Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
ПП "Експрес" створено в 1996 році в Макіївці, на базі ДТПО "Ротапринт". На підприємстві працюють близько 250 чоловік. У 1 р. ПП "Експрес" реалізувало ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Сутність проекту: проект являє собою розробку незалежної від вибору операційної системи платформи для створення систем ведення господарської діяльност...полностью>>
Астрономия->Реферат
Досліджуючи концепції зовнішнього середовища в різній літературі можна помітити, що хоча різні автори виділяють майже однакові групи факторів макросер...полностью>>
Астрономия->Реферат
Менеджмент у міжнародних корпораціях 7.1. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ КОРПОРАЦІЇМіжнародний бізнес - це будь-які господарські операції, що проводяться суб'єктами...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

39


Київський Національний Економічний Університет

Обліково-економічний факультет

Кафедра обліку та аудиту в кредитних і бюджетних організаціях

Реферат на тему:

« Контрольно-ревізійні функції Національного банку України »

Підготував студент 5-го курсу

ОЕФ магістерської програми «Облік і

аудит в управлінні комерційними банками»

групи № 8106/2-5

Павленко Роман Володимирович

--------------------

Київ. 1998 р.

ПЛАН РЕФЕРАТУ :

Вступ

-3

1

Зовнішній нагляд

-7

2

Методологія перевірки ( ревізії )

-12

3

Перевірка фінансових даних

-25

4

Інші сфери банківського нагляду НБУ

-31

5

Інші питання стосовно банківського нагляду НБУ

-36

Для рецензій

-39

ВСТУП.

Національний банк України був створений 20 березня 1991 року на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР. До складу НБУ входять більш 20 департаментів та самостійних управлінь , функціями яких є розроблення політики центрального банку, проведення підготовчих дослідно-аналітичних робіт, здійснення операцій на кредитному й валютному ринках, а також робіт технічного та адміністративного характеру. Національному банку України підзвітні 38 структурних підрозділів, у тому числі 25 регіональних управлінь. Регіональні управління проводять єдину державну політику в сфері грошового обігу, кредитного і валютного регулювання, здійснюють нагляд за діяльністю комерційних банків, займаються грошовим забезпеченням відповідних територій. Загальна кількість працюючих в системі Національного банку становить понад 13 тисяч чоловік, у тому числі в центральному апараті- більше 800 чоловік.

Функції Національного банку України:

 1. Національний банк України є центральним банком, який проводить єдину державну політику в сфері грошового обігу, кредиту і забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Як центральний банк держави, Національний банк здійснює грошово – кредитну політику, використовуючи відповідні інструменти. Національний банк веде Республіканську книгу реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово кредитних установ. Комерційні банки України і іноземні банки можуть здійснювати банківські операції тільки після реєстрації в Республіканській книзі реєстрації банків. Національний банк України представляє інтереси України у відносинах з центральними банками інших країн, міжнародними банками та фінансово- кредитними організаціями.

 2. Національному банку України належить монопольне право на емісію грошей в обіг, а також випуск національних грошових знаків. Забезпечення економіки готівковими грошима здійснюється через систему регіональних управлінь НБУ.

 3. Національний банк України є головним органом, який визначає валютну політику. У сфері валютного регулювання НБУ: * здійснює валютну політику на підставі єдиної економічної політики України * складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України * контролює затверджений Верховною Радою України ліміт зовнішнього державного боргу України * визначає ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам * нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики * видає ліцензії на здійснення валютних операцій і приймає рішення про їх анулювання * визначає способи встановлення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених в іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях. У сфері валютного контролю Національний банк України здійснює контроль за виконанням правил валютних операцій на території України і забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю.

 4. На Національний банк України покладено функцію контролю за виконанням комерційними банками банківського законодавства, з банківської справи, додержанням економічних нормативів, встановлених НБУ, і з власними нормативами. З ціллю захистити інтереси клієнтів Національний банк України встановив 24 норматива, порядок розрахунку яких встановлюєтся НБУ.

 5. З метою підтримки стабільності банківської системи й розширення її кредитних можливостей Національний банк надає комерційним банкам кредити, які використовуються для задоволення тимчасових потреб банків і для кредитування цільових програм, пов’язаних з реорганізацією і модернізацією виробництва, розвитком окремих галузей народного господарства й структурною перебудовою економіки України.

 6. Національний банк України організовує і здійснює через банківську систему касове обслуговування державного бюджету України. На нього покладено виконання операцій з державними цінними паперами. Згідно Закону «Про банки і банківську діяльність» Національному банку України заборонено фінансування дефіциту державного бюджету.

 7. З січня 1994 року Національний банк відповідно до покладених на нього функцій запровадив автоматизовану систему міжбанківських розрахунків з використанням прогресивних технологій. Система обслуговується комплексом програмно - технічних засобів, які забезпечують обмін електронними документами, їх перевірку, аналіз і захист від несанкціонованого доступу.

Банківський нагляд є невід’ємною частиною контролю, який здійснює Національний банк України за діяльністю комерційних банків. Цей процес організовується і координується службою банківського нагляду, яка функціонує як єдина система в складі центрального апарату і регіональних управлінь НБУ. Система скоординована за вертикаллю і діє від імені Національного банку і його регіональних управлінь, здійснюючи контрольно-ревізійні функції за діяльність банків і банківських установ згідно з діючим законодавством України.

