Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Экономический рост представляет собой такое развитие национального хозяйства, при котором увеличиваются реальный национальный доход и реальный валовой...полностью>>
Экономика->Реферат
Сам по себе экономический рост противоречив Так, можно добиться увеличения производства и потребления материальных благ за счет ухудшения их качества,...полностью>>
Экономика->Реферат
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ - постоянное увеличение объемов товаров и услуг, произведенных за определенный период времени (обычно за год) Может измеряться как ...полностью>>
Экономика->Реферат
Экономический рост - характерная черта современного мира Страны росли по численности населения, по общим масштабам производства и занятости, по реальн...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

Розділ 1. Проблеми розвитку залізничного транспорту в Україні

1.1 Розміщення залізничного транспорту України

1.2 Сучасний стан галузі залізничного транспорту України

1.3 Проблеми забезпечення залізниці України транспортом

1.4 Коротка характеристика підприємства

Розділ 2. Аналітична частина роботи

2.1 Почнемо необхідні розрахунки з розрахунку потужності на початок року, середньорічної потужності та обсягів виробництва

2.2 Тепер необхідно розрахувати чисельність робітників, ефективність робочого часу на одного робітника, заробітну плату (ЗП) основних робочих по відрядно-преміальній системі та фонд ЗП

2.3 Розрахунки собівартості 1т і всієї продукції виконуються у табл.2.3

2.4 На підставі одержаної калькуляції розрахуємо критичний обсяг продаж (Вкр) для умов діючого цеху:

2.5 Розрахунок ефективності виробництва продукції та використання основних фондів

Розділ 3. Заходи по підвищенню ефективності виробництва

3.1 Проектна потужність цеху після впровадження додаткового устаткування визначається за формулою:

3.2 Проектні норми витрат сировини, основних матеріалів та електроенергії

3.3 Проектні закупівельні ціни на сировину, допоміжні матеріали, електроенергію та воду розраховуються за формулою

Заключна частина

Висновки

Література

Вступ

Транспортний комплекс - це територіальне поєднання взаємопов'язаних видів транспорту, які, взаємодіючи, найповніше задовольняють по треби суспільного господарства і населення в перевезеннях вантажів пасажирів. До його складу входить також сукупність шляхів сполучення, рухомого складу, засобів управління і зв'язку, різноманітне технічні обладнання, що забезпечує роботу всіх видів транспорту.

Транспорт (від латинського transporto - переношу, перемістити) вслід за добувною промисловістю, землеробством та обробітною промисловістю являється средою матеріального виробництва. На відміну від інших галузей промисловості транспорт не виробляє нових продуктів. Продукцією транспорту є саме переміщення, саме перевезення пасажирів та вантажів.

В широкому значенні слова сучасний транспорт - це великий та складний комплекс народного господарства, в рамках якого діють як самостійні галузі різні види так називаємого магістрального транспорту, а також міський та промисловий транспорт. Незважаючи на адміністративно-господарську самостійність, всі види транспорту находяться в відомому взаємозв’язку та чинять істотний вплив як на перевезення, так і на кінцеві технічно-економічні результати діяльності. Взаємозв’язок всіх видів транспорту дозволяє говорити про єдину транспортну систему України, яка виступає в якості однієї з базових галузей народного господарства, допомагаючи об’єднанню всіх економічних районів країни в єдиний господарський комплекс і комплексному розвитку кожного економічного району. Від степені розвитку та ефективності роботи транспорту залежить безперебійність взаємодії всіх галузей народного господарства та підприємництва, сучасність міжгалузевих та міжрайонних постачання різноманітної продукції.

Залізничний транспорт є однією з базових галузей економіки. Стабільне та ефективне функціонування залізничного транспорту є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності, національної безпеки і цілісності держави, підвищення рівня життя населення.

На даний час залізниці в основному задовольняють потреби суспільного виробництва та населення у перевезеннях. Проте стан виробничо-технічної бази залізниць і технологічний рівень перевезень за багатьма параметрами не відповідає зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам якості надання транспортних послуг, що найближчим часом може стати перешкодою для подальшого соціально-економічного розвитку держави.

Актуальність обраної теми пояснюється тим, що залізничний транспорт є однієї із самих виробничих інфраструктур, що впливає на розвиток всіх галузей економіки країни. Перевіз продукції неминуче продовжує технологічний процес матеріального виробництва. Залізниці займають у загальному вантажообігу всі види транспорту (без обліку трубопровідного) 85,1% й у загальному пасажирообороті - 54,5%.

