Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
В экономической науке есть немало неисследованного. Но, пожалуй, трудно найти другой такой пример, когда масштабы экономического явления и степень его...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Уровень жизни (standard of living) населения по экономическому словарю под редакцией Куракова : совокупность условий жизни и труда людей соответствующ...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
В годы плановой экономики в нашей стране конкуренции не уделяли должного внимания. Было объявлено о полном устранении конкуренции как пережитка капита...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Несмотря на цикличность, движение рыночной экономики происходит по восходящей линии, посредством экономического роста. Экономический рост 1— одна из ф...полностью>>

Главная > Книга >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.3 ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

С

Основні положення ЗУ України «Про підприємства в Україні».

творення підприємства може відбуватись за рішенням власника майна або в результаті виокремлення структурного підрозділу діючого підприємства. В цьому випадку має бути згода трудового колективу.

Для того щоби зареєструвати підприємство потрібно подати заяву і статут підприємства у відділ державної реєстрації. В цьому відділі на основі статуту заповнюють реєстраційну картку. Дані з неї вносять в комп’ютер і по електронній пошті передають державному реєстратору України. Там дане підприємство заносять в державний реєстр України. З цього моменту підприємство вважається дійсним. Власнику видається свідоцтво про державну реєстрацію єдиної форми по всій території України затверджене гербовою печаткою. За отримання свідоцтва власник сплачує державне мито.

Підприємство може бути ліквідоване в таких випадках:

1.За рішенням власника.

2.В результаті банкрутства.

3.За рішенням арбітражного суду.

Для ліквідації підприємства створюється ліквідаційна комісія. Її призначає власник, а при банкрутстві – суд. Ліквідаційна комісія оцінює майно підприємства, складає ліквідаційний баланс, дає повідомлення в пресу, де вказує до якого терміну приймаються всі претензії. Підприємство вважається ліквідованим коли воно викреслено з державного реєстру України.

Правовою основою функціонування підприємства є Закон України

« Про підприємства в Україні».

Загальні положення

Створення підприємства і порядок його реєстрації


 • Підприємство і його основні цілі

 • Об’єднання підприємств

 • Види підприємств

 • Законодавство про підприємства

 • Загальні умови створення

 • Створення відокремлених підрозділів

 • Ліцензіювання видів діяльності

 • Державна реєстрація

 • Статут підприємстваМайно підприємства

Перелік та головний зміст розділів Закону


 • Формування і використання майна

 • Володіння і користування природніми ресурсами

 • Участь підприємства у випуску і торгівлі цінними паперами

 • Гарантії майнових прав
Управління підприємством і самоврядування трудового колективу


 • Загальні принципи управління

 • Трудовий колектив і його самоврядування

 • Керівництво підприємства

 • Колективний договір


Ліквідація і реорганізація підприємства


Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства


 • Умови ліквідації і реорганізації

 • Задоволення претензій кредиторій

 • Ліквідаційна комісія


 • Прибуток (дохід)

 • Планування діяльності

 • Господарські відносини з іншими суб’єктами господарювання

 • Забезпечення засобами виробництва

 • Фінансові відносини

 • Трудові доходи працівника

 • Ціноутворення

 • Соціальна діяльність


Підприємство і держава


 • Гарантії прав

 • Облік і звітність

 • Контроль за діяльністю

 • Правові та економічні умови господарювання

 • Комерційна таємниця

 • Відповідальність

 • Відносини з місцевими Радами


Рис.1.2 Основні положення Закону України «Про підприємства в Україні»

1.4 СТАТУТ. КОЛЕКТИВНИ ДОГОВІР

С

Статут

татут – це збірник правил. Які регулюють взаємовідносини підприємства з іншими господарськими об’єктами, а також його індивідуальну діяльність.

В статуті зазначається точна назва підприємства, його місце знаходження, форма власності, вид діяльності, місія і основні цілі, органи управління, порядок реєстрації і ліквідації, компетенція трудового колективу і його вибраних органів, джерела та порядок утворення майна, умови реорганізації і припинення існування. Це ті розділи, які мають бути в статуті. В статуті можуть бути інші розділи та інформація за бажанням власника, а саме положення пов’язані з особовою діяльністю… і положення про трудові відносини, положення про членство, про порядок створення і структуру ради підприємства про товарний знак, тощо. Розробляючи статут власник повинен до цієї роботи долучати юриста, бо складання статуту це надзвичайно відповідальна справа, тому що підприємство повинне чітко дотримуватись всіх тих вимог, які записані в статуті. Статут затверджується власником і реєструється в місцевих органах влади. Якщо в статуті необхідно ввести зміни, то здійснюється заново весь процес перереєстрації підприємства. В статуті також необхідно вказати орган який має право представляти інтереси фірми. Це може бути і профспілка, рада трудового колективу або рада підприємства.

Зміст статуту не повинен суперечити законам, які регулюють діяльність підприємства.

К

Колективний договір

олективний договір – це угода між трудовим колективом в особі профспілки і адміністрацією або власником, яка щорічно переглядається і регулює виробничі, економічні і трудові відносини.

В колективний договір включають зобов’язання щодо поліпшення умов праці і відпочинку, соціального захисту працівників, заходи для зростання продуктивності праці і величини матеріального стимулювання.

Порядок складання колективного договору включає такі етапи:

 1. Спочатку створюється робоча група з представниками обох сторін.

 2. Збираються пропозиції представників колективного договору.

 3. Розробляється проект колективного договору на загальних зборах трудового колективу.

 4. Розгляд проекту колективного договору на загальних зборах трудового колективу.

 5. Якщо збори схвалили проект колективного договору, то він підписується профспілкою і власником.

Колективний договір обов’язково складається в письмовій формі та реєструється в місцевих органах державної влади.

Зміни і доповнення до колективного договору на протязі строку його дії можуть вноситись лише при взаємній згоді обох сторін. Кожен новий працівник, який прийнятий на роботу обов’язково має бути ознайомлений з діючим колективним договором. І власник і профспілкова організація мають право контролювати виконання колективного договору. Сторони, які винні у невиконанні колективного договору штрафуються у відповідності до чинного законодавства.

1.5 ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ

Всі підприємства за метою і характером діяльності поділяються на комерційні і некомерційні.

Таблиця 1.1Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ИНФРА-М, 2001. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2003. ... . Сідун В.А., Пономарьова ЮВ. Економіка підприємства: Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. Бланк И.А. ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ізацію виробництва. Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки і навчальна дисципліна базу ... -хау» можуть бути різноманітні посібники, специфікації, формули, рецепти, знання ...
 3. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ... сне обслуговування; навчальну й іншу кооперацію з іноземними партнерами, ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ...
 4. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, Центр навчальної ... - С.3-8. 72. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 ...
 5. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ______________________________________________ Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДИПЛОМНА РОБОТА ... Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019850730895996