Рекомендуем ознакомиться

Социология->Курсовая работа
Актуальність даної курсової роботи полягає у тому, що країна знаходиться в умовах економічної кризи, в свою чергу уряд намагається застосувати всі мож...полностью>>
Строительство->Лабораторная работа
Подготовка поверхности — один из наиболее ответственных моментов, так как от него в значительной степени зависят прочность, долговечность и качество о...полностью>>
Физика->Курсовая работа
Кількість типів напівпровідникових приладів дуже великий і кожний прилад залежно від принципу дії й необхідних електричних параметрів має потребу в на...полностью>>
Физика->Курсовая работа
Види і рівень загроз безпеки інформації в кімнаті для нарад залежать від його розташування та архітектурно-будівельної конструкції, від форми подання ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Фiлософiя науки як об єкт дослiдження

  Реферат >> Философия
  За основу визначення об'єкта нашого дослiдження ми приймаємо вже iснуючу концепцiю, яка розглядає фiлософiю науки у двох фор мах: як самостiйний фiлософський “напрямок”, який дослiджує особ ливостi явищ науково-пiзнавальної дiяльностi та як “роздiл” вiдповiдної фiлософської доктрини у межах iнших фiлософських нап рямкiв, який вивчає рiзнi проблеми та явища, пов'язанi з iснуван ням науки.
 2. Техніка з точки зору філософії

  Курсовая работа >> Философия
  Тeхнiка є настiльки ж стародавнiм явищeм, як i самe людство, тому абсолютно природно, що вона так чи iнакшe потрапляла у полe зору фiлософiв Протe як самостiйна фiлософська дисциплiна, фiлософiя тeхнiки виникла лишe в ХХ сторiччi
 3. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

  Курсовая работа >> Философия
  ХХ ст характеризується тенденцiєю до формування нової парадигми свiтосприйняття Вiдбувається перегляд усталених пiдходiв i оцiнок, утверджується дiалогiчне, плюралiстичне розумiння iсторико-фiлософського процесу В iсторико-фiлософськiй науцi зменшується кількість “бiлих плям”, оскiльки стало зрозумiлим, що замовчування певних постатей або явищ, так само як i применшення їх ролi, веде до збiднення фiлософської думки, до звуження масштабiв мислення
 4. Гештальтпсихологія: сутність та розвиток

  Реферат >> Психология
  Гештальтпсихологія (Gestalt - цілісна форма, структура розвинулася внаслідок протесту проти бихевиоризма і що існували раніше психологічних напрямів Якщо вдасться зрозуміти суть гештальтпсихології, то ми наблизимося і до розуміння когнітивної психології, так зробимо ж крок вперед і спробуємо розібратися, що це за напрям і до чого воно привело
 5. Сучасна філософська антропологія. Основні школи і проблеми

  Реферат >> Философия
  Сьогодні, на початку третього тисячоліття, підвищений інтерес до гуманізації усієї суспільної свідомості не випадковий. Багатопланова гуманізація суспільних відносин є умовою виживання людства, оскільки XX ст. ввібрало в себе дві світові війни, в яких загинуло десятки мільйонів людей і ще більше було покалічено; у цьому ж столітті відбулися жорстокі братовбивчі громадянські війни, а також ціла низка міжнаціональних конфліктів.
 6. Народний демократ Т Г Шевченко Кирило Мефодіївське товариство

  Реферат >> Исторические личности
  Тарас Шевченко! Це ім’я дорогоцінною перлиною виблискує у золотій скарбниці світової культури У славній плеяді безсмертних класиків літератури геніальний співець українського народу по праву стоїть в одному ряду з такими титанами думки і слова, як Гомер і Шекспір, Пушкін і Толстой, Гете і Байрон, Шіллер і Гейне, Бальзак і Гюго, Міцкевич і Бернс, Руставелі і Нізамі, чия мистецька спадщина стала надбанням усього передового людства
 7. Основні причини виникнення глобальних проблем людства

  Реферат >> Экология
  Глобальні (франц global — загальний) проблеми — комплекс зв'язків і відносин між державами та соціальними системами, суспільством і природою у загальнопланетарному масштабі, які зачіпають життєві інтереси народів усіх країн і можуть бути подолані їх спільними зусиллями
Страницы:

1
Generated in 0.044254064559937