Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Территориальный суверенитет (или территориальное право; нем. Landeshoheit) — термин, используемый для обозначения объёма верховных прав имперских сосл...полностью>>
История->Реферат
Хождение в Каноссу, или Каносское унижение (нем. Gang nach Canossa, Canossagang; итал. l'umiliazione di Canossa) — датированный 1077 годом эпизод из и...полностью>>
История->Реферат
Шмалька́льденская война́ (нем. Schmalkaldischer Krieg) (1546—1547) — война между императором Карлом V и протестантами Шмалькальденского союза. Первый ...полностью>>
История->Реферат
Герцогство Юлих-Берг или просто Юлих (нем. Jülich[1], нидерл. Hertogdom Gulik, фр. Duché de Juliers) — историческое государство со столицей в Юлихе, з...полностью>>

Главная > Книга >История

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Орест Субтельний.

Україна: Історія.

Історія України Ореста Субтельного - ґрунтовний підручник з української історії нерадянського штабу, на якому згодом вчилося не одне покоління вітчизняних студентів. Підручник став справжньою класикою навчально-історичної літератури, перевидавався в нашій державі десятки разів.

ЗМІСТ

НАЙДАВНІШІ ЧАСИ
Перші поселенці
Грецькі колонії на Україні
КИЇВСЬКА РУСЬ
ПІДНЕСЕННЯ Й ЗАНЕПАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Східні слов'яни
Суперечки з норманістами
Піднесення Києва
Перші правителі Києва
Київ у зеніті слави
Занепад Києва
СУСПІЛЬСТВО Й КУЛЬТУРА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
Політичний устрій
Суспільна організація
Господарська діяльність
Культура Київської Русі
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
Роздробленість
Південно-Західна Україна: Галицько-Волинське князівство
ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА ДОБА
ПІД ВЛАДОЮ ПОЛЬЩІ ТА ЛИТВИ
Експансія литовців на Україну
Експансія Польщі на Україну
Польсько-литовська унія
Люблінська унія 1569 р.
СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ
Українці у Речі Посполитій
Система власності на Україні
Традиційне господарство
Зміцнення шляхти
Закріпачення селянства
РЕЛІГІЯ ТА КУЛЬТУРА
Церковне та культурне життя
Полонізація української знаті
Відродження православ'я
Берестейська унія 1596 р.
КОЗАЦЬКА ЕРА
ЕТАП ФОРМУВАННЯ
Порубіжне суспільство
Козаки
Перші повстання
Події церковного й культурного життя
ВЕЛИКЕ ПОВСТАННЯ
Напередодні Великого повстання
Богдан Хмельницький
Переяславська угода
Завершальна стадія Великого повстання
РУЇНА
Новий устрій
Зміни в суспільному устрої
Початок Руїни
Лівобережжя під владою Росії
Територіальний поділ
Культурне життя
Зміни в церковному житті
ГЕТЬМАНЩИНА
Козацький уряд
Переломний момент
Занепад української автономії
Російська експансія
СУСПІЛЬСТВО, ЕКОНОМІКА Й КУЛЬТУРА
Економіка
Соціальні зміни в Гетьманщині
Відкриття Півдня
Демографічна й територіальна статистика
Правобережжя під владою Польщі
Культурне життя
ПІД ІМПЕРСЬКОЮ ВЛАДОЮ
УКРАЇНА У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ
Російська імперія
Політичні події
Реформи в Російській імперії
Австрійська імперія
Українці під владою Габсбургів
Реформи Габсбургів і західні українці
ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
Концепція нації
Інтелігенція
«Будівельні блоки» національної ідентичності
Тарас Шевченко
Кирило-Мефодіївське товариство
Зростання національної свідомості на Західній Україні
ІМПЕРСЬКІ РЕФОРМИ
Зміни в Австрійській імперії
Зміни в Російській Імперії
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ
Нужденне село
Індустріалізація
Національні меншості на Україні
ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
Українофіли
Російський революційний рух на Україні
Українські політичні партії
Революція 1905 р.
Розвиток культури
СХІДНА ГАЛИЧИНА:ОПЛОТ УКРАЇНСТВА
Соціально-економічний аспект
Новий політичний лад
Реакція українців
Зростання організованості
Польсько-українська конфронтація
Буковина і Закарпаття
УКРАЇНА У XX СТОЛІТТІ
ВІЙНА І РЕВОЛЮЦІЯ
Українці в першій світовій війні
Російські революції
Революція на Україні
Більшовицький переворот і Центральна Рада
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
Гетьманщина
Анархія
Директорія
Більшовики
Боротьба на заході
Розв'язка
Перемога більшовиків
РАДЯНСЬКА УКРАЇНА: НОВАТОРСЬКІ 20-ті
Воєнний комунізм і НЕП
Створення Радянського Союзу
Українізація
Національний комунізм
Розвиток культури
Церковне життя
РАДЯНСЬКА УКРАЇНА: ДРАМАТИЧНІ ЗО-ті
Сталін і сталінізм
Великий перелом
Голодомор 1932—1933 рр.
Великий терор
Кінець українізації
ЗАХІДНА УКРАЇНА МІЖ ВІЙНАМИ
Новий статус західних українців
Політика Польщі щодо українців
Соціально-економічні умови
Реакція українців
Революційний рух
Українці під владою Румунії
Українці в Чехословаччині
УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
Війна на Україні: перший етап
Війна на Україні: другий етап
ОУН і нацистська Німеччина
Нацистська влада на Україні
Рух Опору
Повернення радянської влади на Україну
ВІДБУДОВА І ВІДНОВЛЕННЯ
Урегулювання територіальних питань та зміни у складі населення
Відбудова
Поглинення Західної України
Ідеологічний наступ сталінізму
ВІДЛИГА
Нове керівництво
Україна: «друга серед рівних»
Десталінізація
Експерименти в економіці
Активізація інтелігенції
Реакція
ЗАСТІЙ ТА СПРОБИ РЕФОРМ
Люди «нагорі»
Дисидентський рух
Русифікація
Суспільні зміни
Ера Горбачова

