Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Как отследить затраты и доходы на предприятии? Какой должна быть система учета, планирования, анализа и контроля, чтобы стать надежным инструментом дл...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В настоящее время, в период развития рыночных отношений, перед экономической наукой стоит задача разработки широкого круга вопросов теоретического и п...полностью>>
Экономика->Реферат
Интернационализация хозяйственной жизни во второй половине XX и начале XXI вв стала ведущей тенденцией развития мирового хозяйства Национальные эконом...полностью>>
Экономика->Задача
Одним из важнейших факторов повышения эффективности производства на промышленных предприятиях является обеспеченность их основными фондами в необходим...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ВИРОБНИЧИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Основні напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

Сьогодні одним з найбільш актуальних завдань, що стоять перед сучасним підприємством, яке має в своєму розпорядженні складне дороге в обслуговуванні обладнання, є необхідність забезпечення його безпеки та одночасно економічної ефективної роботи. Важливим моментом при вирішенні цього завдання стає впровадження систем управління виробничими фондами та активами підприємства, що складають невід’ємну частину виробничого процесу та дозволяють збільшувати виробничу потужність підприємства за рахунок використання сучасних інформаційних технологій, не вдаючись до закупівель нового обладнання. Управління основними фондами - це управлінська методологія, основною метою якої є підтримання робочої готовності виробничих активів за рахунок оптимізації технічного обслуговування, ремонтів, матеріально-технічного забезпечення та використання трудових ресурсів .

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку.

Основні засоби – це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання).

Основні засоби підприємства включають основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби.

Не належать до основних засобів:

1) предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;

Коефіцієнт придатності показує, яка частина основних засобів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності.

Коефіцієнти оновлення та вибуття розраховуються за формулами:

Ко = , (1.2)

де Ко – коефіцієнт оновлення основних засобів;

Фу – вартість введених основних засобів за звітний період.

Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує інтенсивність уведення в дію нових основних засобів. Він показує частку введених основних засобів за визначений період у загальній вартості основних засобів на кінець звітного періоду.

Таблиця 1.1 – Характеристика показників використання основних засобів

Показник

Формула розрахунку

Характеристика

1

2

3

1. Фондомісткість

Характеризує забезпеченість підприємства основними засобами

2. Фондоозброєність

Показує величину основних засобів на одного працівника

3. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства

Відображає питому вагу залишкової вартості основних засобів у загальній вартості майна підприємства

4. Коефіцієнт зносу основних виробничих засобів

Показує ступінь зносу основних виробничих засобів

5.Коефіцієнт придатності основних виробничих засобів

1-Кз

Відображає частину основних засобів, придатну для експлуатації

6.Коефіцієнт оновлення основних виробничих засобів

Показує частку введених нових основних засобів у загальній вартості основних засобів

7.Коефіцієнт вибуття основних виробничих засобів

Характеризує інтенсивність вибуття основних виробничих засобів

8.Коефіцієнт приросту основних виробничих засобів

Показує ступінь збільшення основних засобів у звітному періоді проти минулого періоду

9. Фондовіддача

Характеризує ефективність використання основних виробничих засобів. Відображає суму виробленої продукції на одну гривню основних виробничих засобів

10.Рентабельність основних виробничих засобів

Визначає ступінь використання основних виробничих засобів

Фк — балансова вартість основних виробничих засобів;

Вп — вартість виробленої продукції;

Фз — залишкова вартість основних виробничих засобів;

М— вартість майна підприємства;

Зо— сума зносу основних виробничих засобів;

ч— середньооблікова чисельність працівників;

Фу — вартість введених основних виробничих засобів;

Фв— вартість виведених основних виробничих засобів;

Кз— коефіцієнт зносу основних виробничих засобів;

Пз— загальний прибуток підприємства.

Коефіцієнт вибуття показує інтенсивність вибуття основних засобів, тобто ступінь вибуття тих основних засобів, які або морально застаріли, або зношені й непридатні для дальшого використання. Для цього розраховується коефіцієнт приросту основних засобів.

Кр = (Фу - Фв) /Фк . (1.3)

До показників, які характеризують ефективність використання основних засобів, належать: фондовіддача, рентабельність основних засобів, сума прибутку на одну гривню основних засобів.

Найбільш загальним показником, який характеризує ефективність використання основних засобів, є фондовіддача.

В 2008 р. з порівнянням з 2007 р. об’ємні показники експлуатації парку рухомого складу знизились: обсяг перевезень знизився на 48,2 тис. т (31,6 %), загальний пробіг знизився на 48,8 тис. км (15,7 %), вантажообіг знизився на 998,4 тис. ткм (36,0 %), автомобіле-години в роботі знизились на 4,0 тис. год (10,6 %).

Динаміка складу та структури працівників ВАТ «Лубенське племпідприємство» представлена в табл. 1.5.

Таблиця 1.5 – Динаміка чисельності працівників ВАТ «Лубенське племпідприємство»

Категорія працівників

Чисельність за роками, чол.

2004

2005

2006

2007

2008

Списочна кількість - всього

136

117

104

92

76

Персонал основної діяльності,

134

115

102

90

74

в тому числі:

робітники

118

101

85

74

61

З них:

- водії

69

56

47

48

40

- ремонтні робітники

34

31

27

20

17

- інші робітники

15

14

11

6

4

Адміністративно-управлінський персонал, всього

16

14

17

16

13

в тому числі:

персонал, всього

16

14

17

16

13

керівники

5

4

5

5

4

спеціалісти

11

10

12

11

9

Інший персонал

2

2

2

2

2

Побудуємо діаграму динаміки чисельності працівників на ВАТ «Лубенське племпідприємство» (рис.1.8)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і виробництва на підприємстві………………………………………………………………………8 Визначення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства………………………………………………………………….…16 Заходи щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства ...
 2. Основні виробничі фонди

  Реферат >> Астрономия
  ... виробничих фондів 5.3. Показники використання основних виробничих фондів 5.4. Знос основних фондів підприємства 5.5 Амортизація основних виробничих фондів підприємства 5.6. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства ...
 3. Напрямки ефективного використання основних фондів в сучасних умовах господарювання на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

  Курсовая работа >> Экономика
  ... шляхом їх реалізації [16. c.546]. Основними напрямками підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства є такі: Екстенсивний, до якого належить в основному ...
 4. Ефективність використання виробничих фондів

  Реферат >> Экономика
  ... ів основними виробничими фондами. 2.5. Показники, які характеризують використання основних виробничих фондів підприємства в часі. 2.6. Узагальнюючі показники. Розділ 3. Заходи по підвищенню ефективності використання основних виробничих фондів підприємства ...
 5. Обґрунтування підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... підприємства" за темою: „Обґрунтування підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства” Зміст Вступ Розділ І. Теоретичні основи підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства 1. Виробничі фонди 2. Основні фонди ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017759799957275