Рекомендуем ознакомиться

Строительство->Отчет по практике
"Глубокинский кирпич" Глубокинский завод силикатного кирпича существует на рынке производства строительных материалов уже более 25 лет Проду...полностью>>
Строительство->Реферат
Работа фундаментов протекает в постоянно изменяющихся условиях под воздействием больших нагрузок поэтому к их качеству предьявляют повышенные требован...полностью>>
Строительство->Курсовая работа
Каркас: монолітні колони крайні перетином 300х300 мм висотою 4,8 м, монолітні колони середні перетином 400х400 мм висотою 4,8 м, ребристе монолітне пе...полностью>>
Строительство->Реферат
После завершения учебы Гропиуса приняли на работу в архитектурное бюро Петера Беренса Вокруг этого мастера в те годы группировались начинающие талантл...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Світоглядне і когнітивне осмислення ролі і значення професійної кар’єри у циклах життєтворчості людини

  Контрольная работа >> Философия
  Коли ми говоримо про життєтворчу специфіку людського способу буття, то маємо на думці, звичайно ж, те, що специфіка ця не обмежується лише сферою свідомості. Адже подвоєння світу на наявний та уявний, бажаний, такий, що відповідає людським прагненням і сподіванням, має місце також у реальній предметно-матеріальній діяльності людей, мета якої — привести навколишній світ у відповідність до людських потреб.
 2. Поняття цивілізації. Цивілізаційна структура сучасного світу

  Реферат >> Социология
  За багатьма ознаками нашу епоху можна назвати переломною історичною епохою, коли особливо гостро постають питання пошуку джерел та нових суспільних форм соціально-політичного та економічного розвитку, його гармонізації із соціальними відносинами та навколишнім природнім середовищем
 3. Сучасна релігійна ситуація в Україні

  Реферат >> Религия и мифология
  На сьогодні Україна — багатоконфесійна держава, де офіційно (на 01.01.99 р.) діє більше 21 тис. релігійних громад, 82 конфесії, напрямів і тлумачень. Найпомітнішими серед них є: Українська православ­на церква (УПЦ), Українська православна церква — Київський патріархат (УПЦ-КП), Українська автоке­фальна православна церква (УАІЩ), Українська греко-католицька
 4. Сучасна екологічна криза: причини її виникнення та шляхи подолання

  Реферат >> Экология
  Зміни в довкіллі відбувалися завжди, але на них відгукувалися хіба що поети та старі люди, згадуючи молодість Така неувага до того, що відбувається в середовищі проживання, цілком зрозуміла, якщо зважити на те, що ці зміни, за винятком спричинюваних стихійними лихами, були впродовж багатьох століть повільними й малопомітними: на схилі свого життя люди, які не піддалися спокусі переселень і мандрів, бачили ті ж яри, річки, байраки та левади, які їм врізалися в пам’ять з дитинства
 5. Напрямки феміністичної соціології

  Реферат >> Социология
  Першими зробили спроби обґрунтувати рівноправність чоловіків і жінок французькі філософи Вольтер, Д Дідро, Ш -Л Монтеск'є, які обстоювали право жінок брати участь у суспільному житті, стверджували, що їх природа не менш складна, ніж чоловіча Самі жінки заявили про себе активною участю у Великій Французькій революції, започаткували жіночі клуби, журнали Француженки, не протиставляючи себе чоловікам, звертали увагу на свою безправність Але революційна влада, оцінивши громадську активність жінок, не змогла протистояти патріархальній традиції, впливу католицької церкви, щоб визнати жінок самостійн
 6. Сучасні напрямки природоохоронної пропаганди

  Дипломная работа >> Экология
  Всім добре відомо, що таке реклама Її вплив на свідомість окремих осіб та суспільну свідомість в цілому останнім часом стає все помітнішим Не важко помітити, що реклама стосується речей Пропаганда являє собою ту ж саму рекламу, але вона стосується ідей
 7. Сучасне вивчення природи

  Реферат >> Астрономия
  Повітря, вода, земля, люди, рослини, тварини, планети, Сонце, зорі – увесь матеріальний світ, який оточує нас, називається природою. Природа перебуває у безперервній зміні або русі: рухаються планети і зорі, річки змінюють свої русла, сніг навесні тане, рослини й тварини ростуть і розвиваються.
 8. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

  Реферат >> Социология
  Сучасна Західна соцiологiя представлена рiзноманiтнiстю шкіл і течій, які розвиваються за багатьма напрямами Взагалі поняття соціальне виникає завжди тоді, коли поведінка будь-якої особи, групи або спільності зазнає впливу інших людей
 9. Культурологія (2)