НАЙДАВНІШІ ЧАСИ

Україна — значить «земля, що лежить скраю». Це влучна назва для країни, розташованої на південно-східному пограниччі Європи, на порозі Азії, по окраїнах Середземноморського світу, з обох боків колись важливого кордону між лісом, де ховалися від небезпеки, і відкритим степом. Іншою суттєвою рисою географії краю є відсутність природних бар'єрів. За винятком Карпатських гір на заході й невеликого Кримського кряжу на півдні 95 % території України — це рівнина, котра поступово спадає з покритих лісом Галицького, Волинського та Подільського плато до горбистих місцин по обидва боки Дніпра й переходить в неосяжний відкритий Причорноморський степ. Неозорі рівнини настільки переважають в українському краєвиді, що один географ писав на початку нашого століття: «Дев'ять десятих українців звичайно ніколи не бачили гір і навіть не знають, які вони на вигляд». Тут на розлогих степах — знамениті, надзвичайно родючі українські чорноземи, які займають мало не дві третини території краю. Проте на півночі та північному сході чорноземів немає — тут переважають менш родючі грунти й ліси (на останні припадає лише одна сьома всієї площі). Україна багата на корисні копалини, зокрема вугілля та залізну руду, що залягають на південному сході. Природа тут узагалі благодатна. Можна навіть сказати, що за природними ресурсами це найбагатша країна Європи.

З півночі до Чорного моря течуть три великі ріки, що разом із притоками забезпечують Україну достатньою кількістю -води: це могутній Дніпро довжиною 2285 км, який ділить країну навпіл. Південний Буг та Дністер. Клімат хоч і допускає ' різкі перепади температур, але загалом помірний. У своїх сучасних межах Україна займає понад 600 тис. кв. км і простягається на 1300 км із заходу на схід і 900 км із півночі на південь. За територією це друга після Росії країна Європи, а за чисельністю населення (близько 52 млн) вона наближається до Франції.

Наука й техніка значно зменшили залежність сучасних людей від природи. Тому вони часто забувають про те, який величезний вплив справляло на їхніх предків фізичне оточення. Нерозуміння цього чинника на Україні подвійно дивує, оскільки в самій назві країни підкреслюється її положення. Велика частина української історії пояснюється саме цим. Розташована на основних шляхах між Європою та Азією, Україна часто ставала об'єктом впливів різних, часом протилежних культур. Через Причорномор' я вона зазнавала благотворних впливів грецької цивілізації — як античної, так і візантійської. Зате, знаходячись на західному кінці великого Євразійського степу, Україна часто ставала жертвою нападів войовничих кочовиків, і запекла боротьба з ними вичерпувала людські та матеріальні ресурси. Пізніше тут з'явилися оборонці її кордонів — козаки, котрі стали центральними постатями української історії та культури.

