Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
In the year 1998, there were approximately 1.2 million ecstasy pills coming into the United States which increased ten fold by the year 1 , bringing i...полностью>>
Остальные работы->Реферат
It is time to sex it down In the current political forum and corporate world, sexual harassment has become a heated issue. The federal courts of the U...полностью>>
Остальные работы->Реферат
She first has to cope with the death of her mother. This unquestionably caused much psychological damage to Cinderella. She additionally has to deal w...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The Internet alone contains a plethora of information for anyone who has the desire and ability to use it. With just a click of a button a person can ...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Підвищення ефективності вексельного обігу в Україні

  Дипломная работа >> Финансы
  У формуванні демократичного середовища в економіці і кредитно-розрахункових операціях стимулююча роль належить поверненню повномасштабного вексельного обігу в сучасне економічне життя. Прийняття Закону України “Про обіг векселів в Україні” означає, що наше суспільство отримує реальний важіль для максимально простої і прискореної форми переходу прав власності, який активно працюватиме на зміцнення найефективніших форм власності.
 2. Вексельна форма розрахунків та її використання на підприємствах

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем Власне, розвиток вексельного обігу певною мірою обумовив перетворення всіх грошових розрахунків у безготівкову форму Роль і значення векселя завжди підтримувалися вексельним правом і забезпечувалися державою Векселі активно використовувалися і використовуються у міжнародних і внутрішніх розрахунках країн з розвиненою економікою
 3. Організація грошового обігу в банках

  Контрольная работа >> Банковское дело
  Гроші — один із чинників, що регулює економіку. Коли їх недостатньо — господарський механізм дає збої. Але й надто великий обсяг грошей в обігу не сприяє економічному розвитку. Отже, держава повинна слідкувати за тим, щоб функціонування грошей у країні здійснювалось у прямій залежності від економічного зростання.
 4. Історія вексельної форми розрахунків

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Своєчасна і повна оплата поставленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг, інших боргових зобов’язань є однією з головних перед посилок і ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного суб’єкта окремо Тому у всіх країнах багато уваги надається організації грошових розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи Жоден із інструментів сучасної розрахунково-платіжної системи, крім самих грошей у всіх численних проявах їхніх економічних функцій, не може зрівнятися по своїй історії із векселем Саме розвиток вексельного обертання призвів до безготівкових грошови
 5. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Характерною рисою сучасних міжнародних фінансових відносин є динамічний розвиток нових банківських продуктів та технологій Це вимагає використання нових концепцій, методологічних і методичних підходів до вивчення можливостей та стратегій їх здійснення комерційними банками України Вихід України у глобальне економічне середовище викликав ряд принципово нових проблем та задач, які постали перед комерційними банками Для нормального функціонування економіки постійно необхідна мобілізація, розподіл і перерозподіл фінансових ресурсів між її сферами і секторами В останнє десятиріччя суб’єкти господар
 6. Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансо

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кіндрацька Любомира Максимівна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу
 7. Облік операцій з недержавними цінними паперами в КБ

  Реферат >> Астрономия
  Фінансове забезпечення декларованого переходу нашої економіки на ринкові рейки є найважливішою проблемою поточного моменту і найближчого майбутнього. Очевидно, що створення фондового ринку є єдиною альтернативою що існував ще недавно, а тепер істотно підірваному дефіцитом централізованих коштів, вольовому розподілу фінансових ресурсів.
 8. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  Становлення і розвиток української держави відбувається в умовах глибокої економічної кризи Вихід з неї залежить від успіхів у здійсненні радикальної економічної реформи, переходу до ринкової економіки
 9. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

  Курсовая работа >> Экономика
  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - це складна сукупність управлінських відносин, що виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності у зв'язку з плануванням, організацією, керівництвом і контролем виконання конкретних міжнародних ділових операцій на різноманітних рівнях управління бізнесом, головним чином на підприємствах
 10. Безготівкові розрахунки (2)

  Реферат >> Финансы
  Україна офіційно оголосила формування соціально орієнтованої ринкової економіки як стратегічного курсу своєї державної економічної і правової політики. Сьогодні завдання полягає в тому щоб, зробити своєчасний вибір оптимального варіанта того чи іншого тактичного руху, виходячи з ситуації, яка реально складається в країні.
 11. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

