Рекомендуем ознакомиться

Физика->Лабораторная работа
Ланка, підвішена на призмі, являє собою фізичний маятник (рис. 4, а); якщо її вивести із стану рівноваги та надати можливість здійснювати вільні колив...полностью>>
История->Реферат
В конституциях РСФСР от 10 июля 1918 года и СССР от 31 января 1924 г., от 5 декабря 1936 г., также как и в современной Конституции Российской Федераци...полностью>>
Физика->Лабораторная работа
Метою є експериментальне визначення коефіцієнтів тертя ковзання у тертєвих парах з різних конструкційних матеріалів. Використовується метод В.О. Желіг...полностью>>
Государство и право->Отчет по практике
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти завершена ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Технологія страв та кулінарних виробів з борошна

  Реферат >> Информатика
  Кількість, якісь, асортимент споживаних харчових продуктів, своєчасність і регулярність приймання їжі мають важливе значення для життєдіяльності організму. «Хороший кухар вартий лікаря» - говорить народне прислів’я. Цими словами підкреслюється тісний зв’язок між смачно приготованою різноманітною їжею і здоров’ям людини.
 2. Інформація

  Реферат >> Астрономия
  Інформація. . . Коли в 20-х роках ХХ століття науковці почали потроху усвідомлювати важливість цього поняття, його виняткову роль у людському житті, а можливо – навіть передбачати неймовірний інформаційний вибух, що чекає людство черех кілька десятиліть, перед наукою постала нова проблема: що вважати інформацією, а що - ні? Адже латинське слово information – роз*яснення, виклад, перейшовши до європейських мов, здебільшого позначало “повідомлення”.
 3. Організація реклами продукціі на ЗАТ Forte Україна

  Реферат >> Маркетинг
  У даній курсовій роботі возглянуті теоретичні основи маркетингової стратегії по просуванню промислового товару на ринок (планування рекламної компанії, розробка рекламного бюджету), на прикладі промислового підприємства ЗАТ «Forte Україна» розроблені шляхи удосканалення рекламної політики.
 4. Капітал підприємства та його ефективне використання

  Лекция >> Экономическая теория
  підприємництво: від того, наскільки вміло будуть використані наявні ресурси, залежить ефективність та прибутковість підприємницької діяльності. А це залежить від знань, вмінь, досвіду підприємця, який займається господарською діяльністю. Саме в цьому проявляється його талант організатора, менеджера, підприємця, який існує як п’ятий фактор виробництва.
 5. Планування рекламної діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Маркетинг
  Сучасний етап розвитку нашої країни (останні 5 років) відрізняється динамізмом і якісними змінами у всіх сферах громадського життя. Процес радикалізації, відновлення торкнувся усі без винятку політичні, економічні і соціальні інститути.
 6. OC QNX

  Реферат >> Астрономия
  QNX - це зареєстрована торгова марка фірми Quantum Software Systems, Canada. Фірма заснована в 1980 році. У той же самий час QNX - назва інтегрованої операційної системи, призначеної для підтримки роботи ЛВС у реальному масштабі часу і розробленою фірмою Quantum.
 7. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Поняття бізнес-плану є українським еквівалентом англійської «business plan», що означає план справи, бізнесу, комерційної діяльності, торгівлі У певному сенсі це поняття пов'язують з підприємницькою діяльністю, хоча в англійській мові підприємництво визначається як «enterprise», але сам підприємець може позначається як «businessmen»
 8. Молодіжна субкультура в соціологічному вимірі

  Дипломная работа >> Социология
  Враховуючи те, що субкультура існує лише із-за суспільно визнаної культури, а антисуспільство знаходиться в суспільстві, то можна вважати проблему неформальних субкультур актуальною і такою, що потребує розгляду
 9. Планування маркетингової діяльності підприємства (2)

  Реферат >> Астрономия
  Сучасний етап розвитку нашої країни (останні 5 років) відрізняється динамізмом і якісними змінами у всіх сферах громадського життя Процес радикалізації, відновлення торкнувся усі без винятку політичні, економічні і соціальні інститути У період переходу народного господарства країни до ринкової економіки, коли багато виробничих підприємств, об'єднання, концерни й інші організації стали незалежними, нормальне їхнє функціонування в подібних економічних умовах практично неможливо без добре організованої комплексної маркетингової діяльності Реклама продукції і діяльності підприємства - це найважли
 10. Формування комплексу маркетингових комунікацій для просування банківських продуктів

