Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Marconi Medical Systems Magnetic Resonance division designs, manufactures, and installs MRI systems and associated equipment for the worldwide medical...полностью>>
Остальные работы->Реферат
One of the most asked questions concerning Hamlet, is whether or not during the play he was actually insane or merely acting. This issue is confusing ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
To be classified as a tragic hero, the character would have to be some kind of person of importance and possess the qualities of a genuinely good, cou...полностью>>
Остальные работы->Реферат
However, the majority of anime contains some type of action or martial arts, so I chose to discuss the action/horror subgenre and will be using Yoshia...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

  Реферат >> Экономика
  Можна також виділити помірну політику, яка в певних пропорціях містить елементи перших двох. Ступінь жорстокості державного регулювання зовнішньої торгівлі визначається на основі середнього рівня митного тарифу і середнього рівня інтенсивності кількісних обмежень.
 2. Митне законодавство в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  Реферат >> Таможенная система
  забороні будь-яких, крім передбачених Законом, дій держави, результатом яких є обмеження прав і дискримінація суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, а також іноземних суб’єктів господарської діяльності за формами власності, місцем розташування та іншими ознаками;
 3. Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Поняття "стратегія" вже міцно увійшло до лексикону управлінської діяльності. Слово "стратегія" (у перекладі з грецької означає "мистецтво розгортання військ у бою") протягом останніх двадцяти років широко використовується в теорії і практиці менеджменту.
 4. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямків розвитку підприємництва Завдяки їй забезпечується покриття потреб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі, енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкого вжитку, послугах Разом з тим зовнішньоекономічна діяльність є суттєвим джерелом валютних надходжень до державного бюджету В умовах переходу до ринку зовнішньоекономічна діяльність виступає невід'ємним напрямом підприємництва багатьох великих, середніх та малих фірм, які функціонують у промисловості, сільському господарстві, будівництв
 5. Суб єкти засоби та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  Реферат >> Экономика
  Сукупність економічних функцій держави реа­лізується через механізм державного регулюван­ня, котрий являє собою втручання адміністратив­них органів у підприємницьку діяльність з допо­могою різних форм та методів переважно еконо­мічного характеру. Основу національної системи регламентування зовнішньоекономічної діяль­ності становить набір допустимих засобів і ме­тодів обмеження експорту й імпорту з допомогою тарифних або нетарифних елементів та валютно-кредитних засобів, способів стимулювання експорт­ного виробництва, а також технічних норм, стан­дартів і вимог до товарів, що ввозяться.
 6. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  Функціонування та розвиток сучасних суб’єктів господарської діяльності здійснюється в умовах глобалізації національних економік, активізації міжнародних економічних відносин, лібералізації зовнішньої торгівлі тощо. Це зумовлює загострення конкурентної боротьби, формування високих вимог до конкурентоспроможності підприємств та їхньої продукції, пошук
 7. Розробка і обґрунтування проекту зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВАТ "Янцівський гранітний кар'єр"

  Дипломная работа >> Экономика
  Об’єкт досліджень дипломної роботи: діяльність відкритого акціонерного товариства “ЯНЦІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР” (Запорізька область) за 1999 - 2001 роки, виявлення основних проблем його економічного становища і шляхів подальшого розвитку, виконання розрахунків економічної ефективності капітальних інвестицій в проект розвитку зовнішньоекономічної діяльності
 8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

  Отчет по практике >> Экономика
  Актуальність теми переддипломного дослідження полягає в тому, що провідним напрямком світогосподарського розвитку останніх десятиліть (особливо останнього) є поступовий перехід багатьох країн до економіки відкритого типу Він передбачає ліквідацію державної монополії зовнішньої торгівлі, використання різних форм спільного підприємництва, організацію зон вільного підприємництва, інтеграцію господарського комплексу в світове господарство та світовий ринок Одним з найважливіших критеріїв цього переходу є сприятливий інвестиційний клімат країн, що стимулює приплив капіталовкладень, технології , то
 9. Організація зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Київський ювелірний завод"

