Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроеко-номічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість ро...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
О захватывающем воображение экономическом росте Китая сегодня говорят все. Действительно, 10% среднегодового экономического роста в течение почти трех...полностью>>
Экономическая теория->Отчет по практике
Цель работы закрепление теоретических знаний основ управления в практических условиях деятельности данного предприятия, а также получение навыков рабо...полностью>>
Экономическая теория->Курсовая работа
В экономической науке есть немало неисследованного. Но, пожалуй, трудно найти другой такой пример, когда масштабы экономического явления и степень его...полностью>>

Главная > Книга >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Показники рівня концентрації:

 1. середній розмір підприємства;

 2. частка веиких підприємств;

 3. частка дрібних і середніх підприємств.

Деконцентрація виробництва


Деконцентрація виробництва – це зворотний процес від

концентрації. Він полягає в тому, що в умовах ринку

великим підприємствам важко вижити і вони зменшкються,

поділяються, утворюючи широку мережу малих і середніх

підприємств.

Спеціалізація

Спеціалізація – це процес зосередження діяльності

підприємства на виготовленні певної продукції або на

виконанні окремих видів робіт.

Є такі види спеціалізації підприємств:

 • предметно спеціалізовані підприємства – це підприємства, що виготовляють кінцеву готову до споживання продукцію;

 • подетально спеціалізовані підприємства – це підприємства, що виготовляють окремі деталі, агрегати та вузли для комплектування готової продукції;

 • технологічно спеціалізрвані підприємства – це самостійні виробництва з виконанням окремих стадій технологічного процесу (прядильна фабрика, чаєрозвантажувальна фабрика).

 • функціонально-спеціалізовані підприємства – це ремонтні заводи, підприємства з виготовлення стандартної тари, машиносервісні підприємства.

Конверсія виробництва


Конверсія виробництва – це перепрофілювання частини або всього виробничого потенціалу підприємства на виробництво іншої продукції. Це перепрофілювання може бути викликане змінами факторів розвитку економіки.

Конверсія підприємств військово-промислового комплексу здійснювалася в останні роки через скорочення народногосподарської потреби в його продукції. Конверсія підприємств військово-промислового комплексу здійснювалася за національними програмами:

 • виготовлення устаткування для виробництва продуктів харчування;

 • медична та інша техніка для охорони здоров’я людини;

 • виготовлення товарів масового споживання.

2.8 СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. ВИРОБНИЧА І СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА

Результативність господарської діяльності підприємства залежить на тільки від організації основних процесів, але і від забезпечення допоміжних процесів, тобто від розвитку інфраструктури підприємства.

Інфраструктура – це сукупність складових частин будь-якого об’єкта, що має підпорядкований характер і забезпечує нормальну роботу підприємства в цілому.

Інфраструктура підприємства – це комплекс господарств і служб підприємства, які забезпечують необхідні умови для функціонування підприємства в цілому.

Розрізняють виробничу і соціальну інфраструктури. До виробничої належать підрозділи, які не беруть безпосередньої участі у процесі виробництва, але своєю діяльністю вони створюють умови необхідні за роботу основних виробничих цехів.

Соціальна інфраструктура забезпечує задоволення соціально-побутових і культурних потреб працівників підприємства.

Виробнича інфраструктура складається з таких елементів:

 • допоміжні та обслуговуючі цехи;

 • дільниці та господарства;

 • комунікаційні мережі;

 • засоби збирання та обробки інформації;

 • природоохоронні споруди.

До складу соціальної інфраструктури входять такі елементи:

 • заклади громадського харчування;

 • установи охорони здоров’я;

 • спортивні споруди;

 • дитячі дошкільні заклади;

 • заклади освіти;

 • заклади культури чи відпочинку;

 • житлово-комунальне господарство.

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Необхідними умовами нормального перебігу виробничого процесу на підприємстві є:

 • постійне підтримування в робочому стані машини і устаткування та інших засобів праці;

 • своєчасне забезпечення робочих місць сировиною, матеріалами, інструментом, енергією;

 • виконання транспортних операцій та пов’язаних з ним робіт;

 • забезпечення нормального зберігання різних товароматеріальних цінностей.

Всі ці завдання вирішує система технологічного обслуговування виробництва. В цю систему на підприємстві входять:

 1. ремонтне господарство;

 2. інструментальне господарство;

 3. енергетичне господарство;

 4. транспортне господарство;

 5. складське господарство.

Система технологічного обслуговування підприємства виконує такі функції:

 • ремонт технологічного, енергетичного, транспортного та іншого устаткування, догляд за ним і налагодження;

 • забезпечення робочих місць інструментом як купованим, так і власного виробництва;

 • переміщення вантажів, виконання вантажних, розвантажувальних робіт;

 • забезпечення всіх підрозділів підприємства електричною і тепловою енергією, парою, газом, стиснутим повітрям;

 • своєчасне забезпечення виробничих підрозділів сировиною, матеріалами та комплектуючими пробами складування і зберігання завезених матеріальних ресурсів і готових виробів.

