Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Заощадження–частина доходу в розпорядженні, яка залишається після задоволення споживчих потреб і спрямовується на споживання у майбутньому Розподіл до...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Анализ (от греч – analisis) буквально означает расчленение, разложение изучаемого объекта на части, элементы, на внутренне присущие этому объекту сост...полностью>>
Экономика->Реферат
У своїй роботі автор зосередився на важливих і цікавих фактах та подіях, зупинився на діяльності видатних засновників, які багато зробили для розвитку...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
В России термин "недвижимое и движимое имущество" впервые появился в законодательстве во времена правления Петра i в Указе от 23 марта 1714 ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Філософські погляди Юнга

  Контрольная работа >> Психология
  Швейцарський психолог К Юнг (1875-1961) закінчив університет в Цюріху Пройшовши стажування у психіатра П Жане, він відкриває власну психологічну і психіатричну лабораторію В цей же час він знайомиться з першими роботами Фрейда, відкриваючи для себе його теорію Зближення з Фрейдом зробило вирішальний вплив на наукові погляди Юнга Проте незабаром з'ясувалося, що, не дивлячись на близькість позицій і прагнень, між ними існують і значні розбіжності, примирити які їм так і не вдалося Ці розбіжності були пов'язані, перш за все, з різним підходом до аналізу несвідомого Юнг на відміну від Фрейда стве
 2. Сучасна філософська антропологія. Основні школи і проблеми

  Реферат >> Философия
  Сьогодні, на початку третього тисячоліття, підвищений інтерес до гуманізації усієї суспільної свідомості не випадковий. Багатопланова гуманізація суспільних відносин є умовою виживання людства, оскільки XX ст. ввібрало в себе дві світові війни, в яких загинуло десятки мільйонів людей і ще більше було покалічено; у цьому ж столітті відбулися жорстокі братовбивчі громадянські війни, а також ціла низка міжнаціональних конфліктів.
 3. Погляди Віктора Франка на динаміку та цінності

  Реферат >> Астрономия
  Стівен Кові в одній зі своїх праць наводить приклад, про який розповідав Віктор Франкл, і я часто використовую його в навчальних аудиторіях, коли ми розбираємо базові стратегічні поняття. Це приклад із життя, коли Віктор Франкл під час другої світової війни потрапив до табору смертників.
 4. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку.
 5. Культурологія (2)

  Методичка >> Культура и искусство
  Артефакт, архетип, діахронно-сінхронний метод, культурологія, культурознавство, соціальна культурологія, гуманітарна культурологія, фундаментальна культурологія, прикладна культурологія, культурологічні концепції, культура, предмет культурології, культурний об’єкт, культурна форма, культурна система, культурні інститути, компаративістський підхід в дослідженні культури, менталітет, універсалії культури, системний метод, структурно-функціональний метод, семіотичний метод, порівняльно-історичний метод, психологічний метод
 6. Практичні питання філософії

  Шпаргалка >> Философия
  Кант піддає нищівній критиці метафізику, так само як і діалектику, за її догматизм, вказує на те, що всі спроби побудувати систему такої науки зазнали поразки. Вони руйнувалися власними суперечностями, а філософи, які створювали ці системи, навіть не замислювалися над їхніми причинами, не спробували з’ясувати пізнавальні можливості розуму у досягненні метафізичного знання.
 7. Філософське розуміння свободи

  Курсовая работа >> Философия
  В наш час набуває особливої ваги розрізнення історії як системи знань про минуле та філософії історії Ідею відмінності між філософією історії та історією як такого висунув Г Гегель Він обґрунтовував точку зору, що філософія історії є самосвідомістю історичного процесу і що можливості спеціальних галузей історичного знання в цьому аспекті є значно обмеженішими
 8. Поняття про психіку Предмет психології як науки психіка людини як предмет інтересу і наукового

  Реферат >> Астрономия
  Людина завжди прагнула відшукати причину всіх явищ, що при­вертали до себе її увагу. Головним серед них була смерть. У тих випадках, коли причина смерті не була очевидною, її пов язували з впливом якої-небудь потаємної сили.
 9. Роль та мiсце творчостi в процесi самоактуалiзацii особистостi

  Дипломная работа >> Психология
  Проблема самоактуалізації особистості з давніх давен хвилює людство Ця проблема належить до категорії “вічних” кожне нове покоління людей прагне не тільки осягнути загальнолюдський зміст проблеми актуалізації людини, а й творчо вирішити її згідно з духом свого часу, його нагромадженими знаннями На сучасному етапі розвитку людської цивілізації значний внесок в розкриття суті зазначеної проблеми був здійсненний представниками гуманістичної психології (А Маслоу, Г Оллпорт, К Роджерс), які одні з найперших акцентували взаємозв‘язок між творчістю та самоактуалізацією особистості Для сучасної вітчи
 10. Философия как дисциплина научного познания. Генезис философии

