Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Kellogg?s strategy was to produce a web site provided specific product line and brand information to interested consumers. The page displays particula...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Electronic commerce has revolutionized not only the way goods are sold, but how they are delivered. Customers demand products delivered at very high s...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In today s world there are many problems facing the welfare of humankind, which could affect our existence in the future. If these problems are not re...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Anthony Burgess was a very well-rounded artist. He drew, wrote novels, was a musician and produced a lot of works. At the age of twelve, his drawings ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Текстові ефекти Способи упроавління текстом у HTML документі поява тексту прокручення

  Реферат >> Астрономия
  SIZE=n (n=f-7) Встановлює розмір шрифта - абсолютний або відносний розмір шрифта. Відносний розмір - це розмір відносно SIZE=3 або розміру, заданого тегом Для задання шрифту у відносних оди­ницях необхідно вказати, наскільки більшим (+) або мен­шим (-), ніж основний, має бути шрифт, що задається.
 2. Текст як основа мовленнєвої діяльності

  Реферат >> Педагогика
  “Багатогранність” людини, як об’єкта пізнання диктує необхідність комплексного підходу до його вивчення. У з в’язку з цим з’являється задача розкриття природи, структури і роль людського фактору, який передбачає вивчення взаємодії мовника та слухача з текстом в процесі комунікації.
 3. Текст як модель комунікативного акту

  Дипломная работа >> Астрономия
  Посилення обміну інформацією в суспільстві супроводжується зростанням інтересу до наукового аналізу процнсів мовленнєвої діяльності і, особливо, до практичних рекомендацій, які випливають з цього аналізу і дозволяютьзабезпечити високу ефективність впливу повідомлення на адресата, підготовки мовленнєвого твору адресантом.
 4. Ефект доходу та ефект заміщення на товарному ринку

  Курсовая работа >> Экономика
  Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов Ці умови створюють консенсус, що відчувається як задоволення, тому має місце говорити про границю споживання, такому стані всіх людей, при якому їхні потреби в благах максимально насичені І в сучасний час потреби в красивому одязі, вишуканій їжі, у погоні за модою і престижем актуальні, і від них залежать зайнятість на ринку праці, розвиток як великого, так і малого бізнесу
 5. Способи одержання інформації співпраця з науковцями

  Реферат >> Астрономия
  Чому вибір джерела стає проблемою? Одна з причин полягає в тому, що досить багато людей охоче надали б кореспонденту інформацію, однак у них немає належних повноважень і тому отримані від них дані не можуть вважатися достовірними. Журналіст насамперед відповідає собі на такі питання: яка організація (департамент, відділ, комітет) дійсно займається питаннями, що його цікавлять.
 6. Ефекти простого і складного мультиплікаторов

  Контрольная работа >> Экономика
  Р Ф Кан запропонував принцип мультиплікатора, який показує, що початкове збільшення інвестицій створює "первинну" зайнятість для робітників, зайнятих в конкретному виробництві Їх витрати забезпечують "повторну" зайнятість в галузях, виробляючих споживчі товари Співвідношення між загальним і первинним збільшенням зайнятості є "мультиплікатором зайнятості" Таке історичне походження мультиплікатора Пізніше ідея мультиплікатора досліджувалася багатьма економістами стосовно до різних економічних процесів
 7. Аспекти теорії тексту

  Реферат >> Астрономия
  Знання про текст є фаховими знаннями для представників багатьох гуманітарних професій, оскільки подібні знання визначають характер діяльності зі словом. Без знань про предмет діяльності немає і самої діяльності: робітник ніколи не складе велосипеда, якщо він не знає, що таке велосипед і як поєднуються його деталі; лікар не вилікує людини, якщо він не знає будови її організму.
 8. Застарілі слова та їх стилістичні функції у текстах різних стилів

  Реферат >> Культура и искусство
  Велике благо для нації, для країни, для кожного її громадянина – пам'ять минулого. Історична пам'ять – це святиня народного духу, велич, доблесть і міць держави, надійний гарант єдності, наступності і спадкоємності поколінь, згуртування нації, атрибут шляхетності національної вдачі, запорука щасливої долі.
 9. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі якої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють післяпродажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання (підприємницької діяльності) економічної системи.
 10. Текстовий редактор Word Дії з об єктами WordArt

