Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Представленная на заседании Госсовета президентская стратегия социально-экономического развития России до 2020 года (далее — Стратегия) по сути, являе...полностью>>
Экономика->Реферат
Считается, что понятие финансовой системы является развитием общего определения - финансы. При этом, как отмечалось ранее, финансы выражают экономичес...полностью>>
Экономика->Реферат
В условиях рыночной экономики компаниям необходимо постоянно обновлять, модернизировать и повышать потребительские свойства собственной продукции, что...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Активизация в современном мире, и прежде всего в Западной Европе, интеграционных процессов является важным фактором для формирования международного ры...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:
Світова економіка: структура та загальні тенденції формування

Світова ек. або світове господарство - це сукупність національних господарств, об'єднаних міжнародним поділом праці та системою МЕВ.

Формування світової ек.:

СЕ. Сформувалась в кінці 19 - поч. 20 ст.:

 • Сформувались сталі ек. зв'язки / відносини;

 • Всі країни світу були втягнуті в МЕВ - в СЕ;

 • Різко зросла світова торгівля;

 • Сформувалась фінансово-кредитна система;

 • Нові риси притаманні новій системі:

  • Прямі інвестиції ( вивіз капіталу)

  • Міжнародне виробництво

 • Саме в цей час завершилось формування колоніальної системи.

2 аспекти формування СГ:

1. Позитивний - формування буржуазних відносин дало поштовх до формування виробничих сил.

2. Негативний - це супроводжувалося війнами, конфліктами ( колоніальні війни, работоргівля)

Історично СЕ формувалася за двома напрямками:

 1. Втягувались все інші та інші країни в процес будування ек. відносин;

 2. Примусовий напрям - деякі країни примусово втягували в МЕВ. Навіть незалежні (Китай 1836р.)

Головна тенденція СЕ. - збільшення взаємозалежності між усіма країнами.

Система ек. відносин.

1) Міжнародний товарний обіг;

2) Міжнародний рух капіталу;

3) Міграція робочої сили;

4) Міжнародний ек. обіг;

5) Система міжнародних фінансово-кредитних відносин;

6) Міжнародне виробництво;

7) Міжнародні комунікації.

Модель.

1. Історичні тенденції формування

2. Ек. потенціал країни;

3. Місце країни в Світовому поділу праці або в Світовій ек.

4. Концентрація капіталу або виробництва;

5. Характеристика окремих галузей;

6. Соціальні проблеми;

7. Ек. політика;

 1. Принципи зовнішньо-ек. відносин.

Показники ек. потенціалу та рівня розвитку.

Ек. потенціал - виробничий апарат або виробнича база в сукупності з природними та трудовими ресурсами певної .кваліфікації.

Ек. потенціал вивчає техніку ек. заходів, а також географічні дані розташування, наявність корисних копалин, тощо.

Економічна могутність визначається не потенціальним, а практичним, реальним обсягом виробництва матеріальних благ.

2 види показників:

 1. Натуральні показники (формують ек. могутність)

 2. Вартісні (приклад: к-ть сталі)

а) ВНП - сукупна вартість кінцевих товарів та послуг, вироблених в ринкових цінах. Вимірює

вартість всіх товарів та послуг.

b) НД - всі фактори виробництва - це валовий НД, з якого необхідно вилучити трансферні

платежі та непрямі податки

с) ВВП - це ВНП мінус імпортний компонент; це сукупна вартість товарів та продуктів, що

вироблені в середні країни з вирахуванням імпорту.

d) Валовий світовий продукт (ВСП) - вартість всіх товарів та послуг, вироблених в усіх країнах без подвійного урахування (сировина, напівфабрикати) ВВП в країні підраховують за допомогою Системи Національних Рахунків.

СНР - міжнародні правила обліку ек. діяльності. Дає можливість майже однаково підрахувати ВВП в цих країнах. ВВП підраховується на трьох рівнях:

 • 1 рівень - рівень споживання (використання);

 • 2 рівень - рівень вир-ва;

 • 3 рівень - рівень доходів;

У різних країнах може підраховуватися за різними рівняннями, але всі величини майже однакові.

1 рівень = ВВП: вартість валових інвестицій в країні + державне споживання товарів та послуг

2 рівень = додана вартість = умовно вартості окремих галузей

3 рівень = підрахунок всіх доходів суспільства:

 • заробітна плата;

 • доходи підприємств;

 • приватні прибутки;

 • земельна рента;

 • % прибутки.

НД = ВВП - Амортизація - непрямі податки + субсидії

1. В середньому підраховують, що НД>ВВП на 8-10%. НД = ВВП х |<

2. Динаміки НД та ВВП майже завжди співпадають.

ВВП

Реальний

Поточний

фіксовані ціни якогось року

поточні ціни, фіксований обмін курсу валют

Вплив коливання валютних курсів на зміну показників робить їх недостовірними. Не можна достовірно порівняти показники країн. В міжнародних організаціях є спеціальні системи підрахунків. Міжнародні організації почали розробляти нові методи. Новий підхід підрахування ВВП: базується на вимірюванні купівельної спроможності: порівнюються коефіцієнт купівельної спроможності валюти:

береться кошик цін на визначені базові продукти і порівнюється.

сума цін кошика країни А

сума цін кошика країни В

2 основних метода підрахування, які дають різні результати:

 1. За обмінними курсами валют. Використовується питомою вагою промислово-розвинутих країн 75%., ООН+ всі департаменти.

 2. Метод "Очищення". Використовується країнами що розвиваються., МВФ, МБРР.

Показники рівня ек. розвитку.

РЕР це обсяг матеріальних благ в розрахунку на душу населення.

РЕР як функція залежить принаймні від 3 змінних:

1) Рівень продуктивності праці в країні;

2) Питома вага працездатного населення у всьому населенні;

3) Розподіл трудових ресурсів за секторами економіки.

 • Чим більше продуктивність праці - тим більший рівень вир-ва на душу населення (пряма залежність).

 • Аналогічно з другим фактором;

 • Різні галузі по різному використовують працю: в с/г - найнижча працездатність, а в нових галузях -навпаки.

 • Якщо галузь с/г головна, то і дохід на душу населення менший і навпаки.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

  Реферат >> Астрономия
  СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ Сутність світового господарства та його системний характер ... окремих країн у єдиний світовий господарчий комплекс. Глобальна світова економіка стає новою реальністю ...
 2. Світова економіка структура та загальні тенденції формування

  Реферат >> Астрономия
  ... ію з 9% світового населення припадає 50% світового капіталу, 33% світової купівельної спроможності. Світова економіка не ... може існувати без світового порядку. Світовий порядок ...
 3. Економіка (Економічна теорія) Теоретичний матеріал аудиторних занять

  Конспект >> Экономическая теория
  ... роль держави; світову економіку, форми міжнародних економічних відносин (світову торгівлю, міжнародну ... Національна економіка як ціле Світова економіка Засвоєння курсу «Економіки (Економічної теор ...
 4. Загальні закономірності світового економічного розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  ... зламі другого і третього тисячоліть світова економіка дедалі більше перетворюється на ... світовому економічному розвитку свідчать такі дані. У 1900 р. обсяг світової торгівлі щодо світового ...
 5. Економіка перехідних суспільств

  Реферат >> Астрономия
  ... місця і функцій перехідних економік у світовій економіці, зокрема в інтенсивних процесах глобалі ... роль та перспективи перехідних економік у світовій економіці. Вони за своєю мі ... ільне суспільство, ринок, світова економіка є головними, визначальними силами, що ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018608570098877