Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Проблематичность определения «еврейства» заключается в том, что на иврите термин «יהדות» — означает религию, национальность, происхождение, этническую...полностью>>
Остальные работы->Реферат
In Anna Karenina, Leo Tolstoy examines the psychological makeup of Konstantin Levin. On one hand, he is a symbol for the educated landowners and arist...полностью>>
Остальные работы->Реферат
Jimmy Carter (James Earl Carter, Jr.), thirty-ninth president of the United States, was born October 1, 1924, in the small farming town of Plains, Geo...полностью>>
Остальные работы->Реферат
The Odyssey, the classic epic by Homer, has been retold for centuries since it was first written in . Each of these retellings differs from, one anoth...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Психокорекція підлітків із психопатіями й акцентуаціями характеру

  Реферат >> Психология
  У цьому випадку, незважаючи на те що у підлітка є бажання поводитися належним чином, він через різноманітні обставини, пов'язані з міжособистісними стосунками, зробити цього не мо­же. За неправильного підходу негативні прояви посилюються. Якщо ж до акцентуйованого підлітка застосовується правильний педагогічний підхід, його загострені риси характеру згладжують­ся, компенсуються.
 2. Вплив акцентуацій характеру особистості на формування шкідливих звичок у підлітковому віці

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження. В останні роки кількість підлітків з шкідливими звичками помітно зросла в багатьох країнах світу. За останні сто років наркоманія, тютюнопаління, алкоголізм із проблеми, що була предметом вузької галузі медицини – психіатрії, перейшла до розряду серйозних соціальних та психологічних проблем.
 3. Психогенний фактор виникнення соматичних розладів у підлітків

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність проблеми викликана потребою психологів та викладачів у досконалих методах психолого-педагогічного впливу на особистість підлітка з метою зменшення психогенних факторів, наслідком яких являються соматичні захворювання Психосоматичні розлади у підлітків, є важливою проблемою практичної охорони здоров'я Невміння розпізнати цю патологію часто приводить до того, що дійсний діагноз встановлюється через багато років після виникнення перших проявів хвороби [3]
 4. Соціально-психологічні чинники адиктивної поведінки підлітків

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність Людське життя знаходить свій прояв у поведінці і діяльності Складне взаємопереплетіння цих форм активності дуже часто приводить до того, що їх трудно розрізнити Людині притаманна розумова поведінка, але багато наших вчинків згодом стають звичками, тобто автоматичними діями Іншими словами, звичка – це дія, виконання якої стає потребою
 5. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

  Курсовая работа >> Психология
  Останнім часом доводиться чути численні нарікання типу: “Як сильно змінилась сучасна молодь: палить, п’є, грубо висловлюється, ні поваги до старших, ні сорому… А було ж колись зовсім по-іншому…” Важко з цим не погодитись, адже це є важливою проблемою сучасного суспільства Та ж звідки це? Де ж криються витоки соціально-несхвальної поведінки молоді? – Спадковість? Але ж старші покоління були зовсім іншими: ввічливими, сором’язливими, поважаючими старших… Виховання? І на згадку приходить сім’я, де людина отримує свій перший досвід соціальної взаємодії Причому деякий час сім’я залишається єдиним
 6. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

  Дипломная работа >> Социология
  Проблема алкогольної та наркотичної залежності залишається однією з найактуальніших у нашому суспільстві Більшість лікарів на власному досвіді пересвідчилися, що примусове лікування хворого без його згоди і бажання не приносить позитивних результатів У зв'язку з цим виникла потреба іншого підходу до розв'язання цієї проблеми
 7. Залежність схильності до суїциду від соціометричного статусу старшокласників

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність дослідження. Проблема суїцидальної поведінки є однією з важливих для сучасної України. Наша країна відноситься до держав із високим рівнем суїцидальної активності, а за останні 10 років рівень самогубств зріс майже вдвічі. У 2007 році смерть в результаті самогубства за чисельністю випередила смерть від інфекційних хвороб, хвороб ендокринної системи, смерть від гострого інфаркту міокарду та алкогольного цирозу печінки.
 8. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність теми В умовах життєдіяльності сучасного суспільства зростає значущість психологічної науки та потреба у висококваліфікованих практичних психологах, здатних ефективно розв’язувати професійні завдання У зв’язку з цим виникає необхідність наукового аналізу діяльності психологів і пошуку шляхів подальшого удосконалення їх фахової підготовки
 9. Сучасні методи психологічної корекції у системі охорони здоров’я. Групова психологічна корекція

  Курсовая работа >> Психология
  Під психологічною корекцією розуміють - доцільно організовану систему психологічних впливів, спрямованих на зміну визначених особливостей (властивостей процесів, станів, ознак) психіки, які грають важливу роль у прояві хвороб, у їх патогенезі Ці патологічні стани підвищують імовірність рецидивів і загострень хвороби, а також впливають на інвалідізацію і соціально-трудову адаптацію людей, які перенесли ті чи інші захворювання Застосуванню психологічної корекції повинна передувати системна, комплексно організована психологічна діагностика, спрямована на виявлення психічних особливостей і сторін
 10. Психология трудновоспитуемых подростков