  Реферат >> Астрономия
  Розглянемо детальніше поняття об'єкта. Об'єкт займає один рядок у документі. Якщо він неширокий, то поруч варто розміщати інший об'єкт або вводити текст. Такий текст має обтікати (обгортати) об'єкт, як це можна побачити в газетах, журналах чи книжках.
 11. Редактор текстів Word Форматування текстових документів

  Реферат >> Астрономия
  Для форматування тексту його треба спочатку виокремити (кажуть також: вибрати, виділити). Цей текст буде виділений інверсним кольором. Текст виокремлюють так: клацають на початку фрагмента і перетягують курсор над текстом, утримуючи затиснутою ліву клавішу миші.
 12. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових

  Магистерская работа >> Педагогика
  Система освіти України покликана сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, адже школа готує людину до активної діяльності в різних сферах економічного, культурного, політичного життя. Цю тезу відображено в найбільш вагомих державних документах: Національній програмі “Освіта.
 13. Прояви стресу та успішні способи його подолання

  Курсовая работа >> Психология
  Сьогодні поняття стресу набуло особливої актуальності, а уміння справлятися з ним перетворюється на нагальну потребу Та чи всі ми добре володіємо цим умінням? А якщо зазирнути глибше, то чи всі ми правильно розуміємо стрес, його природу, прояви, види, його значення у житті?
 14. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  теорію та методику національного виховання й навчання, специфіку роботикласного керівника, вихователя групи продовженого дня, вихователяшколи-інтернату та дитячого будинку, громадських дитячихорганізацій, виховної роботи в дитячих клубах за інтересами та впозашкільних виховних закладах;
 15. Робота з текстами Основні прийоми роботи із текстом виділення фільтри

  Реферат >> Астрономия
  Створив маску. Щоб створити маску я вибираю інструмент Текст-маска за допомогою, якого вводжу слово. Після цього виконую команду Правка/Вставити в. Тоді переміщаю зображення, що маскується у потрібне місце і знищую маску шару для цього виконую команду Шари/Знищити маску шару/ ОК.
 16. Використання регулярних виразів для обробки текстів

  Лабораторная работа >> Информатика, программирование
  Розглянутих раніше стандартних можливостей для роботи з текстом є недостатньо. Наприклад, в методах find() і replace() задається лише одна стрічка. В реальних завданнях така однозначність зустрічається досить рідко, частіше потрібно знайти або замінити стрічки, що відповідають деякому шаблону.
 17. Реферативна робота на тему текстовий процесор Word

  Реферат >> Астрономия
  Word ‘97 являє собою текстовий процесор, за допомогою якого можна підготувати різноманітні документи будь-якої складності: від звичайних листів і довідок до виразно оформлених рекламних листків і каталогів, статей і книг В документі Word 97 можна розміщувати текст, малюнки, таблиці, діаграми і графіки
 18. Кредитоспроможність позичальника, способи її оцінки

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Активізація діяльності на ринку банківських кредитів в Україні має величезні перспективи. Проте однією з найскладніших проблем є забезпечення прозорості надання кредитів, що включає оцінку кредитоспроможності позичальника з метою недопущення необґрунтованого ризику банківськими установами.
 19. Система обробки аудіоінформації. Підсистема фільтрації і обробки сигналу

  Дипломная работа >> Информатика, программирование
  Федеральне агентство з освіти Державна освітня установа вищої професійної освіти «Іжевський державний технічний університет» Факультет «Інформатика і обчислювальна техніка» Кафедра "Програмне забезпечення" ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до дипломної роботи на тему: «Система обробки аудіоінформації.
 20. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  У навчальному посібнику основні теми курсу культурології згруповано в чотири блоки: культурологія: зміст та історія становлення; онтологія культури; феномени культури; сучасність і майбутнє культури. Розкривається специфіка культури як людської . форми життєдіяльності, висвітлюється історія становлення культурологічної думки, аналізуються основні наукові концепції культурного розвитку.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.23348617553711