Рекомендуем ознакомиться

Геология->Реферат
Землетрясение - подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре и верхней мантии...полностью>>
Экология->Реферат
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней ...полностью>>
География->Реферат
В недрах нашей планеты непрерывно происходят внутренние процессы, изменяющие лик Земли Чаще всего эти изменения медленные, постепенные Точные измерени...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Учетно-оценочные показатели - это статистическая характе­ристика размера качественно определенных социально-экономи­ческих явлений в конкретных услови...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Підприємництво, його сутність та основні форми

  Курсовая работа >> Менеджмент
  На сьогоднішній день підприємництво - це особливий вид економічної активності (під якою ми розуміємо доцільну діяльність, направлену на отримання прибутку), яка заснована на самостійній ініціативі, відповідальності і інноваційній підприємницькій ідеї.
 2. Ринок цінних паперів його сутність та проблеми становлення в Україні

  Реферат >> Астрономия
  Приватизація і акціонування приватної власності, розвиток підприємництва та кредитних інститутів приводять до поглиблення розвитку грошових і кредитних відносин. Виникає особливий сектор господарювання, який пов'язаний з обігом цінних паперів – фінансовий ринок.
 3. Підприємництво: сутність, види, роль у ринковій економіці (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї.
 4. Підприємництво в ринкових умовах

  Реферат >> Экономика
  Підприємницький хист — це здебільшого талант, помножений на наполегливу працю і достатні знання Соціологічні дослідження показують, що схильними до підприємництва є всього 5—7% економічно активного населення
 5. Сутність та призначення фінансів

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Сутність фінансів, закономірності їхнього розвитку, сфера охоплюваних ними товарно-грошових відносин і роль у процесі суспільного відтворення визначаються економічним ладом суспільства, природою і функціями держави
 6. Сутність та функція грошей

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  „Економічна теорія не є набором вже готових рекомендацій, що можна застосувати напряму у хазяйській політиці Вона скоріш є засобом, ніж вченням, інтелектуальним інструментом, технікою мислення, допомагаючи тому, хто володіє нею” (Джон Мейнард Кейнс)
 7. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

  Реферат >> Экономика
  Процес глобалізації є однією з найактуальніших проблем на сьогодні оскільки характеризує стан і розвиток сучасної економічної системи Все більш гострим стає питання розвитку країн з перехідною економікою та тих, що розвиваються, бо негативні наслідки глобалізації видбиваються на них найбільше
 8. Сутність та функції грошей

  Реферат >> Астрономия
  Ринкову економіку неможливо уявити без розвинутої грошової системи з різноманітними механізмами регулювання грошового обігу, грошової маси, валютного регулювання. Для цього необхідні знання сутності й функцій грошей. Ці питання є досить складними, суперечливими і багатогранними.
 9. Сутність та характеристика об'єктів нерухомості

  Учебное пособие >> Экономика
  Перехід до ринкових відносин, пов'язаний з появою реальних господарів на засоби виробництва, неможливий без розвитку ринку нерухомості Приватизація державних підприємств і організацій та виникнення різних організаційно-правових форм власності в країні призвели до якісної зміни інвестиційної сфери й до виділення самостійного елемента - ринку нерухомості, який найбільш активно почав розвиватися як споживче благо, оскільки цей процес здійснювався практично безкоштовно Поступово ринок нерухомості як споживче благо із стадії формування перейшов на стадію функціонування
 10. Процес становлення та розвитку підприємництва в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  Не викликає сумніву, що головною рушійною силою на шляху до цивілізованих ринкових відносин є розвиток підприємництва Ставши на шлях реформ, перед Україною постало питання необхідності створення умов для активізації усіх форм підприємницької діяльності Кожен із секторів підприємництва (суб'єкти малого бізнесу, середні підприємства та великий бізнес) має свої особливості, свої переваги,своє значення, а найголовніше, значний потенціал для відродження економіки країни і її продуктивних сил
 11. Підприємництво: суть, види, роль у ринковій економіці (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців Але будь-яка нація і кожний її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї Підприємництво як одна з конкретних форм прояву суспільних відносин сприяє не тільки підвищенню матеріального і духовного потенціалу суспільства, не тільки створює сприятливий ґрунт для практичної реалізації здібностей і талантів кожного індивіда, але і веде до єднання нації, збереження її національного духу і національної гордості
 12. Гроші та кредит. Роль грошей в економіці, їх необхідність, сутність та функції

