Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Ценообразование является центральной проблемой хозяйственной деятельности туристической фирмы, поскольку цена — важнейший элемент маркетинга, от котор...полностью>>
Банковское дело->Контрольная работа
Мировая валютная система является исторически сложившейся формой организации международных денежных отношений, закрепленной межгосударственными догово...полностью>>
Государство и право->Закон
Основным документом действующего в РФ валютного законодательства является Закон Российской Федерации "О валютном регулировании и валютном контроле", п...полностью>>
Экономика->Реферат
Оскільки бюджет – це сума доходів і витрат держави, основну увагу при аналізі бюджетних проблем економічна наука приділяє розгляду цих двох основних ч...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Робота з літерними величинами

  Лекция >> Информатика, программирование
  Escape-послідовність («виключена послідовність») - відповідні послідовності текстових символів, які представляють собою логічне кодування. Необхідність логічного кодування текстових знаків виникла тому, що деякі з текстових знаків у програмах, що працюють із текстом, мають спеціальне (керуюче) значення.
 2. Операції над літерними величинами

  Реферат >> Астрономия
  Над літерними величинами виконують наступні операції: з’єднання (або склеювання), обчислення довжини тексту, вирізки, часткової зміни значення літерної величини. Всі ці команди можна реалізувати в системі Бейсік Корвет за допомогою спеціальних операторів
 3. Схеми на пасивних елементах та діодах

  Реферат >> Коммуникации и связь
  Очевидно, що ДК повинна містити в своєму складі двополюсник (або чотирьохполюсник), у якого струм, що проходить через нього пов'язаний з виникаючою при цьому напругою диференціальною залежністю. Найпростішими двополюсником , задовольняючий данну умову є елементи індуктивності і ємності.
 4. Основні визначення. Приклади алгоритмів

  Лекция >> Информатика, программирование
  Аналіз (від др. греч. «розкладання, розчленовування») — операція уявного або реального розчленовування цілого (речі, властивості, процесу або відношення між предметами) на складові частини, виконувана в процесі пізнання або наочно-практичної діяльності людини.
 5. Принцип роботи 3УСКТ

  Реферат >> Астрономия
  В телевізорах 3УСКТ застосовуються спеціальні фільтри на поверхнево-акустичних хвилях (ПАХ), які не потребують настройки, замінюють фільтри зосередженої селекції, вміщують від 9 до 13 точок настройки і мають високу стабільність амплітудно-частотної характеристики АЧХ.
 6. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових

  Магистерская работа >> Педагогика
  Система освіти України покликана сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, адже школа готує людину до активної діяльності в різних сферах економічного, культурного, політичного життя. Цю тезу відображено в найбільш вагомих державних документах: Національній програмі “Освіта.
 7. Фізика. Теорія и практика фізичних процессів

  Конспект >> Физика
  В процесі проведення виготовлення кремнієвих інтегральних схем передбачається прогрів при 750 0 С на протязі 30 хвилин. До складу схеми входять плівки злота. Золото має при цих температурах такі коефіцієнти дифузії по вузлам гратки ~10-13 см2×с-1 і по міжвузлях гратки ~10-10 см2×с-1.
 8. Використання програмних технологій в аудиті

  Конспект >> Информатика, программирование
  Застосування комп'ютерів суттєво впливає на здійснення контролю та аудиторських процедур. Однак слід мати на увазі, що контрольні функції є такими, які найважче автоматизувати. Сам факт комп'ютеризації обліку на підприємстві не може, наприклад, усунути приховування крадіжок і зловживань через неправильне перенесення на електронні носії реквізитів, зазначених в документах, введення фальсифікованих документів тощо.
 9. Біполярні транзистори

  Курсовая работа >> Физика
  У 1958 р американські учені Дж Бардін і В Браттейн створили напівпровідниковий тріод, або транзистор Ця подія мала величезне значення для розвитку напівпровідникової електроніки Транзистори можуть працювати при значно меншій напрузі, чим лампові тріод, і не є простими замінниками останніх: їх можна використовувати не лише для посилення і генерації змінного струму, але і як ключові елементи Визначення "біполярний" вказує на те, що робота транзистора пов'язана з процесами, в яких беруть участь носії заряду двох сортів (електрони і дірки) Визначення "біполярний" вказує на те,
 10. Інтегральні вимірювальні підсилювачі для використання в ЦВП (принцип дії, основні параметри, схеми включення, провідні світові виробники)