Отже, головною метою є аналіз сучасного стану залізничного транспорту України, та розробка шляхів покращення виробничої діяльності одного з підприємств транспортної галузі - локомотивного депо НД-ВУЗОЛ.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

ознайомитися проблеми розвитку залізничного транспорту в Україні та участь Укрзалізниці у інтеграційних процесах;

проаналізувати стан цеху з виробництва запасних частин локомотивного депо НД-ВУЗОЛ;

розробити шляхи розвитку виробничої діяльності означеного цеху підприємства, що аналізується.

Розділ 1. Проблеми розвитку залізничного транспорту в Україні

1.1 Розміщення залізничного транспорту України

Залізничний транспорт відіграє провідну роль у здійсненні внутрідержавних і значну - у зовнішньодержавних економічних зв'язках України. На нього припадає основна частина вантажообороту і перевезень пасажирів. Цей транспорт характеризується регулярністю руху і високою швидкістю перевезень, великою пропускною і провізною спроможністю.

Залізнична галузь незалежної України щорічно забезпечує перевезення понад 300 млн. т. вантажів та біля 500 млн. пасажирів.

Довжина залізниць в Україні становить 22 тис. км, майже 2/5 з них - електрифіковані. Середня щільність шляхів - 37 км залізничних колій на 1 тис. км2 території. Найбільша щільність залізниць у Донбасі, Придніпров'ї та західній частині України.

Перші залізниці в Україні були побудовані між містами Перемишль - Львів (1861 р), Одеса - Балта (1865 р), Балта - Жмеринка - Київ (1870 р), Львів - Волочиськ - Жмеринка (1871 р). Нині найважливішими залізничними магістралями України є: Київ - Фастів - Козятин - Здолбунів - Львів - Чоп; Фастів - Знам'янка - Дніпропетровськ - Донбас; Київ - Полтава - Харків; Кривий Ріг - Запоріжжя - Донбас; Харків - Донбас; Харків - Запоріжжя - Севастополь, а також ті, що йдуть до морських портів та державних кордонів країни. Найбільші залізничні вузли - Київ, Львів, Харків, Дніпропетровськ, Знам'янка, Ясинувата, Запоріжжя. Найбільш завантаженими в Україні є колії Донбасу і Придніпров'я, де в структурі перевезень переважають вугілля, залізна І марганцева руди, метал. Крім того, залізницями перевозиться значна кількість будівельних матеріалів та зерна.

Найбільш швидкісні залізничні магістралі, якими курсують пасажирські поїзди-експреси, з'єднали столицю країни з найбільшими містами - Харковом і Дніпропетровськом. Подібні магістралі найближчим часом проляжуть до Львова і Одеси.

В межах України функціонують Львівська, Південно-Західна, Одеська, Придніпровська і Донецька залізниці. Усі вони виконують великий обсяг внутрішніх та експортно-імпортних перевезень, а на Львівській залізниці сформувалися потужні залізничні вузли, що працюють на країни Центральної і Західної Європи (Львів, Ковель, Чоп). Традиційно українські залізниці виконують транзитні перевезення вантажів із Росії до чорноморських портів України та в країни Європи, а також пасажирські перевезення з Росії в Чехію, Словаччину, Угорщину, Австрію, країни Балканського півострова (рис.1.1).

Певні проблеми у міжнародних перевезеннях виникають у зв'язку з різною шириною колій в Україні (так звана широка колія) та її західних сусідів (так звана європейська колія). Заміна коліс на кордонах призводить до втрати часу під час транспортування.

Залізнична мережа України по її конфігурації ортогональна. У ній є більш-менш рівнобіжні магістралі, широтні, меридіональні.

За рівнем розвитку залізничного транспорту на території країни виділяють два регіони: Донбас і Західна Україна, де щільність транспортних магістралей склалася історично й обумовлена дією різних за своєю природою факторів. У Донбасі і Наддніпрянщині - необхідністю транспортного обслуговування виробництва, що досягло тут високого рівня розвитку, на заході - у першу чергу прикордонним її положенням і спорудженням у довоєнний період щодо густої мережі залізниць.

