Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
Freedom of speech is the right to speak and write without fear of government limitations. In the United States freedom of speech and press are commonl...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The people of Rome knew that he was depleting the treasury, and quickly became unpopular. He soon answered them with acts of tyranny and began to have...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Discrimination and prejudice have been in our world for as long as humans have themselves. Discrimination has caused problems in societies all through...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Richard Fairbanks, although many times overlooked, was an important American ceramist. He was known as a “loner” and because of this he was never real...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Основні типи забруднювачів повітряного басейну та методи його очищення

  Курсовая работа >> Экология
  Мета роботи: Охарактеризувати основні типи забруднювачів повітряного басейну, оцінити наслідки їх впливу на навколишнє середовище, привести приклади процесів очистки промислових газоподібних викидів, розглянути суть і механізми функціонування апаратів для знешкодження промислових газоподібних викидів
 2. Технологія особистісно орієнтованого навчання в дошкільному навчальному закладі

  Дипломная работа >> Педагогика
  На сучасному етапі свого розвитку освіта України зазнає радикальних змін Упродовж останнього десятиріччя в концептуальних підходах до її розбудови все виразніше утверджуються цінності гуманістичної педагогіки
 3. Зміни снігового покриву в умовах промислового забруднення

  Реферат >> Экология
  Ми вже неодноразово переконувалися в тому, що життя - найчарівніше диво. Але диво це – природне, і виникло вони природним шляхом. Повітря, вода, земля, рослини, тварини – все, без чого неможливе життя людини – руйнується сомою ж людиною. Люди самі забруднюють, винищують довкілля – від океану – до мікроорганізмів… Все це загрожує генофонду людства.
 4. Психодіагностика в психологічній практиці

  Курсовая работа >> Психология
  Професійна орієнтація є складною науково-практичною системою роботи її інформаційну і методичну основу складають глибокі знання змісту і умов професійної діяльності, правильні уявлення про вимоги професій до психофізіологічних та особистісних якостей людини, психодіагностична оцінка індивідуально-психологічних особливостей людини, порівняння отриманих результатів з вимогами різних видів діяльності Відсутність знань про психологічний зміст професій може мати негативні наслідки при виборі чи зміні професії, проведенні профконсультації чи профвідбору Тому потреби практичної профорієнтації виклик
 5. Роль загальних розумових дій і прийомів розумової діяльності у навчанні інформатики

  Реферат >> Педагогика
  Розумові дії класифікуються за різними основами. У психолого-педагогічній літературі достатньо обґрунтоване положення про те, що в процесі навчання необхідно виділяти дві самостійні та взаємопов'язані задачі: опанування студентами змістом того чи іншого предмета і цілеспрямоване формування в них прийомів розумової діяльності.
 6. Туристичні ресурси Волинської області

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Актуальність теми Волинь – край унікальної природи, лікувального мікроклімату, самобутнього народного мистецтва і великої історико-культурної спадщини За наявністю природних рекреаційних ресурсів, які зазнали відносно невеликого антропогенного впливу і добре зберегли рекреаційну здатність, область належить до перспективних регіонів України з розвитку туристично-рекреаційної галузі
 7. План реконструкції підприємства Дніпропетровське обласне комунальне підприємство "Облпаливо"

  Курсовая работа >> Экономика
  Сучасний стан економіки України на макро і мікрорівні характеризується деформованою структурою виробництва Тому одним із стратегічних завдань більш ефективного розвитку виробничого потенціалу є його структурна перебудова Останню можна здійснювати, з одного боку, за допомогою проведення ефективної політики реструктуризації та санації потенційно конкурентоспроможних підприємств, а з іншого — через ліквідацію (повне перепрофілювання) збиткових і збанкрутілих підприємств
 8. Таможений кодекс України

  Кодекс >> Астрономия
  11. 005, ВВР, 00 , N 8, ст.93 N 3 35-IV ( 3 35-15 ) від 0.1 . 005, ВВР, 00 , N 9, N 10-11, ст.9 - зміни діють у 00 році N 3 9-IV ( 3 9-15 ) від .1 . 005, ВВР, 00 , N 15, ст.130 N 3397-IV ( 3397-15 ) від 07.0 . 00 , ВВР, 00 , N , ст.195 } { Кодекс набирає чинності з 1 січня 004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає чинності з 1 січня 005 року згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 7.
 9. Сутність поняття соціальна технологія

  Шпаргалка >> Социология
  Соціотехнічна модель мала широке розповсюдження в період становлення соціології як наукової дисципліни. Для неї були характерні відсутність чи недостатність теоретичних узагальнень, причинне пояснення цілісного явища соціальної практики. В рамках реалізації цієї моделі на початку 70-х років перші соціологічні прикладні підрозділи будувалися з метою отримання за допомогою соціологічних досліджень соціальної інформації про соціальні проблеми, які виникають в діяльності виробничих колективів.
 10. Історичний нарис розвитку обчислювальної техніки

