Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Одной из важнейших проблем теории риска является проблема оптимального распределения ограниченных ресурсов (например, капитала) Примерами приложения м...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Ведущаяся в рамках перестройки экономики на рыночные рельсы трансформация бухгалтерского учета (начало 90-х годов) вновь вернула к жизни такой важнейш...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Ужесточение конкурентной борьбы (прежде всего со стороны иностранных и созданных с привлечением иностранных инвестиций компаний) и увеличение давления...полностью>>
Финансовые науки->Учебное пособие
Именно в этой сфере финансов формируется основная часть доходов, которые затем перераспределяется и служит основным источником экономического роста В ...полностью>>

Главная > Учебное пособие >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Продовження 9.3

№ п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку або джерело
одержання вихідних даних

5

Показники рентабельності підприємства

5.1

Рентабельність продажу

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг)

Виручка від реалізації

5.2

Рентабельність основної діяльності

Прибуток від реалізації продукції

Витрати на виробництво продук-
ції та її реалізацію

5.3

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Середня величина власного капіталу

5.4

Період окупності власного капіталу

Середня величина власного капіталу

Чистий прибуток

5.5

Рентабельність усього ка-піталу підприємства

Загальний прибуток

Підсумок балансу

5.6

Рентабельність перманент­ного (змінного) капіталу

Загальний прибуток

Підсумок I розділу пасиву балансу

6

Показники ділової активності

6.1

Загальне обертання капі-талу

Чиста виручка від реалізації

Підсумок балансу

6.2

Обертання мобільних коштів

Чиста виручка від реалізації

Підсумок ІІ та ІІІ розділів активу балансу

6.3

Обертання матеріальних оборотних коштів

Чиста виручка від реалізації

Підсумок ІІ розділу активу балансу

6.4

Обертання готової продукції

Чиста виручка від реалізації

Готова продукція

6.5

Обертання дебіторської заборгованості

Виручка від реалізації

Дебіторська заборгованість

6.6

Середній строк обороту дебіторської заборгованості

360  Дебіторська заборгованість

Виручка від реалізації

6.7

Обертання кредиторської заборгованості

Виручка від реалізації

Кредиторська заборгованість

6.8

Середній строк обороту кредиторської заборгованості

360  Кредиторська заборгованість

Виручка від реалізації

6.9

Фондовіддача необорот­них активів

Виручка від реалізації

Необоротні активи

6.10

Обертання власного капіталу

Виручка від реалізації

Власний капітал

Продовження 9.3

№ п/п

Показники оцінки

Порядок розрахунку або джерело
одержання вихідних даних

7

Показники акціонерного капіталу

7.1

Прибутковість акцій

Дивіденди власників акцій

––––––––––––––––––––––––––100%

Ринкова ціна акції

7.2

Дохід на звичайну акцію

Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції

Кількість звичайних акцій

7.3

Цінність акції

Ринкова ціна акції

Дохід на акцію

7.4

Рентабельність акції

Дивіденд на одну акцію

Ринкова ціна акції

7.5

Дивідендний дохід

Дивіденд на одну акцію

Середній дохід на одну акцію

7.6

Коефіцієнт котирування акції

Ринкова ціна акції

Облікова ціна акції

Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства.

Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства перебувають у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники.

Наведемо коротку характеристику основних показників, які використовуються в процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства.

А. Показники оцінки майнового стану

1. Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні. Цей показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.

2. Питома вага активної частини основних засобів. Згідно з нор­мативними документами під активною частиною основних засобів розуміють машини, обладнання і транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція.

3. Коефіцієнт зносу основних засобів. Показник характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Ви­користовується в аналізі для характеристики стану основних засобів. Доповненням цього показника є так званий коефіцієнт при­датності.

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів. Показує, яку частину наявних на кінець звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби.

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів. Показує, яка частина основних засобів, з котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з інших причин.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Оцінка фінансового стану підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... фінансової стабільності підприємства.[22, c. 321] 2. Оцінка фінансового стану підприємства та її показники 2.1 Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства ...
 2. Оцінка фінансового стану підприємства (4)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... є фінансовий стан підприємства ТОВ „Світанок”. Метою даної курсової роботи є оцінка фінансового стану підприємства та пошуки ... резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення фінансового становища ...
 3. Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

  Реферат >> Экономика
  ... економіки та фінансів підприємства на тему: “Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення ... підприємства. Розділ 2. 2.1. Аналіз загального фінансового стану та його фінансові стійкості. Загальна оцінка фінансового стані підприємства ...
 4. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його вдосконалення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... факультет Дипломна робота з Фінансового менеджменту на тему:„Комплексна оцінка фінансового стану підприємства та шляхи його ...
 5. Оцінка фінансового стану

  Дипломная работа >> Финансы
  ... оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів збільшення його прибутковості, рентабельності та платоспроможності. Оцінка фінансового стану підприємства ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019559860229492