Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Происходящие в стране экономические перемены требуют адекватного изменения в области финансовых отношений как на микроуровне - на уровне предприятий р...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Понятие «планирование деятельности предприятия» может быть охарактеризовано с двух сторон: во-первых, с точки зрения теории фирмы и ее природы; во-вто...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Актуальность темы «Организация финансового планирования на предприятии» очевидна в нынешних условиях российской действительности Связано это, прежде в...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Планирование – это процесс практического воплощения стратегии Он заключается в принятии конкретных решений, позволяющих обеспечить эффективное функцио...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Конспект лекцій дисципліни Охорона праці спрямований на поглиблене вивчення студентами питань, які стосуються створення, підтримання і контролю безпечних умов праці на поліграфічному виробництві, на підвищення рівня їх компетентності в майбутній професії.
 2. Основи охорони праці (3)

  Методичка >> Безопасность жизнедеятельности
  З економічної точки зору трудова діяльність повинна забезпечувати максимально можливий рівень продуктивності, тому одним із завдань суспільства є забезпечення таких умов її, коли вона не буде спричиняти негативного впливу на здоров‘я працюючих, не буде завдавати шкоди оточуючим людям та довкіллю
 3. Облік аналіз і аудит валових доходів і валових витрат

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль податкового, бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту діяльності страхової компанії, як складової частини системи економічної інформації і керування. Валові доходи і валові витрати становлять значну частину податкового обліку і відображаються в декларації про доходи (прибуток) страховика.
 4. Страхова компанія ВАТ ОРАНТА-ДНІПРО на ринку страхових послуг Дніпропетровської області

  Отчет по практике >> Банковское дело
  Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у випадку настання визначених подій (страхових випадків), визначених договором страхування чи чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами і юридичними особами страхових платежів(страхових внесків, страхових премій)
 5. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  Функціонування та розвиток сучасних суб’єктів господарської діяльності здійснюється в умовах глобалізації національних економік, активізації міжнародних економічних відносин, лібералізації зовнішньої торгівлі тощо. Це зумовлює загострення конкурентної боротьби, формування високих вимог до конкурентоспроможності підприємств та їхньої продукції, пошук
 6. Ефективне управління виробництвом (2)

  Дипломная работа >> Менеджмент
  Україна є країною з величезним потенціалом – вона має освічене населення, багаті природні ресурси, а також удале географічне положення, що дозволяє їй бути міжнародною торгівельною державою.
 7. Ефективне управління виробництвом (3)

  Реферат >> Менеджмент
  Україна є країною з величезним потенціалом – вона має освічене населення, багаті природні ресурси, а також удале географічне положення, що дозволяє їй бути міжнародною торгівельною державою При цьому країна володіє банком унікальних технологій і наукових розробок, реалізація яких відкриває нові можливості, як для вітчизняного, так і для світового прогресу Як приклад можна привести: запуск супутника Землі – “Січ”, що відкрив Україні шлях до клубу космічних держав; літак “Мрія” і інша продукція заводу ім Антонова; електронні мікроскопи; різні типи й класи кораблів; наймогутніші у світі преси, т
 8. Стрічкові самохідні крани. Методичні вказівки

  Книга >> Строительство
  Методичні вказівки до виконання курсового і дипломного проектів “Стрічкові самохідні крани” з дисципліни “Вантажопідйомна, транспортуюча ітранспортна техніка” для студентів спеціальностей 6.090220, 7.090220 “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, 6.
 9. Одна планета різні світи

  Реферат >> Астрономия
  Англійський письменник Г. Уелс написав книжку під назвою "Машина часу, де головний персонаж винаходить машину часу, переміщує себе в майбутнє на тисячі років і виявляє, що знайо­мий йому колись світ став узагалі невпізнанним. Один із радян­ських космонавтів, паче той уелсів мандрівник у часі, після дев'я­ти місяців перебування на космічній орбіті також виявив, що світ змінився.
 10. Інформатика. Курс лекцій

  Конспект >> Информатика, программирование
  На сучасному етапі розвитку людства значна роль відведена інформатизації економічних процесів та впровадженню в практику управління новітніх інформаційних технологій. Інформація перетворилася на найважливіший ресурс суспільства. Величезні обсяги інформації і необхідність її оброблення з метою прийняття адекватних управлінських рішень потребує від фахівців використання автоматизованих інформаційних технологій.
 11. Планування доходів та витрат в комерційному банку

