Рекомендуем ознакомиться

Остальные работы->Реферат
The current budget figures for the four year period 1996 – 1 show a steady decrease in profits eventually resulting in a loss during the fourth year. ...полностью>>
Культура и искусство->Реферат
Я считаю, что данная тема актуальна по сей день, т.к., хотя доминирующей религией в нашей стране сегодня является православие, официально Конституцией...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Типы экономических систем очень актуальная тема. От типа системы зависит поведение государства как на мировой, так и на внутренней арене. В этом задан...полностью>>
Философия->Реферат
2) Философия - мировоззренческая форма сознания. Однако не всякое мировоззрение можно назвать философским. У человека могут быть достаточно связные, н...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Психологічні особливості явища Інтернет-аддикції в молодіжному середовищі

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність Бурхливий розвиток сучасних інформаційних технологій зумовив появу нової для нашого суспільства проблеми – проблеми залежності від Інтернету У зв’язку з цим, визначення особливостей формування залежності від Інтернету, вивчення психологічних особливостей особистості, що є характерними для осіб, залежних від Інтернету, проведення заходів, спрямованих на запобігання подальшому зростанню адиктивної поведінки, розробка ефективних стратегій подолання Інтернет-залежності є надзвичайно актуальним
 2. Психологічні особливості релігійних аддиктів

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність теми дослідження Перехід до нових форм державного керування в Україні виявив суперечливість правової бази, що регулює державно-релігійні відносини Безмежна воля совісті й релігійних організацій, закріплена в законодавстві, породила ситуацію, якою скористалися різні деструктивні релігійні утвори, секти Їхня діяльність настільки широко розвернулася на території України, що тепер необхідно розглядати проблему негативного впливу таких груп на життя й здоров'я громадян і суспільства, а в цілому — на безпеку держави Тоталітарні секти в Україні, що культивують асоціальність, заперечуючи
 3. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність Людське життя знаходить свій прояв у поведінці і діяльності Складне взаємопереплетіння цих форм активності дуже часто приводить до того, що їх трудно розрізнити Людині притаманна розумова поведінка, але багато наших вчинків згодом стають звичками, тобто автоматичними діями Іншими словами, звичка – це дія, виконання якої стає потребою
 4. Вплив індивідуально-психологічних особливостей підлітків на характер інтерактивної взаємодії з електронними ресурсами

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність дослідження: З 80 років ХХ століття зростає комп'ютеризація сучасного суспільства: комп'ютери стають необхідними в офісах, лікарнях, школах, у побуті В зв'язку з цим людство зіткнулося з питанням впливу електронних ресурсів на психіку людини
 5. Соціологічний аналіз молодіжної наркоманії в Україні

  Курсовая работа >> Социология
  Тенденція до відхилення від загальноприйнятих правил поведінки має давню історію, вона з'явилася одночасно з зародженням людства Уже тоді суспільство ставило на її шляху якісь перешкоди, що утримували людей від учинків, що суперечать уявленням людей про правила поведінки Спочатку такими обмеженнями стали міфи і заборони - табу Надалі поняття про дозволене і недозволене змінювалися, складалися інші правила Тривалий час визначені правила встановлювала релігія Поступово, у міру розвитку людського суспільства, стали формуватися і більш стійкі правові, моральні позиції людей стосовно девіантної пов
Страницы:

1
Generated in 0.13706994056702