Рекомендуем ознакомиться

Социология->Реферат
1 Одна из главных проблем человечества это загрязнение почвы, воды, атмосферы Главный фундамент жизни-почвы повсюду на Земле деградируют В то время ка...полностью>>
Социология->Лабораторная работа
Всем известно, что молодые люди не желают служить в рядах Российской Армии Цель данного социологического исследования – выявление основных причин укло...полностью>>
Социология->Реферат
Как известно, последствия экономических кризисов отрицательно сказываются на населении страны Экономические кризисы имеют не только экономические посл...полностью>>
Социология->Курсовая работа
Проводимые в России радикальные реформы идут с большим трудом, поскольку не выражают материальных и духовных интересов большинства людей труда Основно...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Український національно-політичний рух 17-19 ст

  Реферат >> Политология
  Політична думка на теренах України починає розвиватись за часів Київської Русі, коли формується феодальний устрій, розвивається держава і право, політика викристалізовується в досить самостійну сферу суспільного життя. В цей час з'являється "Слово про закон і благодать" митрополита Іларіона, "Руська правда", "Повчання" Володимира Мономаха.
 2. Український національний рух в Галичині

  Реферат >> Астрономия
  І. Вступ. Друга половина ХІХ - початок ХХ ст. позначилися значним піднесенням українського національного руху на західноукраїнських землях. Українське вчительство, для якого важливими були не лише боротьба за власні фахові права, а й розвиток національної школи, також розуміло історичну необхідність незалежного національно-просвітницького руху.
 3. Історія України. Соціально-політичні аспекти)

  Книга >> История
  У посібнику розглядаються проблеми: соціальні структури і соціальні відносини в українському суспільстві в історичному контексті, їх роль в створенні оригінальної форми державності (до ХІХ ст.). Історія формування та діяльності громадських, культурологічних та політичних організацій в українському суспільстві.
 4. Українське питання в політичній стратегії Росії

  Реферат >> Астрономия
  Політична доктрина Росії щодо України, домінантою якої від часу Переяславської ради був принцип централізму та викорінення будь-яких проявів «національного сепаратизму», не зазнала на початку ХХ ст., попри виразну тенденцію до наростання українського визвольного руху, жодних принципових змін.
 5. Національні інтереси України в контексті стратегій Росії і НАТО

  Реферат >> Астрономия
  Над усім українським рухом ХІХ ст. ще й досі тяжіє обвинувачення в «культурництві». Вважається, що ніби-то українські діячі тієї доби свідомо ігнорували політичну сферу і через це «політизація» українського національного руху відбулася надто пізно – аж у 90-і роки ХІХ ст.
 6. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.).

  Лекция >> История
  Столипінська політика насадження фермерських господарств не послабила соціальні протиріччя на селі, а привела до їх загострення. Наслідком цієї політики було те, що 5,1% заможних селян зосередили в своїх руках 8,5 млн. десятин землі. Зігнане із землі незаможне селянство масово переселялося в інші регіони Росії та світу.
 7. Україна в роки Другої світової війни. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток України від другої половини 40-х до початку 80-х рр. ХХ ст.

  Лекция >> История
  Мета заняття: Ознайомитись з планами гітлерівців щодо України, основними подіями та перебігом військових дій на території України. Розкрити суть фашистського окупаційного режиму, Визначати й характеризувати основні течії руху Опору Знати й аналізувати втрати України в роки війни.
 8. Національна символіка України

  Реферат >> Политология
  Згадаймо, як 26 квітня 1989 року на велелюдному мітингові, що зібрався на площі Ринок у Львові з нагоди третьої річниці Чорнобильської аварії, замайоріли синьо-жовті прапори з жалобними стрічками. А кілька днів по тому на першотравневій демонстрації проспектом Леніна пройшли три колони львів'ян, які несли червоні і синьо-жовті стяги.
 9. Політичні концепції київської Старої Громади

  Реферат >> Астрономия
  Про політичну діяльність київської «Старої Громади» говорити не прийнято. Як правило, ця основна українська організація другої половини ХІХ ст. характеризується виключно як культурницьке об’єднання. Ця теза, що вперше прозвучала ще в працях М. Драгоманова, і досі сприймається як незаперечна істина.
 10. Український політичний діяч - гетьман Пилип Орлик

  Курсовая работа >> Исторические личности
  Минає п’ять століть, як у польських, а далі у українських хроніках, літописах, державних документах, мемуарах, в усному епосі закарбовується й розкривається історична панорама однієї з найгероїчніших і найромантичніших сторінок світової історії – Запорозької Січі, козацького війська, які утворювали державу.
 11. Історія української політичної думки

