Рекомендуем ознакомиться

Политология->Дипломная работа
По своему историческому, политическому и философскому значению революционные события второй половины XX в относятся к ряду революций, начавшихся, само...полностью>>
Государство и право->Курсовая работа
В России развитие рыночной экономики требует прочной правовой базы, гарантирующей трудовые права работников При переходе Российской Федерации к цивили...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Перехід до ринкової системи господарських відносин звалив на на­ших, необізнаних щодо безлічі форм підприємництва людей масу нових термінів, понять, п...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Управління – складний процес, який неможливо виконати успішно, керуючись завченими формулами і постулатами Сутність сучасного менеджменту полягає в оп...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Фінансова система Великобританії

  Реферат >> Финансовые науки
  Повна офіційна назва країни — Об'єднане Королівство Вели­кобританії та Північної Ірландії До складу Об'єднаного Королівства входять Англія, Шотландія і Уельс, розташовані на острові Великобританія, а також провінція Північна Ірландія, що складається з 6 округів і міститься на острові Ірландія Крім то­го, Об'єднане Королівство має тісні політичні й економічні зв'яз­ки із самоврядними територіями — такими як острів Мен в Ірландському морі і Нормандські острови, що лежать біля північно-західного узбережжя Франції, у протоці Ла-Манш
 2. Грошово-кредитна система Великобританії

  Реферат >> Финансовые науки
  Фунт стерлінгів використовувався на Британських островах задовго до виникнення там централізованої держави (IX—X ст ) Назва цієї грошової одиниці відображає її початковий ваговий вміст: з одного фунта срібла карбували 240 пенсів, які називали ще "стерлінгами"
 3. Еволюція грошової системи Великобританії

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Від біметалізму до монометалізму Англія перейшла раніше інших країн - наприкінці XVIII ст на основі Закону 1797 р про припинення вільного карбування срібних монет Але в тому самому році розмін банкнот на золото було припинено у зв'язку з війною з наполеонівською Францією та необхідністю покриття дефіциту державного бюджету
 4. Фінанси та фінансова система

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  Фінанси – це сукупність грошових відносин, які виникають між державою, підприємствами ( різних форм власності та галузевої спрямованості ) та населенням в зв’язку з розподілом та перерозподілом вартості внутрішнього валового продукту, формуванням і використанням централізованих та децентралізованих цільових грошових фондів суспільного призначення
 5. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми: Економічні інтеграційні процеси є однією з найбільш знаменних тенденцій сучасного розвитку світової економіки На заміну моделі “держава-нація”, що переживає кризу, іде утворення нових великих міждержавних економіко-політичних блоків Внаслідок цих процесів на початку 90-х років у світовому економічному просторі розпочався бурхливий процес становлення і поглиблення фінансових та валютних об’єднань
 6. Фінансова система Республіки Кіпр

  Реферат >> Финансы
  Кіпр є країною з ринковою економікою, в якій домінує сектор послуг, на частку якого припадає майже чотири п'ятих від ВВП. Туризм, фінансові послуги і нерухомість є найбільш важливими секторами. Нерівномірні темпи зростання за останнє десятиріччя відображають залежність економіки країни від туризму, який часто коливається з політичною нестабільністю в регіоні та економічних умов у Західній Європі.
 7. Характеристика криміналізації кредитно-фінансової системи України

  Реферат >> Финансы
  Для нормального функціонування економіки необхідна надійна, стабільна і розвинена банківська система, що надасть змогу підприємствам отримати повний набір якісних банківських послуг, починаючи від вчасного здійснення платежів і закінчуючи надання своїм клієнтам кредитів, послуг по операціях з цінними паперами і т.
 8. Сучасні тенденції розвитку світової фінансової системи

  Дипломная работа >> Финансы
  Дослідження сучасних тенденцій розвитку світової фінансової системи обумовлено новітніми процесами як у світовому господарстві в цілому, так і у його фінансовому секторі, зокрема Сама фінансова діяльність стає дедалі інтегрованішою Поряд із цим уже заявив про своє існування ще один процес – глобалізація, що характеризується формуванням більш зрілого порівняно з інтернаціоналізацією рівня міжнародних економічних зв’язків та інших форм і способів людського спілкування та співіснування
 9. Фінансова система США

  Реферат >> Финансовые науки
  Я обрав темою реферату саме фінансову систему США тому, що саме зараз ця могутня країна переживає важкі економічні часи (правда кажучи як і інші країни світу, але ситуація в сполучених штатах є більш цікавою) Фінансова система втрачає очки В рейтингу Всесвітнього економічного Форуму Сполучені штати спустились на третє місце з першого в минулому році, програвши Великобританії і Австралії, яка зуміла піднятись з 11-го місця в минулому році Спеціалісти прогнозують, що поточна фінансова криза завершиться в 2013 році і змінить існуючу сьогодні фінансову систему до невпізнання У той момент пам'ять п
 10. Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Розбудова сучасної банківської системи, яка відповідає стратегії євроінтеграційного розвитку країни, є однією з найактуальніших проблем теорії і практики подальшого реформування національної економіки Доведено, що рівень міжнародної довіри до країни залежить від прогнозованої банківської діяльності в цій країні, і Україна не виняток із цього правила
 11. Розвиток законодавства з фінансового ринку у країнах з розвинутою економікою

