Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Экономическая либерализация в России в сочетании с экономическим ростом способствовали постепенному превращению государственно-монополизированной экон...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Широкомасштабные реформы, происходившие в восточно-европейских странах в 90-х годах, выявили со всей очевидностью, сколь велика потребность в развитой...полностью>>
Экономика->Реферат
Податкова політика — політика держави у сфері оподаткування, що передбачає маніпулювання податками для досягнення певних цілей — збільшення обсягу вир...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Перехід України до нової системи координат, якою в пострадянський період став ринок, можливий лише за умови перетворення відносин власності, передусім...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Характеристика розгляду проекту Державного бюджету України в парламенті

  Реферат >> Финансы
  Не пізніше ніж через п'ять днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України до Верховної Ради України Міністр фінансів України представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради України. Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону про Державний бюджет
 2. Порядок складання, розгляду і затвердження Державного бюджету України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Економічний зміст бюджету та його ланок розкривається в процесах формування та розподілу грошових ресурсів, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління.
 3. Національна і регіональна економіка України

  Учебное пособие >> Экономика
  1 Учбовий курс " Проблеми національної і регіональної економіки України" являє собою систему наукових знань про сутність, форми, принципи та методи управління відтворювальними процесами в регіоні
 4. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 5. Бюджетна система України Місцеві бюджети

  Дипломная работа >> Финансы
  Після набуття Україною статусу незалежності почався процес становлення національної фінансової системи. Важливою складовою цього процесу є відродження місцевих фінансів як обєктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх сучасних цивілізованих держав, що повязано з радикальною зміною концепції державної влади, відмовою від її радянської моделі та переходом до організації влади на основі поділу її на законодавчу, виконавчу і судову.
 6. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Бюджет як явище в історії людського суспільства з'явився порівняно недавно - в епоху капіталізму (феодалізм не знав єдиного документа, який об'єднував би всі доходи і видатки держави) Його поява пов'язана з відділенням державних фінансів від фінансів монарха, обмеженням влади останнього, переходом до демократичних засад і суспільним життям Бюджет в усіх каїнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави
 7. Характеристика СДПУ Її роль в політичних процесах України

  Реферат >> Астрономия
  Соціал-демократична партія України (об'єднана) (СДПУ(О)) заснована у травні 1990 року під назвою Соціал-демократична партія України (СДПУ) як правонаступниця українських соціал-демократичних партій - УСДРП, УСДП, УСРП та УСП, які послідовно представляли інтереси України в Соцінтерні аж до 1976 року.
 8. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  Першим періодом в історії людства був кам’яний вік. Йому належить особливе місце в історії людської цивілізації. Саме в цей період відбулося виділення людини з тваринного світу, сформувалася примітивна суспільна організація, зародилися першооснови таких форм людської духовності, як релігія, мораль, мистецтво.
 9. Формування та зміцнення доходної бази державного бюджету План

  Реферат >> Финансы
  Вибрана мною тема “Формування та зміцнення доходної бази Державного бюджету”, являється дуже актуальною на сьогодняшній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави.
 10. Місце та роль кредитних спілок на фінансовому ринку України

  Дипломная работа >> Финансы
  Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження по-лягає в тому, що отримані результати оцінюють сучасний стан кредитної коопе-рації в Україні як суттєве соціальне явище, в якому задіяно 6,5% населення Ук-раїни та 0,9% - частка (6,5 млрд.
 11. Малий бізнес України

  Доклад >> Экономика
  Формування державної політики підтримки малого бізнесу в Україні починається з 1991 року, з прийняття Закону України “Про підприємництво” та утворення Державного комітету України зі сприяння малим підприємствам і підприємництву Закон України “Про підприємництво” визначив загальні правові, економічні та соціальні засади, умови здійснення підприємницької діяльності, а також визначив правові основи державного регулювання та підтримки підприємництва, відносин суб’єктів підприємницької діяльності та держави З метою реалізації державної політики сприяння розвитку підприємництва, у тому числі малого
 12. Особливості національної інноваційної системи України

