Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Джордж Плантагенет, 1-й герцог Кларенс (21 октября 1449 года — 18 февраля 1478 года) — третий сын Ричарда Плантагенета, 3-его герцога Йоркского и Сеси...полностью>>
Государство и право->Реферат
Проблема толкования законов свойственна большинству правовых систем и известна давно. Необходимость его связана с наличием неоднозначных формулировок ...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Полученную математическую модель суммарных издержек производства проверяем на соответствие ее фактическим значениям (ходя бы по данным одного месяца)....полностью>>
История->Реферат
Долгий парламент — название Парламента Великобритании в 1640—1653 и 1659—1660 годах. Собрался в Вестминстере. Разогнан Оливером Кромвелем. Из 511 член...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Христос воскрес торжествує життя

  Реферат >> Астрономия
  Наближається Великдень. З приходом цього свята народ пов'язує надії на кращу долю, на мир, злагоду в родинах і суспільстві. Великдень – це справжня суть християнства, це свято гармонійної єдності людини і природи, свято духовного єднання, поваги до своїх пращурів, історії.
 2. Християнське віровчення. Католицька церква

  Контрольная работа >> Религия и мифология
  Нами мимоволі опановує почуття подиву, коли ми вивчаємо історію християнської церкви: вона нараховує вже два тисячоріччя, і все ще стоїть перед нами, повна життя, а в деяких країнах більш могутня ніж державна влада Сьогодні, загалом 2 106 962 000 в 238 країнах світу або 33 % населення Землі вважають себе християнами
 3. Таємниця Туринської плащаниці

  Контрольная работа >> Религия и мифология
  Ось уже впродовж кількох століть у соборі італійського міста Турина зберігається велике полотно довжиною 4,3 м , шириною 1,1 м На його жовтувато-білому фоні виступають розпливчасті плями коричневих тонів Здалеку в цих плямах вимальовуються нечіткі обриси постаті людини з бородою та довгим волоссям Легенда свідчить, що це Плащаниця Самого Ісуса Христа
 4. Усні теми з англійської мови

  Сочинение >> Иностранный язык
  З питань реалізації звертатися за тел.: у Харкові — (057) 712-91-44, 712-91-46, 712-91-47; у Києві — 495-14-53, 241-40-20; у Дніпропетровську — 43-46-95; у Донецьку — 345-98-24; у Житомирі — 41-35-98; у Львові — 233-53-39; у Сімферополі — 29-94-14. e-mail: commerce@ranok.
 5. Народна педагогіка як прародителька й першоджерело українського національного виховання

  Реферат >> Педагогика
  “Яка вода, такий млин, який батько, такий син”; “Який батько, такий син”; “Який батько, такі й діти”; “Які мамка й татко, таке й дитятко”; “Який дід, такий його плід”; “Дурна мати – дурні діти”; “Якого породила ненька, такого й приймає земелька”; “Живемо не батьками – помремо не людьми”.
 6. Філософія. Світоглядні та філософські істини. Конспект лекцй

  Конспект >> Философия
  Кожна наука прагне відкинути суб’єктивне ставлення дослідника до свого предмету – філософія ж своїм предметом якраз і має в першу чергу ціннісне ставлення людини до речей, якщо питання науки: «що це?» то питання філософії: «яку значущість воно має для людини?
 7. Культурологія. Курс лекцій

  Лекция >> Культура и искусство
  Метою курсу “Культурологія” є дати загальне поняття студентам-першокурсникам про існування не тільки багатьох культур в історії світової цивілізації, а й довести їхню унікальність. Таке завдання ставить низку проблем: який зв’язок між людиною, природою і культурою,
 8. Таїнство Хрещення і його сутність

  Дипломная работа >> Религия и мифология
  Значення таїнств як у Православній Церкві так і в усьому Християнстві є, безсумнівно, величезним Без цих сакраментальних актів неможливе повноцінне церковне і духовне життя кожної людини, яка вирішила стати членом народу Божого Через таїнства під виглядом певних видимих дій і слів посилається тому, хто його приймає, і невидима сила – Дари Святого Духа, освячення і Боже благословення І тому значення таїнств у житті кожного християнина настільки велике, що кожен раз вони стають новими етапами у їхньому житті Вони є дієвими Божими знаряддями, які неодмінно діють благодатно на тих, хто до них при
 9. Основи етики

  Шпаргалка >> Этика
  Етика, як уже зазначалося,— наука про мораль Дане твердження — одне з небагатьох, щоб не сказати єдине, щодо якого збіглися теорія й практика, історичний досвід морального розвитку в цілому і його конкретні періоди В прямій залежності від розуміння моралі перебувають і відмінності в тлумаченні етики як науки, її місця серед наук, ролі й значення для суспільного розвитку За безумовного визнання того, що предметом етики є мораль, уявлення про її своєрідність, призначення в життєдіяльності людей великою мірою визначали зміст етики, покладали на неї певні обов'язки, передусім методологічного хара
 10. Світові релігії

