Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
aeus and Critias of a continent in the Atlantic ocean larger than Africa and Asia Minor combined which rivaled Athens as the most advanced in the worl...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Having been born and bred in V?rmland, Selma Lagerl?f is conversant with the peasant culture and its folklore In ?G?sta Berling?s Saga?, she is primar...полностью>>
Остальные работы->Реферат
For a variety of reasons, Jane Eyre is the most clearly intelligible character in the Gothic fiction by the same name We view her development by her o...полностью>>
Остальные работы->Реферат
All living beings have some way or another to communicate with each other of the same species From plants to mammals, each one can communicate to each...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Рекламні агенції розробка та виготовлення рекламних звернень планування рекламних кампаній

  Реферат >> Астрономия
  Створенням та виготовленням рекламного звернення займаються професійні організації, які надають своїм клієнтам повний або обмежений обсяг послуг з планування і проведення рекламних кампаній, а також окремих її заходів, наприклад, розробки чи розміщення (або того та іншого разом) замовлень у засобах масової інформації — у пресі, на радіо й телебаченні, замовлень на виготовлення та прокат рекламних фільмів, відеороликів, відеокліпів тощо.
 2. Планування рекламної кампанії

  Реферат >> Маркетинг
  Отримання замовлення передбачає двояку поведінку рекламної агенції стосовно рекламодавця: активну й пасивну. За активної поведінки рекламна агенція сама шукає клієнтів і пропонує себе рекламодавцеві, за пасивної — клієнт сам звертається до рекламної агенції.
 3. Розробка комплексу маркетингу (2)

  Реферат >> Маркетинг
  "ЗАТ "ВО "КОНТI" останнiм часом проводить активну iнвестицiйну полiтику, спрямовану на поступове збiльшення частки ринку та закрiплення своїх позицiй на ньому в довгостроковiй перспективi, а також розширення асортименту продукцiї.
 4. Органiзацiя та структура рекламного процесу

  Реферат >> Астрономия
  Рекламодавцями вважаються приватні особи, приватні та держа­вні фірми й організації, які використовують засоби масової інфор­мації для досягнення цілей маркетингу. Фірми та організації, що ре­кламують, відрізняються від тих, що не рекламують, тим, що перші вкладають гроші в придбання часу або місця в засобах масової ін­формації, а другі — не користуються цими засобами.
 5. Розробка комплексної програми стимулювання збуту

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Сучасне підприємство функціонує в умовах складного, важко передбачуваного ринкового середовища Комплекс маркетингу підприємства пов'язує стратегічні цілі підприємства з найбільш істотними ринковими відносинами за допомогою інформаційних потоків, зворотних зв'язків Маркетингова діяльність і ринкове середовище взаємодіють, і результати цієї взаємодії визначають успіх або невдачу в досягненні поставлених цілей
 6. Розробка системи менеджменту у ВАТ Геотехнічний інститут

  Курсовая работа >> Менеджмент
  In a course project is developed and rationalized in accordance with the changes of environment of functioning the management system in Geotechnical institute Management technology is thus developed taking into account the expected changes, that formed management functions in organization; application and role of methods of management is described on an enterprise; the features of development and realization of administrative decisions are exposed; the features of forming and functioning of formal and informal groups are certain in society; application of approaches to guidance is grounded by
 7. Перспективи розвитку полiтичних ПР в Украiнi та Донецькому регiонi

  Реферат >> Политология
  Політичні консультації та їх ринок консалтингу як такий, став невід’ємною рисою демократичних політичних систем, сприяючи фаховому підходу не тільки до потреб політичних партій та лідерів, а й забезпечення вимог прозорості в інформуванні громадян, можливості зворотнього зв’язку з обраними парламентарями, членами виконавчої та судової гілок влади.
 8. Творчі стилі в рекламній справі

  Реферат >> Астрономия
  Значний розвиток рекламного бізнесу потребував нових підхо­дів, нових ідей, нових людей. Такі люди з'явилися і створили науко­ву базу рекламного процесу, зробили його творчістю, навіть мис­тецтвом. Це відбулося у 50 — 60 роках XX століття, коли почали творити такі яскраві особистості рекламного бізнесу, як Девід Огілві, Лео Бернет та інші.
 9. Роль мiжнародної комерцйної реклами у формуваннi корпоративних брендiв

  Дипломная работа >> Экономика
  Вихідні данні для виконання полягають в тому, щоб проаналізувати суть, функції, особливості та специфіку міжнародної комерційної реклами, її правові аспекти, умови повноцінного та ефективного функціонування, її вплив на репутацію корпоративних брендів у світових масштабах та на окрему країну зокрема (на прикладі України та Польщі), дослідити основні типи організації маркетингової діяльності та класифікації споживачів, визначити недоліки, загрози, сильні та слабкі сторони українського ринку методом SWOT аналізу та проаналізувати залежність розвитку рекламного ринку України від актуальних проце
 10. Організація реклами продукціі на ЗАТ Forte Україна

  Реферат >> Маркетинг
  У даній курсовій роботі возглянуті теоретичні основи маркетингової стратегії по просуванню промислового товару на ринок (планування рекламної компанії, розробка рекламного бюджету), на прикладі промислового підприємства ЗАТ «Forte Україна» розроблені шляхи удосканалення рекламної політики.
 11. Формування комплексу маркетингових комунікацій для просування банківських продуктів

  Дипломная работа >> Маркетинг
  Необхідність упровадження маркетингової концепції управління в діяльності вітчизняних комерційних банків набула актуальності під впливом таких факторів, як загострення конкурентної боротьби; обмеження цінової конкуренції на ринку банківських продуктів, основане на державному регулюванні; інтернаціоналізація економічних процесів, що супроводжується проникненням на ринок банківських продуктів України іноземних банків; розширення сфери діяльності банків яке викликане розвитком інформаційних технологій і комунікаційних засобів на базі сучасної техніки.
 12. Маркетингова політика комунікацій (2)

  Реферат >> Маркетинг
  тобто процес починається з людини і закінчується людиною У цій моделі комунікатор—людина, від якої виходить звернення або компанія-рекламодавець, інформаційна агенція, президент компанії або країни, його речник тощо Автор стверджував, що для комунікатора головним є переконаність, якість намірів, симпатичність та стиль комунікації Отже, люди, які є симпатичними, відзначаються товариськістю, сердечністю в по-водженні з іншими людьми, мають привабливу зовнішність, здатні сильніше впливати на інших людей і мати від цього певний зиск
 13. Моделі і механізми впровадження маркетингу в діяльність органів місцевого самоврядування

  Научная работа >> Маркетинг
  Актуальність теми. Ринкова трансформація економіки, децентралізація влади, підвищення автономності в прийняті рішень на місцевому рівні, фактор конкуренції між територіями, до якого об’єктивно залучаються сучасні міста, формує нові вимоги до місцевої економічної політики, умовою забезпечення добробуту населення стає забезпечення конкурентоспроможності території в геоекономічному масштабі  усе це встановлює якісно новий рівень відповідальності місцевої влади перед територіальними громадами за вибір шляхів розвитку й результати управління.
Страницы:

1
Generated in 0.079591989517212