  Реферат >> Экономика
  Необхідність розробки ефективних механізмів державного регулювання науково-технологічного та інноваційного розвитку країни в ринкових умовах визначається тим, що параметри цього розвитку усе більше стають вирішальними для національної економіки
 13. Історія україни Опорний конспект. Методична розробка

  Конспект >> История
  Методична розробка Опорний конспект з історії України написана на основі навчальної програми курсу Історія України для вищих навчальних закладів І і ІІ рівнів акредитації дає вказівки по вивченню, засвоєнню матеріалу, що вивчається аудиторно. Робота містить теоретичний матеріал, викладений у вигляді тез, схеми, таблиці, тестові завдання, завдання для самоперевірки матеріалу та список літератури.
 14. Фінансове забезпечення соціальних виплат в Україні

  Дипломная работа >> Финансы
  Відродження та економічне зростання будь-якої країни передбачає необхідність вирішення соціальних проблем У важких умовах формується Україна як соціальна держава Цей складний шлях соціального розвитку пройшла більшість європейських держав
 15. Національний банк україни -центральний банк держави його роль у системі органів державної влади

  Реферат >> Астрономия
  Світова система центральних банків у їхньому сучасному вигля­ді створена відносно недавно. До середини XVІІІ ст. комерцій­ні і центральні банки не розрізнялися. З розвитком кредитної системи відбувається процес централізації банкнотної емісії в окре­мих великих комерційних банках.
 16. Податкова система України та напрями її вдосконалення

  Дипломная работа >> Астрономия
  Податкові реформи, які проводяться останні роки довели значення та вплив податків на розвиток соціально – економічних процесів в Україні, тому що податки - найбільш ефективний інструмент регулювання економічних процесів. Державне регулювання економіки шляхом використання податкових важелів в наших умовах повинно бути спрямовано на забезпечення та підтримку збалансованого економічного росту та ефективне використання ресурсів, стимулювання інвестиційної та підприємницької діяльності.
 17. Основи Конституційного права України. Урок

  Конспект урока >> Право, юриспруденция
  Мета заняття. Ознайомити студентів із основами конституційного права України, загальними засадами конституційного ладу, народовладдям та формами його здійснення. Охарактеризувати види виборів та головні принципи виборчого права, громадянство та основні права свободи та обов’язки громадян України.
 18. Податкова система України, її становлення та розвиток

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Податкова система відіграє провідну роль у формуванні доходів держави У державному бюджеті України саме на податки припадає більша частина доходів (приблизно 85%) В умовах ринкової економіки бюджетні надходження залежать від результатів діяльності суб'єктів господарювання Тому раціонально організована система оподаткування повинна стимулювати господарську і підприємницьку ініціативу, бути простою і зрозумілою для всіх громадян держави, забезпечувати ефективність процесу стягнення податків Крім цього, вона повинна бути стабільною
 19. Податкова система України (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Поняття податкової системи не є виключно категорією по­даткового права Вона має визначене, комплексне, граничне положення на стику бюджетного й податкового права З одного боку, податкове право регулює відносини щодо надходження коштів до дохідної частини бюджетів, але з іншого боку, це фактично і є відносини формування дохідної частини бюджетів, які регулює бюджетне право Зазвичай, у більшості випадків використовують бланкетні норми, й бюджетними правовідноси­нами не деталізовано особливості надходження до бюджетів доходів у вигляді податків і зборів Але використання податків і зборів передба
 20. Дефіцит державного бюджету економічна характеристика та шляхи скорочення

  Реферат >> Финансы
  Недостатній ступінь розробки теоретичних питань в галузі державного бюджету обумовив не лише його тривале непризнання в якості самостійної економічної категорії, але одночасно перешкоджав розробці моделі бюджетного фонду країни. Бюджетний фонд, що є матеріально-фінансовою базою діяльності держави, формувався виходячи із задач функціонування адміністративно-командної системи.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.020596027374268