Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Курсовая работа
В процессе выполнения задания необходимо: 1) выбрать схему выпрямителя и фильтра; 2) рассчитать режимы работы элементов; 3) определить тип вентиля, па...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Whilst Macbeth is entertaining his guests, unseen the ghost of Banquo slips in and sits in Macbeth’s place. When the guests asks Macbeth to sit down, ...полностью>>
История->Реферат
Сквер в центре Ташкента, ныне носящий название «Cквер Ами́ра Тему́ра», был заложен перед зданием штаба Туркестанского военного округа по инициативе М....полностью>>
Астрономия->Реферат
Не дивно, що ринок медпослуг у світі разом із супутніми ринками медобладнання та фармпрепаратів є одним з наймісткіших, адже турбота про життя і здоро...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Сценарне планування як засіб прискорення організаційного навчання

  Курсовая работа >> Менеджмент
  Історично сценарії виникли приблизно тридцять років тому як альтернатива одноваріантних прогнозів майбутнього розвитку конкретних компаній Одноваріантні прогнози, як правило, досить жорстко задавали, власне кажучи, єдину траєкторію майбутнього розвитку організації і на практиці, особливо в умовах турбулентно - мінливого зовнішнього середовища, вони дуже часто виявлялися помилковими Тому при сценарному підході стали розробляти приблизно однаково правдоподібні, але значимо контрастні варіантів майбутнього розвитку зовнішнього середовища для конкретної організації Причому істотна особливість так
 2. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  Контролінг — це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, ціноутворення тощо.
 3. Моделі і механізми впровадження маркетингу в діяльність органів місцевого самоврядування

  Научная работа >> Маркетинг
  Актуальність теми. Ринкова трансформація економіки, децентралізація влади, підвищення автономності в прийняті рішень на місцевому рівні, фактор конкуренції між територіями, до якого об’єктивно залучаються сучасні міста, формує нові вимоги до місцевої економічної політики, умовою забезпечення добробуту населення стає забезпечення конкурентоспроможності території в геоекономічному масштабі  усе це встановлює якісно новий рівень відповідальності місцевої влади перед територіальними громадами за вибір шляхів розвитку й результати управління.
 4. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Поняття бізнес-плану є українським еквівалентом англійської «business plan», що означає план справи, бізнесу, комерційної діяльності, торгівлі У певному сенсі це поняття пов'язують з підприємницькою діяльністю, хоча в англійській мові підприємництво визначається як «enterprise», але сам підприємець може позначається як «businessmen»
 5. Анімаційні технології в молодіжному туризмі

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми Стрімкий розвиток туризму, особливо за останні 50 років, дозволив визначити його як "феномен XX століття" У 2000 р , за даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), чисельність міжнародних туристів становила 698,8 млн осіб, тобто за межами своєї країни відпочивав практично кожний десятий громадянин світу і прогнозується подальше зростання чисельності подорожуючих Таким чином, феномен XX століття стає невід'ємною складовою життя людей більшості країн світу і одним з провідних напрямків соціально-економічної діяльності в XXI ст Глобальність туристичної діяльності
 6. Украинские сочинения

  Сочинение >> Литература и русский язык
  Пропонований посібник, складений за новими програмами, рекомендовани-ми Міністерством освіти і науки України, містить зразки творів з українськоїмови, української та зарубіжної літератури, а також рекомендації щодо їх напи-сання. Користуючись планами і зразками, учні 5-11 класів з успіхом напишутьтвір будь-якого жанру.
 7. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми дослідження У 90-х рр минулого століття Україна була вимушена практично з нуля будувати власну систему оподаткування Вона мала водночас як відповідати вимогам ринкової системи господарського регулювання, так і виходити зі специфічних рис трансформаційних процесів, що відбувалися в українській економіці Недосконалість нормативних актів у сфері оподаткування, часто некритичне копіювання досвіду розвинутих країн, невпинне загострення трансформаційної кризи призвели до формування в країні складної, заплутаної, суперечливої та неефективної податкової системи
 8. Інтелектуальна власність. Юскаєв частина

  Реферат >> Государство и право
  Соціально-економічний розвиток держави значною мірою залежить від ефективності інтелектуальної, творчої діяльності людини. Розвиток суспільства переконливо підтвердив, що головним чинником сталого економічного розвитку держави може бути лише зростання інтелектуального потенціалу нації і, в першу чергу, впровадження науково-технологічних новацій, які суттєво впливають на обсяги та якість виробництва і споживання.
 9. Економічні ті соціальні наслідки інфляції

  Реферат >> Экономика
  Метою дослідження курсової роботи є теоретичні аспекти сутності інфляції й антиінфляційного регулювання, чинники інфляційних процесів та їх вплив на економіку держави, соціально-економічні наслідки інфляційних процесів в Україні розробка на цій основі механізму вдосконалювання антиінфляційного регулювання, що враховує специфічні умови української економіки.
Страницы:

1
Generated in 0.27239990234375