  Курсовая работа >> Экономика
  Особливість кругообігу коштів разом з їх авансуванням в оборот відмічається підприємств агропромислового комплексу, оскільки в першому півріччі, як правило здійснюється авансування затрат у виробництво , а в другому - навпаки вихід продукції
 12. Стан та державне регулювання кредитування економіки України

  Реферат >> Астрономия
  Становлення незалежної банківської системи в Україні розпоча­лося з прийняття Верховною Радою України Закону «Про банки і бан­ківську діяльність» (20 березня 1991 р.). Закон започаткував створен­ня Національного банку України на базі українського республікансь­кого відділення Держбанку СРСР.
 13. Вексель та фінансова діяльність компанії

  Реферат >> Астрономия
  Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за своєю історією і значенням з векселем. Векселі активно використовувалися і використовуються у міжнародних і внутрішніх розрахунках країн з розвиненою економікою.
 14. Факторинг - нова фінансова послуга ринкової інфраструктури України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  В своїй комерційній діяльності багато суб'єктів підприємництва в Україні зустрічаються з проблемами недостатності капіталів, все більших ризиків банківського кредитування, високою дебіторською заборгованістю, зростанням неплатежів, вказівок іноземних клієнтів щодо купівлі товарів по відкритим рахункам і т і Справитися з цими труднощами можливо звернувшись до одного із самих перспективних видів фінансово-банківських операцій, яка найбільш пристосована до сучасних процесів розвитку економіки і носить назву факторингу
 15. Фондовий ринок України і перспективи його розвитку (2)

  Реферат >> Астрономия
  Україна має всі умови для того, щоб якнайшвидше вийти з економічної кризи і стати у Європі одним з регіонів, що найбільш динамічно розвивається. Цьому сприяє вдале політичне розташування, висококваліфіковані фахівці, родюча земля та багаті природні ресурси.
 16. Підвищення ефективності використання оборотних засобів

  Курсовая работа >> Экономика
  Підприємства сфери матеріального виробництва здатні підтримувати безперервність процесу виробництва і реалізації продукції лише за умови, якщо в їх розпорядженні поряд із основними засобами (знаряддями виробництва) є також оборотні засоби у вигляді, головним чином, предметів праці – запасів сировини, матеріалів, напівфабрикатів, палива, тари тощо Подібно до основних засобів Вони також функціонують у сфері виробництва, тобто – також засоби виробництва
 17. Товарно-грошовий ринок в Україні

  Дипломная работа >> Экономика
  Вчені - економісти довгий час не могли вирішити проблему походження й сутності грошей З приводу цього відомий англійський політик минулого століття У Гладтсон говорив, що навіть кохання не зробило стількох людей дурнями, як спроби розібратися в тому, що таке гроші Одні економісти стверджували, що гроші - результат угоди, свідомої домовленості між людьми Інші доводили, що гроші "впроваджуються" державою в якості інструменту для виміру цін товару Треті вважали, що золото й срібло є грішми за своєю природою, незалежно від характеру суспільних відносин Четверті взагалі не вбачали різниц
 18. Кредити в Україні (1)

  Реферат >> Астрономия
  Історія розвитку кредитних відносин у незалежній Україні ще досить коротка. Але складалась вона на базі тих кредитних відносин, які існували в Радянському Союзі з його адміністративно-командною системою господарювання.
 19. Кредити в Україні (2)

  Реферат >> Астрономия
  Історія розвитку кредитних відносин у незалежній Україні ще досить коротка. Але складалась вона на базі тих кредитних відносин, які існували в Радянському Союзі з його адміністративно-командною системою господарювання. Щоправда, у галузі кредитних відносин перехід від старої до ринкової системи господарювання здійснювався швидше, ніж в інших сферах життя нашої країни.
 20. Цінні папери як об єкти цивільних прав

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Так чи інакше, пересічному громадянинові України довелося мати справу з цінними паперами, які він отримав в процесі тотальної приватизації в обмін на приватизаційні сертифікати На сьогодні акції становлять найбільш вагомий сегмент ринку цінних паперів (98 4%) (за виключенням державних цінних паперів та векселів) (решту цінних паперів складають облігації підприємств та інвестиційні сертифікати Станом на 01 07 2000 загальна номінальна вартість акцій, облігацій підприємств та інвестиційних сертифікатів складала 37,36 млрд грн ) Однак розібратися в складних процесах обігу цінних паперів досить ва
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.23497796058655