  Курсовая работа >> Финансы
  Фінасовий ринок належить до однієї з найважливіших складових економки держави і тому потребує державного регулювання. Протягом формування фінансового ринку було розроблено законодавчу та нормативно-правову базу, створено інституційні форми організаці фінансових відносин,.
 12. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій їх здійснення комерційними банками України Вихід України у глобальне економічне середовище викликав ряд принципово нових проблем та задач, які постали перед комерційними банками Для нормального функціонування економіки постійно необхідна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів між її сферами і секторами В останнє десятиріччя суб’єкти господар
 13. Фінансове забуспечення недержавних пенсійних фондів

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Процес старіння населення та зростання частки осіб пенсійного віку посилило соціальне та фінансове навантаження на працююче населення країни і стало причиною підвищеної уваги сучасного суспільства до розвитку системи недержавних пенсійних фондів Побудова ефективно функціонуючих недержавних пенсійних фондів в Україні означає створення нового потужного механізму пенсійного забезпечення Значущість таких фондів визначається їх спроможністю бути суттєвим джерелом підтримки соціальних стандартів та одночасно акумулятором внутрішніх інвестиційних ресурсів для прискореного розвитку національної еконо
 14. Структура державних фінансів і взаємозв'язок фінансових відносин різних рівнів державного управління економікою

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Фінансова система і фінанси використовуються як індикатор національної економіки, зростання добробуту, обмеження негативних моментів в економічному зростанні Чим розвиненіші ринкові відносини, тим складніше і різноманітніше зв’язки в державі, тим складніше її фінансова система
 15. Міжнародні валютні системи на сучасному етапі

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Перехід людства від аграрної до індустріальної цивілізації, що супроводжувався первісним нагромадженням капіталу, поглибленням суспільного і міжнародного поділу праці, інтернаціоналізацією господарського життя, привів до формування світового господарства та світового ринку, сприяв подальшому розвитку міжнародних економічних, у тому числі й валютно-фінансових відносин, відносин, удосконаленню їхньої функціонально-інституційної структури
 16. Особливості реформування світової валютної системи

  Курсовая работа >> Экономика
  У першому розділі я розглянула золотий стандарт, його переваги і недоліки Ера золотого стандарту почалася в 1821 році, коли незабаром за закінченням наполеонівських воєн, Британська імперія зробила фунт стерлінгів конвертованим у золото Незабаром і США зробили тим же саме і з американським доларом Найбільшої сили золотий стандарт досяг у період з 1880 по 1914 рік, але ніколи не відродив свій колишній статус після Першої Світової війни Його останні сліди зникли в 1971 році, коли Державне Казначейство США остаточне скасувало практику купівлі-продажу золота за фіксованою ціною
 17. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  Актуальність теми дослідження. Трансформаційний стан економічних відносин в Україні характеризується рядом кількісних та якісних тенденцій, серед яких в контексті розповсюдження адміністративних правопорушень і тінізованих фінансових деліктів особливої уваги заслуговує зменшення державних підприємств і зростання кількості суб’єктів приватного сектору економіки.
 18. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Окрім банківських установ, важливе місце у фінансових системах переважної більшості країн належить спеціалізованим небанківським фінансовим інститутам, які в останні десятиліття набувають усе більшого розвитку та починають складати серйозну конкуренцію для комерційних банків на ринку фінансових послуг
 19. Міжнародні фінансово-кредитні установи, їх організація та діяльність

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  У курсовій роботі ми розглянемо міжнародні фінансово-кредитні установи, їх організація та діяльність Міжнародні та регіональні валютно-кредитні організації - це установи, які створені на базі багатосторонніх угод між державами Найважливішу роль серед них у сучасний період відіграють Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) Останній сьогодні є головною установою Групи Світового банку Штаб-квартири організацій розташовані у Вашингтоні Вказані установи було засновано на Міжнародній валютно-фінансовій конференції, яка відбулася у 1944 р у Бреттон-Вудсі (
 20. Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  В роботі надається власне бачення варіантів подолання фінансової кризи в Україні та місця в цьому процесі грошово-кредитної політики; наголошується на взаємозалежності ефективності застосування інструментів регулювання грошово-кредитного ринку та заходів, що повинні бути запроваджені в рамках програми антикризових дій
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.072903871536255