Рис.1.1 Розміщення залізничного транспорту України

Широтні залізничні магістралі забезпечують зв'язок вугільно-металургійного Донбасу з залізо-марганцеворудною Наддніпрянщиною і є основою залізничної мережі району (Дебальцево-Синелъниково-Дніпропетровськ-Кривий Ріг, Иловайськ-Волноваха-Запоріжжя-Кривий Ріг та ін): на захід відправляється донецький кокс і енергетичне вугілля, на схід - криворізька залізна руда і нікопольський марганець. Зв'язки Донбасу з Росією забезпечують магістралі напрямку Донбас-Москва, Дебальцево-Валуйки-Єлец-Москва, Донбасс-Миллерово-Рязань-Москва. Залізниця Донбас-Волгоград з'єднує Донецько-Приднепровський економічний район з Поволен’єм. На південний захід йдуть лінії Харків-Запоріжжя-Сімферополь, Харків-Кременчук-Одеса, Харків-Дніпропетровськ-Херсон. З Донбасу на південь перевозять вугілля, метал, залізоємкі машини, продукцію хімічної промисловості, зерно й інші вантажі; у зворотному напрямку - ліс і вироби з деревини, точні машини і прилади, вироби легкої промисловості, деякі будівельні матеріали. У східно-західному напрямку утворена електрифікована магістраль Донбас-Карпати (через Кривбасс), що має важливе значення в міжнародних зв'язках. Залізниці південно-західного напрямку здійснюють інтенсивні грузо- і пасажиропотоки, зв'язані з перевезенням імпортно-експортних вантажів з України і прилягаючих країн у чорноморські порти, і в зворотному напрямку, а також пасажирів, що їдуть на відпочинок і лікування на курорти Криму, Причорномор'я і Приазов'я. Інтенсивні залізничні перевезення здійснюються також лініями, що зв'язують Київ із усіма напрямками (Київ-Харків, Київ-Лъвів-Чоп, Київ-Одеса та ін). На Львівській залізниці побудований могутній Чопсько-Батевський перевантажувальний комплекс. У 1978 році введено в експлуатацію залізнично-морську поромну переправу Іллічевськ-Варна (Болгарія) довжиною 435 км. Для зв'язку України з Північним Кавказом побудовано залізнично-поромну переправу через Керченську протоку.

В Україні сформулювалася мережа великих залізничних вузлів з розвиненим станційним і складським господарством. Це Харків, Полтава, Лозова, Дніпропетровськ, Запорожжя, Ясиновата, Дебальцеве, Волноваха, Бахмач, Київ, Коростень, Жмеринка, Одеса, Тернопіль, Ковель, Львів. Функціонують також механізовані технічно оснащені великі сортировальні станції: Ясиновата, Дебальцеве, Червоний Лиман, Основа, Нижньодніпровський вузол, Дарниця та ін.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проблеми макроекономічного регулювання економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... , зв'язку, муніципального та залізничного транспорту. В Україні державний сектор є вагомим. Однак ... Заході, де розглядаються проблеми стану та перспективи його розвитку. На думку ... тощо. На сучасному етапі розвитку України одним з основних пріоритет ...
 2. Фінансово-економічна характеристика суб'єкта господарювання на прикладі ДН-4 (Коростенська дирекція залізничних перевезень)

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... ). Це проблеми з пропускною здатністю автодоріг, підвищені, у порівнянні з залізничним транспортом, витрата енергоресурс ... над розвитком мережі міжнародних транспортних коридорів фахівцями Державної адміністрації залізничного транспорту Укра ...
 3. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту

  Контрольная работа >> Транспорт
  ... ірність економічного розвитку, зростання зовнішньої заборгованост ... для підтримки такого рівня розвитку транспорту, який дозволив би забезпечувати ... Маршрут, 2005. – 326 с. 2. Проблеми та основні напрямки реформування залізничного транспорту України/ЮМ. Цветов ...
 4. Транспортна система України (1)

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... комплекс. Рівень розвитку в Україні 1.1 Залізничний транспорт Україна належить до регіонів з значним розвитком залізничного транспорту. На нього ... і будівництво нових потужностей. [8] Проблеми розвитку морського транспорту зв'язані, насамперед, із значним ...
 5. Характеристика видів транспорту

  Реферат >> Транспорт
  ... і 750 мм характерна для промислового залізничного транспорту України та країн СНД. Основн ... іально розробленим розкладом (із прискореною доставкою). Проблеми і тенденції розвитку залізничного транспорту: підвищення продуктивності, насамперед шляхом ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011670589447021