Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
We are born with certain patterns called instincts, inherited desires or behavior patterns, which are passed along to us by our parents. Our childhood...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The novel begins when Henry has nothing better to do but wait until it is time to deliver his paper route. Henry is constinly going to the refridgerat...полностью>>
Остальные работы->Реферат
According to Karenga the elements of capitalism, racism, and sexism in our society has a put a damper of negativity on the male-female relations. More...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Prior to the publication of De Revolutionibus, astronomical theories proposed that the earth was the centre of the universe and all the planets revolv...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Основи створення та виготовлення рекламного звернення

  Реферат >> Маркетинг
  Процес створення та виготовлення рекламного звернення ду­же схожий на процес створення й виготовлення самого продукту, що рекламується. За кожним рекламним зверненням стоять сотні рішень багатьох людей у рекламних агенціях і за їхніми межами. На карту ставляться всі капітальні вкладення на дослідження, конструювання (розробку) й виготовлення нового товару або на збереження рівня збуту того, що рекламується.
 2. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  Слово “культура” походить від латинських слів colo, colere (щось вирощувати, доглядати, обробляти). Звідси culturare (вирощений, оброблений людською працею, доведений до досконалості). Спочатку ці слова стосувалися праці на землі (землеробства), однак згодом усе частіше стали вживатись у ширшому значенні – стосовно духовно-практичної діяльності людини.
 3. Використання програмних технологій в аудиті

  Конспект >> Информатика, программирование
  Застосування комп'ютерів суттєво впливає на здійснення контролю та аудиторських процедур. Однак слід мати на увазі, що контрольні функції є такими, які найважче автоматизувати. Сам факт комп'ютеризації обліку на підприємстві не може, наприклад, усунути приховування крадіжок і зловживань через неправильне перенесення на електронні носії реквізитів, зазначених в документах, введення фальсифікованих документів тощо.
 4. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  Мета магістерської роботи: надання сучасної оцінки стану оздоровчої рекреації в Запорізькій області; обґрунтування проблем становлення та перспектив розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
 5. Психологічні особливості спілкування підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  Проблеми молоді завжди привертали увагу психологів, але особливо актуальними вони стали останнім часом Підвищення рівня освіченості і матеріального стану членів нашого суспільства розширило можливості розвитку і задоволення духовних і матеріальних потреб підростаючого покоління, але зробило більш складним формування розумних бажань і устремлінь
 6. Розробка комплексу функціональних моделей управління якістю в системах прийняття управлінських рішень

  Дипломная работа >> Менеджмент
  4 Зміст розрахунково-пояснювальної записки: Вступ; 1 Системний підхід в розробці принципів управління якістю організації; 1 1 Стандарти ІСО в системі управління якістю виробничих процесів; 1 1 1 Основні принципи управління якістю; 1 1 2 Стандарти ІСО 9000 як інструмент виробничого партнерства; 1 1 3 Використання інформаційних технологій в управлінні організацією; 1 2 Процесні і системні підходи; 1 3 Основні етапи розробки системи менеджменту якості (СМЯ); 1 4 Принципи побудови системи управління якістю; Висновки; 2 Документація системи менеджменту якості; 2 1 Політика в області якості; 2 2 Мет
 7. Психолого-педагогічні основи діяльності працівників пожежної охорони

  Конспект >> Психология
  В умовах глобальних зрушень в житті нашої держави вища школа зазнає певних змін, зокрема в напрямах гуманізації та гуманітаризації освіти. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття) передбачено вдосконалення психолого-педагогічної підготовки молоді,
 8. Основи наукових досліджень та організація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

  Конспект >> Промышленность, производство
  Ми живемо у вік науково-технічної революції, масового застосування інформатики, комп’ютерної та мікропроцесорної техніки. Кажуть, що провідні країни світу вступили в еру постпромислового розвитку, тобто в еру інформаційних технологій та інтелектуального виробництва.
 9. Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини

  Курсовая работа >> Психология
  Ми всі живемо в світі стереотипів Саме стереотипи в значній мірі визначають моральні норми, формують політичні, релігійні і світоглядні концепції Поведінкові стереотипи теж дуже різноманітні й багато в чому визначають нашу поведінку, наші думки і ставлення до навколишнього Завдяки цим стереотипам ми чітко знаємо, як себе вести в тому чи іншому випадку; знаємо, що погано і що добре; знаємо, хто правий, а хто не правий Знаємо, але це не означає, що так і є насправді тому, що стереотипи, на яких засновані наші судження, можуть бути сформовані на помилкових передумовах або певних, не завжди обґру
 10. Психологічні особливості творчої діяльності учнів на уроках іноземної мови

