Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Як відомо, товарне виробництво є серцевиною ринкової економіки Саме тому дослідження та наукове обґрунтування складних і суперечливих процесів, що від...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Один из элементов комплекса маркетинга (маркетинг-микса) С этой точки зрения, цена — количество денег, запрашиваемое за продукцию, или сумма благ (цен...полностью>>
Экономика->Реферат
В различных учебниках понятие производства может трактоваться по-разному, однако общая черта все-таки есть Производство – это не только процесс создан...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Просматривая множество тем и статей по экономической жизни современной России для выбора темы курсовой работы, меня привлек вопрос о приватизации госу...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Розвиток і розширення туризму в Україні

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Розвиток туризму відіграє важливу роль у вирішенні соціальних проблем держави В багатьох країнах світу саме за рахунок туризму створюються нові робочі місця, підтримується високий рівень життя населення, створюються передумови для поліпшення платіжного балансу країни Розвиток сфери туризму сприяє підвищенню рівня освіти, вдосконаленню системи медичного обслуговування населення, впровадженню нових засобів поширення інформації тощо Туризм безпосередньо впливає на соціальне, культурне й економічне життя держави
 2. Розвиток гірськолижного туризму в Україні

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми дослідження Перехід до ринкових відносин викликав глибокі перетворення в сфері туризму В результаті скасована централізована система управління туризмом, державна фінансова підтримка розвитку регіональних туристських центрів, порушені основи взаємодії різних регіонів у створенні і просуванні на споживчий ринок туристського продукту Разом з тим кожен регіон володіє значними туристськими ресурсами, унікальність та істотна привабливість яких створює передумови для формування внутрішньорегіонального і міжрегіонального туристського продукту Різноманіття природних, кліматичних, ре
 3. Розвиток сільського туризма в Україні

  Реферат >> Физкультура и спорт
  Зелений (сільський) туризм це рекреаційні подорожі в сільську місцевість як реакція на "екологічний тиск" в містах Це один з видів малого бізнесу, який піднімає роль краєзнавства, усереднює елементи активної діяльності і відпочинку, створює життєве середовище, наближене до природи Цей вигляд туризму усе більш поширюється в розвинених країнах
 4. Туризм в Україні проблеми і перспективи конкурентноздатності

  Реферат >> Астрономия
  1. Мета роботи. Ця робота присвячена аналізу глобальної та регіональної конкурентноздатності України в галузі туризму. На перший погляд тема видається досить легкою. На сьогоднішньому ринку туристичних послуг України існує безліч інформації з приводу того, куди можна поїхати, до яких туристичних операторів звернутися по допомогу, яка вартість тієї чи іншої послуги.
 5. Розвиток групового туризму в Українських Карпатах

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  У багатьох державах світу туризм розвивається як система, що дає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток у скарбницю Туристична діяльність у розвинутих країнах є важливим джерелом підвищення добробуту держави, не говорячи вже про те, що ця система “годує” дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше зв'язаних із наданням туристичних послуг «Щорічно число подорожуючих збільшується на 5-7% і вже досягло 700 млн чол в рік»1 Розвиток сфери туризму залежить від багатьох факторів, серед яких
 6. Формування маркетингової стратегії виходу українських туристичних компаній на європейський ринок

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Актуальність теми дослідження Міжнародний туризм крім величезного економічного значення відіграє велику роль у розширенні границь взаєморозуміння і довіри між людьми різних релігій і культур Його діяльність не обмежується тільки торгівлею товарами і послугами і пошуком нових торгових партнерів Вона спрямована також на установлення взаємин між громадянами різних країн для збереження і процвітання світу в усьому світі Більш 40 років тому в 1958 р було створено Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) Ідеологи співтовариства виходили з того, що якщо люди будуть знати один одного краще, те імо
 7. Регіональний туризм на прикладі Черкащини

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Туризм упродовж усієї історії свого економічного існування переконливо утримує репутацію специфічної сфери, яка динамічно розвивається у складі галузей обслуговування і посідає все більш помітне місце в світовій економіці за показником швидкості обігу капіталу, кількістю зайнятих, обсягом експорту послуг, в якості джерела доходів для національних бюджетів Рівень споживання туристичних послуг є одним з важливих індикаторів якості життя Процес прискореного розвитку туризму є результатом науково-технічного прогресу, зростання пізнавальних, оздоровчих потреб людей і необхідності в міжнародних діл
 8. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Сьогодні туризм став явищем, яке увійшло в повсякденне життя сотень мільйонів людей Він включає всі вільні переміщення людей від місця їх постійного проживання і роботи, а також сфери виробництва і послуг, створених для задоволення потреб, які виникають у результаті цих переміщень
 9. Розвиток таласотерапії в міжнародному туризмі

  Реферат >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми. У багатьох державах світу туризм розвивається як система, яка надає всі можливості для ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями даної країни і її народу, і дає прибуток в скарбницю. Не кажучи вже про те, що матеріально забезпечує ця система дуже багато фізичних і юридичних осіб, так чи інакше пов'язаних з наданням туристичних послуг.
 10. Туризм в новий час

