Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Гриби – це група гетеротрофних організмів, безхлорофільні, одно і багатоклітинні, від дрібних мікроскопічних до таких великих, як трутовики і гігантсь...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The Untied States Armed Forces consist of the Army, Navy, Air Force, and Marines; it has been in existence for many years. The first step of military ...полностью>>
Остальные работы->Реферат
" He points over the river Where it bends west, then east, And leaves our sight. "I guess we have," I pant. "I can hear My angry muscles talking to my...полностью>>
Остальные работы->Реферат
“I suppose if I were a novelist rather than a Chautauqua orator I’d try to ‘develop’ the characters of John and Sylvia and Chris with action-packed sc...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Розрахунок фізичних характеристик зєдювальних ліній на АТС

  Курсовая работа >> Астрономия
  Основними напрямами економічного і соціального розвитку країни э визначена програма подальшого розвитку зв'язку, який передбачає продовжити розвиток і підвищити надійність зв'язку країни на базі новітніх досягнень науки і техніки і розвинути високоавтоматизоване виробництво волоконно-оптичних кабелів зв'язку.
 2. Характеристика асортименту та якісних показників ірису його митне оформлення

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Перевагами райспоживспілки є – об’єднання коштів, доставки та обліку товару Та й оголює її один керівник Голова райспоживспілки має можливість планомірно розвивати торговельну систему, проводити реконструкцію і ремонт, відкривати нові об’єкти і підприємства Централізований завіз товару здешевлює його вартість, відтак стає більш доступним не лише для міського, а й для сільського покупця 16
 3. Розрахунок та проектування приладу оптоелектроніки фототиристор

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  Оптоелектроніка є одним з найактуальніших напрямків сучасної електроніки. Оптоелектронні прилади характеризуються виключно функціональною широтою, вони успішно використовуються у всіх галузях інформаційних систем для генерації, перетворення, передачі, зберігання та відображення інформації.
 4. Розрахунок енергозберігаючих заходів

  Дипломная работа >> Физика
  Для молодої Української держави, яка почала здійснювати ринкові перетворення в своїй економіці, проблеми енергетики поряд з економічними є найбільш складними, що погіршують соціальну ситуацію В зв'язку з цим Україна вперше зіткнулася з вирішенням надзвичайно важливого завдання – пошуку шляхів перетворення енергетичної галузі при переході від централізованої планової до децентралізованої ринкової економіки Це означає формування такої енергетичної політики, методи і засоби якої, пов'язані з економікою, будуть сприяти реалізації цих перетворень Залізнична галузь зараз теж переживає глибоку рестр
 5. Розрахунок та оптимізація характеристик дискретної системи електрозвязку

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  Життя сучасного суспільства немислиме без широко розгалужених систем передачі інформації. Без них не змогли би функціонувати промисловість, сільське господарство, транспорт. Зокрема широке розповсюдження мають дискретні системи передачі. Найбільш поширеним прикладом дискретної системи передачі є система телеграфії, в якій як інформація використовується послідовність знаків ─ букв і цифр.
 6. Характеристика основних форм безготівкових розрахунків

  Контрольная работа >> Банковское дело
  2-й і 3-й примірники платіжного доручення відсилаються у банк отримувача платежу, причому 2-й примірник служить основою для зарахування коштів на рахунок отримувача і залишається в документах для цього банку, а 3-й примірник додається до виписки з рахунка отримувача як основа для підтвердження банківської проводки;
 7. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

  Курсовая работа >> Физика
  Одним з найважливіших напрямків науково-технічного прогресу є створення полімерних матеріалів з особливими властивостями, зокрема з особливими електричними характеристиками: антистатичних, електропровідних, електретних, п’єзо- і піроелектричних У цей час до 1/3 полімерів витрачається на задоволення запитів промисловості, що використовує їх для електричної ізоляції, тому працівникам фізичної й інших галузей промисловості, що споживають полімерні матеріали, необхідні відомості про методи електричних досліджень полімерів За допомогою цих методів визначають електричні характеристики полімерів і по
 8. Сутність та характеристика об'єктів нерухомості

  Учебное пособие >> Экономика
  Перехід до ринкових відносин, пов'язаний з появою реальних господарів на засоби виробництва, неможливий без розвитку ринку нерухомості Приватизація державних підприємств і організацій та виникнення різних організаційно-правових форм власності в країні призвели до якісної зміни інвестиційної сфери й до виділення самостійного елемента - ринку нерухомості, який найбільш активно почав розвиватися як споживче благо, оскільки цей процес здійснювався практично безкоштовно Поступово ринок нерухомості як споживче благо із стадії формування перейшов на стадію функціонування
 9. Співпадіння психологічних характеристик членів товариської групи