  1. РЕМОНТНЕ ГОСПОДАРСТВО

Ремонт – це процес відновлення початкової діє спроможності устаткування, яку було втрачено в результаті виробничого використання.

Ремонтне господарство підприємства здійснює технічне обслуговування і ремонт засобів праці, монтаж і введення в дію нового устаткування, виготовлення запасних частин і нестандартного обладнання, модернізацію машин і устаткування.

До складу ремонтного господарства входять:

 • відділ головного механіка;

 • ремонтно-механічний цех;

 • ремонтно-будівельний цех;

 • цехові ремонтні бази.

Розглядають три форми організації ремонтно-профілактичних робіт, в залежності від масштабів виробництва:

 • централізована форма – весь ремонтний персонал підприємства підпорядковується головному механіку і всі ремонтні роботи виконуються в ремонтно-механічному цеху;

 • децентралізована форма – всі види ремонтних робіт виконується на цехових базах, які підпорядковуються начальникам цехів;

 • змінна форма – технічне обслуговування і поточний ремонт здійснюється на цехових базах, а капітальний ремонт виготовлення запчастин – здійснює персонал ремонтно-механічного цеху.

Робота ремонтного господарства може бути організована за двома способами:

 • систематично-запобіжного ремонту. Суть в тому, що всі запобіжні заходи та ремонти здійснюються відповідно до встановлених нормативів. Кожен вид устаткування має відпрацювати певну визначену нормативами кількість годин і після нього проводять його огляд і планові ремонти. Черговість і послідовність цих заходів залежить від призначення засобів праці, їх конструктивних особливостей та умов експлуатації.

 • система ремонту за результатами технічної діагностики – здійснюється залежно від фактичної проблеми в ремонті після об’єктивного контролю технічного стану устаткування.

Система планово-запобіжного ремонту є більш складнішою і дорожчою, але вона забезпечує більшу надійність і безперебійність роботи устаткування. Друга система є значно дешевшою. Система планово-запобіжного ремонту передбачає проведення таких запобіжних заходів:

 • технічне обслуговування - в його результаті усуваються несправності, проводяться технічні огляди вузлів і агрегатів, зміна мастила і регулювання механізмів.

 • планові ремонти – це ремонтні роботи, які проводяться після того, як одиниця устаткування відпрацює певну кількість часу.

Є такі види планових ремонтів:

 • поточний ремонт – полягає в зміні і відновлені окремих деталей і вузлів та в регулюванні операцій;

 • капітальний ремонт – полягає в тому, що здійснюється повне розбирання виробу, ремонт спрацьованих деталей і вузлів, заміна їх регулювання і виправлення;

 • модернізація засобів праці – проводиться з метою підвищення їх технологічного рівня, способом часткових змін конструкцій.

  1. ЕНЕРГЕТИЧНЕ ГОСПОДАРСТВО

Удосконалення техніко-технологічної бази виробництва, збільшення потужності та інтенсифікація використання машин (агрегатів) об’єктивно збільшують споживання різних видів енергії. Частка витрат на енергію в структурі собівартості продукції має тенденцію до зростання. Оскільки енергія (електроенергія) насамперед не може накопичуватися, тобто процес її виробництва збігається з процесом споживання, будь-які порушення енергопостачання завдають підприємству значних збитків. Усе це підвищує значення безперешкодного функціонування енергетичного господарства підприємства.

До складу енергетичного господарства зазвичай входять такі окремі його види:

 • електросилове – знижувальні підстанції генераторні та трансформаторні установки, електричні мережі, акумуляторне господарство;

 • теплосилове – котельні, компресори, теплосилові мережі, водопостачання, каналізація;

 • газове – газогенераторні станції, газові мережі, холодильні та вентиляційні установки;

 • пічне – нагрівальні й термічні печі;

 • слабкострумове – власна телефонна станція, різновиди зв’язку (у тому числі диспетчерського та електронного);

 • енергоремонтне – технічне обслуговування, ремонт і модернізація різноманітного енергообладнання.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ИНФРА-М, 2001. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2003. ... . Сідун В.А., Пономарьова ЮВ. Економіка підприємства: Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. Бланк И.А. ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ізацію виробництва. Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки і навчальна дисципліна базу ... -хау» можуть бути різноманітні посібники, специфікації, формули, рецепти, знання ...
 3. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ... сне обслуговування; навчальну й іншу кооперацію з іноземними партнерами, ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ...
 4. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, Центр навчальної ... - С.3-8. 72. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 ...
 5. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ______________________________________________ Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДИПЛОМНА РОБОТА ... Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018360614776611