Рекомендуем ознакомиться

Психология->Контрольная работа
Опросник, получивший название "Айзенка личностный опросник" (Eysenck Personality Inventory, или EPI) был впервые опубликован в 1963 г и сост...полностью>>
Психология->Дипломная работа
Актуальность проблемы исследования Россия переживает в настоящее время сложнейший период своей истории, характеризующийся кризисными процессами во мно...полностью>>
Психология->Реферат
Процессы психического отражения характеризуются предметностью, избирательностью и направленностью Как отмечал Э Гуссерль (1859-1938), «всякое сознание...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Степень разработанности этого вопроса является невысокой Изучением социальный и психологической модели инвалидности, образа инвалидов в общественном с...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Процес доказування у справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів

  Доклад >> Право, юриспруденция
  На превеликий жаль в останні роки у нас кількість і якість протокольної форми досудової підготовки матеріалів різко зменшується. Про це свідчать дані, які досліджував дисертант: так в 1998 році в % відношенні від загальної кількості злочинів під протокольну форму досудової підготовки матеріалів підпало 8,45%, в 1 році – 7,3%, 2 – 6,54%, 2001 – 3,71%.
 2. Доказування протокольної форми досудової підготовки матеріалів

  Контрольная работа >> Право, юриспруденция
  Протягом усього періоду становлення кримінально-процесуального законодавства колишнього СРСР не раз звертались до питання кримінально-процесуальних форм. Здебільшого пропозиції зводились до процесуального спрощення, а іноді – до відверто нігілістичного ставлення до процесуальних форм.
 3. Потерпілий в кримінальному процесі

  Реферат >> Астрономия
  Як повноправний член світового співтовариства Україна має послідовно запроваджувати в дію міжнародно-правові акти про права і свободи людини, а це вимагає приведення національного кримінально-процесуального законодавства у відповідність до загальновизнаних міжнародних норм.
 4. Органы досудебного следствия их полномочия и функции в уголовном деле

  Реферат >> Государство и право
  У наш час юристу як ніколи потрібно мати силу, волю, мудрість, мужність та знання, щоб розумно відповідати добром на добро й справедливістю на зло. Необхідно постійно працювати над собою, оволодівати юридичним досвідом, учитись мистецтву роботи з доказами для пізнання істини та захисту прав і свобод людини.
 5. Цивільне процесуальне право

  Шпаргалка >> Право, юриспруденция
  Цивільне процесуальне право мас власні предмет і метод правового регулювання, які вирізняють його серед інших галу­зей права. Предметом цивільного процесуального права с процесуальна діяльність суду та інших учасників процесу, що виникають при здійсненні правосуддя, тобто сам цивільний процес, а також система цивільних процесуальних прав і обо­в'язків суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин та гарантій їх реалізації.
Страницы:

1
Generated in 0.024798154830933