Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Социальная статистика представляет собой одно из важнейших приложений статистического метода, исследующего количественную характеристику структуры общ...полностью>>
Экономика->Шпаргалка
По данным о наличии износа и движении основных средств рассчитываются показатели, имеющие значения для оценки производственного потенциала предприятия...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
На современном этапе развития общества, с переходом к рыночным отношениям, резко повысилась управленческая роль руководителя производства (предприятия...полностью>>
Экономика->Реферат
Продукцией промышленности является совокупность потребительных стоимостей, произведенных в процессе промышленно-производственной деятельности предприя...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Робота класного керівника

  Реферат >> Астрономия
  У Положенні про середню загальноосвітню школу України зазначено, що повсякденне керівництво навчально-виховною роботою в класі здійснює класний керівник, призначений адміністрацією школи з числа вчителів, що викладають у цьому класі. На нього покладається розв'язання таких завдань: виховання в учнів культури поведінки, формування в них високих моральних
 2. План роботи Класного керівника ФИО з колективом 5-А класу

  Практическая работа >> Педагогика
  З дітьми у ролі класного керівника працюю перший рік, як вчитель-предметник другий рік. Готуючись прийняти даний клас під своє керівництво протягом попереднього навчального року я відвідував виховні заходи і проводив різноманітні спостереження і бесіди для налагодження дружніх стосунків з учнями і вивчення стилю виховної роботи класовода Товстиги Надії Богданівни, яка працювала з дітьми з 1 класу.
 3. Врахування особливостей підліткового віку в роботі класного керівника

  Реферат >> Психология
  Проблеми молоді завжди привертали увагу вихователів, але особливо актуальними вони стали останнім часом. Підвищення рівня освіченості і матеріального стану членів нашого суспільства розширило можливості розвитку і задоволення духовних і матеріальних потреб підростаючого покоління, але зробило більш складним формування розумних бажань і устремлінь.
 4. Місце класного керівника у вихованні учнів

  Реферат >> Педагогика
  При цьому, якщо один із впливів – залежно від віку дитини – стає вагомішим, то другий, наприклад, відсувається на задній план, - третій, набуває постійного характеру. Скажімо, домашнє середовище найбільш впливає в дошкільному віці. У молодшому шкільному віці сім’я залишаючись могутнім фактором виховання, поступається перед школою.
 5. Керівництво навчально-виховною роботою школи

  Реферат >> Педагогика
  Керівництво роботою загальноосвітньої школи здійснюють директор, його заступники з навчальної та виховної роботи, помічник директора з господарської частини, їхні права та обов'язки визначені Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад.
 6. Робота вчителя початкових класів з батьками

  Курсовая работа >> Психология
  Школа Як багато чекань, надій, хвилювань зв'язують діти, батьки, учителі з цим словом Вступ до школи – це початок нового етапу життя дитини, вступ його у світ знань, нових прав і обов'язків, складних і різноманітних відносин з дорослими й однолітками
 7. Спільна виховна робота школи, сім’ї та громадськості

  Конспект >> Педагогика
  Сім’я функціонує на основі спільного побуту, економічного, морально-психологічного укладу, виховання дітей, взаємної відповідальності. Вона забезпечує соціалізацію людини, самореалізацію особистості, захист від проблем, сприяє формуванню особистості з усталеною поведінкою.
 8. Аналіз виховної роботи навчального закладу

  Отчет о прохождении практики >> Педагогика
  На першій стадії утворення колективу важлива постановка до вихованців педагогічних вимог рішучих за формою, зрозумілих за змістом, з певними елементами навіювання. На цій стадії слід інтенсивно впливати на учнів навчати і виховувати ядро активу. До ядра активу підбирають учнів які добре вчаться і виконують всі вимоги шкільного режиму.
 9. Теорія і методика виховної роботи

  Лекция >> Педагогика
  Наслідок: через те, що місце навчання учнів та місце проживання часто знаходяться один від одного далеко (територіально не пов’язані), часто важко налагодити контакти з сім’єю учня. В результаті цього мають місце: обмаль інформації про умови становлення особистості учня,
 10. Спільна виховна робота школи сім ї та громадськості

  Реферат >> Педагогика
  Сім я є природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом її матеріальної та емоційної підтримки, засобом збереження і передання культурних цінностей від покоління до покоління.
 11. Робота з підлітками "групи ризику"