  Реферат >> Астрономия
  Комп'ютери з'явилися дуже давно в нашому світі, але тільки останнім часом їх почали так посилено використовувати в багатьох галузях людського життя. Ще десять років тому було рідкістю побачити який-небудь персональний комп'ютер - вони були, але були дуже дорогі, і навіть не кожна фірма могла мати в себе в офісі комп'ютер.
 11. Сенсорний вимикач з пультом дистанційного керування

  Дипломная работа >> Коммуникации и связь
  Розроблюваний в даному курсовому проекті, сенсорний вимикач з пультом дистанційного керування (ПДК), призначений для сенсорного (безконтактного) вмикання та вимикання освітлення, а також для вмикання та вимикання освітлення за допомогою ПДК Областю застосування даного приладу є будь-яке жиле або нежиле приміщення, в якому потрібен доступ до неприродного освітлення
 12. Команди DOS

  Реферат >> Астрономия
  Ви можете використовувати BREAK у командному рядку або у файлі CONFIG.SYS. У деяких випадках при натисканні клавіш CTRL+C (або CTRL+Break) робота програми, що виконується, завершується. Щоб збільшити число таких випадків, команду BREAK встановлюють в режим ON.
 13. Еволюція грошей (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  Гроші - це невід'ємна і істотна частина фінансової системи кожної країни Чи називаються вони доларами, рублями, фунтами або франками, гроші служать засобом оплати, засобом збереження вартості і одиницею рахунку у всіх, окрім самих початкових економічних системах
 14. Основи мережі Iнтернет

  Реферат >> Астрономия
  Комп'ютерною мережею називають сукупність обчислювальних машин, з'єднаних між собою каналами передачі даних і призначених для розподілу та колективного використання апаратних, обчислювальних, програмних засобів та інформаційних ресурсів. За територіальним розміщенням мережі поділяють на глобальні (охоплюють території окремих країн, континетнів), регіональні (розташовані в межах певного регіону: області, району, міста), локальні (працюють в межах однієї організації, лабораторії, а іноді в межах міста).
 15. Туристичні ресурси Львівської області

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  У процесі формування ринкового середовища в Україні значне місце відводиться реформуванню туристичної галузі Визначення туризму провідним напрямком розвитку економіки, спрямування державної політики на стимулювання туристичної сфери дає змогу підприємствам туристичної галузі підвищувати ефективність господарювання, розширення ринкової пропозиції з урахуванням вимог вітчизняних та закордонних туристів У цьому зв’язку практичне використання суб’єктами індустрії туризму сучасних методів менеджменту набуває особливої актуальності
 16. Організація робіт з стандартизації в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Держстандарт України організує і координує роботи зі стандартизації та функціонування державної системи стандартизації, встановлює в державних стандартах цієї системи загальні організаційно-технічні правила проведення робіт зі стандартизації, здійснює міжгалузеву координацію цих робіт, включаючи планування, розроблення, видання, розповсюдження та застосування
 17. Технологічні особливості природокористування Запорізької області

  Курсовая работа >> Экология
  М'який клімат і вдале географічне положення Запоріжжя привертали людину з незапам'ятних часів Якнайдавніші стоянки первісних людей в річковій долині порожистої частини Дніпра відносяться до епохи середнього палеоліту (100 - 40 тис років тому) Впродовж багатьох сторіч територія краю була своєрідним коридором, яким проходили різні народи, де схрещувалися різні культури Кіммерійці, скіфи і сармати, готи і гуни, авари, хазари, половці, печеніги, слов'яни залишили після себе в Придніпровських степах різноманітні археологічні пам'ятники
 18. Товарна політика ВАТ Вентиляторний завод "Гермес"

  Контрольная работа >> Экономика
  Базою аналізу є ВАТ Вентиляторний завод «Гермес», який розташований в м Вінниця та здійснює постійну діяльність щодо виготовлення промислових вентиляторів та інших товарів з металу для реалізації як промисловим підприємствам, так і населенню
 19. Окисно-відновні реакції і електрохімічні процеси в гальванічних елементах. Електродні потенціали

  Реферат >> Химия
  Для проведення багатьох важливих хімічних процесів необхідна електрична енергія, інші ж процеси, навпаки, можуть дати її Оскільки електрика відіграє важливу роль у сучасній цивілізації, цікаво ознайомитися з тією областю хімії, що називається електрохімією і розглядає взаємозв'язок, що існує між електрикою і хімічними реакціями [1]
 20. Покоління ЕОМ

  Реферат >> Астрономия
  Удосконалення комп’ютерів ведеться в декількох напрямках. По-перше, змінюється елементна база комп’ютерів. По-друге, змінюється програмне забезпечення. Крім того, удосконалюються технічні пристрої, що використовуються комп’ютером, організація та взаємозв’язок його різних частин.
Страницы: ← предыдущая

1 2 3 4 5
Generated in 0.23856782913208