Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
However, the obsessive binge purge cycle causes them deep distress, shame, guilt, self-loathing and social isolation, and many will go to any lengths ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The selective Engineering of Genetics is invaluable to the health and happiness of humans. The importance of this issue has played second fiddle to th...полностью>>
Остальные работы->Реферат
1. The federalist and anti-federalists were very different in the opinions they shared on how the government should be run. The Federalists had very h...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Superficially it seems that these two books have absolutely nothing in common however, once carefully analysed, revealed is a very profound similarity...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Фінансова криза підприємства та її діагностика

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Становлення ринкової економіки в Україні поставила перед суспільством ряд нових проблем, найважливішою з яких є антикризове управління Це пояснюється тим, що одним з факторів сучасної української економіки є неплатоспроможність більшості підприємств Актуальність цієї теми полягає в тому, що за неформальними критеріями, в сучасних умовах дві третини вітчизняних підприємств перебувають у стані кризи і є потенційними банкрутами Висока собівартість продукції вітчизняного виробництва та істотне зменшення попиту на неї стали головними причинами фінансової кризи переважної більшості українських підп
 2. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дипломної роботи обумовлена необхідністю ефективного управління діяльністю підприємств в умовах сучасного стану економіки, недосконалістю теоретичного, методичного та законодавчого забезпечення ефективного функціонування підприємств, а також антикризового управління, необхідністю проведення системних досліджень з питань формування цілісної наукової парадигми антикризового управління фінансами підприємств; удосконалення політики держави в галузі оздоровлення реального сектору економіки, що сприятиме підвищенню фінансової безпеки, як окремих вітчизняних підприємств, так і екон
 3. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

  Курсовая работа >> Экономика
  Темою цієї курсової роботи є аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту Тема є актуальною, оскільки кожне підприємство має оцінювати свою діяльність, щоб контролювати власний стан Особливо в період кризи варто звертати увагу на зміну цих показників в динаміці Актуальність оцінки інвестиційного проекту також беззаперечна, бо для ефективної діяльності в сучасному ринку необхідно постійно шукати та впроваджувати інновації Але, щоб не отримати збиток, необхідно провести попередню оцінку проекту
 4. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження У ринкових умовах господарювання кожне підприємство у своїй діяльності стикається з невизначеністю щодо розвитку подій та непередбачуваним впливом зовнішнього середовища У більшості випадків недбале управління і невизначеність у майбутньому зумовлюють появу кризових явищ на підприємствах Проблема полягає в тому, що багато керівників реагують на кризу тільки з появою, здебільшого, коли банкрутство чи ліквідація є необхідною
 5. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

  Дипломная работа >> Экономика
  Сучасний етап розвитку України характеризується переборенням макроекономічної кризи, яка була характерна для 90-х років ХХ століття, та переходом економіки на траєкторію сталого економічного зростання
 6. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства друкарної галузі

  Дипломная работа >> Финансы
  Ринкові відносини підвищують відповідальність і самостійність підприємств та інших суб`єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об`єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства.
 7. Забезпечення фінансової безпеки підприємства

  Реферат >> Финансы
  Актуальність дослідження процесів забезпечення фінансової безпеки підприємства обумовлена тим, що в умовах економіки перехідного періоду організації, що отримали широку господарську самостійність, зіткнулися з необхідністю принципово нових підходів до забезпечення власної економічної безпеки, що зажадало корінного перетворення всієї системи захисту економічних інтересів
 8. Фінансовий стан підприємства (2)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів
 9. Прогнозування банкрутства підприємства ЗАТ Кримвтормет

  Курсовая работа >> Финансы
  Банкрутство підприємств є відносно новим явищем для економіки України. Практика показує, що в умовах нестабільності економіки, грошового дефіциту, часто змінюваного законодавства, багато підприємств стають неплатоспроможними, що може призвести до їх банкрутства.
 10. Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Невід'ємною частиною ринкового господарства є інститут банкрутства Він служить могутнім стимулом ефективної роботи підприємницьких структур, гарантуючи одночасно економічні інтереси кредиторів, а також держави як загального регулятора ринку
 11. Розроблення експертної системи оцінки вірогідності банкрутства торговельного підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Нестабільність економіки, політичної та податкової системи, невизначеність фінансових відносин між контрагентами стає повсякденним явищем в діяльності суб’єктів господарювання Це перш за все пов’язано із дисфункціями та втратою важливих фінансових та економічних взаємозв’язків зовнішнього і внутрішнього характеру, що в свою чергу пов’язано зі спадом виробництва, зниженням обсягів інвестицій та поглибленням кризових явищ в Україні
 12. Фінансова санація та банкрутство підприємства (1)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  У процесі становлення ринкових відносин в Україні питання, пов’язані з санацією підприємства, мають важливе практичне значення В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, виникла необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи У даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи контрагентів
 13. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

  Научная работа >> Экономика
  Для ефективного функціонування і забезпечення конкурентоспроможності підприємств та інших суб'єктів господарювання необхідно якісно розвивати матеріально-технічні, структурно-функціональні, соціально-трудові та інші елементи потенціалу Це зумовлює виключну увагу керівників підприємницьких структур до ефективного управління технологічними й організаційними змінами, а особливо до алгоритмів визначення та використання їхніх потенційних соціально-економічних можливостей
 14. Основи фінансової санації підприємств

  Лекция >> Финансы
  В ринковій економіці господарюючі суб'єкти орієнтуються не на кимсь встановлені планові завдання, не на директиви, а на ціни, платоспроможну можливість, конкуренцію та Інші ринкові механізми. Основним завданням підприємства є створення багатства для своїх клієнтів, персоналу, кредиторів, дебіторів, власників та акціонерів.
 15. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 16. Шляхи подолання банкрутства підприємства та його виходу з кризи на сучасному етапі

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність роботи Актуальність даної роботи полягає в тому, що у процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з санацією підприємства мають важливе практичне значення В умовах, коли майже всі ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи В даний час кожен суб'єкт, незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний реально оцінювати як власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи конкурентів
 17. Традиційні та новітні методики фінансової діагностики підприємства

  Реферат >> Маркетинг
  Прогресивні підходи до інформаційного забезпечення управлінських рішень та діагностики фінансового стану підприємств досліджуються у працях В. Галасюка, І. Зятковського, В. Корнєєва, Л. Костирко, О. Мендрула, О. Островської, С. Науменкової, О. Терещенка, А.
 18. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми В ринкових умовах суб'єкти господарювання самостійно залучають фінансові ресурси, намагаються ефективно їх розміщувати з метою забезпечення безперебійної підприємницької діяльності, здійснюють самостійний пошук контрагентів
 19. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

  Курсовая работа >> Экономика
  В даній курсовій роботі ми розглянемо питання санації підприємства, його оздоровлення та реорганізацію Метою роботи є розгляд та вивчення економічної сутності санації підприємств; принципів управління фінансовою санацією підприємств; вивчення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансової санації; визначення механізму санації та економіко – правові аспекти; санаційного аудиту та бюджету
 20. Фінансова санація та банкрутство підприємства (2)

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Необхідно провести всі запропоновані розрахунки та зробити детальні аналітичні висновки про наявність кризових явищ на підприємстві, ймовірність його банкрутства та необхідність й можливість проведення його санації
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.21225595474243