Рекомендуем ознакомиться

Информатика->Реферат
Насамперед необхідно встановити хороший контакт між медперсоналом і дитиною. Якщо дорослим і дітям старшого віку можна пояснити, що вони повинні відчу...полностью>>
История->Реферат
Уголовный и гражданский кодексы в Австрии. Февраль — Барская конфедерация в Польше. Провозгласила отмену постановлений сейма 17 7 года. Лето — Русские...полностью>>
Остальные работы->Реферат
These three representatives governed their districts and collected taxes for the emperor, Thus tax collection and conscription of men for the army and...полностью>>
Остальные работы->Реферат
When pirates distribute the illegal software, one could say that they are helping, than hurting the software companies. By distributing the software w...полностью>>

Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Результаты поиска:

 1. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових

  Магистерская работа >> Педагогика
  Система освіти України покликана сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, адже школа готує людину до активної діяльності в різних сферах економічного, культурного, політичного життя. Цю тезу відображено в найбільш вагомих державних документах: Національній програмі “Освіта.
 2. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  теорію та методику національного виховання й навчання, специфіку роботикласного керівника, вихователя групи продовженого дня, вихователяшколи-інтернату та дитячого будинку, громадських дитячихорганізацій, виховної роботи в дитячих клубах за інтересами та впозашкільних виховних закладах;
 3. Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни Деталі машин (на прикладі Української інженерно-педагогічної академії)

  Дипломная работа >> Педагогика
  Практичне значення результатів, отриманих при педагогічному експерименті розробленої методики організації самостійна робота студентів при вивченні дисципліни «Деталі машин» з використанням електронного навчального посібника, полягає у можливості реалізації принципу індивідуалізації навчання, за рахунок варіювання об’єму навчальної інформації, її змісту та темпів засвоєння; значно підвищить пізнавальну активність студентів під час аудиторних занять; сприяє інтенсифікації та оптимізації навчального процесу і т.
 4. Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Найголовніше у банківській сфері це налагоджені міжбанківські відносини, які є обов’язковим елементом системи безготівкових розрахунків Тому дослідження питань організації та здійснення міжбанківських розрахунків України набуває особливого значення
 5. Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах

  Магистерская работа >> Педагогика
  Спеціальні дослідження показали, що навчання може не тільки сприяти просуванню вперед, але і уповільнювати розвиток особистості. Якщо навчання ґрунтується не на усвідомленні й осмисленні, а переважно на запам’ятовуванні, то воно може на певному етапі гальмувати розвиток учня.
 6. Соцiально-психологiчна робота в органах внутрiшнiх справ

  Дипломная работа >> Социология
  В 90-ті роки особливо посилюється увага до проблем соціальної роботи в органах внутрішніх справ Зокрема, було визнано, що ефективність службової діяльності особового складу МВС в значній мірі залежить від рівня соціальної захищеності працівників органів внутрішніх справ, психологічного супроводження їх службової діяльності
 7. Соціальна робота з колишніми засудженими

  Курсовая работа >> Психология
  Актуальність даної проблеми полягає в тому, що у наш час, коли крива злочинності, у тому числі і рецидивної, неухильно рухається вгору, а пенітенціарні установи не виправляють, а лише готують до скоювання нових злочинів питання про соціальну роботу з особами, що знаходяться в установах виконання покарання, а також звільненими від покарання встає дуже гостро Якщо людина не виправитися і не адаптується до нормального життя, то це приведе до нових девіантних наслідків і, найчастіше, до повторного здійснення злочинів Тому дана проблема займає особливе місце в практиці пенітенціарної і пенітенціар
 8. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  Контролінг — це один з найновіших напрямів інформаційно-економічного розвитку підприємства. В сучасних умовах господарювання інтерес до нього проявляється у все більшій мірі, що зумовлено появою значної кількості перекладених видань з питань обліку, фінансів, ціноутворення тощо.
 9. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог у Європейському Союзі (ЄС). Охорона праці як невід'ємна складова соціальної відповідальності.
 10. Вища фізика. Конспект лекцій

  Реферат >> Физика
  ординат, за допомогою якої задається положення тіла, що ру-хається. Сукупність тіла відліку, пов'язану з ним систему координат і годинника, що визначає час, називається системою відліку.Відносно різних систем відліку рух одного і того ж тіла виглядаєпо-різному.
 11. Інформатика. Курс лекцій