  Реферат >> Астрономия
  До них належать: буддизм (виник у VI ст. до н. е., нараховує до 400 млн віруючих), християнство (ви­никло у І ст. н. е., нараховує близько 1,7 млрд віруючих), іслам (виник у VII ст. н. е., нараховує 935 млн віруючих). Кількість віруючих світових релігій наве­дена на початку 90-х років і може розглядатись як приблизна.
 11. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  Слово “культура” походить від латинських слів colo, colere (щось вирощувати, доглядати, обробляти). Звідси culturare (вирощений, оброблений людською працею, доведений до досконалості). Спочатку ці слова стосувалися праці на землі (землеробства), однак згодом усе частіше стали вживатись у ширшому значенні – стосовно духовно-практичної діяльності людини.
 12. Семінар (2)

  Реферат >> Астрономия
  Становлення української філософської думки відбу­вається у межах культури Київської Русі. Звичайно, неможливо визначити більш-менш точно момент «виник­нення» філософії. Його просто не було. Адже становлен­ня філософії, що являє кардинальне зрушення в історії людського мислення, — не одноразовий акт.
 13. Символічні структури давньої драми в контексті психоаналітичного дискурсу З. Фройда

  Реферат >> Психология
  Інтерес до неусвідомлених психічних процесів у літературознавстві на межі ХІХ-ХХ століть сприяв зверненню до теорій психоаналізу Як зазначає Н Зборовська, "Критика класичного психоаналізу сприяла нетрадиційному тлумаченню літератури загалом Динамічний зсув психоаналітичних концепцій до біологізму (матерії, тілесності) або духовності (слова, логосу) зумовили унікальні зрушення в літературній інтерпретаційній методології" [1; 9]
 14. Духовна культура та сучасне православ я

  Реферат >> Астрономия
  Православ'я - це чиста і не скривлена Істина, принесена на землю для порятунку людей Христом Рятівником; це - збережене у всій чистоті і не пошкоджене справжнє Навчання Христове про віру і благочестя (життя по вірі), викладене Св. Апостолами у Священному Писанні, старанно пояснене і витлумачене їхніми законними спадкоємцями - чоловіками апостольськими,
 15. Філософія (хрестоматія)

  Учебное пособие >> Философия
  Пропонована хрестоматія відтворює філософські погляди мислителів різних історичних епох, країн і народів Критерієм відбору персоналій був їх внесок в становлення і розвиток філософських вчень, шкіл, течій, напрямів та наявність їхніх творів у списку першоджерел програми з дисципліни «Філософія» Виклад текстів-фрагментів супроводжується короткими вступами, що вміщують біографічні і творчі дані мислителів – авторів праць та питаннями для самоконтролю
 16. Проблеми структурування релігії і визначення її поняття. Емоційне надолуження, міфотворчість, нормотворчість, інституціалізація, сакралізація - складові елементи релігійної діяльності

  Реферат >> Религия и мифология
  Теоретичний аналіз передбачає аналіз не тільки каузальний, а і системний, структурно-функціональний Каузальний аналіз релігії розглядає її як наслідок, творіння, форму культуротворчості, а людство – як причину, творця Структурно-функціональний аналіз передбачає дослідження релігії або як складової частини – елемента більш загальної системи – суспільства, взаємодії релігії з іншими елементами системи – економікою, політикою, наукою, мораллю, правом, мистецтвом, філософією, або як самостійної системи з притаманною їй внутрішньою структурою Під запозиченим з математики поняттям функції в соціоло
 17. Філософія середньовіччя (2)

  Реферат >> Философия
  1. Феодальний спосіб життя, який був панівним в Європейському Середньовіччі, на відміну від античності (орієнтованої на предметно-речове бачення світу), формував бачення реальності “за образом і подобою”, в цьому плані людина феодального суспільства постає “духовною людиною”, тобто такою, що усвідомлює себе насамперед “одухотвореною”(такою, що має духу), а не просто тілесною (чи природною) істотою.
 18. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

  Дипломная работа >> Социология
  Сьогодні в Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій Однак він породив безліч проблем, пов`язаних з нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів врегулювання міжцерковних відносин, зокрема подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституційних положень принципу свободи совісті й відповідного законодавства про правове регулювання діяльності релігійних організацій
 19. Філософія Середніх віків

  Реферат >> Философия
  Середньовічна філософія являє собою той тривалий відрізок в історії європейської філософії, який безпосередньо пов'язаний з християнською релігією. Лише ті філософи, які розділяли релігійні та світські позиції християнства, могли розраховувати на популярність і визнання.
Страницы:

1
Generated in 0.14720916748047