Рекомендуем ознакомиться

Психология->Контрольная работа
Еще до усвоения родного языка ребенок учится понимать невербальный (внеречевой) контекст общения, который помогает кодировать и декодировать речевые с...полностью>>
Психология->Контрольная работа
1 Кинестетика изучает внешние проявления человеческих чувств и эмоций; мимика – движение мышц лица; жестика – жестовые движения отдельных частей тела;...полностью>>
Психология->Реферат
В структуре общения можно выделить три взаимосвязанных стороны: коммуникативную (обмен информацией между общающимися индивидами), интерактивную (орган...полностью>>
Психология->Реферат
До неврозів відносять захворювання, в основі яких лежить патологія вищої нервової діяльності функціонального характеру, викликана особистісним конфлік...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Еміль Дюркгейм про основні типи суїциду, його причини та напрямки профілактики

  Курсовая работа >> Социология
  Самогубство в сучасні часи вважається одним із найстрашніших гріхів, на який зважуються зневірені індивіди Такий вчинок є не лише проблемою особистості, а й суспільства в цілому Адже суїцид – це явище соціальне, тому, що саме стан суспільного середовище спонукає індивіда до вчинку позбавлення себе життя Саме до такого висновку прийшов Еміль Дюркгейм у своїй роботі «Самогубство»
 2. Філософія ХХ століття

  Дипломная работа >> Философия
  Зовсім мало часу відділяє людство від третього тисячоліття, від XXI ст XX ст — це епоха небувалої напруги, надій, загрози самому існуванню людства З точки зору соціально-економічного, політичного та юридичного розвитку для XX ст характерні багатоаспектні суперечності З одного боку, людство пережило дві винищувальні світові війни, причому фіналом останньої були атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі, з іншого, породило могутні демократичні та національно-визвольні рухи
 3. Антична філософія (4)

  Реферат >> Астрономия
  Антична філософія являє собою сукупність філософських вчень, що розвивались в древньогрецькому рабовласницькому суспільстві з кінця VII ст до н ери і в древньоримському суспільстві починаючи з ІІ ст до н ери і до VI ст н ери
 4. Одна планета різні світи

  Реферат >> Астрономия
  Англійський письменник Г. Уелс написав книжку під назвою "Машина часу, де головний персонаж винаходить машину часу, переміщує себе в майбутнє на тисячі років і виявляє, що знайо­мий йому колись світ став узагалі невпізнанним. Один із радян­ських космонавтів, паче той уелсів мандрівник у часі, після дев'я­ти місяців перебування на космічній орбіті також виявив, що світ змінився.
 5. Маркетинговий комплекс підприємства напрямки його вдосконалення

  Реферат >> Банковское дело
  Актуальність теми. Французький економіст Ж.-Б. Сей ще в епоху промислової революції так сформулював основне правило в керуванні виробництвом: "Потрібно знижувати витрати виробництва, для того щоб збільшити прибуток".[12] Цей вислів дійсно є мудрим у тих умовах, коли галузі виробництва, ринки й асортимент продукції, що випускається, залишаються стабільними.
 6. Проблема надлюдини у філософії

  Реферат >> Философия
  Споконвіку людство бентежить безліч життєвих проблем Глибоко і всебічно вони вирішуються за допомогою наукових знань Проте серед важливих проблем людського існування є й такі, що не розкриваються жодною наукою Це так звані "вічні запитання" Адже люди замислюються не лише над тим, як їм жити, а й для чого вони живуть, куди прямують і що їх чекає попереду Над їх поясненням міркувало не одне покоління кращих мислителів усіх народів Проте до наших днів завершеної і однозначної відповіді не знайдено
 7. Філософія середньовіччя та ренесансу

  Реферат >> Философия
  Філософія середньовіччя не тільки започатковується в античному світі, але й має в його межах свою класику - патристику. Патристика - загальна назва напрямку, заснованого так званими отцями церкви. В теології патристика є частиною догматики чи патрології, з якою вона здебільшого ототожнюється.
 8. Культурологія Давніх словян та сучасних українців

  Конспект >> Кулинария
  Поняття "культура" відноситься до числа найбільш широких за своїм обсягом і у філософському розумінні означає сукупність досягнень суспільства в процесі його розвитку. Існує широке та вузьке розуміння цього поняття. В широкому - як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому - суто духовна культура.
 9. Філософська думка України. Українська філософія діаспори

  Реферат >> Философия
  Аналізуючи погляди В. Зеньковського, Г. Флоровського, А. Шестова, слід зазначити, що вони не акцентували своєї належності до української культури, хоча як представники післяжовтневого зарубіжжя підтримували стосунки з ба­гатьма представниками української діаспори, а звертаю­чись до історії філософії, не обходили видатних мисли­телів-українців в межах загальноросійської культури того часу.
 10. Освіта в Україні і світі сучасні реалії

