 – й рік – 10 000

2 – й рік – 9 000

3 – й рік – 8 100

4 – й рік – 1 900

5 – й рік – 1 000

Задача 3. Підприємство придбало новий напівавтомат вартістю 45000 грн. Нормативний термін його служби 6 років. Ліквідаційна вартість 450 грн.

Нарахуйте амортизацію за ці роки методом залишку.

Задача 4. Визначити суму амортизаційних відрахувань та фондовіддачу, фондомісткість і фондоозброєність, якщо вартість основних фондів на початок року становить 3,8 млн грн. За планом передбачено ввести основних фондів у лютому на 120 тис.грн., і вивести в липні на 190 тис.грн., і в четвертому кварталі – на 210 тис.грн. Норма амортизації становитиме 15%, а запланований обсяг випуску продукції – 26 млн грн. при чисельності працюючих 1680 чол.

Задача 5. Мале підприємство придбало новий токарний верстат з числовим програмним управлінням вартість 30 тис.грн. Нормативний строк служби верстата 5 років. Визначити норму амортизації третього року служби верстата і нагромаджену суму амортизаційних відрахувань в цьому ж році, якщо амортизацію нараховують методом прискореного зменшення залишкової вартості.

Задача 6. Визначити первісну вартість основних фондів підприємства, якщо відомо, що річна норма амортизаційних відрахувань 15%, а сума щорічних амортизаційних відрахувань – 4800 грн.

 1. Розрахункова робота по встановленню потужності підприємства.

Задача 1. Виробнича потужність чавунно-ливарного цеху заводу “Ферум” станом на 1 січня розрахункового року становила 14 000 т чавуну. З 1 травня введено в дію два плавильних агрегати потужністю 2 200 т литва, а з 1 серпня виведено один плавильний агрегат потужністю 890 т литва. Середньорічна виробнича потужність цеху за звітний рік становила 12 000 т литва. Впродовж розрахункового року вироблено 11 500 т литва.

Задача 2. Визначити необхідну кількість верстатів на програму і коефіцієнт завантаження обладнання, якщо відомі такі дані (таблиця).

Показники

Виробнича програма, тис.шт.:

виріб А

20

виріб Б

40

виріб В

80

Запасні частини, тис.грн.

100

Інша продукція, тис.грн.

210

Середній процент виконання норм

112

Втрати часу на плановий ремонт, %

5

Кількість верстатів, шт.

80

Нормативна трудомісткість на один виріб: А-0,6 н-год.; Б-1,3 н-год.; В-2,2 н-год.; на 1000 грн. запчастин – 180 н-год.; на 1000 грн. іншої продукції – 150 н-год. Режим роботи двозмінний.

Задача 3. Виробнича потужність підприємства на початок планового року склала 274 млн грн. Середньорічний приріст потужності планується забезпечити на основі:

1) реконструкції сталеплавильного заводу – 37 млн грн.;

2) проведення організаційно-технічних заходів – 19 млн грн.;

3) зміни номенклатури продукції – 12 млн грн.

Вибуття виробничої потужності в результаті зношування основних фондів планується в сумі 18 млн грн., у тому числі:

  • вибуття обладнання з виробничою потужністю на виготовлення продукції на суму 9,5 млн грн. планується з 1 липня;

  • вибуття решти виробничої потужності у зв’язку із зношуванням основних фондів планується з 1 жовтня.

Коефіцієнт використання середньорічної потужності 0,91.

Розрахувати вихідну, середньорічну виробничу потужність підприємства, а також можливий обсяг продукції із розрахованої виробничої потужності.

Задача 4.Розрахувати вихідну, середньорічну виробничу потужність підприємства, а також можливий обсяг продукції із розрахованої виробничої потужності у вартісному виразі, якщо виробнича потужність на початок планового періоду становила 370 млн грн. Реконструкція, яка завершиться у травні, збільшить виробничу потужність на 24 млн грн., а у вересні передбачено вивести фонди, що зменшить потужність на 17 млн грн. Коефіцієнт використання виробничої потужності запланований на рівні 0,91.

Задача 5. В цеху 22 верстати. Норма часу на обробку виробу 0,48 н-год. режим роботи двозмінний, тривалість зміни 8,1 год. У році 242 робочі дні. Регламентовані простої обладнання в ремонті становлять 3%. Коефіцієнт використання потужності 0,89. Визначити виробничу потужність цеху і його виробничу програму.

Задача 6. Визначити потужність і коефіцієнт завантаження верстата за такими вихідними даними. У році 260 робочих днів. Режим роботи двозмінний, тривалість зміни 8 годин, втрати часу на ремонт верстата – 3%. Річний план виготовлення деталей на верстаті 700 шт. Трудомісткість деталі 6 н-год. Коефіцієнт виконання норм виробітку 1,2.

Задача 7. В цеху працює 25 верстатів. Норма часу на. обробку виробу складе 0,5 н-год./шт. Режим роботи цеху двозмінний, тривалість зміни 8,2 год. Для розрахунку прийняти номінальний фонд робочого часу 230 дн./ рік, а регламентовані простої обладнання в ремонті – 4%. Визначити виробничу потужність цеху та його виробничу програму, якщо коефіцієнт використання потужності складе 0,95.

Задача 8. Визначити виробничу потужність відпалювальної обертової печі на основі даних: маса завантажуваної сировини 60 т., вихід клінкеру – 80%, а тривалість відпалу – 18 год. Піч працює в неперервному режимі і , планові витрати часу на ремонт 240 год/рік.