  Реферат >> Психология
  Особливість дитини є складною психо-фізіологічною системою. Оскільки вихованням дітей займаються часто непідготовлені люди, це призводить до помилок, навіть до трагедій, у результаті чого з”являються “важкі”, педагогічно-занедбані, важковиховувані діти.
 11. Результати дослідження сімейних відносин

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність теми дослідження Найважливішим інститутом соціалізації підростаючого покоління є батьківська сім'я Саме у сім'ї формуються основи характеру людини, її відносини до праці, моральних і культурних цінностей Сім'я була і залишається найважливішим соціальним середовищем формування особи і основою в психологічній підтримці і вихованні Серйозні соціально-економічні і духовно-етичні труднощі нашого життя є істотним чинником, який дестабілізує традиційні сімейні відносини
 12. Причини десоціалізації дітей в Україні

  Учебное пособие >> Социология
  Згідно з найпоширенішим визначенням, соціально-психологічна десоціалізація (від лат socialis - суспільний) - характеристика це процес входження індивіда в суспільство, соціалізації особистості активного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в даному суспільстві У процесі десоціалізації в людини формуються соціальні якості, знання, вміння, відповідні навички, що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин Десоціалізація відбувається як за умов стихійного впливу на особистість різних обставин життя, так і за
 13. Дослідження міжособових стосунків в педагогічних колективах

  Курсовая работа >> Психология
  Колектив учителів складається з людей, які відрізняються віком і досвідом, смаками й інтересами, фахом і педагогічними поглядами, моральним рівнем й інтелектом Тут зустрічаються сімейні й одинокі, люди з різними типами нервової системи, характерами і темпераментами, з різним рівнем морального розвитку
 14. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей

  Курсовая работа >> Социология
  Актуальність: Серед значимих для людини цінностей одне з ведучих місць займає родина Однак у реальному житті це не завжди і не усіма усвідомлюється з достатньою глибиною і відповідальністю І тільки зруйнувавши це вогнище відносного життєвого благополуччя, ми починаємо по-справжньому задумуватися про те, де і які помилки були допущені, чому не удалося зберегти те, що ми так легко втратили і навряд чи зможемо відтворити в тім же виді Хоча кожна доросла людина більш-менш чітко розуміє, що її сімейне щастя знаходиться в його руках, далеко не всі задумуються про щастя і благополуччя дітей, що вихо
 15. Психологія як наука 2 Загальне уявлення

  Лекция >> Психология
  Викладений зміст навчального посібника «Психологія», в який увійшли теми з загального уявлення про психологію як науку, особистість та діяльність, психічні пізнавальні процеси, емоційно-вольові психічні процеси, індивідуально-психологічні властивості особистості Містить викладення змісту дисципліни у вигляді стислого конспекту лекцій
 16. Класифікація важковиховуваних дітей

  Реферат >> Психология
  У педагогічному обігу є різні підходи до означення наслідків педагогічного браку в процесі виховання: "важкі" діти, "педагогічно запущені" вихованці, "важковиховувані" учні, "педагогічно занедбані діти" Та це не міняє сутності явища Будемо вважати, що це синонімічні поняття
 17. Психологічна характеристика та психотерапевтичні методи хронічних болів

  Дипломная работа >> Психология
  Для медичної практики у зв'язку з «сигнальним» значенням болю дуже важливою є об'єктивна характеристика вираженості больового відчуття. Важкість і складність цієї оцінки пов'язані з тим, що по своєму характеру біль є суб'єктивним відчуттям, залежним не тільки від величини подразника, який її викликає, але і від психічної, емоційної реакції особистості на біль.
 18. Історія психології. Курс лекцій. Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст.

  Конспект >> Психология
  На початку ХІХ ст. асоціативна психологія залишилась єдиною психологічною школою, предмет якої – свідомість – був визнаний всіма без виключення вченими. У класичних теоріях асоціанізму, які з‘явились на початку ХІХ ст., зміст свідомості розглядався як комплекс відчуттів і уявлень, поєднаних законами асоціацій.
 19. Вивчення шкільної дезадаптації за картою спостереження

  Реферат >> Психология
  Актуальність дослідження Сучасні умови життя та діяльності людини в Україні характеризуються кардинальними змінами в сфері економіки, соціальних ситуаціях та освіти Суспільство висуває нові вимоги до розвитку особистості, зокрема її емоційної сфери – формування ініціативності, сміливості, вміння приймати самостійні рішення, швидко адаптуватися до різних умов
Страницы:

1
Generated in 0.26863789558411