  Методичка >> Культура и искусство
  Артефакт, архетип, діахронно-сінхронний метод, культурологія, культурознавство, соціальна культурологія, гуманітарна культурологія, фундаментальна культурологія, прикладна культурологія, культурологічні концепції, культура, предмет культурології, культурний об’єкт, культурна форма, культурна система, культурні інститути, компаративістський підхід в дослідженні культури, менталітет, універсалії культури, системний метод, структурно-функціональний метод, семіотичний метод, порівняльно-історичний метод, психологічний метод
 10. Історія психології. Лекції. Предмет історії психології

  Конспект >> Психология
  Історія психології – одна із небагатьох навчальних дисциплін, яка синтезує знання окремих галузей і проблем психології. З одного боку, її зміст – це ті знання, які були отримані з інших курсів – загальної, вікової, соціальної психології, тощо. З іншого боку, історія психології дозволяє привести ці знання в систему, зрозуміти логіку становлення психології, причини зміни її предмету, основної проблематики.
 11. Історія психології. Конспект лекцій

  Конспект >> Психология
  VII-VI ст. до нової ери є період розкладання первісного суспільства і переходу до рабовласницького ладу. Корінні зміни в суспільному укладі життя (колонізація, розвиток торговельних відносин, становлення міст і т. д.) створили умови для розквіту давньогрецької культури, призвели до істотних змін в області мислення.
 12. Філософські проблеми сучасної науки

  Курсовая работа >> Философия
  Актуальність теми дослідження Філософія науки і техніки (на Заході превалює напрям "філософія техніки") — напрям філософії, характерний для XX ст Його поява викликана передусім надзвичайно широким розповсюдженням техніки і технічних засобів саме в цьому столітті, а також усеосяжним впливом науки та техніки на всі сторони життя суспільства
 13. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  Немало проблем, які має розв’язати наше суспільство зараз та у найближчі роки, мають своє коріння у минулому: далекому чи недавньому. Попередні покоління накопичили колосальний історичний досвід, ігнорування якого вкрай небезпечне. Пізнання цього досвіду – одне з практичних завдань історичної науки.
 14. Виникнення і становлення філософської думки у Стародавній Греції

  Курсовая работа >> Философия
  Актуальність Антична Греція завжди викликала цікавість у різних науковців На думку Бертрана Рассела, «у всій історії немає нічого більш дивного і нічого більш важкого для пояснення, ніж раптове виникнення цивілізації в Греції» І справа не стільки в тому, що цивілізація виникла, скільки в тому, що вона виникла саме в Греції – елементи цивілізації існували і раніше – на Сході, протягом тисячоліть (Єгипет, Месопотамія) Але саме греки відкривають ті відсутні елементи, без яких був би неможливий феномен цивілізації Саме цей факт і спричинив неабияку зосередженість навколо теми виникнення філософії
 15. Філософія. Світоглядні та філософські істини. Конспект лекцй

  Конспект >> Философия
  Кожна наука прагне відкинути суб’єктивне ставлення дослідника до свого предмету – філософія ж своїм предметом якраз і має в першу чергу ціннісне ставлення людини до речей, якщо питання науки: «що це?» то питання філософії: «яку значущість воно має для людини?
 16. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  Основні поняття теми: педагогіка, педагогіка вищої школи, педагогічна теорія, концепція, ідея, закономірність, науково-дослідна методика, емпіричні методи дослідження, теоретичні методи педагогічного дослідження, математичні і статистичні методи, принципи дослідження.
 17. Соціально політичні аспекти історії України

  Конспект >> История
  1). Важливими ознаками цивілізованого народу є власна писемність і освіта. У східних слов’ян, як і в інших народів, зародкові форми писемності виникають у період розкладу родоплемінного ладу і формування класових відносин, тобто у дохристиянський період, про що свідчать літературні й археологічні джерела.
 18. Політологія як наука. Предмет і методи політології. Конспект лекцій

  Конспект >> Политология
  Однак з часом з ускладненням суспільних відносин, розвитком державних інститутів, значення поняття політика еволюціонувало. Нині в політологічній науці існує ряд визначень цього терміну, а дослідження політичної сфери суспільства активізувалось у ХХ столітті.
 19. Лібералізм в Україні та світі

  Реферат >> Политология
  Лібералізм впливає на всю сукупність соціальних відносин, які визначають глобальний – в усій його суперечності – розвиток сучасного людства. З явившись на суспільній арені як опонент традиціоналізму, лібералізм сам згодом став традицією,
 20. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  Слово “культура” походить від латинських слів colo, colere (щось вирощувати, доглядати, обробляти). Звідси culturare (вирощений, оброблений людською працею, доведений до досконалості). Спочатку ці слова стосувалися праці на землі (землеробства), однак згодом усе частіше стали вживатись у ширшому значенні – стосовно духовно-практичної діяльності людини.
Generated in 0.037485837936401