Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Эффективность выделяемых на функционирование военной организации государства финансовых средств определяется состоянием национальной безопасности, кот...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Актуальность темы реферата состоит в том, что осуществление радикальных преобразований на современном этапе экономического развития Российской Федерац...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Арбитражная практика по налоговым спорам достаточно обширна и интересна как с точки зрения применения законодательства о налогах и сборах, так и с про...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Деньги – это то, что обычно принимается в обмен на товары и услуги Они выполняют многие функции: как продукт соглашения между людьми, как товар особог...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

  Дипломная работа >> Психология
  У дітей шкільного віку відчуття вже настільки злиті з складнішим видом чуттєвого пізнання – сприйманням, що вивчати їх окремо неможливо Спеціально вивчався розвиток звуковисотного слуху (О М Леонтьєв), тонкості розрізнення колірних і звукових відтінків у процесі навчання зображальної і музичної діяльності Дослідження показали, що з віком удосконалюється не стільки абсолютна і розрізняльна чутливість дітей, скільки вміння використати різноманітність відтінків кольорів і звуків, що сприймаються, для осмислення художньої картини і музичного твору, для передавання їх у власній зображальній діяльн
 2. Економічний та соціальний розвиток Дніпропетровський області

  Курсовая работа >> Экономика
  Актуальність роботи величезна, адже на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування в Україні особливої ваги набрало питання його фінансового забезпечення Як одна з найважливіших основ місцевого самоврядування, фінансова база діяльності місцевих органів влади не виконує свою функцію достатньою мірою, стримуючи тим самим розвиток усього місцевого господарства і самоврядування в цілому, про що, зокрема, зазначалося у Рекомендаціях парламентських слухань «Децентралізація влади в Україні Розширення прав місцевого самоврядування» [13] Тому одним із основних питань реформування системи місцево
 3. Перехідні процеси. Загальна характеристика. Закони комутації.

  Конспект >> Коммуникации и связь
  Вважають, що комутації у колах відбуваються миттєво, тобто їх тривалість дорівнює нулю. t0- – момент часу перед комутацією, t0+ – момент часу після комутації. Для розрахунку перехідних процесів наряду з законами Ома та Кірхгофа використовуються два закони комутації.
 4. Електровимірювальні прилади. Техніка електричних вимірювань

  Учебное пособие >> Физика
  Електровимірювальні прилади призначені для перетворення різних електричних величин (сили струму, напруги, активних і реактивних потужностей та енергій, коефіцієнта потужності, опору, індуктивності, ємності та інших) у візуальну форму, зручну для сприйняття
 5. Міжнародні розрахунки та валютні операції

  Отчет по практике >> Банковское дело
  За схемою документообороту послідовно перелічіть та логічно охарактеризуйте дії клієнта та фахівця уповноваженого банку (включаючи бухгалтерські записи на рахунках при здійснені експортерами та імпортерами певних видів міжнародних розрахунків у вітчизняній та іноземній валюті у таких формах:
 6. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог у Європейському Союзі (ЄС). Охорона праці як невід'ємна складова соціальної відповідальності.
 7. Лекції з криміналістики (2)

  Лекция >> Государство и право
  Балістика (від грецьк. ballio — кидаю) — наука про рух снаряда (куль, шроту) вогнепальної зброї в повітрі (зовнішня балістика) та в каналі ствола зброї (внутрішня). Призначенням вогнепальної зброї є надання снаряду руху та заподіяння за його допомогою пошкод­жень певному об'єкту.
 8. Планування маркетингового дослідження для формування довгострокових відносин зі споживачами прод

  Реферат >> Маркетинг
  Актуальність теми. Перед всіма споживачами електроенергії постають проблеми аварій в електромережах. Наслідками можуть бути згорання обладнання, пожежі, вибухи, техногенні катастрофи – і це далеко неповний перелік можливих подій. Встановлено, що близько третини всіх пожеж мають електротехнічну природу виникнення.
 9. Частотно-модульовані сигнали

  Дипломная работа >> Коммуникации и связь
  Несуче коливання характеризується значенням своїх параметрів – амплітуди, кругової частоти і початкової фази . Модуляція виражається в зміні за законом первинного сигналу с(t) значень одного чи декількох параметрів коливання , що перепишемо у вигляді [1]:
 10. Проект розрахунку кожухотрубного теплообмінника безперервної дії

