Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Реферат
В данной работе рассматривается разработка комплекса маркетинговых коммуникаций, в которую входят реклама, отношения с общественностью, личные продажи...полностью>>
История->Реферат
Ассистент режиссёра, режиссёр и актёр Государственного театра юного зрителя Латвийской ССР (1977—1989); директор, художественный руководитель и препод...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Награды за качество и достижение превосходства в бизнесе приносят признание лучшим организациям и являются важным элементом в стратегиях совершенствов...полностью>>
История->Реферат
В детстве он готовился быть священником, но стал учителем и уйти в профессиональные актёры решил только в 29 лет. Наиболее популярные работы в кино: «...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Профілактика туберкульозу

  Реферат >> Астрономия
  Специфічну профілактику проводять шляхом вакцинації і ревакцинації. БЦЖ, а також хіміопрофілактику. Вакцина БЦЖ представляє собою сухий порошок ослаблених мікобактерій туберкульозу бичачого типу, які втратили свою вірулентність, але збереглися імунні властивості .
 2. Туберкульоз та його профілактика

  Реферат >> Медицина, здоровье
  Актуальність своєчасного виявлення туберкульозу зумовлена епідемією цієї хвороби в Україні. Кабінет Міністрів і Міністерство охорони здоров'я оголосили в країні епідемію туберкульову. Ознаками епідемії туберкульозу за критеріями ВООЗ є рівень хворобливості, що дорівнює 1,2% від всього населення країни.
 3. Профілактика і зниження алкогольної та наркозалежності серед дітей і підлітків

  Реферат >> Астрономия
  Головні цінність суспільства - життя і здоров’я людини. В умовах ускладнення життя, між особистісних зв’язків і стосунків державний курс освітньої політики ва Україні передбачає пропаганду здорового способу життя, виховання здорового молодого покоління, якому жити і працювати в новій державі.
 4. Гігієна лікувально-гігієнічниї закладів Гігієнічні основи профілактики внутрішньолікарняних інф

  Реферат >> Астрономия
  Головна мета діяльності медичних працівників - повне І швид­ке відновлення здоров'я пацієнтів. Проте не менш важливим є ство­рення сприятливих умов для перебування людей у лікувально-профі­лактичних закладах, а також ліквідація впливу на них шкідливих факторів лікарняного середовища, насамперед чинників фізичної, хімічної, біологічної і соціальної
 5. Онкогенетика: сучасний стан і персективи розвитку

  Дипломная работа >> Медицина, здоровье
  На сучасному етапі в медицині нема жодної проблеми, яка б привертала до себе таку увагу, як проблема рака. До питань про природу рака, причини його виникнення та способи лікування привернута увага не лише спеціалістів-онкологів, але й фізиків, хіміків, біологів, генетиків та медиків різних спеціальностей.
 6. Здоровий спосіб життя. Методичний посібник для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

  Книга >> Педагогика
  Здоров’я школярів багато в чому залежить від їхніх теоретичних знань і практичних навичок, які сприяють збереженню здоров’я. Найбільш серйозні соціальні проблеми й проблеми охорони здоров’я, поширені в наш час, багато в чому визначаються особливостями поведінки та способом життя, який сформувався ще в шкільному віці.
 7. Силікотуберкульоз

  Реферат >> Медицина, здоровье
  Силікотуберкульоз — це одна із клінічних форм туберкульозу органів дихання, яка виникає наслідок дії двох етіологічних факторів: мікобактерій туберкульозу і вдихання виробничого пилу. Силікоз, що, як правило, виступає первинним захворюванням, розвивається від вдихання пилу, який містить вільний двоокис кремнію.
 8. Об рунтування та розробка системи організації профілактичної діяльності закладів загальної практики

  Реферат >> Медицина, здоровье
  доктор медичних наук, професор, член-кореспондент АМН України Москаленко Віталій Федорович, Національний медичний університет імені О О Богомольця МОЗ України, ректор, завідувач кафедри соціальної медицини та охорони здоров’я
 9. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

  Курсовая работа >> Социология
  На сьогоднішній день в Україні в умовах економічної кризи, політичної і соціальної нестабільності, радикальної соціально-культурної трансформації постає проблема щодо необхідності розробки нових форм утримання та виховання дітей, які перебувають у особливо складних і дискомфортних умовах Перш за все це стосується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 10. Захворювання слизової оболонки

  Книга >> Медицина, здоровье
  У навчальному посібнику на сучасному рівні висвітлені питання етіології, патогенезу, клініки, морфології, діагностики, лікування та профілактики близько 200 захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ. Матеріалом для підготовки цього видання послужили більш ніж 40-річні клінічні спостереження його авторів, їхні біохімічні, цитологічні й морфологічні розробки, а також останні досягнення і дослідження вітчизняних та закордонних вчених.
 11. Професійні хвороби (2)