  Дипломная работа >> Социология
  Актуальність теми: Згідно з теорією діяльнісного опосередкування міжособистісних відносин, спільна діяльність виступає як колективоутворюючий фактор Відповідно до цього положення, цілеспрямоване формування навчальної групи у процесі навчання повинно здійснюватися, перш за все, на основі взаємодії учнів Взаємозв’язок особистісних рис, властивостей та громадсько-соціальних умов життєдіяльності дозволяє кожній особистості посісти своє певне місце, набути свого статусу у групі
 10. Фізика. Теорія и практика фізичних процессів

  Конспект >> Физика
  В процесі проведення виготовлення кремнієвих інтегральних схем передбачається прогрів при 750 0 С на протязі 30 хвилин. До складу схеми входять плівки злота. Золото має при цих температурах такі коефіцієнти дифузії по вузлам гратки ~10-13 см2×с-1 і по міжвузлях гратки ~10-10 см2×с-1.
 11. Аналіз фактичних характеристик будівель і споруд

  Реферат >> Экономика
  Аналіз фактичних характеристик будівель і споруд часто використовується при оцінці забезпеченості кредиту Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника В банківській практиці найбільш розповсюдженими є такі форми забезпечення кредитів: застава нерухомості, гарантія або поручительство, страхування кредиту та інші
 12. Характеристика підприємства

  Реферат >> Астрономия
  Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платників податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.
 13. Розрахунок собівартості мікропроцесорного пристрою на основі МК AT90S2313

  Курсовая работа >> Экономика
  Обмежені, а тим більше, масштабні експерименти повинні ретельно плануватися Для забезпечення певних властивостей плану випробувань, а також мінімізації витрат на випробування використовують методи теорії планування експерименту
 14. Розрахунок показників надійності інтегральних схем

  Реферат >> Коммуникации и связь
  Реальна напівпровідникова структура, що є основним активним елементом будь-якого напівпровідникового приладу й інтегральної мікросхеми, у якій відбуваються складні електронні процеси, дуже далека від ідеальної. Внесення різних недосконалостей і дефектів у напівпровідникову структуру починається з вихідних матеріалів і продовжується практично на кожнім етапі технологічного процесу.
 15. Характеристика системи оподаткування Кіпру та Мальти

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Кінець ХХ – початок ХХІ ст характеризуються глибокими зрушеннями у світовій економіці та міжнародних відносинах Відбувається зміцнення різносторонньої співпраці країн світового господарства на основі міжнародного розподілу прац, розширення торгівельних, культурних, науково-технічних зв’язків мжі країнами
 16. Розрахунки доз для дітей та людей похилого віку Фактори що впливають на фармакокінетику і фарм

  Реферат >> Педагогика
  2. Актуальність. Дія лікарського засобу залежить не тільки від хімічної структури і фізичних властивостей, але і від кількості його, т.б. від дози. Із збільшенням дози (до певної границі) збільшується ефект. При черезмірному підвищенні дози, ефект стає черезмірним, міняється його характер, в більшому ступені проявляються побічні негативні явища.
 17. Характеристика стосунків молодого подружжя у сімї

  Курсовая работа >> Психология
  Молода сім’я може розглядатися як специфічний соціальний інститут, що виконує ряд таких основних функцій як: репродуктивна, виховна, господарсько-економічна, рекреативна, які важливі для суспільства і необхідні для життя кожної людини, і як мала соціально-психологічна група, в якій за висловом О М Здравомислевої, з найбільшою природністю задовольняються чисельні найважливіші особистісні потреби людини! Мабуть, кожен з молодого подружжя погодиться з тим, що саме у своїй батьківській сім’ї він набув необхідних соціальних навичок, оволодів певними стереотипами поведінки і культурними нормами, пр
 18. Характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства та її управлінське забезпечення

  Отчет по практике >> Экономика
  Метою проходження практики на ВАТ «Миколаївцемент», що знаходиться за адресою м Миколаїв, Стрийське шосе 1, є засвоєння студентами теоретичних знань щодо сучасних методів і форм органiзацiї виробничої, підприємницької, економічної діяльності ВАТ «Миколаївцемент», формування в них на базi одержаних у навчальному закладi теоретичних знань професiйних умiнь i навичок для прийняття самостiйних управлiнських рiшень у процесі виконання своїх функцій в реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичнiй дiяльностi
 19. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  В умовах ринкової економіки від підприємства вимагається підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т п Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництв
 20. Розрахунок виробничої потужності технологічної лінії по випуску продукції

  Курсовая работа >> Экономика
  Метою виконання даної курсової роботи є закріплення теоретичних знань, а саме виробити уміння узагальнювати отримані результати, порівнювати їх з аналогами, які має виробництво, розвиток навичок у застосуванні теоретичних знань у практичний діяльності підприємства та вивчення методи урахування змін, які виникають в економіці підприємства під час переходу до ринкової економіці
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.26308393478394