  Курсовая работа >> Промышленность, производство
  Теплообмінна апаратура складає вельми значну частину технологічного устаткування в хімічній і суміжних галузях промисловості. Питома вага на підприємствах хімічної промисловості теплообмінного устаткування складає в середньому 15—18%, в нафтохімічній і нафтопереробній промисловостях 50 %.
 11. Техніко–криміналістичне дослідження підроблених документів на право водіння, володіння і користування автотранспортом

  Дипломная работа >> Транспорт
  Досить значне місце в криміналістичній експертизі належить дослідженню документів на право водіння , володіння і користування автотранспортом На цей вид дослідження припадає понад 2 % від загального обсягу всього спектру експертних досліджень
 12. Світовий досвід розвитку малого підприємництва

  Курсовая работа >> Экономика
  Одним із ключових елементів ринкових перетворень виступає мале підприємництво У розвинутих країнах малий бізнес є невід'ємною частиною ринкового господарства Він, як джерело прогресивних економічних змін, набув особливої актуальності у 90-х роках: малі підприємства (МП) сприяють розвиткові конкуренції, створюють нові робочі місця, інтенсивно займаються науковими розробками, тощо Крім того, малий бізнес є запорукою демократизації економіки та суспільного життя, чинником підтримання соціальної справедливості в суспільстві Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підпри
 13. Оцінка екологічної безпеки території Харківської області та виявлення факторів ризику

  Курсовая работа >> Экология
  Сьогодні екологія є не просто наука, а способом мислення та життя Навколишнє природне середовище, яке оточує людину протягом всього життя, не є безладом або просто набором якихось умов, а є взаємопов’язаною складною системою Особливої значимості набувають знання, які є теоретичними основами охорони природи і довкілля людини
 14. Вступ у програмування мовою Паскаль

  Реферат >> Астрономия
  Мова ПАСКАЛЬ є універсальною мовою програмування  високого рівня. Його основи розробив Ніклаус Вірт, професор технічного університету в Цюріху (Швейцарія), що назвав мову на честь Блєза Паскаля, знаменитого французького філософа і математика XVII сторіччя.
 15. Соціально політичні аспекти історії України

  Конспект >> История
  1). Важливими ознаками цивілізованого народу є власна писемність і освіта. У східних слов’ян, як і в інших народів, зародкові форми писемності виникають у період розкладу родоплемінного ладу і формування класових відносин, тобто у дохристиянський період, про що свідчать літературні й археологічні джерела.
 16. Національна кредитна система

  Реферат >> Астрономия
  Певна особа, щоб підвищити свій соціально-економічний рівень життя прагне більших доходів, яких не може забезпечити держава, тому часто люди розпочинають власну діяльність, а на це потрібні чималі кошти. І тут на допомогу може прийти лише розвинена практика кредитування.
 17. Электронная коммерция правовое регулирование и налогообложение

  Реферат >> Государство и право
  На пороге третьего тысячелетия экономика России оказалась как корабль без руля ч ветрил в бушующем океане... Каждый из нас хороню знает историю России, но никто не мо­жет понять, где желает быть Россия будущего.' Именно поэтому мы никак не можем найти государственную гармонию - полита' ка, право и экономика по-прежнему неадекватны друг другу.
 18. Поняття про знаки та їх класифікація

  Реферат >> Иностранный язык
  Актуальність теми. Документ створюється для збереження і передачі соціальної інформації в просторі і часі. Саме документ організує, систематизує інформацію, дає її у фіксованому вигляді. В будь-якому документі вона подається у певному порядку, узагальненні, взаємозв’язку різних даних.
 19. Мікропроцесорна система вимірювання рівня рідини

  Реферат >> Физика
  Вимірювання фізичних величин – основа наукових експериментів, комплексних випробувань і вимірювань в усіх сферах людської діяльності Метою будь-якого вимірювання є формулювання висновку про стан фрагменту дійсності, що спостерігається, тобто формування деякого об’єктивного образу цієї дійсності на основі вимірювальної інформації, одержаної в результаті експерименту
 20. Нафтопровід

  Реферат >> Астрономия
  Економічний розвиток та достаток будь-якої країни світу в значній мірі залежить від забезпеченості потреб промисловості вуглеводневими сировинними енергоносіями. Незалежно від того, чи ці енергоносії власного видобутку, чи імпортуються з інших країн до місця їх переробки вони повинні транспортуватися якимось видом транспорту: залізничним, водним, трубопровідним чи автомобільним.
Generated in 0.06640887260437