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Необхідність упровадження маркетингової концепції управління в діяльності вітчизняних комерційних банків набула актуальності під впливом таких факторів, як загострення конкурентної боротьби; обмеження цінової конкуренції на ринку банківських продуктів, основане на державному регулюванні; інтернаціоналізація економічних процесів, що супроводжується проникненням на ринок банківських продуктів України іноземних банків; розширення сфери діяльності банків яке викликане розвитком інформаційних технологій і комунікаційних засобів на базі сучасної техніки.
 11. Безпека життєдіяльності людини

  Методичка >> Безопасность жизнедеятельности
  Темперамент - уроджені особливості психіки людини, які обумовлюють інтенсивність і швидкість реагування, ступінь емоційної збудливості й урівноваженості, особливості пристосування до навколишнього середовища [3; 4]. Темперамент найтіснішим чином пов'язаний з характером, і в дорослої людини їх важко розділити.
 12. Розробка комплексної програми стимулювання збуту

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Сучасне підприємство функціонує в умовах складного, важко передбачуваного ринкового середовища Комплекс маркетингу підприємства пов'язує стратегічні цілі підприємства з найбільш істотними ринковими відносинами за допомогою інформаційних потоків, зворотних зв'язків Маркетингова діяльність і ринкове середовище взаємодіють, і результати цієї взаємодії визначають успіх або невдачу в досягненні поставлених цілей
 13. Вплив гірничодобувного комплексу на параметри навколишнього середовища на прикладі Бондарівського

  Дипломная работа >> Геология
  Проблема охорони і раціонального використання земель у наш час надзвичайно актуальна, як у нашій країні, так і в усьому світі. При видобуванні корисних копалин, особливо відкритим способом, неминуче руйнується поверхня землі. Природний ґрунтовий покрив змінюється або навіть знищується, а едафічний фактор – ґрунт – замінюється на мінеральний субстрат.
 14. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність пропонованого дослідження обумовлена теоретичним і практичним значенням питання профорієнтації, визначається тим, що він є частиною більше загальної проблеми - проблеми наукового керування соціальними процесами - з усіма наслідками, що випливають звідси
 15. Методика викладання основ економіки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  1.1 Необхідність визначення в Україні національного шляху до економічно організованого суспільства потребує розуміння як українського менталітету, так і специфіки нашої економічної культури, хоч створити більш-менш рунтовний її образ нині досить важко.
 16. Театральна реклама на сучасному етапи. Зарубижний та витчизняний досвид

  Реферат >> Культура и искусство
  Актуальність теми. Реклама починає грати значну естетичну роль поступовоперетворюючись у одну з форм мистецтва. Необхідно відзначити, що в тій або іншій формі до рекламної творчості були причетні Альбрехт Дюрер, Даніель Дефо , А.Тулуз-Лотрек, Е. Ремарк, В.
 17. Управління економічним розвитком підприємства

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми Становлення та розвиток національної економіки визначає об’єктивну необхідність набуття більш глибоких знань та вмінь практичного використання закономірностей трансформаційних перетворень Акцентом сучасного етапу управління економікою є активізація процесів розвитку на промислових підприємствах України Однак, майже повна відсутність комплексних наукових розробок, спрямованих на вирішення проблем управління розвитком, не дозволяє здійснювати ефективне управління економічним розвитком на базі накопиченого досвіду, сучасного стану і стратегічних цілей діяльності суб’єктів госпо
 18. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  Перед тим, як розглянути законодавчу та нормативну базу, яка регулює діяльність цивільної оборони (цивільного захисту) України, необхідно розглянути питання, а якими основними міжнародними документами визначається право людини на захист від наслідків війн та інших надзвичайних ситуацій.
 19. Экзаменационные вопросы по курсу Международная торговля укр

  Шпаргалка >> Иностранный язык
  Существует 2-а подхода к определению международной торговли: опирационный и общественно-економический. Исходя из О подхода, МТ-совокупность форм и методов, охватывает всех суб-в МЕО, отношения между которыми регулируется международными комерческими контрактами и соглашениями.
 20. Стратегія банківського маркетингу

  Курсовая работа >> Маркетинг
  Стратегія банківської установи - це генеральний план дій, що забезпечує здійснення місії та досягнення цілей організації Стратегія визначає цілі організації та основні шляхи їх досягнення, забезпечуючи дотримання єдиного напряму дій
Generated in 0.12027907371521