Неосяжні смуги чорноземів, що за площею та родючістю — серед найзначніших в усьому світі, також лишили відбиток на населенні краю. Власне, саме на території України розвинулися найбільш ранні землеробські цивілізації Європи. І до зовсім недавнього часу землеробство було символом українського способу життя. Вплив родючих грунтів України на її жителів особливо вражає у порівнянні з відбитком, що його наклали на селян сусідньої Росії її убогі землі. На російській Півночі неродючі піщані грунти, суворий клімат і короткий вегетативний період — принаймні на місяць коротший, ніж на Україні,— все це змушувало російських селян об'єднувати ресурси для спільної обробки землі. Зате на Україні куди більшого поширення набуло одноосібне господарство. Ці розходження зумовили появу суттєвих відмінностей у ментальності, культурі та суспільно-економічній організації двох споріднених народів. І вони ще більше поглиблювалися в умовах низької врожайності, що з часом змушувало російських селян шукати кращого життя в містах. Водночас українські селяни лишалися в своїх ідилічних і разом із тим архаїчних селах.

Якщо природа виявлялася лагідною до України, то цього не скажеш про її історію. З давніх-давен аж до новітніх часів через свої природні багатства й незахищеність Україна — можливо, більше, ніж будь-яка інша країна Європи — зазнавала спустошливих нападів і завоювань. У результаті тема чужоземного поневолення й боротьби з ним стала домінуючою в її історії. Розгортаючись на неозорій, відкритій і щедро прикрашеній сцені, ця історична епопея була довгою, барвистою, сповненою бурхливих подій.

Перші поселенці

Найперші сліди людських поселень на Україні сягають за 150 тис. років. Мандруючи до берегів Чорного моря через Кавказ і, ймовірно, Балкани, перші поселенці все ще зберігали ознаки примітивного походження. Вони мали незначного об'єму мозок, низький лоб, масивні щелепи та великі зуби. Зате ходили випроставшись, а їхні надзвичайно вправні руки вже цілком сформувалися. Близько 40 тис. років до н. е. в середині останнього льодовикового періоду з'явився кроманьйонець (або гомо сапієнс) — особина, від якої походить сучасна людина. Вона була порівняно високою на зріст, прямоходячою, із значно розвинутими розумовими можливостями. Пристосовуючись до холодного суворого клімату, до труднощів у добуванні поживи, ці люди, що жили з мисливства та збирання плодів, винайшли небачене розмаїття технічних нововведень, таких як зброя і знаряддя з кременю, риболовні гачки, гарпуни, житла із шкур та кісток.

Близько 10 тис. років до н. е., коли відступив останній льодовик, лишивши після себе характерний для сучасної України ландшафт, людина стала мінятися дедалі швидше. Так, у період неоліту, який тривав на Україні з 6 до 2 тис. років до н. е., людство зазнало глибших змін, ніж за попередні 2—3 млн років. Хоч цей період зветься неолітом, тобто новим кам'яним віком, він мав мало спільного з каменем. «Революційне» значення неолітичної цивілізації полягає насамперед у тому, що люди знайшли докорінно нові способи добування поживи. Замість збирання плодів і полювання вони нарешті самі навчилися продукувати поживу.

Вважають, що землеробство вперше виникло на Україні у межиріччі Бугу та Дністра, коли на рубежі V і IV тисячоліть до н. е. розвинулися перші у Східній Європі землеробські общини. Замість блукати у пошуках здобичі, люди осідали на своїх полях. Так з'являлися поселення. Землеробство, на відміну від полювання та збирання плодів, вимагало порівняно більшої робочої сили, сприяючи тим самим зростанню населення. Водночас поступово виникали примітивні форми суспільно-політичної організації.

Найбільш відомі ранні землеробські племена на території сучасної України пов'язують з так званою трипільською культурою, що розвинулася у долинах Дністра, Бугу і Пруту, сягнувши згодом Дніпра. У період свого розквіту між 3500 та 2700 рр. до н. е. трипільці жили великими селами по 600—700 чоловік. Вони, як правило, мешкали у довгих та вузьких спільних оселях, де кожна сім'я займала власну, розгород жену на кімнати, частину житла з окремою глинобитною піччю. Родовід вони вели по лінії батька. Орнамент на череп'яному посуді, що являв собою поєднання характерних плавних візерунків жовтого, чорного й білого кольору, свідчить про магічні ритуали та віру в надприродні сили, що панували в культурі трипільців.

