Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Курсовая работа
Успех работы организации (предприятия, фирмы) обеспечивают работники, занятые на нем. Именно поэтому, современная концепция управления предприятием пр...полностью>>
Финансы->Реферат
Величина расходной части лишь Федерального бюджета в 1997 году была запланирована на уровне примерно 529 765 млрд. рублей, то есть федеральное правите...полностью>>
Финансы->Реферат
Кредит в современной жизни играет огромную роль, поскольку дает возможность получать желаемый товар или услугу сразу. Теперь можно не копить деньги на...полностью>>
История->Реферат
Бо́йня в шко́ле «Бэт» — самое крупное в истории массовое убийство в американской школе, произошедшее 18 мая 1927 года в городе Бэт (англ. Bath), штат ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Сучасні тенденції розвитку світової фінансової системи

  Дипломная работа >> Финансы
  Дослідження сучасних тенденцій розвитку світової фінансової системи обумовлено новітніми процесами як у світовому господарстві в цілому, так і у його фінансовому секторі, зокрема Сама фінансова діяльність стає дедалі інтегрованішою Поряд із цим уже заявив про своє існування ще один процес – глобалізація, що характеризується формуванням більш зрілого порівняно з інтернаціоналізацією рівня міжнародних економічних зв’язків та інших форм і способів людського спілкування та співіснування
 2. Міжнародний туризм структура і роль у розвитку світової економічної системи

  Курсовая работа >> Экономика
  Туризм як форма задоволення потреб людей у відпочинку справляє великий вплив на життя світової спільноти Надходження від міжнародного туризму нині є однією з найзначніших складових так званого невидимого експорту (invisible export) Розвиток туристських зв'язків є важливим засобом нормалізації міжнародного становища, зміцнення дружби між народами і поглиблення взаєморозуміння Туризм став об'єктивною потребою сучасної цивілізації
 3. Сучасний стан фондового ринку України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Становлення і розвиток української держави відбувається в умовах глибокої економічної кризи Україна має всі умови для того, щоб якнайшвидше вийти з економічної кризи і стати у Європі одним з регіонів, що найбільш динамічно розвивається Цьому сприяє вдале політичне розташування, висококваліфіковані фахівці, родюча земля та багаті природні ресурси
 4. Суть закономірності та етапи розвитку світового господарства

  Реферат >> Астрономия
  Під світовим господарством розуміють сукупність національних господарств та економічних взаємозв'язків між ними, або сукупність виробничих відносин, які функціонують на національному та міжнародному рівнях. Цей процес об'єктивно зумовлений дією кількох факторів.
 5. Еволюція міжнародної валютно-фінансової системи в останні десятиріччя

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Актуальність теми: Економічні інтеграційні процеси є однією з найбільш знаменних тенденцій сучасного розвитку світової економіки На заміну моделі “держава-нація”, що переживає кризу, іде утворення нових великих міждержавних економіко-політичних блоків Внаслідок цих процесів на початку 90-х років у світовому економічному просторі розпочався бурхливий процес становлення і поглиблення фінансових та валютних об’єднань
 6. Світова економіка

  Учебное пособие >> Экономика
  d) Валовий світовий продукт (ВСП) - вартість всіх товарів та послуг, вироблених в усіх країнах без подвійного урахування (сировина, напівфабрикати) ВВП в країні підраховують за допомогою Системи Національних Рахунків
 7. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

  Реферат >> Астрономия
  Сутність світового господарства та його системний характер. Світове господарство являє собою сукупність національних економік різних країн світу, зв'язаних між собою рухом товарів, капіталу, робочої сили, що характеризується розвитком міжнародних форм виробництва та економік відкритого типу.
 8. Роль світового ринку в формуванні світового господарства

  Реферат >> Кулинария
  Світовий ринок став закономірним результатом розвитку заснованих на поділі праці внутрішніх і національних ринків товарів, що вийшли за державні кордони. Він являє собою сферу стійких товарно-грошових відносин між країнами, заснованих на міжнародному поділі праці, та інших факторах виробництва.
 9. Загальна характеристика світових інтеграційних процесів

  Реферат >> Астрономия
  У широкому розумінні міжнародну економічну інтеграцію визначають і як відносини, і як процес. Інтеграцію в першому розумінні можна тлумачити як відсутність будь-якої форми дискримінації іноземних партнерів у кожній з національних економік. У такому плані міжнародна економічна інтеграція розглядається як найвищий розвитку МЕВ.
 10. Ринок фінансових послуг України

  Курсовая работа >> Финансы
  Сучасна ринкова економіка - це складна система господарювання, в якій тісно взаємодіють ринкові закономірності та чисельні регулюючі інститути. Складовими цього полісистемного утворення є ринки товарів, інформаційний бізнес, сфера послуг і трудових ресурсів, тіньовий бізнес та фінансова індустрія, яка включає кредитні, валютні ринки, індустрію цінних паперів та строкових контрактів, страховий бізнес та систему пенсійного забезпечення.
 11. Поняття про світове господарство