  Реферат >> Психология
  Для підлітків є дуже важливою і значущою сфера міжособистісних стосунків у колективі (сфера спілкування) Якщо у цій сфері у підлітків виникають проблеми (пригноблення у групі, конфлікти з товаришами, класним керівником, батьками), це сприяє «перетворенню» підлітка у «важкого» Тобто потреба зберегти нормальні відносини у колективі, але відсутність при цьому у підлітка соціально-позитивного досвіду для досягнення цієї мети призводять до неадекватної поведінки, та іноді – до асоціальних вчинків і правопорушень
 12. Робота з важкою дитиною

  Учебное пособие >> Психология
  Налагодити спілкування з “важкою" дитиною буває доволі непросто З одного боку, психологічно складно для самого педагога: додаткове емоційне навантаження, постійний пошук вирішення різноманітних “дитячих сюрпризів", - з іншого - важко самій дитині, яка у 99% випадків просто по - іншому спілкуватись не вміє Є ще і “третій бік": і вихователь, і “важкий" не розуміють один одного, спілкуються “лоб до лоба”, не знаходячи компромісу Причин тому багато Ми зупинимося на, наш погляд, на одній із найпоширеніших - невмінні налагодити контакт з дитиною
 13. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  теорію та методику національного виховання й навчання, специфіку роботикласного керівника, вихователя групи продовженого дня, вихователяшколи-інтернату та дитячого будинку, громадських дитячихорганізацій, виховної роботи в дитячих клубах за інтересами та впозашкільних виховних закладах;
 14. Педагогічна майстерність. Підручник

  Книга >> Педагогика
  У школі все починається з учителя. І хоча результати навчання і виховання учнів залежать від трьох чинників: хто навчає, кого навчають, як навчають, — важко сказати, що важливіше. Безумовно, величезною у справі виховання є роль учителя, його особистості.
 15. Рекомендації до проведення виховних заходів молодими вчителями і стажистами

  Научная статья >> Педагогика
  Випускники педагогічних навчальних закладів здебільшого мають непогану фахову підготовку, але їм бракує знань і досвіду в питаннях методичної підготовки, діяльності учнівського колективу, веденні шкільної документації, в роботі з батьками. Молоді вчителі — це майбутнє школи і, врешті-решт, держави.
 16. Наукові засади внутрішкільного управління

  Реферат >> Астрономия
  Школознавство — галузь педагогічної науки, що має своєю метою дослідження змісту і методів управління шкільною справою, розкриття особливостей системи керівництва школою, організації її роботи.
 17. Плани семінарських занять з педагогіки

  Реферат >> Астрономия
  “педагогіка”, “народна педагогіка”, “етнопедагогіка”, “педагогіка народознавства”, “народознавство”, “родинна педагогіка”, “педагогічна деонтологія”, “педагогіка народного календаря”, “козацька педагогіка”, “духовна педагогіка”, “світська педагогіка”, “національне навчання”, “навчання”, “освіта”, “методологія науки”, “агогіка”, “героїка”, андрагогіка”, “віктимологія”, “екзистенціалізм”, “неотомізм”, “прагматизм”, “неопозитивізм”.
 18. Методика проведення гурткової роботи з трудового навчання. Гурткова робота - організація та планування

  Научная статья >> Педагогика
  По-новому слід підійти і до гурткової роботи у початковій школі. Адже не секрет, що педагогічна громадськість відвернулась від цих питань. Більшість вчителів прагнули "тихого життя", вважавши таку роботу зайвою, непотрібною у молодших класах. Доцільні на їх думку масові заходи, прогулянки, усякі урочистості.
 19. Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність і доцільність дослідження Проблема професійного самовизначення учнівської молоді посідає важливе місце у педагогічній та віковій психології, оскільки стосується вирішального моменту у життєвому становленні особистості Особливої актуальності вона набуває у ранньому юнацькому віці У зв’язку з цим, центральним і досить складним завданням сучасної школи є формування в учнівської молоді здатності до свідомого та самостійного вибору професії і подальшого оволодіння нею Вирішення цього завдання багато в чому залежить від активної позиції самих учнів, від усвідомленості себе суб’єктом вл
 20. Психологічна робота з учнями

  Реферат >> Психология
  Інструментальні дослідження, обробка і систематизація даних стали застосовуватися в психології, в рамках якої спочатку і розвинувся моніторинг як система Проте потреба суспільства в об'єктивній інформації сприяла розширенню моніторингу Це поняття стали використовувати в педагогіці, що розглядає моніторинг з двох позицій: як систему збору, обробки, зберігання і розповсюдження інформації про освітню систему і як засіб отримання інформації в процесі проведення наукового дослідження або організації управлінського контролю (набір методик оцінки стану системи) Використовування в дидактиці, теорії в
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.014695882797241