Проте ця культура мала й свій практичний бік. Перший на Україні механічний пристрій — свердло для пророблювання отворів у камені та дереві — з'явився у людей трипільської культури. Велике значення мало впровадження дерев'яного плуга, завдяки чому землеробство стало більш надійним, ніж мисливство, способом добування поживи. Ще одним нововведенням, ймовірно, запозиченим із Азії, було застосування першого металу — міді.

Сьогодні мало що відомо про занепад трипільської культури. Як припускають археологи, зростання населення штовхало трипільські племена до переходу на нові негостинні землі. Деякі з них просувалися вглиб степів, а ті, що жили в долині Дніпра, йшли на північ, у непрохідні ліси Полісся й далі. На 2000 р. до н. е. трипільська культура як виразне ціле перестала існувати. Частину трипільців підкорили й асимілювали войовничі степові племена, решта знайшла захист у північних лісах.

Кочовики. Простягнувшись майже на 6 тис. км від Манчжурії аж до Угорщини, Євразійські степи утворюють найбільшу рівнину на Землі. І хоч у кількох місцях її перетинають гори Тянь-Шаню, Уралу і Карпат, завдяки численним перевалам цю рівнину порівняно легко перейти з кінця в кінець. На заході, в одній із найбільш благодатних і родючих її частин, лежить Україна. Ця географічна обставина відіграла надзвичайно велику роль в її історії, та нерідко ця рівнина ставала центром життя кочових племен Євразії.

Скотарство, що спиралося на вигодівлю стад одомашнених тварин, остаточно сформувалося в степах близько 3000 р. до н. е. Протягом майже двох тисячоліть майбутні кочовики вели напівосіле життя, займаючись, поряд із випасом своїх стад у Євразійському степу, й землеробством. Десь близько 1000 р. до н. е. скотарі перетворилися на справжніх кочовиків і стали мандрувати степами в постійних пошуках пасовиськ. Переходячи з місця на місце, вони набували нових особливих якостей, найважливішою з яких була войовничість. Щоб обороняти стада й захоплювати нові пасовиська, життєво необхідним було вміння воювати. Часті сутички з ворогом, потреба організувати маси людей для подолання величезних відстаней сприяли появі племінної знаті.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Україна у складі СРСР 1945 1985 рр

  Реферат >> Исторические личности
  ... дорогих нововведень несла Україна. Однак найширшою підтримкою на Україні користувалася реформа ... історії України». А за оцінками британського вченого ПітераВайлза, Україна ... – Економіка Радянської України. – 1986. – № 3. Орест СУБТЕЛЬНИЙ. УКРАЇНА – історія. 22
 2. Походження термінів Русь та Україна

  Реферат >> Астрономия
  ... ївських князів на околиці України. Канадський професор Орест Субтельний, автор англомовної історії України, розум ... на Заході популярним викладом історії України англійською мовою. Третього березня 1992р О. Субтельний ...
 3. Короткий нарис розвитку історичної науки в Україні

  Реферат >> История
  ... Полонської-Василенко «Історія України» (Мюнхен, 1972—1976), Ореста Субтельного «Україна: Історія» (Торонто, 1988 ... Нарис історії України» Д. І. Дорошенка, «Історія України» Н. Д. Полонської-Василенко, «Україна: Історія» О. Субтельного, «Українська культура» ...
 4. Руїна (2)

  Реферат >> Исторические личности
  ... ів після смерті Богдана Хмельницького, Україна перетворилася на безпорадну жертву внутрішніх чвар ... Орест Субтельний. «Україна. Історія». – Київ, 1993. В.А. Смолій. «Історія України. Нове бачення». – Київ, 1995. Н. Полонська-Василенко. «Історія Укра ...
 5. Суспільно-політичний та національний рухи на Україні в кінці 19 на початку 20 століть

  Реферат >> Астрономия
  ... єї історії український народ увійшов без власної держави й територіальної цілісності. Україна ... , 1998. – 384 с. 2.Орест Субтельний Україна. Історія – Київ: Либідь, 1991. – 509 с. 3.Історія України: Хрестоматія: у 2-х ч. – Вид ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015771389007568