  Реферат >> География
  Термін "господарство" всім добре знайомий, він часто вживається у різних сполученнях – "домашнє господарство", "народне господарство", "національне господарство", нарешті, "світове господарство". Що ж поєднує ці різні господарства? Праця та взаємозв’язки між їх складовими, наприклад, між окремими людьми в домашньому господарстві або окремими країнами у світовому господарстві.
 12. Національна економіка в світовому господарстві

  Реферат >> Экономика
  Глобалізація – категорія, яка відображає процес обміну товарами, послугами, капіталом та робочою сило, що виходить за межі державних кордонів і з 60-х рр.. ХХ ст.. набуває форми постійного й неухильно зростаючого міжнародного перетворення національних економік.
 13. Фінансова система США

  Реферат >> Финансовые науки
  Я обрав темою реферату саме фінансову систему США тому, що саме зараз ця могутня країна переживає важкі економічні часи (правда кажучи як і інші країни світу, але ситуація в сполучених штатах є більш цікавою) Фінансова система втрачає очки В рейтингу Всесвітнього економічного Форуму Сполучені штати спустились на третє місце з першого в минулому році, програвши Великобританії і Австралії, яка зуміла піднятись з 11-го місця в минулому році Спеціалісти прогнозують, що поточна фінансова криза завершиться в 2013 році і змінить існуючу сьогодні фінансову систему до невпізнання У той момент пам'ять п
 14. Фінансова система Великобританії

  Реферат >> Финансовые науки
  Повна офіційна назва країни — Об'єднане Королівство Вели­кобританії та Північної Ірландії До складу Об'єднаного Королівства входять Англія, Шотландія і Уельс, розташовані на острові Великобританія, а також провінція Північна Ірландія, що складається з 6 округів і міститься на острові Ірландія Крім то­го, Об'єднане Королівство має тісні політичні й економічні зв'яз­ки із самоврядними територіями — такими як острів Мен в Ірландському морі і Нормандські острови, що лежать біля північно-західного узбережжя Франції, у протоці Ла-Манш
 15. Система підвищення ефективної діяльності комерційного банку на основі зарубіжного досвіду

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Розбудова сучасної банківської системи, яка відповідає стратегії євроінтеграційного розвитку країни, є однією з найактуальніших проблем теорії і практики подальшого реформування національної економіки Доведено, що рівень міжнародної довіри до країни залежить від прогнозованої банківської діяльності в цій країні, і Україна не виняток із цього правила
 16. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

  Курсовая работа >> Экономика
  Одним із ключових елементів ринкових перетворень виступає мале підприємництво У розвинутих країнах малий бізнес є невід'ємною частиною ринкового господарства Він, як джерело прогресивних економічних змін, набув особливої актуальності у 90-х роках: малі підприємства (МП) сприяють розвиткові конкуренції, створюють нові робочі місця, інтенсивно займаються науковими розробками, тощо Крім того, малий бізнес є запорукою демократизації економіки та суспільного життя, чинником підтримання соціальної справедливості в суспільстві Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підпри
 17. Світова економіка структура та загальні тенденції формування

  Реферат >> Астрономия
  середина ХVІІІ ст.: перехід від мануфактурного до фабричного способу виробництва. Велике підприємство повністю залежить від імпорту сировини, розраховує на експорт продукції. Перша економічна криза – 1825р., кожні 9-11 років повторюється економічна рецесія.
 18. Світовий ринок енергоресурсів: стан, проблеми, перспективи

  Дипломная работа >> Физика
  У сучасному світі наявність і доступність паливно-енергетичних ресурсів, безперебійність поставок й ефективність їх використання багато в чому визначають стійкий розвиток і енергетичну безпеку – важливу складову національної безпеки
 19. Сучасна методологія оцінки конкурентоспроможності товару

  Дипломная работа >> Экономика
  Тяжка ситуація склалася в машинобудівному комплексі України Відбувся безпрецендентний 75-процентний спад обсягів виробництва, погіршилися показники оновлення випускаємої продукції у загальному обсязі експорту, відмічається досить низький рівень іноваційних процесів Галузь опинилася особливо уразливою у зв’язку із зміненою економічною ситуацією, розривом колишніх відстояних господарських зв’язків, конкуренцією на світовому ринку
 20. Світове господарство стан та тенденції розвитку

  Реферат >> Экономика
  Він полягає в спеціалізації окремих країн на виробництві певних товарів та послуг і товарному обміні цими продуктами на світових ринках. МПП виникає між країнами, що захищені своїм державним суверенітетом. Формування спеціалізації господарства підкоряється дії закону порівняльних переваг, запропонованим Д.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.15279197692871