На рівні центрального апарату Національного банку України структура служби банківського нагляду формується, виходячи з таких основних напрямів:

 • ліцензування банківської діяльності;

 • методологія і координація банківського нагляду та банківського аудиту ;

 • економічний аналіз, розробка нормативів і регулювання діяльності банків ;

 • інспектування діяльності банків і банківських установ.

На рівні регіонального управління НБУ служба банківського нагляду є самостійним підрозділом (відділом). Основні напрямки його діяльності:

 • реєстрація банківських установ ;

 • координація процесу нагляду ;

 • економічний аналіз і звітність ;

 • інспектування банківських установ.

Стратегічну політику служби визначають її контрольно- ревізійні функції, які можна сконцентрувати за такими формами:

 • вступний контроль. Здійснюється з метою чіткого і повного визначення вимог для отримання ліцензії на проведення банківських операцій;

 • попередній контроль. Здійснюється з метою дотримання вимог зваженого (з оптимальним ризиком) ведення справ, заборони або обмеження окремих видів діяльності, відрахувань до резервів страхування активних операцій банків, які гарантують безпеку і стабільність банку, захист інтересів його вкладників та кредиторів;

 • поточний контроль. Здійснюється шляхом інспектування, проведення комплексних і тематичних перевірок поточної діяльності комерційних банків і їх установ, а також розробки та заходів щодо їх організаційного зміцнення і фінансового оздоровлення.

Загальною функцією банківського нагляду Національного банку України є підтримка довіри суспільства до надійної та здорової фінансової системи.

Кінцева мета служби банківського нагляду – це гарантування впевненості у тому, що всі комерційні банки, які здійснюють свою діяльність на основі ліцензії, мають:

 • компетентний, чесний контрольний орган і керівні органи, що усвідомлюють свою діяльність та планують на довгостроковий період безпеку і прибуткове (рентабельне) функціонування установи;

 • ефективну практику управління, зокрема системи фінансового і внутрішнього контролю, підкріплені відповідними аудиторськими функціями;

 • відповідну стабільну практику оцінки активів і ведення бухгалтерського обліку, особливо щодо визначення доходів;

 • відповідні доречні стандарти визначення достатності капіталу і достатньої ліквідності;

 • відповідальну та життєздатну конкурентну позицію на ринку, що базується на підтримці високої прибутковості для компенсації непередбачених збитків.

1.Зовнішній нагляд.

РОБІТНИКАМ ОРГАНІВ НАГЛЯДУ НЕОБХІДНО МАТИ МОЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ ПОСТІЙНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ БАНКІВ. ОСКІЛЬКИ ІНСПЕКТОРИ НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ ПОСТІЙНО БУТИ ПРИСУТНІМИ В БАНКАХ, СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАГЛЯДУ, ЩО ЧАСТО НАЗИВАЄТЬСЯ МОНІТОРИНГОМ, СТАЛА ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТИМ МЕТОДОМ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ.

 • Система дистанційного нагляду за роботою банків передбачає використання звітів, що періодично надаються органам нагляду.

- Ці звіти піддають аналізу з точки зору пруденційного банківського нагляду шляхом розгляду фінансових даних, в основному, по методу коефіцієнтів.

- Кваліфікований фінансовий аналітик використовує ці дані для раннього виявлення проблем.

 • · Метод дистанційного нагляду має цілий ряд переваг, якими є:

- Можливість здійснювати регулярний контроль за діяльністю банків, у крайньому випадку, раз в квартал, раз в місяць або навіть раз в тиждень, по таким важливим аспектам, як, наприклад, ліквідність.

- Можливість проводити порівняння банків між собою, використовуючи сумісну базу даних, а також легкість піддання даних такого типу електронній обробці.

- Дистанційний нагляд потребує значно меншої чисельності персоналу і, таким чином, менш трудомісткий, ніж проведення перевірок на місцях.

 • Важливо також розуміти недоліки, які зустрічаються в системі банківського нагляду.

- Дані часто не відповідають цілям пруденційного нагляду, особливо, у випадку, коли звітні дані, в першу чергу, призначені для розробки грошово-кредитної політики.

- Іноді дані вводять в оману, а іноді просто є фіктивними.

- Дані часто бувають неточними або неповними, особливо це стосується банків з широкою мережею філіалів.

- Дані не завжди містять проблемні аспекти, а також не завжди дають пояснення існуючих проблем.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Національний банк україни -центральний банк держави його роль у системі органів державної влади

  Реферат >> Астрономия
  ... здійснюється його ревізійним управлінням, безпосередньо ... ЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Ефективність функціонування банківської системи України ... Націо­нального банку. Правління НБУ переважно вирішує організаційні, координаційні і контрольн ...
 2. Банківська система України (4)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... – Національний банк України, другий - комерційні банки. Національний банк України за ... функцією центрального банку держави - Національного банку України». До переліку функцій НБУ належать також наглядові, регулятивні й контрольн ... ється його ревізійним управлі ...
 3. Національна економіка (2)

  Шпаргалка >> Экономика
  ... крім перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльност ... України: 1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність України ... іку. 45. Контрольна функція державного управління ... та функції Національний банк України є центральним банком України, ...
 4. Національна кредитна система

  Реферат >> Астрономия
  ... контрольна діяльність здійснюється винятково центральним банком ... звітності, наданої банками; ревізії на місцях; ... і Національного банку України у здійсненні його функцій. ... йні банки України”. Це є логічним, тому що Національний банк і комерційні банки ...
 5. Фінансове право України

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра фінансів України. Контрольно-ревізійні управління в Республ ... з Національного банку України та інших банків, що створені і діють на території України. Банки в Україні можуть функціонувати ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016028881072998