Задача 9. Виробнича потужність об’єднання на початок планового періоду становила 3700 млн.грн. Реконструкція, що завершиться 1.06 збільшить виробничу потужність на 400 млн.грн. в зв’язку з зношенням основних фондів 1.10 планується їх вибутя, що зменшить потужність на 150 млн.грн. Коефіцієнт використання виробничої потужності 0,91.

Визначити середньорічну та вихідну виробничу потужність, а також можливий випуск продукції.

6.Розрахункова робота по визначенню показників ефективності використання оборотних фондів.

Задача 1. Підприємство виробляє три види продукції з металу, витрати якого та результати роботи наведені в таблиці.

Виріб

Кількість, шт.

Чиста вага одиниці виробу, кг.

Ціна металу за 1т, грн.

Загальні витрати металу, кг

Вартість готової продукції, грн.

А

100

0,5

1000

70

150

Б

150

0,4

1000

90

200

В

300

1,0

1000

350

650

Визначте:

 1. Загальний коефіцієнт використання металу (%);

 2. Рівень відходів металу (%);

 3. Матеріалоємність продукції.

Задача 2. Квартальна програма випуску виробів – 1000шт., чиста вага одного виробу – 8 кг; втрати під час кування – 2,9 кг; відходи в стружку – 11,7 кг; шліфувальний пил – 0,4 кг. Періодичність поставки чавуну – 20 днів.

Визначте:

 1. норму витрат та коефіцієнт використання використання металу на виготовлення одного виробу;

 2. розмір поточного та страхового запасів металу.

Задача 3. На виготовлення 35 виробів у 2001 році було витрачено певну кількість матеріалів. В результаті підвищення цін у 2001 році загальні матеріальні витрати збільшилися на 35%. Визначте матеріалоємність продукції в 2001 році.

Вихідні дані для розрахунків.

Матеріали

Кількість, кг

Ціна тис.грн./т

Загальна вартість, тис.грн.

Сталь

1200

4980

Чавун

400

2100

Алюміній

510

2630

Кольорові метали

300

5350

Пластмаси

650

2410

Гумові вироби

100

900

Інші

345,6

Задача 4. За наведеними вихідними даними в таблиці розрахувати коефіцієнт використання прокату на кожен виріб за планом і фактично.

Виріб

Розхід прокату на один виріб, кг

Чиста вага деталей на виріб (за нормою), кг

за нормою

фактично

Трактор

9400

9200

8900

Екскаватор вантажний

10200

10500

10200

Автомобіль

2100

2050

2000

Задача 5. У поточному році на виготовлення продукції загальною вартістю 20 млн.рн. витрачено 10 тис.т матеріалів. Норма витрат матеріалів на одиницю продукції відсутня. На наступний рік обсяг продукції того ж призначення планується в розмірі22 млн.грн., тобто на 10 % більше, при економії матеріалів на 2%. Визначити загальну потребу в матеріалах.

Задача 6. Вихідні дані: корисна витрата тканини на виріб – 2,12 м², технологічні відходи – 0,10 м², фактична витрата тканини – 2,28 м².

Обгрунтувати планову норму витрат тканини на виріб; коефіцієнт корисної витрати матеріалу ( плановий і фактичний).

Задача 7. На основі даних таблиці розрахувати показники використання чорних металів при виготовленні трьох верстатів, а саме;

 1. коефіцієнт використання металу;

 2. відносну масу верстата (питому матеріаломісткість).

Верстат

Норми витрат металу на виготовлення одного верстата, кг

Чиста маса верстата, кг

Потужність верстата, к.с.

А

120

92

4,5

Б

150

120

5,

В

140

110

4,3

Вияснити, який верстат є економічно більш вигідним з точки зору потужності і використання металу на його виготовлення.

Список використаної літератури

 1. “Економіка підприємства”: Підручник/За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2- Ге перероб. та доп. – К.:КНЕУ, 2008р.

 2. Економіка виробничого підприємства. – Львів: Оскарт, 1996 р.

 3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006 р.

 4. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004 р.

 5. Ситник Й.С. Економіка підприємства: Конспект лекцій для студентів базових напрямків 5.0502 «Менеджмент» і 5.0501 «Економіка і підприємництво». – Львів: Видавництво ТзОВ «Тріада Плюс», 2006 р.

 6. Петрович Й.М., Кіт А.Ф., Скменів О.М., та ін. Економіка підприємства: Підручник/ За загальною редакцією Й.М.Петровича. – Львів: «Новий світ - 2000», 2004 р.

 7. Покроповний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник – Київ: КНЕУ, 1998 р.

 8. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємств. Навчальний посібник. 2 – ге вид., виправлене і доповнене. К.: «Каравелла», Львів: «Новий світ - 2000», 2001 р.

 9. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002 р.

 10. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2001 р.

 11. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: навч. посіб. За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999 р.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ИНФРА-М, 2001. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2003. ... . Сідун В.А., Пономарьова ЮВ. Економіка підприємства: Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. Бланк И.А. ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ізацію виробництва. Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки і навчальна дисципліна базу ... -хау» можуть бути різноманітні посібники, специфікації, формули, рецепти, знання ...
 3. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ... сне обслуговування; навчальну й іншу кооперацію з іноземними партнерами, ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ...
 4. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, Центр навчальної ... - С.3-8. 72. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 ...
 5. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ______________________________________________ Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДИПЛОМНА РОБОТА ... Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001971960067749