  Курсовая работа >> Коммуникации и связь
  Курсова робота на тему «Інтегральні вимірювальні підсилювачі для використання в ЦВП (принцип дії, основні параметри, схеми включення, провідні світові виробники)» виконана згідно з навчальним планом по дисципліні Цифрові вимірювальні прилади, на кафедрі Метрології, стандартизації та сертифікації.
 11. Польові транзистори

  Конспект урока >> Коммуникации и связь
  Це транзистори, які керуються полем вхідного сигналу. Струм у навантаженні створюється носіями заряду одного типу. Розрізняють польові канальні транзистори, або транзистори з p-n переходом, та МДН транзистори, або метал-діелектрик-напівпровідник, з ізольованим затвором.
 12. Германієвий дрейфовий транзистор

  Реферат >> Промышленность, производство
  В даній курсовій роботі розглянуто принцип роботи n-p-n транзистора; проведено розрахунок електричних параметрів, максимальної робочої частоти, знаходження вихідних характеристик, передаточної характеристики та її крутизну в області насичення за заданими розмірами; до кожного розрахунку розроблено програму мовою програмування Delphi 6.
 13. Параметри підсилювача потужності звукових частот

  Курсовая работа >> Физика
  В курсовому проекті розраховані параметри підсилювача потужності звукових частот, проведений попередній розрахунок та вибір структурної схеми, вибрані та розраховані каскади підсилювача потужності: вхідний простий диференційний каскад з транзисторним джерелом струму, передкінцевий каскад – підсилювач напруги, що додає суттєвий внесок до коефіцієнта підсилення підсилювача і прикінцевий каскад, працюючий на комплексне навантаження на складених комплементарних транзисторах.
 14. Геологія з основами геоморфології. Курс лекцій

  Конспект >> География
  Курс Геологія з основами геоморфології ставить за мету дати студентам сучасні знання про склад, будову та історію розвитку Землі, закономірності й послідовність утворення гірських порід, родовищ корисних копалин, зміну фізико-географічних умов та історію органічного життя на Землі.
 15. Предмет генетики та її місце в системі природничих наук

  Конспект >> Биология
  Предмет генетики. Генетика - наука про спадковість і мінливість. Спадковість звичайно визначають як здатність організмів відтворювати собі подібне, як властивість батьківських особин передавати свої ознаки й властивості потомству. Цим терміном визначають також подібність родинних особин між собою.
 16. Банківські операції. Навчальний посібник

  Книга >> Банковское дело
  Ринкова економіка країни неможлива без існування банківської системи, банків і їх діяльності, яка б максимально задовольняла вимоги й очікування клієнтів і була б стійкою до криз. У сучасному ринковому середовищі підприємства через банківську систему забезпечують потребу не тільки у касово-розрахункових операціях, а й у широкому спектрі кредитних, валютних, інвестиційних, довірчих, лізингових та інших операціях банків.
 17. Результативність використання різних видів усного рахунку для підвищення пізнавального інтересу до

  Дипломная работа >> Педагогика
  Гіпотеза дослідження полягає в наступному: підвищення пізнавального інтересу до уроків математики в учнів 1 класу, виучуються за традиційною програмою в початковій школі може бути досягнуто, якщо в навчання будуть включені всілякі види усних і письмових вправ, що систематично проводяться.
 18. Методи розкодування інформації

  Курсовая работа >> Информатика, программирование
  Актуальність теми дослідження. Як відомо, розвиток людства супроводжувався різноманітними досягненнями. Якщо поринути в історію, то побачимо, що, навчившись розмовляти і спілкуватися, люди винайшли й письмо. З цього приводу А.О. Білецький пише так: "В еволюції звукової сигналізації між світом тварин і світом людей з їхньою мовою незмірно величезний інтервал у часі.
 19. Розрахунок фізичних характеристик зєдювальних ліній на АТС

  Курсовая работа >> Астрономия
  Основними напрямами економічного і соціального розвитку країни э визначена програма подальшого розвитку зв'язку, який передбачає продовжити розвиток і підвищити надійність зв'язку країни на базі новітніх досягнень науки і техніки і розвинути високоавтоматизоване виробництво волоконно-оптичних кабелів зв'язку.
 20. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

  Дипломная работа >> Экология
  Кожна свідома людина повинна обов'язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану, а також про основні напрями державної політики в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.074815988540649