  Конспект >> Деньги и кредит
  В процесі відтворення рух вартості проявляється як два самостійні процеси - як рух продуктів і як рух грошей. Ці два поняття взаємопов'язані, тобто рух продуктів опосередковується відповідним оборотом грошей. Таким чином виникають протилежні за напрямком але взаємопов'язані товарні та грошові потоки.
 13. Об’єктивні засади підприємництва

  Учебное пособие >> Экономика
  Натуральне виробництво, товарне виробництво, товар, праця, предмети праці, засоби праці, засоби виробництва, фактори виробництва, ринок, суб’єкти ринку, об’єкти ринку, функції ринку, ринкова інфраструктура, мета курсу, основні завдання курсу, предмет курсу, об’єкт курсу
 14. Основні етапи еволюції економічної думки

  Шпаргалка >> Экономика
  Перші спроби вивчення окремих сторін економічних процесів відомі ще з праць стародавніх грецьких та римських мислителів (Ксенофонта, Аристотеля, Платона, Катона, Варрона, Коллумелли), а також мислителів Стародавнього Єгипту, Китаю та Індії Вони досліджували проблеми ведення домашнього господарства, землеробства, торгівлі, багатства, податків, грошей тощо
 15. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  Важливе значення для розуміння становлення і подальшої стратегії розвитку підприємництва в Україні має аналіз ролі й ефективності функціонування середовища У найближчій перспективі головним напрямком підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва має стати його масштабне технічне і технологічне оновлення, що дасть змогу досягти належного рівня розвитку підприємств в Україні
 16. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

  Курсовая работа >> Экономика
  Розвиток сільського господарства в Україні та поступовий перехід до ринкової економіки зумовлюють необхідність поглибленого вивчення теми державного регулювання у сільському господарстві, а саме державного регулювання підприємницької діяльності
 17. Поняття доходу підприємства, сфера його практичного застосування та обчислення

  Курсовая работа >> Экономика
  Найважливіше місце і значення в діяльності будь-якого підприємства в умовах ринкової економіки є отримання відповідного доходу Доходи є узагальнюючим показником роботи підприємства, що виражає результати його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності Від отримання доходів в кінцевому підсумку залежить можливість функціонування підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію підприємства Враховуючи значення доходу, вся діяльність повинна підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принай
 18. Інфраструктура ринку сутність, основні елементи, функції

  Курсовая работа >> Астрономия
  Проголошення України незалежною державою відкрило реальні можливості переходу її до ринку. Подолання деструктивного тоталітарно-адміністративного режиму, корінна перебудова економічних процесів шляхом здійснення радикальних реформ, спрямованих на ринкову трансформацію всіх сфер господарського життя суспільства – основні засади економічної та соціальної політики української держави.
 19. Державна Податкова Адміністрація України її сутність та структура

  Реферат >> Астрономия
  Податки – це обов’язковий елемент економічної системи держави незалежно від того, яку модель економічного розвитку вона вибирає, які політичні сили перебувають при владі.
 20. Економічна сутність та значення рентабельності підприємства

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Перехід до ринкових відносин вимагає глибоких зрушень в економіці - вирішальній сфері людської діяльності. Необхідно здійснити крутий поворот до інтенсифікації виробництва, переорієнтовувати кожне підприємство, організацію, фірму на повне і першочергове використання якісних чинників економічного зростання.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.1102499961853