  Реферат >> Педагогика
  Початок третього тисячоліття відкриває нову сторінку в розвиткові людського суспільства. Яким змістом буде заповнено нову сторінку – залежить від кожного з нас. Адже розпочалося тисячоліття невпинного зростання персональної відповідальності, індивідуального внеску в історію цивілізації.
 11. Соціологія: становлення та сучасність

  Шпаргалка >> Социология
  Кожна з соціальних наук ( крім соціології) займається якоюсь окремою сферою суспільного життя Економіка досліджує господарське життя (виробництво, послуги, розподіл, споживання тощо), історія процес розвитку суспільства тощо
 12. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

  Дипломная работа >> Экономика
  Актуальність теми дослідження Різні напрями сучасного інституціоналізму (неоінституціоналізм, эволюционная економічна теория, теория регуляции і ін ) утворюють быстроразвивающуюся область теоретичних досліджень Це пов’язано з суперечливим характером сучасних господарських трансформацій, які полягають як в глобальному русі до відкритішого, конкурентного ринкового середовища, так і в різноманітності національних і регіональних форм соціально-економічних відносин, що росте Саме інституційна теорія здатна дати пояснення як загальним, так і специфічним тенденціям цих трансформацій, виробляти практ
 13. Тенденції розвитку національної школи й проблеми національного виховання

  Реферат >> Педагогика
  Національні концепції вітчизняної освіти і виховання, враховуючи культурно-історичний досвід свого та інших народів, головними завданнями ставлять не лише вивести справу навчання і виховання з тієї глибокої кризи, в якій вона нині перебуває, а й докорінно реформувати її, піднести до вищих світових стандартів.
 14. Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька національна політекономія

  Контрольная работа >> Экономика
  У XIX ст доктрина Адама Сміта користувалася загальним визнанням, залишаючи далеко позаду інші економічні теорії Хоча послідовники класичної школи пропонували власні корективи та доповнення до класичної теорії, різноманітні трактування її, кілька фундаментальних принципів, декларованих Смітом, залишалися недоторканними протягом тривалого часу — це, зокрема, методологія (філософія) дослідження, принцип невтручання держави в економіку та свобода міжнародної торгівлі
 15. Філософія України другої половини ХІХ - поч. ХХ ст

  Курсовая работа >> Философия
  ХХ ст характеризується тенденцiєю до формування нової парадигми свiтосприйняття Вiдбувається перегляд усталених пiдходiв i оцiнок, утверджується дiалогiчне, плюралiстичне розумiння iсторико-фiлософського процесу В iсторико-фiлософськiй науцi зменшується кількість “бiлих плям”, оскiльки стало зрозумiлим, що замовчування певних постатей або явищ, так само як i применшення їх ролi, веде до збiднення фiлософської думки, до звуження масштабiв мислення
 16. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність: Дуже важливим у суспільно-політичній думці займає соціологічні ідеї консерватизму, лібералізму а також утопічного соціалізму Соціальні мислителі першої половини XIX ст прагнули у тій чи іншій формі осмислити результати революційної ломки старого суспільного ладу й оцінити той суспільний лад який прийшов на зміну феодальному Проблеми « революційної демократії», « індустріалізму», і «капіталізму» виступають ключовими для всіх без винятку визначних мислителів даного періоду Дуже великі наслідки для європейської історії також і для європейської суспільно-політичної думки мала подія
 17. Історія міжнародних відносин. Конспект лекцій

  Конспект >> Международные отношения
  Найбільш насиченим в цьому плані було XX століття. Для нього, як для жодного з попередніх, характерні численні державні перевороти, дві найбільші за всю історію людства світові війни, наслідками яких стали крах останніх імперій і колоніальної системи, вихід нових держав на міжнародну арену, поділ світу на дві антагоністичні політичні системи і встановлення майже на півстоліття біполярного світу з його економічними і збройними конфліктами.
 18. Рене Декарт - засновник сучасної науки Пам яті видатного мислителя

  Реферат >> Физика
  Дуже важко написати бодай коротку характеристику творчого шляху та його впливу на розвиток сучасної науки та культури одного з найвизначніших представників християнської культури епохи пізнього Ренесансу Рене Декарта. Все більше часу проходить від дня його смерті, але й на сьогоднішній день його дослідження стали основою сучасної математики, фізики та філософії.
 19. Філософія економіки (1)

  Реферат >> Философия
  У другій половині ХХ ст розвиток філософського знання відзначився диференціацією та формуванням деяких специфічних напрямків дослідження Основи цієї диференціації були закладені ще в межах теоретичного спадку баденської школи неокантіанства, в контексті якого було сформовано загальні принципи філософії культури як специфічної галузі дослідження та здійснено обґрунтування ціннісного плюралізму як джерела якісно нових тематично конкретизованих напрямків філософського поступу
 20. Історія України. Конспект лекцій. Історія України івд найдавніших часів до сьогодення

  Конспект >> История
  У конспекті лекцій висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. На основі джерел та аналізу історіографії авторським колективом лаконічно викладено основні віхи історії України: суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні аспекти.
Generated in 0.020127058029175