Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
В экономической науке есть немало неисследованного. Но, пожалуй, трудно найти другой такой пример, когда масштабы экономического явления и степень его...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Уровень жизни (standard of living) населения по экономическому словарю под редакцией Куракова : совокупность условий жизни и труда людей соответствующ...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
В годы плановой экономики в нашей стране конкуренции не уделяли должного внимания. Было объявлено о полном устранении конкуренции как пережитка капита...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Несмотря на цикличность, движение рыночной экономики происходит по восходящей линии, посредством экономического роста. Экономический рост 1— одна из ф...полностью>>

Главная > Книга >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Виробничий цикл можна обчислити як для окремих предметів, так і для партії деталей. Основною складовою технологічного процесу є технологічний цикл.

Технологічний цикл партії предметів, які обробляються на кількох операціях, залежить також від того, як поєднується виконання операцій над предметами партії. Існують три способи поєднання операцій технологічного процесу:

 • послідовний;

 • паралельний;

 • паралельно-послідовний.

Послідовне поєднання операцій полягає в тім, що наступна операція

починається після закінчення обробки всіх предметів на попередній операції. Партія предметів передається з операції на операцію повністю. Технологічний цикл такого поєднання операцій обчислюється за формулою:

Тпосл = n∑t , хв.

де n – кількість предметів у партії;

m – кількість операцій технологічного процесу (і=1,2…m);

t – тривалість обробки одного предмета, хв.

Паралельне поєднання операцій характеризується тим, що кожний предмет праці після закінчення попередньої операції відразу передається на наступну операцію й обробляється. Відтак предмети однієї партії виготовляються паралельно на всіх операціях.

Тпар = , хв.

де tmax – тривалість найдовшої операції (головної)

Паралельно – послідовне поєднання операцій, яке ще називають змішаним, відрізняється тим, що обробка предметів праці на наступній операції починається до закінчення обробки всієї партії на попередній, але за умови, що партія обробляється на кожній операції безперервно.

Тпар-посл.=, хв.

- сумарна тривалість довгих операцій (операція вважається довгою, якщо попередня і наступна операції менш тривалі);

- сумарна тривалість коротких операцій (операція вважається короткою, якщо попередня і наступна операція триваліші).

2.5 МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА

Найбільше застосовуваними в практиці господарювання є два методи організації виробництва: непотоковий і потоковий.

Непотокове виробництво

Непотокове виробництво має такі ознаки:

 • на робочих місцях обробляються різні за конструкцією і технологією деталі;

 • кількість деталей невелика і недостатня для нормального завантаження устаткування;

 • робочі місця розташовані групами і не зв’язані з послідовним виконанням операцій;

 • деталі переміщуються по складних маршрутах і є великі перерви між операціями;

 • після окремих операцій деталі можуть поступати на виконання наступної операції.

Непотоковий метод застосовується найчастіше в одиничному і дрібносерійному виробництві. Він має такі форми:

 • одинично-технологічна, коли деталі по одній або невеликими партіями проходять обробку;

 • партійно-технологічна – деталі проходять партіями, які періодично повторюються;

 • предметно-групова – всі деталі поділяються на технологічно подібні групи, обробка кожної з яких здійснюється по однаковій технології і на однаковому устаткуванні.

Потокове виробництво

Потокове виробництво – високоефективний метод

організації виробничого процесу.

Потокове виробництво має такі ознаки:

 • за групою робочих місць закріплюється виготовлення конструктивно або технологічно подібних деталей;

 • робочі місця розташовані послідовно за ходом технологічного процесу;

 • на кожному робочому місці виконується одна або кілька подібних операцій;

 • деталі передаються з операції на операцію поштучно або невеликі партії із певним ритмом роботи, що забезпечує паралельність і неперервність;

 • широко застосовуються між операційний транспорт для переміщення деталей і підтримки ритму роботи (конвеєр).

Потокова лінія


Потокова лінія (ПЛ) – технологічно і організаційно

відокремлена група робочих місць, що виготовляє один або

декілька подібних виробів згідно з ознаками потокового виробництва.

Потокові лінії бувають:

 • за номенклатурою виробів:

однопредметні;

багатопредметні;

 • за ступенем безперервності процесу виробництва:

безперервні;

перервні;

 • за способом підтримання ритму:

ПЛ з регламентованим ритмом – деталі передаються з операції на операцію через поточно-фіксований час;

ПЛ з вільним ритмом;

 • залежно від місця виконання операцій:

з робочим конвеєром – операції виконуються на самому конвеєрі;

з зняттям предметів з конвеєра;

 • за способом переміщення:

з безперервним рухом;

з пульсуючим рухом.

При виготовленні великогабаритних виробів застосовується такий ПВ як стаціонарний потіквироби встановлюються на нерухомо складальних стендах, і переміщуються в спеціалізовані бригади робітників, які виконують певні операції.

2.6 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ПОТОКОВИХ ЛІНІЙ

Основні параметри потокових ліній:

 • такт ПЛ – інтервал часу, за який сходять з ПЛ вироби, що слідують один за одним.

, де

Тр – плановий фонд часу роботи лінії за розрахунковий період ( хв.);

N – обсяг виробництва продукції за той же період в натуральному виразі.

 • ритм ПЛ, якщо предмети передаються з операції на операцію не поштучно, а транспортними партіями, то вони сходять з потокової лінії через певний інтервал часу.

, де

Nm – розмір транспортної партії деталей.

 • темп ПЛ – кількість деталей, що сходять за одиницю часу з конвеєра

 • кількість робочих місць

ti – тривалість певної операції;

Мрі – розрахункова кількість робочих місць, яка закругляється до більшого числа Мі, де Мі – прийнята кількість робочих місць;

 • коефіцієнт завантаження робочих місць:

 • швидкість руху конвеєра:

, де

l – крок конвеєра, відстань між центрами двох суміжних виробів на конвеєрі;

 • довжина конвеєра:

2.7 МОЖЛИВІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА

Суспільний поділ праці та еволюційний розвиток суспільства привів до виникнення суспільних форм організації виробництва:

Концентрація виробництва

Концентрація – це усуспільнення виробництва через

збільшення розмірів підприємств, зосередження процесів

виробництва, робочої сили, засобів виробництва і випуску продукції на все більш великих підприємствах.

Є три види концентрації:

 • агрегатна полягає в збільшенні потужності або продуктивності устаткування;

 • технологічна – укріплення виробничих одиниць підприємства (цехів, відділів);

 • заводська або фабрична – це процес збільшення розміру самостійних підприємств.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ИНФРА-М, 2001. Тарасенко Н.Б. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Алеута, 2003. ... . Сідун В.А., Пономарьова ЮВ. Економіка підприємства: Навчальний посібник: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. Бланк И.А. ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ізацію виробництва. Економіка підприємства як конкретна галузь економічної науки і навчальна дисципліна базу ... -хау» можуть бути різноманітні посібники, специфікації, формули, рецепти, знання ...
 3. Економіка підприємства (4)

  Реферат >> Экономика
  ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ... сне обслуговування; навчальну й іншу кооперацію з іноземними партнерами, ... Бойчик І.М. та ін. Економіка підприємства: Навч. Посібник, 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів: ...
 4. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  ... Економіка підприємства: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Київ, Центр навчальної ... - С.3-8. 72. Сідун В.А. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 356 ...
 5. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ______________________________________________ Кафедра ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 7.050107 “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” ДИПЛОМНА РОБОТА ... Тема : Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019900798797607