  Конспект >> Политология
  Перші племена на цій частині Європейського континенту, про які з високим ступенем імовірності можна стверджувати, що вони вже мали зачатки державної організації, були трипільці, яких ми знаходимо на території сучасної України вже в IV тисячолітті до н.
 12. Фашизм та український націоналізм

  Реферат >> Исторические личности
  Період між двома світовими війнами в Европі з повним правом може бути названий добою фашизму – жодна інша політична ідеологія не могла змагатися з ним за розмахом і динамікою впливу. Не лише державні нації, а й націоналістичні рухи деяких бездержавних народів, яких війна і заснована на “праві сильного” Версальська система навчила не вірити в гасла ліберальної демократії, опинялися в полоні фашистського міту.
 13. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність теми дослідження Зростання ролі політичної культури – загальна закономірність розвитку сучасної цивілізації Воно особливо помітне на зламі тисячоліть, коли людство перебуває у стані суперечливих пошуків нової стратегії цивілізаційного розвитку, нових світоглядних і соціокультурних парадигм Процеси децентралізації владних повноважень, розвитку партійних систем, оформлення механізмів захисту групових інтересів висувають на перший план проблеми культури спілкування, пошук оптимальних моделей сумісності, знаходження консенсусу
 14. Національно-державне відродження українського народу. Незалежна Україна на сучасному етапі

  Лекция >> История
  Мета заняття: Ознайомити студентів із подіями, пов'язаними із відродженням незалежності України. Розкрити процес державотворення, прийняття Конституції України. Визначати особливості політичного життя. Аналізувати причини труднощів у економічному розвитку та та динаміку розв'язання економічних проблем.
 15. Рух за незалежну руську митрополію і Українську православну церкву

  Реферат >> Астрономия
  Доба київського христи­янства закінчилася двома подіями: монголо-татар-ською навалою і поступовим перенесенням резиден­ції київських митрополитів на північ, що заклали під­валини перетворення колишньої Київської митрополії на Московську. Одночасно в цей період у боротьбі з київським християнством остаточно перемагає візан­тійсько-православна доктрина цезарепапізму і ме­сіанського значення у християнському світі так зва­ного другого Риму.
 16. Українське відродження або нова русифікація

  Книга >> Политология
  День 2 листопада 1998 р. починався як звичайний робочий день, котрі заповнюють більшість нашого життя. Залишилася в минулому виборча лихоманка, а Верховна Рада України, нарешті, пережила "спікеріаду" й занурилася до роботи. Здавалося, що на якийсь час суспільно-політична активність мала б зменшитися.
 17. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

  Дипломная работа >> Социология
  90-ті роки ХХ століття ввійшли в історію як роки, позначені значними потрясіннями і змінами як у політичній, економічній, соціальній, так і духовній сферах Саме в цей період, в 1991 році, постала незалежна Україна Здобуття незалежності є переломним моментом в історії будь-якої країни, оскільки цей процес часто супроводжується загостренням багатьох проблем, серед яких не останнє місце посідають національні В Україні, як і в інших республіках Радянського Союзу, процес національного відродження розпочався з кінця 80-х-початку 90-х Наслідком політичних та соціально-економічних змін даного періоду
 18. Політологія як наука. Предмет і методи політології. Конспект лекцій

  Конспект >> Политология
  Однак з часом з ускладненням суспільних відносин, розвитком державних інститутів, значення поняття політика еволюціонувало. Нині в політологічній науці існує ряд визначень цього терміну, а дослідження політичної сфери суспільства активізувалось у ХХ столітті.
 19. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр ХХ ст

  Реферат >> Астрономия
  Актуальність теми. Православна церква посідає помітне місце в політичному, культурному й соціально-економічному житті українського народу. Тривалий період її роль у формуванні національної ідентичності українців штучно ігнорувалась, хоча церква завжди була вагомим засобом впливу на суспільну свідомість.
 20. Політичні передумови створення українських вчительських товариств

  Реферат >> Астрономия
  Українці Галичини та Буковини, що в кінці ХVІІІ ст. ввійшли до складу Австрійської держави в 60-х роках ХІХ ст. скориставшись реформами, що проводились в країні, вступили в новий важливий період свого історичного розвитку, в якому розпочалося організоване життя, посилилась національна свідомість у всіх сферах культурної, громадської та політичної діяльності.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.037748098373413