  Реферат >> Педагогика
  Володіння усним і писемним мовленням робить можливим безпосередні контакти з представниками інших країн, а вміння читати іноземною мовою дає змогу прилучитися до культури народів – носіїв цієї мови, розширює кругозір, поглиблює загальну ерудицію, сприяє формуванню світогляду на основі загальнолюдських цінностей, розвиває особистість.
 11. Мовна картина світу у контексті міжкультурної комунікації

  Дипломная работа >> Иностранный язык
  Поняття “всесвіт” має конкретно-історичний зміст, охоплює натуральну і штучну природу, соціальні відносини, духовний світ людини, способи і продукти духовної творчості.Все це знаходить своє відображення у мові, складаючи повну картину світу,знання якої сприяє більш тісній взаємодії між народами світу, сприяє порозумінню й полегшує міжнародні взаємовідносини у сучасному світі.
 12. Роль ігротерапії в соціальній реабілітації дітей з вадами психофізичного розвитку

  Дипломная работа >> Психология
  На кожному етапі свого розвитку, у різні історичні часи людство з підвищеною увагою ставилося до підростаючого покоління Саме в дітях воно вбачало можливість вирішення багатьох проблем, з тривогою і надією вдивлялось у захоплені дитячі очі, сподіваючись побачити в них своє продовження, здійснення надій, почути відповіді на запитання, побачити нинішні покоління та власне майбутнє Соціальні та економічні зміни, що відбуваються в Україні, призвели до різкого зниження життєвого рівня більшості населення, що, у першу чергу, негативно позначилося на дітях: їх нестійка психіка, відсутність сталих по
 13. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

  Курсовая работа >> Экономика
  Виноградно-виноробне виробництво займає одне з провідних місць в агропромисловому комплексі України Продукція галузі є традиційною для експорту України Промисловим вирощуванням винограду займається більше 600 державних та колективних сільськогосподарських підприємств Виноробну промисловість України представляють близько 160 підприємств, які здійснюють переробку винограду, виготовлення виноматеріалів, виробництво та випуск вин, шампанського, коньяків
 14. Реклама в маркетинговій діяльності

  Реферат >> Маркетинг
  Реклама не існує сама по собі. Вона всього лише інструмент ринку. В основі реклами - інформація і переконання. Вона робить це шляхом купівлі площ і часу в засобах масової інформації. Реклама в засобах масової інформації сприяє розвитку масового ринку товарів і послуг, отже вкладення підприємств в виробництво стають виправданими.
 15. Автоматизація розрахунково-касових операцій на матеріалах АБ Металург м Запоріжжя

  Реферат >> Астрономия
  В першому розділі роботи обґрунтовано теоретичні аспекти облікового процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації. Розглянута концепція побудови інформаційних систем бухгалтерського обліку та нормативно-довідкової інформації.
 16. Створення редагування та підготовка до друку текстових документів Опис створення документу поч

  Реферат >> Астрономия
  Перш за все варто ввімкнути лінійку, а також увімкнути потрібні і вимкнути зайві панелі інструментів. Увімкнути чи вимкнути панелі інструментів можна за допомогою команди Панелі Інструментів з пункту основного меню ВИГЛЯД. Найчастіше користуються такими панелями: Стандартна, Форматування, Рисування.
 17. Основи інформатики. Теорії інформаційних систем та обчислювальної техніки

  Конспект >> Информатика, программирование
  Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: інформація та автоматика.
 18. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  Основні поняття теми: педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогічна теорія, концепція, ідея, закономірність, науково-дослідна методика, емпіричні методи дослідження, теоретичні методи педагогічного дослідження, математичні і статистичні методи, принципи дослідження.
 19. Информационный маркетинг

  Реферат >> Маркетинг
  Перш ніж розпочати висвітлення нашої теми, зупинимось на методах найкращого сприйняття навчального матеріалу. Для підвищення ефективності засвоєння теоретичного матеріалу найкраще поставити перед студентами задачі і запитання, максимально наближені до реальних умов, тобто запропонувати їм місце тих, хто повинен приймати управлінські рішення у визначеній виробничій ситуації.
 20. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Інноваційний, чи життєвий, цикл нововведень – процес створення, освоєння, використання й застаріння нововведень Інноваційний цикл складається з ряду фаз – «дослідження і розробка – виробництво – збут – обслуговування»
Generated in 0.27323484420776