  Конспект >> Информатика, программирование
  На сучасному етапі розвитку людства значна роль відведена інформатизації економічних процесів та впровадженню в практику управління новітніх інформаційних технологій. Інформація перетворилася на найважливіший ресурс суспільства. Величезні обсяги інформації і необхідність її оброблення з метою прийняття адекватних управлінських рішень потребує від фахівців використання автоматизованих інформаційних технологій.
 12. Основи охорони праці. Курс лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  Вивчення курсу «Основи охорони праці» необхідно починати з усвідомлення його місця серед інших дисциплін, у яких також розглядаються питання безпеки людини у процесі трудової діяльності. Структурно-логічна схема є основою складання програмного забезпечення навчальної дисципліни і відповідного підручника або посібника.
 13. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

  Дипломная работа >> Социология
  Останнім часом у нашій країні відзначається значне збільшення числа дітей-інвалідів В Україні за останні 20 років рівень інвалідності з дитинства збільшився приблизно у 3,6 рази Основними причинами збільшення числа дітей-інвалідів є внутрішні (генетичні аномалії, спадкові хвороби, вроджені вади, причинами яких можуть бути погіршення умов життя, які негативно починають діяти вже в період розвитку плоду; погіршення умов праці жінок; погіршення екологічної обстановки) та зовнішні (механічні, фізичні, хімічні, біологічні, психічні, несприятливі умови життєдіяльності)
 14. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

  Дипломная работа >> Психология
  Актуальність теми В умовах життєдіяльності сучасного суспільства зростає значущість психологічної науки та потреба у висококваліфікованих практичних психологах, здатних ефективно розв’язувати професійні завдання У зв’язку з цим виникає необхідність наукового аналізу діяльності психологів і пошуку шляхів подальшого удосконалення їх фахової підготовки
 15. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  У навчальному посібнику для студентів, магістрів, аспірантів розкриті основні розділи з курсу «Історія педагогіки». У систематизованому вигляді представлені питання, пов’язані з розвитком світової педагогічної думки, починаючи з первісного суспільства до сьогодення; педагогічні погляди й діяльність провідних вітчизняних та зарубіжних педагогів і діячів освіти; основні напрями реформаторської педагогіки початку ХХ століття; зміст діяльності вітчизняних інноваційних шкіл другої половини ХХ століття.
 16. Система роботи з розвитку звязного мовлення учнів на уроках української мови 5-12 клас

  Дипломная работа >> Педагогика
  Мовна освіта в Україні спрямована на виховання людини, яка вільно володіє літературною мовою в усіх сферах суспільного життя. Уміння сприймати, розуміти почуте або прочитане, викладати його зміст, точно формулювати думку, висловлювати її в усній чи писемній формі можуть бути сформовані лише на основі розвитку мислення і мовлення, що є основою навчання мови, починаючи з 1-го класу.
 17. Мотивація, контроль та оцінка діяльності педагогів в шкільному менеджменті

  Книга >> Педагогика
  Кожен з нас прагне щастя та благополуччя, але досягають цього не всі, і поясненням цьому є багато чинників. Одним з них є мотивація, контроль та оцінка персоналу. Вони - складові управління персоналом, без яких неможливий успішний розвиток організації.
 18. Контролінг і управлінський облік у банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  Процес переходу до якісно нової форми економічних відносин зумовлює необхідність внесення кардинальних змін до управління діяльності банку, основною ланкою якої є банківська система Тому дослідження питання контролінгу і управлінського обліку для розвитку банківської системи набуває особливого значення
 19. Організація cпортивної гурткової роботи

  Реферат >> Астрономия
  Важко переоцінити ту велику корисну ро­боту, що її виконують громадські інструк­тори, тренери, судді з спорту в колективах фізкультури підприємств, колгоспів, радгоспів, учбових закладів по впровадженню фізичної культури й спорту в повсякденний побут українських людей.
 20. Виховна робота в Збройних Силах України

  Реферат >> Военная кафедра
  Методологічною основою організації виховної роботи в підрозділах ЗС України можуть слугувати надбання теорії і практики виховання (Л.А. Аза, Ш.А. Амонашвілі, А.С. Макаренко, С.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський, І.Д. Бех, І.А. Зязюн, О.В. Киричук, О.П.
Страницы: ← предыдущая

1 2 3 4 5
Generated in 0.29355406761169