  Реферат >> Физкультура и спорт
  З розвитком масового організованого туризму і переходом його на нову основу, яка опирається на розвиток туристичної індустрії та сучасні транспортні засоби, відбулися деякі зміни у формах організації міжнародного туризму
 11. Розвиток готельного господарства та туризму України

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Розвиток туристичної галузі сьогодні є надзвичайно актуальним, оскільки туризм є одним із важливих чинників виходу нашої економіки з кризи, стабільного і динамічного збільшення надходжень до бюджету, позитивного впливу на стан справ у багатьох галузях народного господарства, підвищення зайнятості населення, розвитку у ринкових відносинах
 12. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми На сучасному етапі міжнародний туризм є одним із перспективних напрямків зокрема економічної діяльності багатьох країн Відомо, що на частку туристичного бізнесу припадає 7% загальносвітового експорту товарів і послуг, що поступається тільки прибуткам від експорту нафти, нафтопродуктів і автомобілебудування
 13. Стратегія розвитку рекреаційних зон туристичного призначення

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми дослідження Перехід до ринкових відносин викликав глибокі перетворення в сфері туризму В результаті скасована централізована система управління туризмом, державна фінансова підтримка розвитку регіональних туристських центрів, порушені основи взаємодії різних регіонів у створенні і просуванні на споживчий ринок туристського продукту Разом з тим кожен регіон володіє значними туристськими ресурсами, унікальність та істотна привабливість яких створює передумови для формування внутрішньорегіонального і міжрегіонального туристського продукту Різноманіття природних, кліматичних, ре
 14. Історія розвитку, види та функції туризму

  Учебное пособие >> Физкультура и спорт
  Метою викладення цієї дисципліни є засвоєння студентами базових понять і визначень туризму як сфери діяльності; ознайомлення з основними підходами до управління розвитком туризму в Україні та в світі; осмислення найбільш актуальних проблем, які виникають у зв’язку з поширенням міжнародних туристських зв’язків
 15. Туристична діяльність та ії вплив на економіку України

  Закон >> Физкультура и спорт
  Туризм стимулює розвиток більшості галузей господарства: промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, фінансової діяльності, страхування, зв'язку, торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального господарства, надання побуто­вих послуг, культури, мистецтва, спорту тощо.
 16. Анімаційні технології в молодіжному туризмі

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми Стрімкий розвиток туризму, особливо за останні 50 років, дозволив визначити його як "феномен XX століття" У 2000 р , за даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), чисельність міжнародних туристів становила 698,8 млн осіб, тобто за межами своєї країни відпочивав практично кожний десятий громадянин світу і прогнозується подальше зростання чисельності подорожуючих Таким чином, феномен XX століття стає невід'ємною складовою життя людей більшості країн світу і одним з провідних напрямків соціально-економічної діяльності в XXI ст Глобальність туристичної діяльності
 17. Фактори, що сприяють розвитку рекреації в Україні

  Реферат >> Физкультура и спорт
  У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення – що врешті-решт означає здоров’я – є найвищою соціальною цінністю Тому за останні кілька десятків років у світі поступово зростає значення туризму і рекреації Це пов’язано в першу чергу із значним ростом доходів населення економічно розвинутих країн, зростанням загальноосвітнього рівня людей, розвитком транспортного сполучення Люди залишають свої домівки з наміром відвідати нові місця, збагатити себе знайомством з пам’ятками історії, культури і мистецтва Крім того, індустріальний розвиток цивілізації, забруднення екологічних систе
 18. Аграрне право України (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  У підручнику докладно розглянуті умови та порядок створення та фун­кціонування суб'єктів аграрних правовідносин, питання права власності їх на землю, розкриті умови та порядок набуття і користування земельними ділянками, реалізації земельних прав і обмеження прав на землю.
 19. Готельні мережі: структура та особливості

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність дослідження структури та особливостей готельних мереж пояснюється тим, що роль міжнародних готельних ланцюгів, безсумнівно, дуже важлива для туризму, а так само інших галузей та економіки в цілому Саме система структурного управлінням підприємством сприяє створенню цілого ряду переваг, які дозволяють більшою мірою туристичним підприємствам підвищувати якість реалізованого туристського продукту, диверсифікувати пропоновані послуги в рамках сегмента ринку, збільшувати індивідуалізацію обслуговування споживачів
 20. Міжнародний туризм, його оцінка і прогнози на майбутнє

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Незважаючи на те, що сьогодні в організації міжнародного туризму існують та діють загальні принципи його формування, функціонування і розвитку, кожна країна, яка приділяє серйозну увагу цій галузі економіки, застосовує свої моделі туризму Це обумовлено різними причинами, в основі яких лежать історичні, географічні, кліматичні, економічні і соціальні особливості кожної окремої країни чи регіону Іншими словами, кожна країна, яка розвиває туристичну індустрію, намагається повністю використати національні ресурси з метою отримання значних валютних надходжень до бюджету
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.040572881698608