  Шпаргалка >> Философия
  Нужно отметить, что генезис является проблемой для самой философии, развиваясь, она постоянно сталкивается с проблемой собственного возникновения, ибо, только решив ее, философия сможет в полной мере осознать свою сущность. Существуют три основополагающие теории возникновения философии: мифогенная, гносеогенная и та, которую, по ее характеру, можно назвать концепцией "качественного скачка".
 11. Украинские сочинения

  Сочинение >> Литература и русский язык
  Пропонований посібник, складений за новими програмами, рекомендовани-ми Міністерством освіти і науки України, містить зразки творів з українськоїмови, української та зарубіжної літератури, а також рекомендації щодо їх напи-сання. Користуючись планами і зразками, учні 5-11 класів з успіхом напишутьтвір будь-якого жанру.
 12. Масова свідомість як складова суспільної свідомості

  Курсовая работа >> Психология
  В соціології дедалі ширше стали використовуватись поняття масової свідомості Масова свідомість – це сукупність ідей, уявлень, в тому числі ілюзорних почуттів, настроїв, що відбивають всі сторони життя суспільства, доступні масам і здатні викликати інтерес Маса людей як сукупність індивідів виступає носієм масової свідомості Масова свідомість – найрізноманітніші за гносеологічною і соціальною природою духовні утворення, не обмежені лише формами психіки, стосовно до сфер психології, ідеології, емоції і логіка, образи і реакція буденного і теоретичного знання, раціональні і ірраціональні уявленн
 13. Філософія, її проблематика та функції

  Шпаргалка >> Философия
  Філософське знання має свою специфіку, яка докорінно відрізняє його від конкретно-наукового знання Річ у тім, що коли наукове знання на певному етапі історичного розвитку є точним, однозначним і тому загальноприйнятим для всіх людей, то філософське знання є поліфонічним,, плюралістичним Це означає, що на одні і ті ж самі питання в різних філософських школах даються різні (неоднакові) відповіді, які, що суттєво важливо, мають рівноцінне значення Інакше кажучи,, в філософії не існує однозначних і загальноприйнятих положень Саме тому філософія є особливим видом знання; це "софійне" знан
 14. 100 філософів

  Реферат >> Астрономия
  Пропагував пасивність та підкорення дійсності. Добрі справи вважала гарантією ліпшого перевтілення в наступному житті. Вчення про чотири істини: існує страждання, причина страждання, відчуття свободи і шлях до нього. Відмовився від своєї сім'ї і почав пошуки істини.
 15. Становлення молодого фахівця у динамічному соціальному середовищі як світоглядно-методологічна проблема

  Контрольная работа >> Педагогика
  Поняття «становлення», «формування» і «розвиток» особистості професіонала. Термін «становлення» є, мабуть, одним з найбільш часто вживаних як у філософії, педагогіці, так і в психології, проте його семантична наповненість настільки ж часто розпливчаста і невизначена.
 16. Аналітична робота з курсу Етика та Естетика

  Реферат >> Астрономия
  Кошмар смерті завжди переслідував людей. Він породжував різноманітні уявлення про трагізм життя. “Смерть не має образу, - говорить байронівський Люципер, - та все, що носить вигляд земних істот, поглине”. У деяких це слово викликає жах, тривогу, а у деяких радість, насолоду.
 17. Валюнтаризм Шопенгауера

  Реферат >> Астрономия
  В часи перемін і негараздів, скрути що зазнають наша країна і наш народ, світогляд філософа-песиміста перекликається з світоспоглядальною позицією досить великої кількості людей, яких приваблює в ньому його точка зору на дійсність, яка приносила, як і зараз приносить дуже багато негативних емоцій в життя сучасної людини, а також спосіб, який пропонується Шопенгауером для того, щоб здолати з мінімальними втратами труднощі, що кожного дня постають перед нами.
 18. Творчість американського письменника Дж Д Селінджера

  Реферат >> Литература и русский язык
  В даній роботі пропонується розглянути творчість відомого американського письменника Джерома Девіда Селінджера, який заявив про себе в середині ХХ століття, а світове визнання прийшло до нього після виходу в світ його повісті “Ловець у житі”
 19. Психологія - як наука що вивчає психіку людини

  Реферат >> Астрономия
  Душа в реаліях та міфах. Одним з найпоширеніших є визначення психології як науки про душу. Проте сам термін і поняття «душа» виникли й пройшли певний історичний шлях задовго до того, як філософія, теологія, психологія зробили його предметом свого дос­лідження.
 20. Психологія. Конспект лекцій. Предмет і методи психології

  Конспект >> Психология
  Курс «Психологія» являє собою складову частину загальногуманітарної підготовки студентів. Психологія – одна з найцікавіших у світі наук. Саме психологія дає змогу відшукати відповіді на життєво важливі питання: як і чому люди думають, діють і відчувають, чому ми любимо чи ненавидимо, досягаємо успіху чи зазнаємо поразки.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.0089380741119385