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку банку, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності проведення активних і пасивних операцій, оцінюються результати діяльності банку, його окремих підрозділів Таким чином, успішний розвиток і надійність банківської системи України в сформованих економічних умовах багато в чому залежить від постановки в комерційних банках аналітичної роботи, що дозволяє давати реальну і всебічну оцінку досягнутим результатам діяльності банків, виявляти їхні сильні і с
 12. Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства (за матеріалами ТОВ "ДКБ "РОТЕКС" м. Київ)

  Дипломная работа >> Экономика
  Дипломна робота на тему: “Економічне обґрунтування бізнес-плану підприємства” (за матеріалами ТОВ „ДКБ „РОТЕКС”(м Київ)) на 110 стор , 14 рисунків, 9 таблиць, 6 додатків на 24 стор Список використаної літератури з 93 джерел
 13. Моделювання ефективності комплексної системи захисту автоматизованих інформаційних ресурсів комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Інформаційні ресурси держави або суспільства в цілому, а також окремих організацій і фізичних осіб являють собою певну цінність, мають відповідне матеріальне вираження і вимагають захисту від різноманітних за своєю сутністю впливів, які можуть призвести до зниження цінності інформаційних ресурсів Впливи, які призводять до зниження цінності інформаційних ресурсів, називаються несприятливими Потенційно можливий несприятливий вплив називається загрозою
 14. Основи мікроекономіки

  Учебное пособие >> Экономика
  Книга знайомить читача з основними проблемами мікроекономічного аналізу Вона містить викладення теорії споживацького вибору та поведінки споживача, розкриває модель досягнення його рівноваги Значна увага приділяється теорії виробництва та механізму вибору його обсягів, які максимізують прибуток виробника в умовах різних моделей ринку Дана характеристика поведінки фірми на ринку товарів та ресурсів До кожної теми додається набір вправ, що можуть використовуватися як для контролю, так і самоконтролю знань В основу книги покладено курс лекцій, який читається для студентів економічних спеціальнос
 15. Гроші та кредит. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції

  Конспект >> Деньги и кредит
  В процесі відтворення рух вартості проявляється як два самостійні процеси - як рух продуктів і як рух грошей. Ці два поняття взаємопов'язані, тобто рух продуктів опосередковується відповідним оборотом грошей. Таким чином виникають протилежні за напрямком але взаємопов'язані товарні та грошові потоки.
 16. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  Неозорі рівнини настільки переважають в укра- їнському краєвиді, що один географ писав на початку нашого століття: «Дев'ять десятих українців звичайно ніколи не бачили гір і навіть не знають, які вони на вигляд». Тут на розлогих степах — знамениті, надзвичайно родючі українські чорноземи, які займають мало не дві третини території краю.
 17. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

  Дипломная работа >> Экономика
  Об’єкт досліджень: хронічнозбиткове Дніпропетровське обласне комунальне підприємство „Облпаливо”, яке займається оптовой та розничною торгівлею – продажем твердого палива юридичним особам та населенню негазифікованих сільських районів і приватного сектору міст Дніпропетровської області
 18. Підвищення ефективності пенсійного забезпечення у Дніпропетровському регіоні

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  В роботі проаналізована ефективність роботи пенсійної системи України у 1991 2008 роках та особливості функціонування пенсійної системи в Дніпропетровському регіоні у 2004 2007 роках, запропоновані шляхи забезпечення фінансових доходів солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні в умовах проведення реформи пенсійної системи
 19. Валютні операції банку (на прикладі діяльності ВАТ Аграрний комерційний банк)

  Магистерская работа >> Банковское дело
  Магістерська дипломна робота на тему „ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ (на прикладі діяльності ВАТ «Аграрний комерційний банк»)” складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел та 5 додатків
 20. Аналіз фінансового стану МКП Миколаївводоканал

  Дипломная работа >> Финансы
  Міське комунальне підприємство “Миколаївводоканал” працює з 1906 року. Дільниці розташовані на території 5 районів міста і області. Цех водогону «Дніпро-Миколаїв» знаходиться за 103 км у с. Микільське, Білозерського району, Херсонської області. Основним джерелом питного водопостачання м.
Generated in 0.033890962600708