  Книга >> Медицина, здоровье
  1 Класифікація професійних шкідливостей і професійних захворювань Шкідливості:1) хімічні токсичні речовини;2) виробничий пил;3) фізичні фактори;4) біологічні фактори;5) перенапруження окремих органів і систем  Професійні хвороби:1) захворювання, зумовлені впливом виробничого пилу - пневмоконіози (силікоз, силікатоз, металоконіоз, пневомконіоз);2) під впливом фізичних факторів зовн середовища - вібраційна х-ба, променева, кесонна, гірська;3) під впливом хімічних речовин;4) під впливом біологічних факторів - паразитози, інфекційні х би;5) зумовлені перенапругою -міозити, бурсити, плексити
 12. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  Мета магістерської роботи: надання сучасної оцінки стану оздоровчої рекреації в Запорізькій області; обґрунтування проблем становлення та перспектив розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області
 13. Взаємозв'язок бюджету й розвитку соціальної сфери регіону

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  Україна як суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова держава з обраним нею стратегічним курсом динамічно розвивається і активно включається у світові суспільно-економічні процеси, що відкриває нові перспективи і додаткові можливості для її розвитку в цілому та розвитку її регіонів зокрема Практика макроекономічного розвитку підтверджує, що ефективне функціонування соціально орієнтованої держави і її ринкового механізму неможливе без активної соціально направленої бюджетної політики
 14. Санаторно-курортне лікування організований відпочинок та туризм в АР Крим у 20072008 році

  Методичка >> Физкультура и спорт
  У збірнику вміщено показники, що характеризують діяльність санаторно-курортного (оздоровчого) комплексу, кількість оздоровлених і ліжковий фонд в цілому по АР Крим та по регіонах республіки. Також наведено структуру закладів, що забезпечують відпочинок і оздоровлення на півострові, зокрема готельного господарства, культури і мистецтва та інше.
 15. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Вивчаючи тему “Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки” потрібно засвоїти такі поняття як небезпека, номенклатура, таксономія, ідентифікація, квантифікація небезпек, аксіома про потенційну небезпеку діяльності людини, ризик, прийнятний, виправданий та невиправданий ризик, індивідуальний та соціальний ризик.
 16. Гуманітарний розвиток та гуманітарна політика на прикладі Тиврівського району Вінницької облас

  Реферат >> Астрономия
  З усього, що існує у світі, найбільш цінною й найбільш важливою для людини є сама людина, адже вона – це велетенський та неповторний світ. І ця неповторність, унікальність, самобутність роблять її самостійною і незамінною. Кожна людина цікава і самоцінна сама по собі й заслуговує на нашу увагу й повагу до себе навіть тільки тому, що вона є.
 17. Вступ до мікробіології Історія розвитку мікробіології Морфологія мікроорганізмів

  Реферат >> Астрономия
  Мікробіологія є одним з основних предметів у підготовці медичних працівників. Без знань цього предмета неможливо науково обґрунтувати діагностику, лікування та профілактику інфекційних захворювань. Для сприйняття навчального мате­ріалу з мікробіології треба знати біологію, хімію, анатомію та фізіологію, латинську мову, фармакологію.
 18. Організаційні основи фізкультурно-оздоровчої роботи

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  Високий рівень захворюваності, її поширення та поява нових, складніших різновидів хвороб – ось реальність нашого сьогодення Тому не дивно, що у найважливіших документах національної школи першочерговим завданням дошкільного закладу є «забезпечення фізичного та психічного здоров’я дітей, своєчасне виявлення тих, що потребують корекції здоров’я» [8, 18]
 19. Стан соціальної галузі України

  Курсовая работа >> Социология
  Соціальна політика — це суспільний феномен, що поєднує різноманітні багатофакторні складові: конституційно-правові, інституціональні, управлінські регулятивні та само регулятивні, глобальні, національні, державні, наддержавні, громадські, гуманістичні, праксеологічні (ціннісні), комунікативні та ін Зазначене зумовлює багатоаспектність засад соціальної політики як суспільного явища Розрізняють вузьке та широке розуміння соціальної політики
 20. Основи охорони праці. Курс лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Вивчення курсу «Основи охорони праці» необхідно починати з усвідомлення його місця серед інших дисциплін, у яких також розглядаються питання безпеки людини у процесі трудової діяльності. Структурно-логічна схема є основою складання програмного забезпечення навчальної дисципліни і відповідного підручника або посібника.
Страницы: следующая →

1 2 3 4 5
Generated in 0.10017395019531