Рекомендуем ознакомиться

Физкультура и спорт->Реферат
Основным компонентом здорового образа жизни человека является его личная физическая культура Это часть культуры личности, основу специфического содерж...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Понад 100 років Крим виступає як регіон розвиненого туризму Сотні тисяч відпочиваючих їдуть сюди, щоб зануритися в ласкаві води Чорного моря, щоб підн...полностью>>
Физкультура и спорт->Лабораторная работа
Тема экскурсии - нумизматический музей в городе Одессе Историческое происхождение музея, его история, также история экспонатов находящихся в музеи Про...полностью>>
Физкультура и спорт->Дипломная работа
Гиревой спорт в настоящее время является одним из самых динамично развивающихся видов спорта Об этом свидетельствует неуклонный рост количества соревн...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Фінансова політика держави безпосередньо виробляється і реалізується органами управління державними фінансами, яке закріплено на законодавчому рівні В сферу безпосереднього державного управління входять державні фінанси(їх мобілізація та розподіл) Це відносини по формуванню тієї частини фінансових ресурсів, яка мобілізується державою в державні і місцеві бюджети, спеціальні цільові державні фонди і державні підприємства Управління цими фінансами здійснюється насамперед вищим органам законодавчої влади шляхом прийняття фінансового законодавства, прийняття державного бюджету та звіту про його в
 2. Організація обліку руху грошових потоків управління праці та соціального захисту населення Богодухівської райдержадміністрації

  Дипломная работа >> Экономика
  В сучасних умовах господарювання багато підприємств поставлено в умови самостійного вибору стратегії і тактики свого розвитку Самофінансування підприємством своєї діяльності стало першочерговим завданням
 3. Бюджетна система України Місцеві бюджети

  Дипломная работа >> Финансы
  Після набуття Україною статусу незалежності почався процес становлення національної фінансової системи. Важливою складовою цього процесу є відродження місцевих фінансів як обєктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх сучасних цивілізованих держав, що повязано з радикальною зміною концепції державної влади, відмовою від її радянської моделі та переходом до організації влади на основі поділу її на законодавчу, виконавчу і судову.
 4. Розробка програмно-цільового бюджету Менського району на 2009 рік

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Місцевий бюджет – основна фінансова база органів місцевого самоврядування Йому належать особливе місце в бюджетній системі нашої держави Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації Також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки по упорядкуванню населених пунктів Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення
 5. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження Реформування української економіки, а саме перехід її від планової, централізованої, до ринкової і такої, що виступає в світі в якості повноцінної функціонуючої системи, передбачає створення в ній ряду ефективних механізмів соціального захисту громадян В цьому контексті, найважливішим завданням, що стоїть перед державою є питання пенсійного забезпечення громадян Немаловажність даного питання постає із самої суті функціонування держави як системи управління, оскільки управління полягає не лише у створенні простору (правового, економічного чи іншого) в межах якого
 6. Гуманітарний розвиток та гуманітарна політика на прикладі Тиврівського району Вінницької облас

  Реферат >> Астрономия
  З усього, що існує у світі, найбільш цінною й найбільш важливою для людини є сама людина, адже вона – це велетенський та неповторний світ. І ця неповторність, унікальність, самобутність роблять її самостійною і незамінною. Кожна людина цікава і самоцінна сама по собі й заслуговує на нашу увагу й повагу до себе навіть тільки тому, що вона є.
 7. Вільні економічні зони та структурна перебудова економіки України

  Реферат >> Экономика
  Україна має виключно вигідне географічне положення, пов`язане з її близькістю до світових, зокрема, європейських ринків (у тому числі, центрально - та західноєвропейського), до значних постачальників сировини (зокрема, Росії). Наявна розвинута система транспортних комунікацій та суттєві власні природні багатства: Україна краще забезпечена найважливішими сировинними ресурсами, ніж такі великі європейські держави, як, наприклад, Німеччина, Франція, Італія.
 8. Туристичні ресурси Львівської області

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  У процесі формування ринкового середовища в Україні значне місце відводиться реформуванню туристичної галузі Визначення туризму провідним напрямком розвитку економіки, спрямування державної політики на стимулювання туристичної сфери дає змогу підприємствам туристичної галузі підвищувати ефективність господарювання, розширення ринкової пропозиції з урахуванням вимог вітчизняних та закордонних туристів У цьому зв’язку практичне використання суб’єктами індустрії туризму сучасних методів менеджменту набуває особливої актуальності
 9. Проблеми формування і функціонування економічного і фінансового механізму освіти в Україні

