Рекомендуем ознакомиться

Физкультура и спорт->Реферат
Массовый (или базовый) спорт обеспечивает достижение массового уровня, используется для повышения и сохранения общей физической подготовленности Сущес...полностью>>
Физкультура и спорт->Курсовая работа
В настоящее время для профессионального спорта остро стоит проблема применения спортсменами допинга Решение данной задачи сразу же влечёт за собой цеп...полностью>>
Физкультура и спорт->Курсовая работа
Спорт как многогранное общественное явление является сферой подготовки человека к трудовой деятельности, удовлетворение духовных запросов общества, уп...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Назва «акробат» походить від грецького слова «акробате», що в перекладі означає «здіймався вгору», «піднімає вгору» Від цього слова в подальшому утвор...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Універсіади - олімпійські ігри студентів

  Реферат >> Астрономия
  Наполегливі спроби правих, в основному швейцарських і голландських, студентських кіл блокувати спортивні контакти поступово були ізольовані. Після тривалих дипломатичних переговорів у 1959 році було досягнуто остаточної згоди. Країни-члени МСС були прийняті у ФІСУ.
 2. Усні теми з англійської мови

  Сочинение >> Иностранный язык
  З питань реалізації звертатися за тел.: у Харкові — (057) 712-91-44, 712-91-46, 712-91-47; у Києві — 495-14-53, 241-40-20; у Дніпропетровську — 43-46-95; у Донецьку — 345-98-24; у Житомирі — 41-35-98; у Львові — 233-53-39; у Сімферополі — 29-94-14. e-mail: commerce@ranok.
 3. Міжнародний спортивний рух. Фізкультурно-спортивний рух в Україні

  Лекция >> Физкультура и спорт
  Спорт, у спрощеному трактуванні, це не що інше як впоря­дковане, неантагоністичне порівняння умінь і якостей окремих індивідуумів, або груп людей. Він має своє підґрунтя ще в гли­бині тисячоліть, оскільки людині, щоб бути сильною, швидкою та влучною потрібно було постійно вправлятися і проявляти ці якості в порівнянні з іншими особами.
 4. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів розкриті основні розділи з курсу «Історія педагогіки». У систематизованому вигляді представлені питання, пов’язані з розвитком світової педагогічної думки, починаючи з первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти; основні напрями реформаторської педагогіки початку ХХ століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини ХХ століття.
 5. Пізнавальний ефект методів ігрового навчання із дисципліни Історія земельних відносин

  Курсовая работа >> Педагогика
  Таким чином, метод навчання – досить складне, багатоякісне багатовимірне педагогічне явище, в якому знаходять відображення об’єктивні закономірності, принципи, цілі, зміст і форми навчання. Цей зв’язок з іншими дидактичними категоріями взаємозворотній: принципи, цілі, зміст і форми навчання визначають метод, але вони не можуть бути реалізовані без нього, без урахування можливостей їх практичної реалізації.
 6. Рекреаційно-туристичне вивчення Італії

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми Туризм є однією з найбільших і динамічних галузей світової економіки Високі темпи його розвитку, великі обсяги валютних надходжень активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню власної туристичної індустрії На сферу туризму припадає близько 6% світового валового національного продукту, 7% світових інвестицій, кожне 16-е робоче місце, 11% світових споживчих витрат
 7. Проведення змагань з легкої атлетики

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність Система спортивних змагань є головним систем утворюючим і інтегруючим чинником, що найістотніше впливає на решту всіх елементів спорту У основоположних працях провідних теоретиків спорту змагання трактуються як мета, засіб, метод і модель підготовки, як могутній важіль управління видом спорту
 8. Здоровий спосіб життя. Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

  Книга >> Педагогика
  Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я. Найбільш серйозні соціальні проблеми й проблеми охорони здоров’я, поширені в наш час, багато в чому визначаються особливостями поведінки та способом життя, який сформувався ще в шкільному віці.
 9. Теоретико методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних університетах

  Реферат >> Педагогика
  Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Дем’янчук Олександр Никанорович, Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету "Україна", проректор з науково-методичної роботи, м Луцьк
 10. Украинские сочинения

  Сочинение >> Литература и русский язык
  Пропонований посібник, складений за новими програмами, рекомендовани-ми Міністерством освіти і науки України, містить зразки творів з українськоїмови, української та зарубіжної літератури, а також рекомендації щодо їх напи-сання. Користуючись планами і зразками, учні 5-11 класів з успіхом напишутьтвір будь-якого жанру.
 11. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  Слово “культура” походить від латинських слів colo, colere (щось вирощувати, доглядати, обробляти). Звідси culturare (вирощений, оброблений людською працею, доведений до досконалості). Спочатку ці слова стосувалися праці на землі (землеробства), однак згодом усе частіше стали вживатись у ширшому значенні – стосовно духовно-практичної діяльності людини.
 12. Культурологія (2)

  Методичка >> Культура и искусство
  Артефакт, архетип, діахронно-сінхронний метод, культурологія, культурознавство, соціальна культурологія, гуманітарна культурологія, фундаментальна культурологія, прикладна культурологія, культурологічні концепції, культура, предмет культурології, культурний об’єкт, культурна форма, культурна система, культурні інститути, компаративістський підхід в дослідженні культури, менталітет, універсалії культури, системний метод, структурно-функціональний метод, семіотичний метод, порівняльно-історичний метод, психологічний метод
 13. Історія педагогіки: курс лекцій

  Конспект >> Педагогика
  Розвиток суспільства і зміни у відносинах між людьми завжди знаходили своє відображення в практиці освіти, навчання і виховання підростаючих поколінь, у меті та завданнях школи, в педагогічних теоріях і системах. Освіта, навчання і виховання — процеси соціальні, історично зумовлені, в яких завжди відображаються цілі та інтереси панівних класів суспільства, а також їх політичних партій.
 14. Культурологія. Курс лекцій

  Лекция >> Культура и искусство
  Метою курсу “Культурологія” є дати загальне поняття студентам-першокурсникам про існування не тільки багатьох культур в історії світової цивілізації, а й довести їхню унікальність. Таке завдання ставить низку проблем: який зв’язок між людиною, природою і культурою,
 15. Аналітична робота з курсу Етика та Естетика

  Реферат >> Астрономия
  Кошмар смерті завжди переслідував людей. Він породжував різноманітні уявлення про трагізм життя. “Смерть не має образу, - говорить байронівський Люципер, - та все, що носить вигляд земних істот, поглине”. У деяких це слово викликає жах, тривогу, а у деяких радість, насолоду.
 16. Соціально політичні аспекти історії України

  Конспект >> История
  1). Важливими ознаками цивілізованого народу є власна писемність і освіта. У східних слов’ян, як і в інших народів, зародкові форми писемності виникають у період розкладу родоплемінного ладу і формування класових відносин, тобто у дохристиянський період, про що свідчать літературні й археологічні джерела.
 17. Рекреаційно-туристичні ресурси Житомирської області

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Туризм відіграє важливу роль в економіці, забезпечуючи десяту частину світового валового національного продукту. Дана галузь розвивається швидкими темпами і в найближчі роки може стати найбільш важливою її складовою. В останні роки туризм став одним із самих прибуткових видів бізнесу у світі.
Страницы:

1
Generated in 0.023221969604492