  Отчет по практике >> Экономика
  Метою виробничої переддипломної практики є ознайомитися із господарською діяльністю (у тому числі й зовнішньоекономічною діяльністю) ВАТ «Київський ювелірний завод», дослідити її стан та економічні показники, що її відображають
 10. Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Поступова інтеграція України у світове господарство, посилення міжнародних господарських зв’язків, участь у процесі глобалізації зумовлює необхідність створення дійового механізму, який би забезпечив максимальне використання переваг міжнародної інтеграції та захист від її негативних наслідків Саме тому особливої актуальності набуває розгляд питань валютно-фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності
 11. Державне регулювання підприємницької діяльності

  Реферат >> Экономика
  Вивчення законів вільної гри економічних сил - у чому й полягає найважливіший зміст політичної економії - призвело до визнання необхідності… регулювання цієї гри суспільною владою (Михайло Туган-Барановський)
 12. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

  Курсовая работа >> Экономика
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - це складна сукупність управлінських відносин, що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з плануванням, організацією, керівництвом і контролем виконання конкретних міжнародних ділових операцій на різноманітних рівнях управління бізнесом, головним чином на підприємствах
 13. Підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічних зв язків

  Реферат >> География
  Захист відбудеться “14” березня 2008 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11 170 01 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м Донецьк, вул Університетська, 77
 14. Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністю

  Реферат >> Астрономия
  Організаційна система управління зовнішньоекономічною діяльністюОсновні види зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародна торгівля. Міжнародний лізинг. Використання активів із-за кордону. Контрактні форми зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародні інвестиції.
 15. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності банку ВАТ Міжнародний комерційний банк

  Курсовая работа >> Банковское дело
  Актуальність дослідження діяльності фінансових установ на зовнішніх ринках полягає в тому, що основний принцип взаємовигідності ЗЕД, на перший погляд, не має особливих ускладнень і виглядає очевидним: кожний партнер, що бере участь у міжнародних операціях, одержує свій прибуток Проте дотримуватися цього принципу не просто через значну кількість часу, необхідного для виконання угод, зміни валютних курсів, наявності різноманітних зв'язків між окремими зовнішньоекономічними угодами, використання бартерних операцій та ін Тому дотримання принципу взаємовигідності потребує ретельного аналізу і врах
 16. Дослідження можливості управління зовнішньоекономічною діяльністю на принципах маркетингу

  Дипломная работа >> Экономика
  По-друге, розвиток ринкових відносин в Україні, зростаюча роль споживача у формуванні попиту на певні товари, широке включення українських підприємств у міжнародний поділ праці висувають нові вимоги до системи управління підприємствами У зв’язку з цим необхідним є застосування маркетингу в організації їх господарської діяльності, а при виході підприємства на закордонні ринки – використання міжнародного маркетингу для координації зовнішньоекономічної діяльності підприємств Зміна форми власності українських підприємств внаслідок приватизації створює нові умови для управління підприємствами й од
 17. Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

  Реферат >> Астрономия
  Стратегічний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 5.1. СТРАТЕГІЯ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІПоняття "стратегія" вже міцно увійшло до лексикону управлінської діяльності. Слово "стратегія" (у перекладі з грецької означає "мистецтво розгортання військ у бою") протягом останніх двадцяти років широко використовується в теорії і практиці менеджменту.
 18. Вибір стратегічного профілю зовнішньоекономічної діяльності

  Реферат >> Менеджмент
  Нині у практиці міжнародного бізнесу сформувалося чотири основних стратегічних профілі міжнародних компаній, з урахуванням яких доцільно виробляти основні стратегічні рішення. Зазначені профілі такі: етноцентризм, поліцентризм, регіоноцентризм і геоцентризм (табл.
 19. Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

  Контрольная работа >> Банковское дело
  Основою валютних операцій є валютний курс — своєрідна форма ціни, яка сплачується в національній грошовій одиниці за одиницю іноземної валюти і визначає співвідношення між національною грошовою одиницею та іноземною валютою, виходячи із їх купівельної спроможності.
 20. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Продовження процесу економічних перетворень, інтеграція України у світову економічну систему, вихід на міжнародні фінансові ринки, удосконалення валютного законодавства і нормативних баз сприяли тому, що розвиток валютного ринку в останні роки характеризувався: збільшенням обсягів операцій в іноземній валюті у всіх сегментах; удосконалененням його стрктури
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.19668197631836