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Темою курсової роботи є планування та фінансування видатків місцевих бюджетів на загальну середню освіту Система загальної середньої, та в цілому освіти є вагомою базою для розвитку як суспільства, так і окремо взятої особистості, формування її світогляду та досвіду, вміння тверезо оцінювати те, що відбувається навколо неї За допомогою освіти формується майбутній потенціал розвитку держави як в економічному, так і в духовному сенсі
 10. Управління фінансами

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність обраної теми дипломної роботи полягає в тому, що ринкова економіка при всій розмаїтості відомих світовій практиці її моделей характеризується тим, що являє собою соціально орієнтоване господарство з додатковим державним регулюванням, досить важливу роль як у структурі ринкових відносин, так і в механізмі їхнього регулювання з боку держави, відіграють фінанси Вони є невід'ємною частиною ринкових відносин і одночасно важливим інструментом реалізації державної політики Реалізація державної фінансової політики на рівні макроекономічного регулювання ґрунтується на визначенні сутності,
 11. Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі ВАТ АБ Укргазбанк)

  Дипломная работа >> Банковское дело
  На сьогодні нові тенденції у розвитку банківського сектору визначаються посиленням конкуренції між банківськими інститутами і, перш за все, в традиційних сферах діяльності, тобто на депозитному та кредитному ринках Різкий стрибок у розвитку банківського сектору в перші роки формування ринкового механізму в Україні визначався кількісним заповненням того ринкового вакууму, що створився в результаті формування системи ринкових відносин і відповідної інфраструктури Створені в Україні ринкові інститути стали атрибутом бажання якнайскоріше перейти до ринкового механізму господарювання, увійти в сві
 12. Управління ефективністю підприємства в умовах фінансової кризи

  Магистерская работа >> Финансы
  В магістерській роботі було проведено вивчення основних підходів до визначення ефективності, розглянуті основні методики її аналізу. Детально вивчаються показники діяльності підприємства за періоди дослідження по різних напрямах, виявляються найістотніші проблеми діяльності підприємства і негативні тенденції.
 13. Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави

  Дипломная работа >> Социология
  Явецька І Д Соціальний захист населення, як складова соціальної політики держави (на прикладі роботи управління праці та соціального захисту населення Хотинської районної державної адміністрації Чернівецької області) – Рукопис
 14. Шпоры Початки людської цивілізації на терені України

  Реферат >> Астрономия
  1. Початки людської цивілізації на терені України. Територія України заселена людьми з найдавніших часів. Учені вважають, що понад мільйон років тому найдавніші люди (архантропи) прийшли на південь Європи. Близько 800 тис. років тому вони з'явилися в Закарпатті (стоянка Королеве), понад 300 тис.
 15. Фінансові ресурси місцевого самоврядування

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Основні терміни та поняття: бюджетна децентралізація, бюджетне регулювання, бюджетне самофінансування, бюджетні процедури, громадські послуги, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів, місцеві фінанси, земські збори, мартикулярні внески, муніципальна (комунальна) власність
 16. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 17. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дослідження. Нова парадигма економічної системи, що формується в Україні в сучасних умовах і характеризується подальшим розвитком ринкових відносин, становленням конкурентного середовища в національній економіці, потребує активізації теоретичних досліджень та розробки практичних рекомендацій щодо вирішення проблеми забезпечення ефективного фінансового механізму на вітчизняних підприємствах.
 18. Джерела формування доходів місцевого бюджету на прикладі місцевого бюджету м Дніпропетровська

  Дипломная работа >> Финансы
  Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення механізму, який би визначав нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади, а звідси – видатків кожного виду бюджету, і що саме головне – розподіл доходів між різними ланками бюджетної системи.
 19. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  В першому розділі йдеться про теоретичні основи землевпорядного проектування. В другому розділі розкриваються питання територіального землеустрою, в третьому розділі – внутрішньогосподарський землеустрій сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань.
 20. Сталий розвиток Чернігівської області

  Дипломная работа >> Экология
  На початку ХХ століття зміни природного середовища розглядалися як побічний ефект розвитку промисловості Екологічні проблеми, що виникали з часом намагалися розв’язувати в межах охорони природи, тобто заходів, спрямованих на збереження, раціональне використання й розвиток природного середовища в інтересах суспільства
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.029614925384521